Бібліотека

Яндекс.Метрика

Обмінний фонд

        Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана пропонує Вашій увазі список книг для обміну між бібліотеками. Книгообмін здійснюється на основі “Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів”, затвердженою Міністерством культури і мистецтв України 23.03.2005р. №152. 
        До обміну приймається література з усіх галузей знань, що не втратила наукового, виробничого, історичного, культурного значення та фізично придатна для подальшого використання, виходячи із потреб бібліотеки.
        Ви можете відібрати та вказати необхідну кількість видань, що Вас зацікавили, та відправити список  до бібліотеки за адресою: 03057, Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, або електронною поштою: libofficial@kneu.edu.ua, library@kneu.edu.ua.

Довідки за телефонами: тел./факс (044) 503-84-30, тел. 503-84-31.

Бібліографічний список обмінного фонду за 2014 р.

1.      Вчені записки: зб. наук. праць. Вип 15.– К. : КНЕУ, 2013. – 208 с. – 24 грн 80 коп.
2.      Дослідницькіуніверситети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: монографія; за заг. ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2014. – 550 с. – 92 грн 76 коп.
3.      Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 29 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2012. – 456 с. -25грн. 20 коп.
4.      Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 30 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2013. – 296 с. -45грн. 06 коп.
5.      Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 31 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2013. – 208 с. -39грн. 00 коп.
6.      Історико-політичні студії : зб. наук. пр.; голова редкол. І. Д. Дудко. – К. : КНЕУ, 2012 – № 1, 2013. – 168 с. – 21 грн 80 коп.                      
7.      Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – К. : КНЕУ, 2012 – № 2, 2014. – 152 с. – 53 грн 34 коп.
8.      Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник /А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2014. – 479 с. – 111 грн 40 коп.
9.      Міжнародна економіка: підручник /Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – 181 грн 60 коп.
10.  Міжнароднаекономічнаполітика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004 –№ 2 (19). – 2013. – 152 с. – 19 грн 44 коп.
11.  Міжнароднаекономічнаполітика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. –Київ : КНЕУ, 2004 – № 2 (19). – 2013. – 144 с. – 19 грн 50 коп. (Англ. мовою).
12.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. –Київ : КНЕУ, 2004 –.№ 1 (20). – 2014. – 160 с. – 30 грн 12 коп.
13.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. –Київ : КНЕУ, 2004 –№ 1 (20). – 2014. – 152 с. – 29 грн 76 коп. (Англ. мовою).
14.  Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ – № 88. – 2013. – 257 с. – 17 грн 92 коп.
15.  Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ – № 89. – 2013. – 222 с. – 18 грн 40 коп.
16.  Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ – № 90. – 2014. – 200 с. – 40 грн 50 коп.
17.  Мороз Анатолій Миколайович: біобібліогр. покажчик; (уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна). – К. : КНЕУ, 2014. – 105 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 9). – 40 грн 50 коп.
18.  Нейро-нечітки технології моделювання в економіці: наук.-аналіт. журн. /голов. ред.. А. В. Матвійчук – Київ : КНЕУ, 2011 - № 3. – 2014 – 224 с. – 42 грн 30 коп.
19.  Нелеп Віталій Миколайович: біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко; вступ. ст. В. Г. Андрійчук, М. Й. Хорунжий, М. М. Коцупатрий). – К. : КНЕУ, 2014. – 80 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – 49 грн 86 коп.
20.  Осадець Семен Степанович: біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. О. О. Гаманкова). – К. : КНЕУ, 2014. – 88 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – 47 грн 52 коп.
21.  Правове регулювання економіки: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах», присвяч. 20-річчю юрид. ф-ту /голов. ред. В. Ф. Опришко/. – Київ : КНЕУ, 2000 – № 13. – 2013. – 287 с. – 19 грн 00 коп.
22.  Савчук Володимир Сафронович: біобібліогр. покажч. (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. Ю. К. Зайцев). – К. : КНЕУ, 2014. – 63 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 10). – 49 грн 20 коп.
23.  Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті: зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ; 11-16 квіт. 2013 р. /відп. за вип. О. А. Петухова; наук. ред. Є. Б. Ніколаєв/. – К. : КНЕУ, 2013, - 223 с. – 15 грн 66 коп.
24.  Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./ - Київ : КНЕУ, 2011 - № 2 (6), – 2013. – 235 с. – 29 грн 20 коп.
25.  Університетська кафедра: Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації. : альманах; / голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 3. - 2014. – 207 с. – 24 грн 20 коп.
26.  Фінанси, облік іаудит: зб. наук. праць /редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат/. – Київ : КНЕУ, 2003 - Вип. 1 (23) – 2014. – 304 с. -40 грн 32 коп.
27.  Фінанси, облік іаудит: зб. наук. праць / редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат/. – Київ : КНЕУ, 2003 - Вип. 2 (24) – 2014. – 280 с. – 38 грн 70 коп.
28.  Фондовий ринок : підруч. /О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина, О. Г. Величко та ін.; за заг. ред. О. М. Мозгового. – К. : КНЕУ, 2013. – 543 с. – 324 грн 32 коп.
29.  Формування ринкової економіки : зб.наук. пр. /відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ. № 29. - 2013. – 560 с. – 38 грн 20 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду за 2015 р.

1.      Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2015. – 783 с. – 426 грн. 05 коп.
2.      Вчені записки: зб. наук. пр. вип 16.– К. : КНЕУ, 2014. – 232 с. – 66 грн 00 коп.
3.      Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, – вип. 32, – 2014. – 294 с. - 46 грн. 00 коп
4.      Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, – Вип. 33, – 2014. – 328 с. - 49грн. 00 коп
5.      Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: інструменти та управління: кол. монографія /С. І. Дем`яненко, В. М. Коваль, В. М. Давиденко, О. О. Сас; заг ред. С. І. Дем`яненка. – К. : КНЕУ, 2015. – 250 с. – 213 грн. 80 коп.
6.      Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактории глобальної конкурентоспроможності: монографія / О. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2015, – 298 с. – 146 грн 58 коп.
7.      Малий І. Й. Макрорегулювання фінансового сектору: монографія / І. Й. Малий, Т. О. Королюк, - К. : КНЕУ, 2015. – 303 с. – 114 грн 55 коп.
8.      Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –. № 2 (21). – 2014. – 184 с. – 53 грн 40 коп.
9.      Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –. № 2 (21). – 2014. – 184 с. – 53 грн 40 коп. (Англ. мовою).
10.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –. № 1 (22). – 2015. – 184 с. – 54 грн 00 коп.
11.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –. № 1 (22). – 2015. – 184 с. – 54 грн 00 коп. (Англ. мовою).
12.  Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2015. – № 91. – 292 с. – 45 грн 00 коп.
13.  Нейро-нечітки технології моделювання в економіці: науково-аналіт. журнал,x № 4. – К. : КНЕУ, 2015 – 224 с. – 32 грн 51 коп.
14.  Податкова система: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /В. К. Хлівний, О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця та ін.; кер. авт. кол. В. К. Хлівний, – К. : КНЕУ, 2014. – 372 с. – 158 грн. 23 коп.
15.  Податкова система: практикум /В. К. Хлівний, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця, М. Б. Кондратенко та ін.; кер. авт. кол. В. К. Хлівний, – К. : КНЕУ, 2014. – 486 с. – 236 грн. 88 коп. 
16.  Правове регулювання економіки: збірник наукових праць /гол.ред. В. Ф. Опришко/. – 2014. № 14. – 408 с. – 60 грн 00 коп.
17.  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції») /за ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2014. – 224 с. – 83 грн 79 коп.
18.  Соціальна відповідальність: навч. посіб. /А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за заг. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2015. – 519 с. – 226 грн. 59 коп.
19.  Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті: зб. доп. 82-ї наук. конф. студ. КНЕУ; 21 – 24 квіт. 2015 р. /відп. за вип. О. А. Петухова. – К. : КНЕУ, 2015, – 279 с. – 43 грн 00 коп.
20.  Управління персоналом : підручник / В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка. – Вид. 2-ге, зі змінами. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2014. – 666 с. – 138 грн. 15 коп.
21.  Фінанси, облік іаудит: зб. наук. праць /ред. А. М. Мороз. Вип. 1 (25) – К. : КНЕУ, 2015. – 304 с. – 46 грн 00 коп.
22.  Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2014. – № 32.– 428 с. – 63 грн 00 коп. 

Бібліографічний список обмінного фонду за 2016 р. (станом на 23.01.2016)

1.      Вітлінський Вальдемар Володимирович : біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко; авт. вступ. ст. В. А. Шендеровський. – Київ : КНЕУ, 2016. – 176 с. 35 грн 70 коп. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 15).
2.      Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик; (авт. вступ. ст. А. О. Дробязко; наук. ред. Т. В. Куриленко) – Київ : КНЕУ, 2016. – 96 с. – 29 грн 00 коп. До 110-річчя університету.
3.      Диба В. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : монографія /В. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 428 с. – 182 грн 17 коп.
4.      Диба О. М. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки : монографія /О. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 387 с. – 192 грн 45 коп.
5.      Дима О.О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства: монографія /О. О. Дима. – Київ : КНЕУ, 2015. – 431 с. – 107 грн 43 коп.
6.      Інформаційний вісник Інституту вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» /Ін-т вищ. освіти ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 40 с. – 15 грн 65 коп.
7.      Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2012 – № 1(3), 2015. – 128 с. – 39 грн 00 коп.
8.      Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2012 – № 2(4), 2015. – 152 с. – 27 грн 27 коп.
9.      Колот Анатолій Михайлович : біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко) – Київ : КНЕУ, 2015. – 160 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 14). – 52 грн 00 коп.
10.  Лук’яненко Дмитро Григорович : біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко) – Київ : КНЕУ, 2015. – 104 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 13). – 40 грн 00 коп.
11.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004  – . № 2 (23). – 2015. – 176 с. – 34 грн 90 коп.
12.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004  – . № 2 (23). – 2015. – 176 с. – 34 грн 90 коп. (Англ. мовою).
13.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004  – . № 1 (24). – 2016. – 160 с. – 31 грн 88 коп.
14.  Міжнародна економічна політика: наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004  – № 1 (24). – 2016. – 160 с. – 31 грн 88 коп. (Англ. мовою).
15.  Міжнародні фінанси: підручник /за ред. О. М. Мозгового. – Київ. : КНЕУ, 2015. – 515 с. – 446 грн 12 коп.
16.  Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці: монографія /за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2016.- 231 с. – 75 грн 12 коп.
17.  Поручник А., Сімонова М. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія /А. Поручник, М. Сімонова. – Київ : КНЕУ, 2015. – 324 с. – 193 грн 18 коп.
18.  Правове регулювання економіки: зб наук. пр. /гол. ред. О. В. Солдатенко/. – Київ: КНЕУ, 2000. - № 15. – 2015. – 320 с. – 40 грн 40 коп.
19.  Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції. Тренінг « Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС» ; за ред. В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2015. – 232 с. – 355 грн 10 коп.
20.  Регіональна політика Європейського Союзу: підручник /за ред. В. Чужикова. – Киїхв : КНЕУ, 2016 – 459 с. – 93 грн 90 коп.
21.  Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./ - Київ : КНЕУ, 2011 -  № 1 (9), – 2015. – 304 с. – 80 грн 00 коп.
22.  Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./ - Київ : КНЕУ, 2011 -  № 2 (10), – 2015. – 264 с. – 70 грн 00 коп.
23.  Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /редкол.: А. М. Колот    (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./ - Київ : КНЕУ, 2011 -  № 1(11), – 2016. – 336с. – 63грн 96коп.
24.  Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /редкол.: А. М. Колот    (голова) та ін./ - Київ : КНЕУ, 2011 -  № 2(12), – 2016. – 320с. – 57грн 73коп.
25.  Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / за заг. ред. А. М. Поручника та Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. – 126 грн 43 коп.
26.  Університетська кафедра: Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації. : альманах; /голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 4. - 2015. – 264 с. – 66 грн 00 коп.
27.  Університетська кафедра: Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації. : альманах; /голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 5. - 2016. – 199с. – 44грн 50 коп.
28.  Фінанси, облік іаудит: зб. наук. праць /ред.А. М. Мороз /. Вип. 2 (26) – Київ : КНЕУ, 2015. – 304 с. – 38 грн 00 коп.
29.  Фінанси, облік іаудит: зб. наук. праць /ред. В. М. Федосов /. Вип. 1 (27) – Київ : КНЕУ, 2016. – 264 с. – 28 грн 30 коп.

30.  Фінанси, облік іаудит: зб. наук. праць /ред. В. М. Федосов /.– Київ : КНЕУ, 2003 - Вип. 2 (28). - 2016. – 248 с. – 31 грн 40 коп. 

 

 

 
Остання редакція: 26.07.17