Бібліотека

Яндекс.Метрика

Обмінний фонд

        Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана пропонує Вашій увазі список книг для обміну між бібліотеками. Книгообмін здійснюється на основі “Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів”, затвердженою Міністерством культури і мистецтв України 23.03.2005р. №152. 
        До обміну приймається література з усіх галузей знань, що не втратила наукового, виробничого, історичного, культурного значення та фізично придатна для подальшого використання, виходячи із потреб бібліотеки.
        Ви можете відібрати та вказати необхідну кількість видань, що Вас зацікавили, та відправити список  до бібліотеки за адресою: 03057, Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, або електронною поштою: books@kneu.kiev.ua, library@kneu.edu.ua.

Довідки за телефонами: тел./факс (044) 503-84-30, тел. 503-84-31.

Бібліографічний список обмінного фонду (станом на 21.01.2015 р.)

1. Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажчик / (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий). – К. : КНЕУ, 2013. – 119 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 8). – 20 грн 13 коп.
2. Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лютого 2012 р. : у 2 т. – К. : КНЕУ, 2012 – Т. 1. – 2012. – 612 с. – 29 грн 60 коп.
3. Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лютого 2012 р. : у 2 т. – К. : КНЕУ, 2012 – Т. 2. – 2012. – 554 с. – 29 грн 80 коп.
4. Буряк Л. Д. Управління фінансами суб’єктів малого підприємництва : монографія / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова – К. : КНЕУ, 2013. – 334 с. – 49 грн 09 коп.
5. Вчені записки : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2012. – Вип 14, Ч. 2. – 232 с. – 15 грн 68 коп.
6. Гайдулін О. О. Європеїзація контрактного права : монографія / О. О. Гайдулін – К. : КНЕУ, 2012. – 238 с. – 44 грн 79 коп.
7. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография. / под. ред. Д. Лукьненко, А. Поручника, В. Колесова. – К. : КНЭУ, 2013. – 466 с. – 70 грн 49 коп.
8. Городянська Л. В. Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу : монографія / Л. В. Городянська. – К. : КНЕУ, 2013. – 259 с. – 36 грн 89 коп.
9. Городянська Л. В. Організація обліку: практикум : навч. посібник / Л. В. Городянська, В. В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2013. – 331 с. – 549 грн 87 коп.
10. Гришко О. М. Теорія держави і права : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. Ф. П. Шульженка. – К. : КНЕУ, 2013. – 308 с. – 94 грн 68 коп.
11. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ,1997. – Вип. 28 / відп. за вип. В. С. Савчук. – 2012. – 472 с. –  25 грн. 20 коп.
12. Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліографічний покажч. / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. І. Г. Манцуров. – К. : КНЕУ, 2013. – 63 с. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» ; вип. 7). – 6 грн 80 коп.
13. Конвергенція та дивергенціяв Європі: польський і український кейси : монографія = Сonvergence and Divergence in Europe: poIish and ukrainian Cases / Д. Лук’яненко, В. Чужиков, Міхал Г. Вожняк та ін. ; за наук. ред.: Д. Г. Лук’яненко, В. Чужикова, М. Г. Вожняка. – К. : КНЕУ, 2013. – 688 с. – Англ. мовою. – 47 грн 78 коп.
15. Коцупатрий М. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах : монографія / М. М. Коцупатрий, Н. С. Золотарьова. – К. : КНЕУ, 2012. – 231 с. –  38 грн 81 коп.
16. Міжнародна економічна політика : наук. журнал / ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ. – № 1-2 (16-17). – 2012. – 232 с. – 28 грн 32 коп.
17. Міжнародна економічна політика : наук. журнал / ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ. – № 1-2 (16-17). – 2012. – 232 с. – 28 грн 32 коп. (англ. мовою).
18. Міжнародна економічна політика : наук. журнал / ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ. – № 1 (18). – 2013. – 136 с. – 16 грн 62 коп.
19. Міжнародна економічна політика : наук. журнал / ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ. – № 1 (18). – 2013. – 120 с. – 16 грн 08 коп. (англійською мовою).
20. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : у 2 ч., ч. 1. – 604 с. – 44 грн. 49 коп.
21. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : у 2 ч., ч. 2. – 468 с. – 35 грн. 29 коп.
22. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2012. – № 86. – 288 с. – 21 грн 20 коп.
23. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2012. – № 87. – 298 с. – 21 грн 30 коп.
24. Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р., м. Київ. / голов. редкол. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2012. – 531 с. – 52 грн 02 коп.
25. Нейро-нечіткі технології моделювання  в економіці : наук.-аналіт. журн. – К. : КНЕУ. – № 2. – 2013. – 208 с. – 14 грн. 75 коп
26. Облік  у зарубіжних країнах : підручник / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко ; за заг. ред. В. І. Єфіменка. – К. : КНЕУ, 2013. – 311 с.  – 67 грн 54 коп.
27. Омельяненко Т. В. Виробнича стратегія підприємства : монографія / Т. В. Омельяненко. – К. : КНЕУ, 2013. – 277 с. – 45 грн 67 коп.
28. Онікієнко С. В. Регулювання інвестиційної діяльності банку : монографія / С. В. Онікієнко. – К. : КНЕУ, 2013. – 217 с. – 31 грн 43 коп.
29. Операції банківських установ : тренінг / ред. Т. П. Остапишин. – К. : КНЕУ, 2013. – 956 с. – 122 грн 63 коп.
30. Петрашко Л. П. Корпоративна відповідальність: крос-культурні моделі та бізнес-практики : монографія / Л. П. Петрашко. – К. : КНЕУ, 2013. – 342 с. – 48 грн 69 коп.
31. Петрова І. Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник / І. Л. Петрова. – К. : КНЕУ, 2013. – 466 с. – 281 грн 60 коп.
32. Правове регулювання економіки : зб. наук. праць / відп. ред. В. Ф. Опришко. – К. : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – 504 с. – 35 грн 40 коп.
33. Практикум з мікроекономіки до підручника “Мікроекономіка”  / Є. В. Прохорова, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков та ін. ; за наук. ред.: А. П. Наливайка. – К. : КНЕУ, 2013. – 522 с. – 39 грн 73 коп.
34. Присухін С. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління : навч. посіб. / С. І. Присухін. – К. : КНЕУ, 2012. – 159 с. – 64 грн 95 коп.
35. Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі : зб. матеріалів XIII Всеукраїнсько наук. студ. конф., 28-30 листопада 2012 р. – К. : КНЕУ, 2012. – 123 с. – 11 грн.
36. Регулювання діяльності банківв умовах глобальних викликів : монографія / за ред. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2012. – 459 с. – 79 грн 11 коп.
37. Савчук В. П. Управління  міжнародними інвестиційними проектами : навч. посібник / В. П. Савчук, С. І. Прилипко, О. Г. Величко ; за заг. ред. С. І. Прилипка . – К. : КНЕУ, 2013. – 469 с. – 363 грн 24 коп.
38. Свідерський Д. Є. Методологія  та організація складання фінансової і податкової звітності та їх аудит : монографія / Д. Є. Свідерський. – К. : КНЕУ, 2012. – 290 с. – 45 грн 83 коп.
39. Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти : монографія / С. О. Силантьєв. – К. : КНЕУ, 2012. – 310 с. – 46 грн 35 коп.
40. Сопко Василь Васильович : біобібліографічний покажч. / уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова ; авт. вступ. ст. В. І. Єфіменко ; наук. ред.Т. В. Куриленко. – К. : КНЕУ, 2012. – 86 с. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»). – 9 грн 08 коп.
41. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття : зб. доп. 79-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 18-23 квіт. 2012 р. / відп. за вип. М. І. Мирун, Є. Б. Ніколаєв, О. А. Петухова. – К. : КНЕУ, 2012. – 311 с. – 23 грн 80 коп.
42. Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 11-16 квітня 2013 р. / відп. за вип. О. А. Петухова ; наук. ред. Є. Б. Ніколаєв. – К. : КНЕУ, 2013. – 223 с. – 15 грн 66 коп.
43. Соціально-трудові відносини: теоріята практика : зб. наук. праць. / редкол. А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2011 –  № 1 (3). – 2012. – 181 с. – 25 грн 12 коп.
44. Соціально-трудові відносини: теоріята практика : зб. наук. праць. / голова редкол.: А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2011 – № 2 (4). – 2012. – 192 с. – 16 грн 75 коп.
45. Соціально-трудові відносини: теоріята практика : зб. наук. пр. – К. : КНЕУ, 2013. – № 1 (5). – 201 с. – 26 грн 80 коп.
46. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць / редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 –  № 29. – 2011. – 264 с. – 33 грн 80 коп.
47. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць / редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 –  № 30. – 2012. – 224 с. – 19 грн. 62 коп.
48. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць / редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 – № 31. – 2012. – 208 с. – 18 грн 68 коп.
49. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць / редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 – № 32. – 2013. – 304 с. – 34 грн 20 коп.
50. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія / за ред. А. П. Наливайка . – К. : КНЕУ, 2013. – 454 с. – 63 грн 96 коп.
51. Технологічна модернізація в європейській економіці : монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2013. – 266 с. –  43 грн 58 коп.
52. Університетська освіта (журн. англ. мовою) / голов. ред. Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2012. – № 2. – 2012. – 71 с. – 84 грн 18 коп.
53. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах / голов. ред. Ю. Вільчинський. – К. : КНЕУ. – Вип. 1. – 2012. – 215 с. – 29 грн 20 коп.
54. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах / голов. ред. Ю. Вільчинський. – К. : КНЕУ. – Вип. 2. – 2013. – 205 с. – 26 грн 54 коп.
55. Управління корпораціями : навч. посібник / за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак. – К. : КНЕУ, 2013. – 695 с. – 133 грн 64 коп.
56. Управління рекламним бізнесом на засадах концепції маркетингу : монографія / Н. В. Куденко, Т. О. Примак, Т. В. Архипова, О. Л. Шевченко. – К. : КНЕУ, 2012. – 279 с. – 48 грн 99 коп.
57. Управління стратегічними змінами на підприємстві : практикум / Є. В. Прохорова (кер. кол. авт.), В. Б. Галушко, Н. М. Гаращенко та ін. ; голова редкол.: А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2013. – 211 с. – 215 грн 85 коп.
58. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2003 – Вип. 19. – 2012. – 392 с. – 26 грн 20 коп.
59. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2003 – Вип. 20. – 2012. – 384 с. – 26 грн 40 коп.
60. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2013. – №1 (21). –  320 с. – 20 грн 50 коп.
61. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2013. – №2 (22). –  272 с. – 18 грн.
62. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; кер. колективу авторів і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – 8-ме вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с. – 91 грн 58 коп.
63. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації : навчальний посібник / за наук. ред. В. З. Потій. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2013. – 237 с. – 29 грн 36 коп.
64. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип.: Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації / голова редкол. О. О. Гаманкова. – 2012. – 352 с. – 24 грн 10 коп.
65. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 1992. – № 28. – 2012. – 520 с. – 33 грн 93 коп.
66. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 1992. – № 30. – 2013. – 640 с. – 36 грн 30 коп.
67. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга ; заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412 с. – 141 грн 92 коп. 
Остання редакція: 24.02.15