Бібліотека

Яндекс.Метрика

Періодичні видання 2016 р.

Місце знаходження підрозділів, наведених у списку. 
Надходження періодичних видань за попередні роки див. у базі даних Електронного каталогу "PERP-Періодичні видання".

Газети

Індекс Назва Термін передплати Кіл-ть Місце знаходження
1 40528 Kyiv Post (англ.) 1-12 1 ч/з іноз.літ.
2 40224 Голос України 1-12 1 зп
3 61009 Освіта 1-12 1 зп
4 40267 Податки та бухгалтерський облік 1-12 1 зп
5 30670 Педагогічна газета 1-12 1 зп
6 68836 Спецвипуск газети "Освіта України" (виходить замість "Атестаційного вісника") 1-12 1 зп
7 40227 Урядовий кур'єр 1-12 1

зп

Журнали. Україна

Індекс Назва Термін передплати Кіл-ть Місце знаходження
1 23529 Journal of European Economy (англ.) 1-12 1 ч/з іноз. літ.
2 8087 The Ukrainian Journal of Business Law (англ.) 1-12 1  ч/з іноз. літ.
3 21842 Актуальні проблеми економіки (укр.) 1-12  1 зп
4 74060 Банківська справа 1-12  1 зп
5 90704 Банковский менеждмент 1-12  1 зп
6 91857 Безпека життєдіяльності 1-12  1 зп
7 21950 Бібліотечна планета 1-12  1 НМВ
8 74049 Бібліотечний вісник 1-12 1 НМВ
9 74053 Бухгалтерський облік та аудит 1-12  1 зп
10 22670 Бюлетень Міністерства юстиції України 1-12 1 зп
11 92024 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни до збірника 1-12 1 зп
12 23823 Вища освіта України 1-12 1 зп
13 21876 Вища школа 1-12 1 зп
14 74092 Вісник аграрної науки 1-12 1 зп
15 74156 Вісник господарського судочинства України 1-12 1 зп
16 21910 Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 1-12 1 зп
17 40379 Вісник Книжкової Палати 1-12 1 НМВ
18 48335 Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України 1-12 1 зп
19 74155 Вісник Національної Академії правових наук України (Харків) 1-12 1 зп
20 23622 Вісник Тернопільського національного економічного університету 1-12 1 зп 
21 74254 Віче 1-12 1 зп
22 68555 Дати і події 1-12 1 аб.худ.літ.
23 95013 Держава та регіони. Серія: Державне управління 1-12 1 зп
24 91457 Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво 1-12 1 зп
25 74161 Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал 1-12 1 зп
26 21972 Економіка і прогнозування 1-12 1 зп
27 1751 Економіка та держава 1-12 1 зп
28 74158 Економіка України 1-12 1 зп
29 74182 Економіка. Фінанси. Право 1-12 1 зп
30 48382 Економіст 1-12 1 зп
31 9414 Економічна теорія 1-12 1 зп
32 23527 Журнал Європейської економіки (Тернопіль) 1-12 1 зп
33 9641 Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 1-12 1 зп
34 23892 Інвестиції: практика та досвід 1-12 1 зп
35 40637 Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-12 1 зп
36 22794 Календар знаменних і пам'ятних дат 1-12 1 аб.худ.літ.
37 70463 Кибернетика и системный анализ 1-12 1 зп
38 22795 Літопис авторефератів, дисертацій 1-12 1 ІБВ
39 74352 Літопис журнальних статей 1-12 1 ІБВ
40 74568 Літопис книг 1-12 1 ІБВ
41 22942 Маркетинг в Україні 1-12 1 зп 
42 8778 Маркетинг  - комплект (ж. "Маркетинг и реклама", ж. "Маркетинговые исследования в Украине") 1-12 1 зп
43 91419 Менеджер по персоналу 1-12 1 зп
44 22573 Митна справа 1-12 1 зп
45 91943 Наука та інновації 1-12 1 зп
46 22879 Науково-технічна інформація 1-12 1 зп
47 40433 Офіційний вісник України 1-12 1 зп
48 74377 Охорона праці 1-12 1 зп
49 74401 Пам'ятки України: історія та культура 1-12 1 ч/з укр.
50 74105 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України 1-12 1 зп
51 74576 Підприємництво, господарство і право 1-12 1 зп
52 74424 Право України. Юридический журнал 1-12 1 зп
53 74046 Практична психологія та соціальна робота 2-12 1 зп
54 90853 Проблеми програмування. Проблемы программирования 1-12 1 зп
55 74002 Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал 1-12 1 зп
56 48356 Регіональна економіка 1-12 1 зп 
57 99827 Світ фінансів 1-12 1 зп
58 95374 Світогляд 1-12 1 аб.худ.літ.
59 74276 Соціологія: теорія, методи, маркетинг 1-12 1 зп
60 8058 Справочник экономиста 1-12 1 зп
61 22614 Статистика України 1-12 1 зп
62 23733 Страхова справа. Український науково-практичний журнал 1-12 1 зп
63 90216 Теорія ймовірностей та математична статистика 1-12 1 зп
64 74541 Україна: аспекти праці 1-12 1 зп
65 95220 Українська культура 1-12 1 ч/з укр.
66 74499 Український історичний журнал 1-12 1 зп
67 22411 Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2 "Техніка. Промисловість. Сільське господарство" 1-12 1 ІБВ
68 22412 Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3 "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво" 1-12 1 ІБВ
69 22668 Финансовые услуги 1-12 1 зп
70 74299 Філософська  думка 1-12 1 зп
66 74580 Фінанси України 1-12 1 зп
71 89106 Фінансовий контроль 1-12 1 зп
72 1578 Формування ринкових відносин в Україні 1-12 1 зп
73 1757 Юридична Україна  1-12 1 зп

Журнали. Росія

Індекс Назва Термін передплати Кіл-ть Місце знаходження
1 70823 Библиография 1-6 1 НМВ
2 70997 Вестник МГУ. Серия 6. Экономика 1-6 1 зп
3 71807 Вопросы статистики 1-6 1 зп
4 70157 Вопросы экономики 1-6 1 зп
5 25784 Вопросы экономических наук 1-6 1 зп
6 72114 Маркетинг 1-6 1 зп
7 84826 Международная экономика 1-6 1 зп
8 70542 Мировая экономика и международные отношения 1-6 1 зп
9 70647 Научные и технические библиотеки 1-6 1 НМВ
10 70362 Общество и экономика 1-6 1 зп
11 56342 Организация управления (с указателями) 1-6 1 ІБВ
12 82949 Психология. Журнал Высшей школы экономики 1-6 1 зп
13 70559 РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 1-6 1 зп
14 71114 Российский экономический журнал 1-6 1 зп
15 70925 США, Канада: экономика-политика-культура 1-6 1 зп
16 71027 Финансы 1-6 1 зп
17 57105 Экономика (библиографическая информация) 1-6 1 ІБВ
18 57181 Экономика (отечественная и зарубежная литература) 1-6 1 ІБВ
19 57144 Экономика и демография (база данных на CD) 1-12 1 ІБВ
20 71112 Экономика и математические методы 1-6 1 зп
21 79264 Экономический журнал Высшей школы экономики 1-6 1 зп
22 20387 Экономические науки 1-6 1 зп

 

Остання редакція: 20.10.16