Бібліотека

Яндекс.Метрика

Надійшла електронна версія друкованого видання03 Вересня 2015р.

 
 
 
Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 519, [1] с. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. - ISBN 978-966-483-968-3
 
 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.
Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!