Бібліотека

Яндекс.Метрика

Надійшли електронні видання!10 Лютого 2015р.

Бібліотека КНЕУ отримала електронні версії друкованих видань:

   Податкова система : практикум / В. К. Хлівний [та ін.] ; авт. кол. В. К. Хлівний ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Электрон. текстовые дан. - К. : КНЕУ, 2014. - 486, [2] с. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. - ISBN 978-966-483-825-9 : Б. ц.

 

   Податкова система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. К. Хлівний [та ін.] ; кер. авт. кол. В. К. Хлівний ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 372, [4] с. - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. - ISBN 978-966-483-824-2 : Б. ц.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.
Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!