Бібліотека

Яндекс.Метрика

Презентація книги «Українське суспільство на шляху до політичної нації: Історія і сучасність»10 Березня 2015р.

    Співробітники читального залу Маринюк М. Л. (завідувач сектором) та Кизуб В. П. (провідний бібліотекар) провели для студентів першого курсу спеціальностей: облік і аудит та фінанси презентацію книги «Українське суспільство на шляху до політичної нації: Історія і сучасність».
     На презентації були присутні Зайцева З. І., доктор історичних наук, професор кафедри політичної історії та Ніколаєва Т. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри політичної історії.
 
     «Українське суспільство на шляху до політичної нації: Історія і сучасність» актуальна монографія, що відповідає вимогам сучасності. Автори дослідили процеси становлення розвитку українського суспільства, охопивши період з другої половини ХІХ ст. і сучасності. Перша частина присвячена зародженню, формуванню і утвердженню української нації, національно-визвольному руху у роки ІІ світової війни. У другій частині викладено проблеми політичної модернізації сучасної України, розкриті соціальні чинники формування української політичної  нації, вплив глобалізаційних процесів та релігії на формування української нації. Монографія рекомендована для науковців, студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться суспільними проблемами.
 
    Українське суспільство на шляху до політичної нації: Історія і сучасність : колективна монографія / [В. Д. Бондаренко, С. С. Бульбенюк, С. Й. Вовканич та ін.] ; керівник кол. авт. і наук. ред. І. Д. Дудко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т історії укр. сусп-ва. - Київ : КНЕУ, 2014. - 478 с.