Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у січні06 Лютого 2018р.

 

Дем'яненко С. І. Управління великотоварними агропромисловими формуваннями [Електронний ресурс] : монографія / С. І. Дем'яненко, О. О. Сас ; [редкол.: М. І. Бондар (голова), О. В. Ісай, Л. В. Гнилицька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 213, [3] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–207–3 : Б. ц.  
Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. доп. 84-ї наук. конф. студ. КНЕУ; 24 квіт.-23 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип. О. А. Петухова]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 1032 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-105-5 : Б. ц.
Магістерська програма "Міжнародна торгівля". Методичні рекомендації щодо підготовки магістерської дипломної роботи [Електронний ресурс] : галузь знань "Соціальні та поведінкові науки" спец. "Економіка" спеціалізація "Міжнародна економіка" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т міжнар. економіки і менеджменту, Каф. міжнар. торгівлі ; [уклад. Т. М. Циганкова, О. М. Яценко, Т.Ф. Гордєєва та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 58 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц. 
Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці [Електронний ресурс] : монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, Т. І. Решетняк та ін.]; за заг. ред.: А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 418, [6] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-200-4 : Б. ц.
Вітлінський, Вальдемар Володимирович. Моделі економічної динаміки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова), О. Д. Шарапов, В. В. Вітлінський та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 232 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-211-0 : Б. ц.
Долінський, Леонід Борисович. Оцінювання та управління кредитним ризиком боргових зобов'язань [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Долінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 551, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-214-1 : Б. ц. 
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] : зб. тез. студентської конф.; 14 - 15 груд. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т міжнар. економіки і менеджменту. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 130 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-216-5 : Б. ц. 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!