Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у вересні24 Вересня 2018р.

Вступ до спеціальності навчальний модуль "Основи економічної науки" [Електронний ресурс] : робочий зошит / О. В. Ткаченко, І. В. Кулага ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т економіки та управління, каф. економічної теорії. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 60 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Економіка підприємства: задачі, кейси, ділові ігри [Електронний ресурс] : практикум / [авт. кол.: Г. О. Швиданенко, І. М. Рєпіна, К. А. Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 307 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-246-2 : Б. ц.
Іваненко, В. Ф. Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва: лабораторний практикум [Електронний ресурс] / В. Ф. Іваненко, Ф. В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 162 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-248-6 : Б. ц. 
Нагирнер, Владислав Вадимович. Еврейские корни книги "Деяния апостолов": комментарий [Електронний ресурс] / Владислав Вадимович Нагирнер. - Електрон. текстові дані. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 225 с. - Назва з титул. екрану. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-617-7696-48-2 : Б. ц. 
Студентський порадник [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. за вип. А. М. Колот. - 15-те вид., допов. і перероб. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 295 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!