Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у березні13 Березня 2019р.

 

Галіцин, Володимир Костянтинович. Система формування управлінських рішень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, Н. К. Самченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 285, [3] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–258–5 : Б. ц.
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті [Електронний ресурс] : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова, Д. О. Ільницький та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. Д. Г. Лук’яненка та д.е.н., проф. Л. Л. Антонюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т вищої освіти. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 380, [4] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–262–2 : Б. ц. 
Поддєрьогін, Анатолій Микитович.    Фінансове забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств [Електронний ресурс] : монографія / А. М. Поддєрьогін, Є. О. Шаховалова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 247, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–251–6 : Б. ц. 
Баранов, Андрій Леонідович. Вартісно-орієнтоване управління страховою компанією [Електронний ресурс] : монографія / А. Л. Баранов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 356, [4] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–131–1 : Б. ц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!