Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у травні05 Червня 2019р.

 

Бульбенюк, Світлана Степанівна. Політологія (завдання, ділові ігри, кейси) [Електронний ресурс] : практикум / С. С. Бульбенюк ; [ред. А. М. Колодій, В. О. Голубєва, Ю. П. Бурило та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 82, [2] с. - Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–285–1 : Б. ц. 
Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф; 19 квітня 2019 р., / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т економіки та управління. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 352 с. - Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-281-3 : Б. ц.
Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти [Електронний ресурс] : Тези 86-ї загальноуніверситетської наук. студентської конф. : Платформа "Глобальні виклики та розвиток маркетингу" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. маркетингу імені А. Ф. Павленка, Наук.-дослід. ін-т маркетингу ; [редкол.: В. П. Пилипчук, А. М. Голіцин]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 70, [2] с. - Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-283-7 : Б. ц.
Навчальні завдання для проведення практичних занять в методичні вказівки до їх виконання з дисципліни "Податковий менеджмент" [Електронний ресурс] : освітній ступінь магістр галузь знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальність 071 "Облік і оподаткування" спеціалізація "Податковий менеджмент" / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад. Н. А. Остап’юк, Ю. В. Сташенко, О. С. Гавриловський та ін]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 43 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. студентської конф.; 17 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", ф-т обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар, Л. М. Кіндрацька, М. М. Коцупатрий та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 691 с. - Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-282-0 : Б. ц.
Попович, Володимир Михайлович. Проблеми теорії держави і права [Електронний ресурс] : навч. посіб. за спец. 8401 "Правознавство" (денної та заочної форми навчання) / В. М. Попович  ; [ред. В. Ф. Опришко, О. Ю. Нечипоренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 263, [1] с. - Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–284–4 : Б. ц.
Швиданенко, Генефа Олександрівна. Обґрунтування та експертиза бізнес-проектів [Електронний ресурс] : навч.посіб. / Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко ; [ред. О. В. Вос-тряков та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 343, [1] с. - Назва з титул. екра-ну. – ISBN 978–966–926–279–0 : Б. ц.

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!