Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у серпні27 Серпня 2018р.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : підруч. / [Г. О. Швиданенко,К. С. Бойченко, В. Г. Васильков, А. І. Дмитренко та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., перероб. і допов. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 551, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-179-3 : Б. ц.
Гаєвська, Оксана Борисівна. Організаційний потенціал України в системі наукового управління суспільством [Електронний ресурс] : монографія / О. Б. Гаєвська, Б. А. Гаєвський ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 255, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–244–8 : Б. ц. 
Камінський, О. Є. Хмарні технології в парадигмі інформаційної економіки [Електронний ресурс] : монографія / О. Є. Камінський ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 232 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-239-4 : Б. ц.
Гернего, Юлія Олександрівна. Фінансові важелі забезпечення збалансованого людського розвитку [Електронний ресурс] : монографія / Ю. О. Гернего ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 400 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-240-0 : Б. ц.
Краснова, Ірина Вікторівна. Формування інвестиційних стратегій на інтегрованих фінансових ринках [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Краснова ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 620 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-242-4 : Б. ц.
Герасимович, Ірина Анатоліївна. Обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами підприємства [Електронний ресурс] : монографія / І. А. Герасимович ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 339, [5] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-241-7 : Б. ц.
Сучасні технології профілактикита корекції порушень просторової організації тіла людини в процесі фізичного виховання [Електронний ресурс] : монографія / [М. В. Дудко, О. А. Мартинюк, А. А. Повєткіна та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 194, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-230-1 : Б. ц.
Праця і соціально-трудовівідносини [Електронний ресурс] : словник-довідник / [редкол.: С. О. Цимбалюк, Л. В. Щетініна та ін.]; за ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 456 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-235-6 : Б. ц.
Андрійчук, Василь Гаврилович. Основи наукових досліджень в агробізнесі [Електронний ресурс] : навч.-посіб. / В. Г. Андрійчук ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 492, [4] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-238-7 : Б. ц.
Економічна спадщина К. Маркса: погляд через призму століть [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. Круглого столу , 25 квіт. 2018 року. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т економіки та управління, каф. історії та теорії господарства. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 232 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-234-9 : Б. ц.
Сучасні інформаційні технологіїта системи в управлінні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 19-20 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: С. В. Устенко, С. К. Рамазанов, О. П. Степаненко та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 256 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-236-3 : Б. ц.