Бібліотека

Яндекс.Метрика

До 100-річчя від дня народження Самуельсона Пола Ентоні

 
 
     Пол Самуельсон – видатний вчений-теоретик, який вніс фундаментальний внесок у розвиток економічної науки і отримав за це Нобелівську премію. Автор найпопулярнішого у західних країнах підручника «Економіка» («Economics»), який вперше вийшов з друку у 1948 p. З того часу підручник багато разів перевидавався, був перекладений багатьма мовами, ставши підручником для мільйонів людей у багатьох країнах світу. Цінність та унікальність цієї книги полягає передусім у тому, що в ній втілені кращі досягнення різних напрямів світової економічної думки сучасності. Коло проблем, що входять до сфери інтересів ученого, досить широке: від теорії вартості до проблем міжнародної торгівлі.
     Самуельсон був членом Американської національної академії наук, Американської академії наук і мистецтв, Американського філософського товариства, Британської академії наук. Йому присвоїли почесні вчені ступені університети Гарварда, Чікаго, Індіани, Мічигану, Кейо, Південної Каліфорнії, Пенсільванії, Рочестера, Східної Англії, Массачусетсу та Католицького університету Лувена.

 

 
 
Самуельсон П.
Економіка : монографія / П. Самуельсон ; ред. О. Ліщишин. – Львів : Свiт, 1993. – 495 с. Шифр: 33 С17
 
Книга є скороченим варіантом підручника «Економіка» американського професора Поля Самуельсона. Це був єдиний зарубіжний підручник з економічної теорії, виданий обмеженим тиражем у колишньому СРСР. Він мав гриф «Для наукових бібліотек» і тому був практично недоступним для більшості, хто цікавився розвитком економічної науки на Заході. Підручник призначений для широкого кола читачів – від студентів коледжів, інститутів, університетів до викладачів цих закладів, а також всіх, хто хоче осягнути ази ринкової економіки.
 
 
Семюелсон П. А. 
Макроекономіка : пер. с англ. / П. А. Семюелсон, В. Д. Нордгауз ; Пер. С. Панчишин. - Київ : Основи, 1995. - 544 с.  Шифр: 33 С30
 
Ця книжка – перший український переклад найпопулярнішого у США та багатьох інших країнах підручника з економіки. Переклад зроблено з останнього. чотирнадцятого (1992 р.) видання, яке докорінно відрізняється від попередніх. У підручнику з’ясовуються вузлові питання макроекономіки. Особливу увагу приділено аналізу валового національного продукту, інфляції та міжнародних економічних відносин. Книга розрахована на студентів, аспірантів, викладачів, підприємців і всіх, хто цікавиться проблемами економічної науки і економічної політики.
 
 
Семюелсон П. А.
Мікроекономіка / Пол А. Семюелсон, Вільям Д. Нордгауз ; [пер. з англ. за ред. С. Панчишина]. – Київ : Основи, 1998. – 676 с. Шифр: 33С С30
 
 
У підручнику з’ясовуються вузлові питання мікроекономіки. Особливу увагу приділено аналізу валового національного продукту, інфляції та міжнародних економічних відносин. Книга розрахована на студентів, аспірантів, викладачів, підприємців і всіх, хто цікавиться проблемами економічної науки і економічної політики. 
 
 
Самуэльсон Пол Э.
Макроэкономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявский ; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко]. – 18-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2009. – 585 с. Шифр: 33С С17
 
 
Классический труд, в течение вот уже шестидесяти лет не теряющий своей актуальности. В этой книге рассматривается та часть экономической теории, которая изучает поведение крупных субъектов экономической деятельности, т. е. стран, на глобальном уровне. Из этой книги вы узнаете, что такое совокупный спрос и предложение, государственный долг и внешнеторговый дефицит, как взаимодействуют валютные курсы, в чем причина инфляции, почему капиталистической экономике всегда сопутствует безработица и как страны разного уровня развития могут сосуществовать в едином экономическом пространстве нашей планеты. Именно макроэкономика занимается изучением природы глобальных экономических и финансовых кризисов и помогает преодолевать их последствия. Книга рассчитана в первую очередь на студентов и преподавателей экономических факультетов, но будет интересна любому вдумчивому читателю, который хочет разобраться в мировой экономике и политике.
 
 
Самуэльсон П. А.
Основания экономического анализа : пер. с англ. / П. А. Самуэльсон. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2002. – 610 с. Шифр: 33М С17
 
 
Предлагаемая читателю книга представляет собой перевод второго издания, дополненного автором и вышедшего в 1982 году. Книга адресуется научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам. 
 
 
Самуэльсон Пол Э.
Экономика / Пол Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского ; под ред. А. А. Старостиной, В. А. Кравченко]. - 18-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. - 1360 с. Шифр: 33 С17
 
 
Классический учебник по экономической теории, который вот уже пятьдесят лет не теряет своей актуальности. Настоящее, 18-е издание, дополнено последними статистическими данными и учитывает политические и экономические изменения, произошедшие в мире за последние десятилетия. Книга рассчитана на студентов и преподавателей экономических факультетов, а также на любого вдумчивого читателя, интересующегося глобальными тенденциями в мировой экономике и политике. 
 
О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. – Москва. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 490 с. : фото. (Серия «Сколково»). Шифр: 33(09) О-11
 
В книгу вошли беседы с выдающимися умами современной экономической науки. Такие имена, как Пол Самуэльсон, Василий Леонтьев, Милтон Фридман, Роберт Лукас и другие не требуют особого представления. Книга дает возможность узнать мнение этих блестящих специалистов по наиболее актуальным вопросам современной экономики и политики. Для тех, кто интересуется важнейшими тенденциями мировой экономики или изучает экономические науки. 
 
Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. : Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. – Москва : Мысль, 2004 – 767 с. Шифр: 33(09) М64
 
В двух книгах пятого тома издания «Мировая экономическая мисль. Сквозь призму векав» впервые представлены лекции всех лауреатов Нобелевской премии по экономике. Лекции содержат высшие достижения экономической мысли XX и начала XXI в. 
 
Вехи экономической мысли. Т. 4. Экономика благосостояния и общественный выбор / сост. А. П. Заостровцева. – Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. – 560 с. – (Библиотека «Экономической школы» ; вып.40). Шифр: 33(09) В39
 
Книга содержит переводы статей Нобелевских лауреатов по экономике: Дж. Бьюкенена, П. Самуэльсона, А. Сена, Дж. Хикса, К. Эрроу, а также работы таких известных экономистов как К. Ланкастер, Д. Мюллер, В. Нисканен, Г. Таллок. Читатель имеет возможность познакомиться с различными аспектами экономики благосостояния.
 
 
Довбенко М. В. 
Видатні незнайомці : (наукові ідеї, здобутки та життя економістів–лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. – Київ, 2000. – 320 с. Шифр: 33 Д58
 
Автор у популярній формі знайомить з життям, долею теоретичних концепцій, оригінальними проектами, вкладом у світову наукову скарбницю економістів – лауреатів Нобелівської премії. Книга не залишить байдужими і викличе неабиякий інтерес у студентів, аспірантів, молодих бізнесменів – усіх тих, хто хоче знати надзвичайно цікавий світ Економіки. 
 
Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика. Энциклопедический словарь : энциклопедия / авт.-сост. Л. Л. Васина. – Москва : РОССПЭН, 2001. – 336 с. Шифр: 33 Н72
 
Предлагаемое вниманию читателя научно-справочное издание содержит подробные биографические очерки о 46 лауреатах Нобелевской премии по экономике за 1969-2000 гг. Книга полезна как для специалистов в области теоретической и практической экономики, преподавателей экономических дисциплин и студентов экономических специальностей, так и для всех, кто интересуется достижениями современной зарубежной экономической науки. 
 
 
Румянцева Е. Е. 
Мировая экономическая наука в лицах : [учеб. пособие] / Е. Е. Румянцева. - Москва, 2010. - 456 с. : портр. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Научная мысль : осн. в 2008 г.). Шифр: 33М Р86
 
Учебное пособиепосвящено анализу мирового экономического наследия, проведенному на основе изложения жизненного и творческого пути более чем 80 экономистов начиная с XVIII века по настоящее время. В приложении на компакт-диске собраны труды известных экономистов в оригинале. Автором сделан краткий конспект и дана рецензия, что позволит поднять на более высокий уровень качество изучения и преподавания экономических дисциплин, конкретизировать направления дискуссий в современной экономической науке. Книга ориентирована на широкий круг читателей. 
 
 
 
 
Szenberg Michael
Paul A. Samuelson: on being an economist / Michael Szenberg, Aron A. Gottesman, Lall Ramrattan ; forew. Joseph E. Stiglitz. – New York : Jorge Pinto books, 2005. – XV, 144 p. Шифр: 3И(Англ) S98
 
 
 
 
Samuelson Paul A.
Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. – 14th ed. – New York ; St. Louis ; San Francisco : McGraw-Hill, 1992. – XlII, 784 p. Шифр: 3И(Анг) S19 

Виставка експонується в кабінеті економічної класики бібліотеки (вул. Дегтярівська, 49-г, к.601).

 

Остання редакція: 30.06.15