Бібліотека

Яндекс.Метрика

Запитай бібліотекаря

 Що таке віртуальна довідка?

Віртуальна довідка це бібліотечна служба, що надає відповіді на разові запитання віддаленого користувача, пов’язані з пошуком інформації.

Служба віртуальної довідки бібліотеки:

Відповідає на наступні запити:

 • адресно-бібліографічні - про наявність вітчизняних і іноземних видань у фонді бібліотеки;
 • уточнюючі - уточнення елементів бібліографічного опису документа (заголовки книги, відомостей про автора, рік видання і ін.);
 • тематичні - виконуються з використанням ресурсів, доступних бібліотеці, що не вимагають складного бібліографічного пошуку;
 • фактографічні - відомості довідкового характеру, що містять дані про конкретні об'єкти, поняття, факти, персоналії і т.д.

Не розглядає запити:

 • сформульовані некоректно;
 • складні запити, які потребують глибокого наукового пошуку та підключення додаткових джерел інформації (іншомовних, тощо);
 • пов'язані з наданням готових рефератів, курсових і дипломних робіт;
 • прохання, що містять юридичні консультації;
 • розважального характеру;
 • пов'язані з наданням інформації комерційного характеру чи навчального напрямку.

Джерела виконання запитів:

 • традиційний довідково-пошуковий апарат;
 • електронний каталог бібліотеки.

Звертаємо увагу!

 • Послуга надається на безоплатній основі.
 • Користуватись послугою може кожен бажаючий, хто звернувся до служби віртуальної довідки.
 • На Ваші запитання відповідають кваліфіковані спеціалісти нашої бібліотеки.
 • Запити виконуються у порядку їх надходження, протягом робочого дня.
 • Кожен запит містить одне запитання (за одним запитом не більше 10 назв).
 • Питання необхідно надсилати у довільній формі.
 • Перш ніж надсилати запитання, скористайтесь пошуком у Електронному каталозі бібліотеки.
 • Відповідь на запит надсилається на вказану електронну адресу.
 • Стороннім вузу користувачам надається можливість працювати в читальних залах з дозволу адміністрації бібліотеки.
 • Доступ до Електронної бібліотеки надається лише зареєстрованим у бібліотеці читачам.
 • Бібліотека не надсилає електроні копії наявних у бібліотеці документів.
 • Cтилістика запиту користувача подається без змін.

Шановні користувачі! Перш ніж поставити питання, пропонуємо вам ознайомитися з «Електронним каталогом бібліотеки» http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/.

Якщо Ви не знайшли відповідь самостійно, поставте питання бібліографу. Ми допоможемо в пошуку інформації по темі, в розшуку або уточненні необхідних відомостей. Відповідь буде відправлена на Вашу електронну пошту протягом 3-х робочих днів.

Задайте своє питання бібліотекарю

23.09.2016
Запитує: Евгения
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти джерела для написання роботи за темою «Управління продуктивністю операційної діяльності». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_catalog/
Виробничий менеджмент: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 424 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:338 В52 ; ч/з № 3.
Волков Д. П.Стратегічна оцінка результатів операційної діяльності машинобудівних підприємств / Д. П. Волков // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2011. – № 6. – С. 169–171.
Воротіна Л. І.Раціональні управлінські рішення як ресурс підвищення ефективності операційної діяльності підприємства / Л. І. Воротіна, А. С. Пятигін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 90–94.
Іванов М. М.Операційний менеджмент : навч. посіб. / М. М. Іванов, П. В. Комазов. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:338 І-20 ; книгосховище.
Капінос Г. І.Операційнийменеджмент : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 351 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:338 К20 ; книгосховище.
Кахович Ю. О.Методика розробки стратегії створення та розвитку СП із врахуванням особливостей операційного менеджменту / Ю. О. Кахович // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 19. – С. 38–41.
Korenova D.Factorsinfluencingprocessmanagementandeffectiveoperationofpublicadministrationorganizations/ DarinaKorenova, AnnaCepelova// Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2016. – № 3. – P. 80–88. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Писарюк С. М. Основы управления экономической эффективностью операционной деятельности / С. Н. Писарюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 8. – С. 145–149.
Попова О. В. Реструктуризация ответственности управленческого аппарата организации для обеспечения адаптации операционной деятельности к изменениям среды / О. В. Попова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2012. – № 6. – С. 97–103.
Рэймонд Л. Операционный менеджмент и передовые производственные технологии на малых и средних предприятиях / Луи Рэймонд // Менеджмент инноваций. – 2012. – № 2. – С. 116–126 ; № 3. – С. 220–231.
Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент / Ричард Б. Чейз, Ф. Роберт Джейкобз, Николо Дж. Аквилано ; [пер. с англ. О. А. Островской, О. Л. Пелявского ; под ред. Н. А. Коржа]. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1170 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-36 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шурыгина И. Г. Принципы операционного менеджмента, используемые в организации управления запасами / И. Г. Шурыгина // Управленческий учет и финансы. – 2011. – № 2. – С. 98–104.


17.05.2016
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури на тему "Валютний ринок України". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України  / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 3–9.
Бондаренко М. Валютный рынок: хроника перепетий / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 23 квіт. (№ 14–15). – С. 14–15.
Бондаренко М. Цыплят по осени считают : [украинский валютный рынок] / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 8 жовт. (№ 38–39). – С. 18–19.
Борисов С. Валютне регулювання: чи забезпечать жорсткі заходи стабільність гривні? / С. Борисов // Справочник экономиста. – 2013. – № 2. – С. 80–85.
Диба О. Еволюція валютного ринку в Україні / О. Диба, А. Змійчук, Г. Мироненко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 9–10. – С. 53–62.
Кулинич Р. Методика оцінювання стійкості обмінного курсу валют / Роман Кулинич // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 90–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Леськів О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України / О. Леськів, Ю. Галіцейська // Світ фінансів. – 2014. – Вип. 2. – С. 78–88.
Малахова О. Л. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми / О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 46–60.
Чумак О. В. Проблема стабільності національної валюти України в сучасних умовах / О. В. Чумак, К. Г. Черномаз // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 10. – С. 99–103.
Шавалюк Л. Гривня на роздоріжжі : чого очікувати від курсу національної валюти? / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 44. – С. 10–13.
Шестопалов О. Від чого залежать та як прогнозувати курси валют / О. Шестопалов, Н. Цвєткова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6–7. – С. 44–50.
Щербань О. Д. Аналіз стану сучасного валютного ринку України / О. Д. Щербань // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 68–73.

07.05.2016
Запитує: Антонина
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення теми "Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Антоніно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бєлова О. О. Регулювання колективних трудових спорів в системі соціального партнерства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Бєлова Олена Олександрівна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 23 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2013 Б43 ; зал екон. класики.
Білоус М. О. Реалізація соціального партнерства в контексті ринку праці України / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 1. – С. 148–151.
Білоус М. О. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 2. – С. 152–156.
Бортнікова О. Г. Державне управління забезпеченням соціальної безпеки та проблеми становлення соціального партнерства в Україні / О. Г. Бортнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 13. – С. 85–89.
Бурлуцький С. В. Стратегія соціального контракту: держава – підприємство – людина / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 9–10. – С. 91–94.
Гончарова І. В. Вплив сучасних тенденцій розвитку профспілкового руху на реалізацію принципів соціального партнерства / І. В. Гончарова // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 7–8. – С. 71–74.
Кальна-Дубінюк Т. П. Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб / Т. П. Кальна-Дубінюк, М. В. Бесчастна // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 71–76.
Кузьминых А. А. Социальное партнерство как фактор успешной подготовки будущего специалиста / А. А. Кузьминых // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 5. – С. 50–52.
Петрос О. Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу / О. Петрос // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 4. – С. 234–243.
Савчук О. О. Актуальні проблеми розвитку соціального партнерства в Україні / О. О. Савчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 1. – С. 188–193.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Поплавська О. М. Соціальне партнерство як інструмент забезпечення соціальної безпеки країни / О. М. Поплавська. – С. 157–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Макара О. В. Перспективи формування ефективної моделі соціального партнерства / О. В. Макара.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Христофоров А. В. Социальное партнерство как фактор взаимодействия государства и малого бизнеса / А. В. Христофоров // Социально-гуманитарные знания. – 2013. – № 3. – С. 213–217.
Шедяков В. Удосконалення умов для соціального партнерства в Україні під час формування в глобальному масштабі економіки знань / В. Шедяков // Економіст. – 2013. – № 8. – С. 15–22.
Шедяков В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 4. – С. 33–46.
Шедяков В. Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин / В. Є. Шедяков // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 80–91.

06.05.2016
Запитує: Ольга
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви допомогти мені з літературою на тему "Загальний ринок грошей в Україні та перспективи розвитку"? Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баріда Н. Механізм грошової емісії як базовий елемент грошової системи / Н. Баріда // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 39–44.
Бондаренко М. Цыплят по осени считают : [украинский валютный рынок] / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2015. – 8 жовт. (№ 38–39). – С. 18–19.
Валютный и денежный рынок : курс для начинающих / [пер. с англ. В. Ионов ; науч. ред. А. Ильин]. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишерз, 2012. – 343 с. : табл. – (Reuters для финансистов). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И В16 ; книгосховище.
Гроші та кредит : навч. посіб. у схемах і табл. / [О. О. Примостка, М. І. Савлук, А. М. Мороз та ін.] ; за заг. ред. О. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 263 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Г89 ; e-ресурс, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дахнова О. Є. Аналіз стану грошово-кредитної безпеки України / Олена Є. Дахнова, Теняна Е. Городецька, Аліна О. Семенець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – С. 277–285. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Денисюк О. В. Механізми державного регулювання фінансового сектора України в сучасних економічних умовах / О. В. Денисюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 125–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Зі змісту: Грошовий ринок, його об'єкти, суб'єкти та функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення / М. В. Іконнікова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 4. – С. 123–130.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К49 ; ч/з № 3.
Коваленко В. В. Управління грошовими потоками банків на основі стрес-тестування ризиків, що ними генерують / В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 57–74.
Лановий В. В. Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку / В. В. Лановий // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 19–31. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Максимович В. Грошові перекази трудових мігрантів як перспектива фінансового забезпечення інвестиційних потреб держави / В. Максимович, І. Яненко // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 25–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Макроекономіка : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банків. справи НБУ» ; за заг. ред. М. І. Макаренка ; [уклад.: М. І. Макаренко та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 216 с. – Зі змісту: Грошовий ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М16 ; ч/з № 2.
Рябініна Л. Чи мають сучасні гроші ціну? / Л. Рябініна // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 34–39. – Анот. англ.
Шавалюк Л. Гроші, яких немає : [структура відпливу депозитів] / Л. Шавалюк // Український тиждень. – 2015. – № 31. – С. 8–10.
Шушпанов П. Грошові трансферти трудових мігрантів в Україну / Шушпанов Павло // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 103–109. – Анот. парал. англ.

25.04.2016
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання курсової роботи з основ економічної науки на тему "Сталий економічний розвиток". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / Міжнар. рада з науки (ICSU), Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, НАН України і МОН України, Ін-т прикладного системного аналізу ; [наук. керівник М. З. Згуровський ; відп. ред. В. Я. Шевчук]. – Київ, 2010. – Ч. 1 : Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей. – 252 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 А64 ; книгосховище.
Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти / [М. З. Згуровський, Г. О. Статюха, С. В. Войтко та ін. ; відп. ред. В. Я. Шевчук ; наук. керівник проекту М. З. Згуровський]. – Київ, 2010. – Ч. 2 : Україна в індикаторах сталого розвитку. – 218 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5(С2) А64 ; книгосховище.
Бистряков І. К. Сталий розвиток України: постмодернізм, простір, методологія управління / І. К. Бистряков // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 7. – С. 47–53.
Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 11–12. – С. 6–11.
Буравльов Є. Сталий (низькоентропійний) розвиток: український вимір / Є. Буравльов // Вісник Національної академії наук України. – 2010. – № 9. – С. 12–23.
Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Г. Дейлі. – Київ : Інтелсфера, 2002. – 297 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д27 ; зал економічної класики, ч/з № 1, ч/з № 2.
Довбенко М. Як убезпечити соціально-економічне життя держави? / М. Довбенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 3–12.
Кулініч О. М. Сталий розвиток національної економіки як ознака цивілізаційних процесів XXI століття / О. М. Кулініч // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 1. – С. 25–31.
Майєр Джеральд М. Основні проблеми економіки розвитку / Джеральд М. Майєр, Джемс Е. Раух, Антон Філіпенко ; [наук. ред. А. С. Філіпенко ; пер. з англ. Даніели Олесневич та ін.]. – Київ : Либідь, 2003. – 688 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М14 ; книгосховище, ч/з №1, ч/з № 3.
Мамонов І. Концепція сталого розвитку як принцип цілепокладання в публічному управлінні / І. Мамонов // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 71–76.
Медведєв І. А. Вплив державного управління на ідею університету в контексті реалізації концепції сталого економічного розвитку в Україні / І. А. Медведєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 104–112.
Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст : монографія / В. Х. Арутюнов, В. М. Свінціцький, С. І. Присухін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 296 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф М54 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колективна монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 195 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С2 М74 ; ч/з № 3.
Привалова Л. В. Фінансові передумови формування моделі сталого розвитку України / Л. В. Привалова, Л. А. Шило // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 21. – С. 48–51.
Рогов Г. Фінансові механізми трансформації економічного зростання у сталий розвиток / Г. Рогов // Економіст. – 2012. – № 6. – С. 25–27.
Сімченко Н. О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 7. – С. 13–18.
Соколова О. Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України / О. Соколова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 147–154.
Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / [А. П. Садовенко, Л. Ц. Масловська, В. І. Середа та ін. ; наук. ред. А. П. Садовенко] ; Програма розвитку ООН, Акад. муніцип. упр. – [2-ге вид.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 385 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 С76 ; ч/з № 3.
Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку / В. В. Трофимова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 8. – С. 33–37.

25.04.2016
Запитує: Анастасия
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені порадити свіжі джерела (монографії, статті, журнали) для написання курсової роботи з Основ економічної науки на тему "Сутність і функції ринку". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Варналiй З. С. Конкуренція і підприємництво : монографія / З. С. Варналiй ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2015. – 463 с. – Зі змісту: Конкуренція і підприємництво – невід’ємні атрибути ринку. Економічна сутність, особливості та роль малого підприємництва в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 В18 ; зал екон. класики.
Дунаев Б. Б. Благосостояние – труд, капитал и деньги : [монография] / Б. Б. Дунаев. – Изд. 2-е, доп. – Киев : Интердрук, 2013. – 231 с. : портр. – Из содерж.: Функционирование рынков. Стабильное рыночное равновесие. Нестабильное рыночное равновесие. Саморегулирование рыночного равновесия. Стагфляция рыночной системы. Макроэкономическое государственное регулирование и саморегулирование рыночного равновесия.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Д83 ; зал екон. класики, ч/з № 3.
Киреев С. В. Рынок на сутки вперед: концепция, ценообразование, фундаментальные факторы : [рынок электроэнергии] / С. В. Киреев, И. Б. Тюнин // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 2. – С. 126–131.
Князева И. В. Инновационные рынки: особенности функционирования, конкуренция и регулирование / И. В. Князева, А. А. Войцхевич // ЭКО. – 2012. – № 12. – С. 78–84.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с. – Зі змісту: Глобальні ринки та механізми їх функціонування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95 ; ч/з № 3.
Мартьянова Ю. И. Особенности функционирования российского продовольственного рынка / Ю. И. Мартьянова // Экономические науки. – 2011. – № 2. – С. 101–105.
Модернізація механізмів управління сталим просторовим розвитком: теорія та реалізація : колективна монографія / [Л. М. Акімова, Н. М. Білоус, О. В. Гісюк та ін. ; відп. ред. В. І. Павлов] ; Спілка економістів України, Акад. екон. наук України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2015. – 195 с. – Зі змісту: Вдосконалення системи функціонування товарних ринків в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 М74 ; ч/з № 3.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Ринок: сутність, функції, закони. Монополії і монополістичні тенденції в ринковій економічній системі. Сегментація ринків. Інфраструктура ринку: сутність, основні елементи, функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; ч/з № 2.
Ошарин А. М. Анализ взаимосвязи предпочтений потребителей и производственных функций на рынках монополистической конкуренции в рамках теории общего равновесия / А. М. Ошарин, С. С. Петров // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 3. – С. 166–171.
Родрик Д. Парадокс глобализации: демократия и будущее мировой экономики / Дэни Родрик ; пер. с англ. Н. Эдельман ; наук. ред. пер. А. Смирнов. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2014. – 568 с. – Из содерж.: Рынки и государство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р60 ; зал екон. класики.
Салига С. Я. Теоретичні узагальнення функцій ринку цінних паперів у сучасній економічній системі / С. Я. Салига, О. В. Болдуєва // Фондовый рынок. – 2013. – № 3. – С. 8–13.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Управління ресурсами підприємства : монографія / [Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. П. Кукоба та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 424 с. – Зі змісту: Наукові погляди на роль ринку у процесах розподілу ресурсів. Формування нових корпоративних знань на основі сучасних технологій залучення ресурсів на публічних ринках капіталу. – Існує електронна версія друкованого видання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 2.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – К. : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Зі змісту: Попит і пропозиція в ринковому механізмі. Види ринків та їх інфраструктура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 2, ч/з № 1.
Шевченко Н. В. Ринкова капіталізація акціонерних товариств: сутність, функції та проблеми управління / Н. В. Шевченко // Фондовый рынок. – 2012. – № 7. – С. 6–9.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Ринок. Напрями формування ринкової інфраструктури. Попит та пропозиція. Рівновага ринку. Ринкова ціна і ціноутворення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.

19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку "Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу". Бажано за останні 6-8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Безверхий К. ВІнформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б39 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [редкол.: А. Мельник (голов. ред.) та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 1. – 114 с. – Зі змісту: Скалюк Р. Забезпечення ефективного процесу автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Р. Скалюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; ч/з № 3.
Волот О. І. Організація інформаційної системи управлінського обліку / О. І. Волот // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 11. – С. 23–25.
Гізатулін М. Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного документування в бухгалтерському обліку суб’єктів державного сектору / М. Б. Гізатулін // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2014. – № 7. – С. 68–72.
Гошовська В. В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні / В. В. Гошовська // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 4. – С. 3–5.
Гудков А. А. Построение системы информационно-аналитического обеспечения процессов учета и контроля затрат на предприятии / А. А. Гудков // Управленческий учет и финансы. – 2013. – № 4. – С. 276–288.
Інформаційні системи і технології в обліку (на прикладі «1С: Бухгалтерія 8 для України») : навч. комп’ютер. практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. обліку та аудиту ; уклад.: Н. О. Гура, І. А. Дерун. – Харків : Савчук О. О., 2015. – 56 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 І-74 ; ч/з № 2.
Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 27–31.
Мачуга Р. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Р. Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 3. – С. 123–130.
Муковіз В. С. Впровадження автоматизації обліку як складова ефективного ведення будівельного бізнесу / В. С. Муковіз, О. Ю. Коток // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 5. – С. 193–196.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Зі змісту: Братусь В. І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: сучасний стан і тенденції розвитку / В. І. Братусь, Н. Ф. Чечко ; Дробот О. С. Автоматизація бухгалтерського обліку виробничих запасів за допомогою програми «1C: Підприємство» / О. С. Дробот ; Олефіренко А. В. «Хмарний» бухгалтерський облік: тенденції використання вітчизняними суб’єктами господарювання / А. В. Олефіренко ; Шпонька Д. В. Особливості використання зарубіжного програмного забезпечення в бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств / Д. В. Шпонька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Пашніна А. ОПідвищення результативності автоматизації обліку за допомогою впровадження на виробничих підприємствах автоматизованих інформаційно-облікових систем / А. О. Пашніна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 7. – С. 438–443.
Проскура К. П. Вплив застосування системи електронного документообігу на ефективність податкового адміністрування в Україні / К. П. Проскура // Незалежний аудитор / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2013. – № 6. – С. 60–69. – Текст англ.
Скопень М. М. Ефективність використання комп’ютерних систем бухгалтерського обліку на підприємствах / М. М. Скопень, І. А. Говоруха // Економічний часопис – XXI. – 2011. – № 5–6. – С. 41–45.
Сопко В. В. Інформаційні технології в організації облікового процесу / В. В. Сопко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 1. – С. 205–211.
Фролов В. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку / В. Фролов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 12. – С. 45–49.

19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку "Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку". Бажано за останні 7-8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Баліцька В. В. Податкові різниці: вплив на доходи бюджету та фінансовий стан податкоплатників / В. В. Баліцька, О. В. Короткевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 7. – С. 52–57.
Бондар М. І. Облік податкових різниць згідно з Податковим кодексом України / М. І. Бондар В. В. Бабіч // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 72–80.
Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 3–4 квіт. 2014 р. : присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємницької діяльності / [редкол.: В. І. Єфіменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 376 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Економічна сутність податкових різниць і шляхи гармонізації їх обліку / А. Г. Єгорова. – С. 52–54.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94 ; ч/з № 3.
Довгопол Н. Податкові різниці-2: старі проблеми в новому форматі / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 35–45.
Канцуров О. Вивчаємо Положення бухобліку «Податкові різниці» / О. Канцуров // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 23 берез. (№ 27). – С. 49–52.
Клепар Г. Важливі особливості застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» та Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці» / Г. Клепар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 25–42.
Наука й економіка = Science and Economics : наук.-теорет. журн. Хмельниц. екон. ун-ту / [голов. ред. А. С. Криклій ; відп. за вип. В. В. Романюк, В. О. Броженко]. – Хмельницький : ПВНЗ «ХЕУ», 2014. – Вип. 2. – 226 с. – Зі змісту: Бойчук А. А. Особливості обліку податкових різниць в сучасних умовах оподаткування / А. А. Бойчук, В. О. Бойчук, В. М. Гриндій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н34 ; книгосховище.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності : [монографія / Л. Г. Ловінська, О. О. Канцуров, В. Г. Швець та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської ; Акад. фінанс. упр. – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 294 с. : табл. – Зі змісту: Методологія розрахунку податкових різниць в контексті імплантації міжнародних стандартів фінансової звітності ; Аналіз підходів до визначення податкових різниць.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Н83 ; ч/з № 3.
Розвиток державних фінансів України в умовах глобалізації : [колект. монографія / І. О. Луніна, О. О. Булана, Н. Б. Фролова та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування». – Київ : ІЕП НАН України, 2014. – 296 с. : рис., табл. – Зі змісту: Податкові різниці як фактор нестабільності бюджетних надходжень.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Р64 ; ч/з № 3.
Ткаченко М. Узгодження бухгалтерського та податкового обліку через розрахунок податкових різниць / М. Ткаченко // Незалежний аудитор. – 2014. – № 4. – С. 74–77.
Удосконалення оподаткування прибутку підприємств в Україні : [монографія / Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінська, Є. В. Калюга та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфименко, Л. Г. Ловінської ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 526 с. – Зі змісту: Світовий досвід розрахунку податкових різниць: методи обліку та відображення у звітності ; Податкові різниці: їх вплив на податок з прибутку і відображення в обліку та фінансовій звітності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 У31 ; ч/з № 3.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1. – 299 с. – Зі змісту: Єгорова А. Г. Шляхи гармонізації бухгалтерського та податкового обліку податкових різниць / А. Г. Єгорова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.

19.04.2016
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь-ласка джерела для написання реферату з бух. обліку "Облік операцій з борговими цінними паперами". Бажано за останні 8 років. Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Духновська Л. Податковий облік цінних паперів і деривативів / Л. Духновська, Т. Редзюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 6. – С. 40–46.
Кузьменко О. Облік цінних паперів – оновлені зміни / О. Кузьменко // Баланс – 2011. – 12 верес. (№ 73). – С. 34–37.
Леось О. Ю. Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Фондовый рынок. – 2012. – № 26. – С. 4–9.
Лісовий В. П. Торгівля цінними паперами : навч. посіб. / В. П. Лісовий, К. Г. Отченаш, В. В. Токар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 369 с. – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами (крім банків).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Л63 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7.
Молибога К. Основы учета ценных бумаг (векселя, облигации) / К. Молибога // Незалежний аудитор. – 2013. – № 7. – С. 64–69.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : II наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 11 трав. 2012 р. : зб. тез доп. / Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Ін-т магістерської та післядипломної освіти ; [редкол.: А. Я. Кузнецова та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2012. – 248 с. – Зі змісту: Долінська О. М. Застосування вексельної форми розрахунків в обліку / О. М. Долінська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; книгосховище.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банківського працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Кисельов Д. Г. Операції банків з цінними паперами та шляхи їх розвитку / Д. Г. Кисельов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; ч/з № 3.
Прокопенко В. Витрати на послуги торговця цінними паперами (брокера): відображаємо в податковому та бухгалтерському обліку / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 12 верес. (№ 84). – С. 6–9.
Солошенко Л. Операції з цінними паперами (окремий «ціннопаперовий» облік) / Л. Солошенко // Податки та бухгалтерський облік. – 2011. – 17 жовт. (№ 83). – С. 15–24.
Табачук Г. П. Фінансовий облік у банках : навч. посіб. / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 423 с. – Зі змісту: Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т12 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 974 с. – Зі змісту: Облік цінних паперів та зобов'язань.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т48 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Торгівля цінними паперами в Україні : навч. посіб. / [К. К. Бовкун, Д. С. Бутенко, Ю. Я. Кравченко та ін.]. – Київ : АДС УМКЦентр, 2008. – 308 с. – (Бібліотека фахівця). – Зі змісту: Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами та їх оподаткування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Т60 ; книгосховище, Аб., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.

19.04.2016
Запитує: Любовь
Тема запиту: Доброго дня! Мені необхідна література за темою "Сучасні види маркетингу" для написання курсової. Дякую! З повагою, Любов.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Любове! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Краус К. М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / К. М. Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 163 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 К78 ; ч/з № 3.
Литовченко И. Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. – Киев : Наук. думка, 2015. – 212 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л64 ; ч/з № 3.
Маркелова И. Нетрадиционные виды маркетинга / И. Маркелова, И. Молчакова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2012. – № 2. – С. 81–83.
Маркетинг : навч. посіб. / В. Липчук, Р. Дудяк, С. Бугіль, Я. Янишин ; заг. ред. В. В. Липчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 456 с. – Зі змісту: Види маркетингу та їх застосування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ; книгосховище, ч/з № 2.
Маркетинг. Стань Лидером! Проверено на практике. Работает! : современное пособие молодого лидера / Олеся Марущак, Юлия Стрижкова, Марта Коронкевич [и др. ; отв. ред. М. Сокол]. – Киев : Аграр Медіа Груп, 2013. – 240 с. – (Библиотека украинской ассоциации маркетинга).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М26 ; книгосховище.
Окландер Т. О. Модернізація маркетингової діяльності промислових підприємств : монографія / Т. О. Окландер. – Донецьк : Ноулидж, 2013. – 292 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-50 ; ч/з № 3.
Основные тенденции современного маркетинга в социальных сетях // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 5–6. – С. 64–65.
Основы маркетинга / Филип Котлер, Гари Армстронг, Вероника Вонг [и др. ; пер. с англ. А. В. Назаренко, А. Н. Свирид ; под ред. А. В. Назаренко]. – 5-е европ. изд. – Москва : Вильямс, 2012. – 751 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М О-75 ; книгосховище, Зал екон. клас.
Романова Л. В. До проблеми формування сучасної моделі маркетингу в Україні / Л. В. Романова // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 102–107.
Тарнавська Н. Маркетингові інновації як пріоритетне джерело конкурентних переваг підприємств / Н. Тарнавська, О. Голоднюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 79–92.
Федорченко А. В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика : монографія / А. В. Федорченко, О. В. Окунєва ; за наук. ред. А. В. Федорченка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 230 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ф33 ; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 1, ч/з № 3.
Череп А. В. Основи маркетингу : навч. посіб. / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». – Київ : Кондор, 2014. – 226 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-46 ; ч/з № 2.

14.04.2016
Запитує: Артем
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему "Фінансування заходів з охорони праці (регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища)".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Артеме! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Моисеенко О. Экономические аспекты охраны труда / О. Моисеенко // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 6. – С. 6–12.
Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014–2018 роки : Закон України від 4 квіт. 2013 р. № 178–VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 10. – Ст. 112. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/178-18.
Рекомендований перелік профілактичних заходів, що можуть включатися до загальнодержавних, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, у фінансуванні яких бере участь фонд // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 1. – С. 43–49.
Репін М. В. Формування загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з метою комплексного розв’язання проблем у сфері охорони праці / М. В. Репін // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 94–97.
Стовбун А. Основні напрями здійснення роботодавцем заходів з охорони праці / А. Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 12. – С. 42–50.
Стовбун АПро першочергові заходи з поліпшення стану державного нагляду у сфері безпеки і гігієни праці в Україні / Анатолій Стовбун // На допомогу спеціалісту з охорони праці : додаток до журналу «Охорона праці». – 2015. – № 10. – С. 36–40.
Швець І. Концепція економічного стимулювання безпечної трудової діяльності на підприємстві / І. Швець // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 31–37.

14.04.2016
Запитує: Андрій
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати наукові статті на тему "Стан виробничого травматизму в Україні та його зв'язок з професійними ризиками". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ємельянова Н. А. Дослідження стану показників виробничого травматизму в Україні  / Н. А. Ємельянова, А. С. Єсипенко, О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. –  2012. – № 1. – С. 21–29.
Єсипенко А. С. Деякі аспекти оцінки стану виробничого травматизму в Україні / А. С. Єсипенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2012. – № 3. – С. 45–48.
Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку : [монографія] / В. І. Куценко, В. П. Удовиченко ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – Чернігів : Лозовий В. М., 2011. – 652 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С К95 ; ч/з № 3.
Логінова І. І. Основи профілактики виробничого травматизму при переробці мінеральної сировини в гірничорудній промисловості / І. І. Логінова, І. В. Карпенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 50–56.
Малихін О. На машину надійся, але сам не зівай : [статистичний аналіз виробничого травматизму в машинобудуванні] / О. Малихін, Т. Таїрова // Охорона праці. – 2015. – № 2. – С. 30–33.
Малихін О. Стережися біди, поки її немає : [статиcтичний аналіз виробничого травматизму у сільському господарстві протягом 2003–2012 років] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 3. – С. 38–41.
Малихін О. Травматизм у СКС: загальна характеристика : [аналіз виробничого травматизму в соціально-культурній сфері в період з 2006 по 2014 рік] / О. Малихін, О. Сліпачук // Охорона праці. – 2015. – № 5. – С. 32–35.
Малихін О. В. Виробничий травматизм в Україні у І півріччі 2015 року: особливості і тенденції / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 17–29.
Малихін О. В. Особливості виробничого травматизму за видами нагляду та регіонами України / О. В. Малихін, Т. М. Таірова, І. В. Левченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 3–12.
Сліпачук О. А. Вплив специфіки виробництва на рівень травматизму у гірничорудній та нерудній промисловості / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 30–46.
Сліпачук О. А. Особливості виробничого травматизму і заходи профілактики нещасних випадків у соціально-культурній сфері / О. А. Сліпачук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 2. – С. 75–94.
Таірова Т. М. Аналіз оцінювання стану наглядової діяльності за охороною праці та її вплив на рівень виробничого травматизму в Україні / Т. М. Таірова, С. В. Сулімова // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2013. – № 4. – С. 11–15.
Цина А. Ю. Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки / А. Ю. Цина, А. А. Ткаченко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 4. – С. 96–102.

13.04.2016
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня. Підкажіть будь ласка джерела для написання реферату на таку тему "Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Атамас П. Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 2. – С. 13–18.
Атамас П. Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами звіту про рух грошових коштів / П. Атамас, О. Атамас // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 5. – С. 13–19.
Губа ЕБрак коштів. Внесення та повернення фінансової допомоги : [облік оборотних коштів] / Е. Губа // Справочник экономиста. – 2015. – № 8. – С. 33–37.
Зоря О. П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами / О. П. Зоря, Р. В. Малишев // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 77–79.
Криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали наук.-практ. конф., 10 черв. 2015 р., м. Київ / Асоц. укр. банків, Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ) ; [орг. ком.: С. М. Аржевітін (відп. ред.) та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2015. – 143 с. : фот. цв. – Зі змісту: Кораблін С. О. Як творити грошово-кредитну систему на базі власної економіки, а не потрапляти в залежність від чужої валюти? / С. О. Кораблін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К82 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Облік, аналіз та аудит: еволюція, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 8 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Обл.-екон. ф-т ; [редкол.: М. І. Бондар та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – 291 с. – Текст укр., англ. – Зі змісту: Невечера М. А. Аналіз балансу банку: організаційний аспект / М. А. Невечера. – С. 219–221. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 О-17 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Омельченко О. Ю. Види доходів та витрат банку, їх облік в умовах дії нового податкового поля / О. Ю. Омельченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 83–92.
Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / І. М. Парасій-Вергуненко, Т. В. Ларікова, В. Б. Кириленко ; за ред. І. М. Парасій-Вергуненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 180 с. – Назва з титул. екрану.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С С76 ; книгосховище, ч/з № 3.
Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських та бюджетних установах України [Електронний ресурс] : [колект.] монографія / [Л. М. Кіндрацька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 481, [7] с. – Назва з титул. екрану.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 1(23). – 299 с. – Зі змісту: Ларікова Т. В. Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект / Т. В. Ларікова. – С. 237–251. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Фінансові інструменти: оцінка і відображення у звітності банків : монографія / [Р. А. Славє’юк, М. О. Гасюк, О. О. Глущенко та ін.] ; за ред. Р. А. Слав’юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2015. – 308 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; ч/з № 3.
Фурсова В. А. Актуальні проблеми впровадження управлінського обліку в комерційному банку / Вікторія Анатоліївна Фурсова, Мінь Шан Дао // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 12. – С. 10–12.

13.04.2016
Запитує: Тетяна
Тема запиту: Вітаю! Прошу допомоги з пошуку літератури на тему "Зайнятість у неформальному секторі економіки України: сучасний стан та напрями регулювання". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бондарчук К. Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – С. 17–22.
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журнал / [голов. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – Вип. 6, т. 2. – 193 с. – Зі змісту: Ведерніков М. Д. Неформальний сектор в структурі національного ринку праці / М. Д. Ведерніков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В 53 ; ч/з № 3.
Гимпельсон В. Е. Нормально ли быть неформальным? / В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников // Экономический журнал высшей школы экономики. – 2013. – Т. 17, № 1. – С. 3–40.
Гураль Н. Р. Трудовий потенціал України в контексті розвитку неформального сектору торгівлі / Н. Р. Гураль // Економічний часопис – XXI. – 2012. – № 1–2. – С. 49–51.
Інтеграційні економіко-правові напрями розвитку України та країн близького зарубіжжя : матеріали I міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 31 січ. 2012 р. – Львів : Львів. комерц. акад., 2012. – 231 с. – Зі змісту: Гринкевич С. С. Функціонування трудового потенціалу у неформальному секторі торгівлі / С. С. Гринкевич, Н. Р. Гураль.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С І-73 ; книгосховище.
Каламбет С. В. Специфічні особливості категорії фінанси домогосподарств / С. В. Каламбет, Д. С. Плохіх // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 59–61.
Куліков Ю. М. Мінімальна заробітна плата в методології неформальної зайнятості / Ю. М. Куліков, О. В. Йолкіна // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 88–93.
Методологічні положення зі статистики / Держ. ком. статистики України ; [голова редкол. О. Г. Осауленко]. – Київ : Август, 2002. – Вип. 1. – 552 с. – Зі змісту: Обстеження домогосподарств ; Методика перевірки якості роботи економістів по обстеженню домогосподарств ; Методика визначення обсягів зайнятості у неформальному секторі економіки України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М54 ; ч/з № 3.
Міненко В. Л. Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання / В. Л. Міненко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 111–113.
Пасажко Т. С. Фінанси домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України / Т. С. Пасажко // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 108–111.
Перит І. О. Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 185–192.
Перит І. О. Зміст та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин / І. О. Перит // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 152–162.
Предборський В. А. Неформальна економіка як передумова девіації сучасної елітної структури / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 3–7.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 2. – 191 с. – Зі змісту: Колядич О. І. До питання формальних і неформальних інституцій сфери соціально-трудових відносин / О. І. Колядич, С. В. Погорєлов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 1, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – 499 с. – Зі змісту: Гнибіденко І. Ф. Трансформація ринку праці на селі: перспективи оптимізації неформальної зайнятості сільського населення / І. Ф. Гнибіденко, А. Д. Руснак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.

12.04.2016
Запитує: Александра
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури для написання курсової роботи на тему "Бюджетна політика ЄС".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бояр А. О. Бюджетний процес у Європейському Союзі : монографія / А. О. Бояр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 522 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б86 ; книгосховище.
Боярко І. Аналіз бюджетної політики країн ЄС та України у сфері формування та використання державних видатків / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9. – С. 17–21.
Гасанов С. С. Зарубіжний досвід забезпечення прозорості операцій у фіскальній сфері та його використання в Україні / С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2015. – № 11. – С. 22–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Європейська інтеграція : навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники Волинського Національного університету імені Лесі Українки). – Зі змісту: Бюджетна політика ЄС.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24 ; книгосховище.
Зимарин К. А. Особенности реализации политики бюджетных расходов в Европейском Союзе / К. А. Зимарин // Экономические науки. – 2012. – № 7. – С. 11–14.
Кулай А. В. Механізми та стан гармонізації системи непрямого оподаткування в ЄС / А. В. Кулай // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 98–114. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лопух К. Координація монетарних підходів у здійсненні стабілізаційної політики в країнах Європейського Союзу та Україні / К. Лопух // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 33–36.
Макогон В. Бюджетна політика у країнах ЄС / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 36–46.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1. – 180 с. – Зі змісту: Поручник А. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / Анатолій Поручник, Аліна Кулай. – С. 5–26.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24 ; e-ресурс, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з ІБО.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НДФІ, 2014. – Вип. 3. – 160 с. – Затонацька Т. Г. Пріоритети бюджетної політики країн Європейського Союзу / Т. Г. Затонацька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банківського працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Сух Я. І. Бюджетна політика Євросоюзу / Я. І. Сух.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П78 ; ч/з № 3.
Чуркіна І. Є. Реформи бюджетної системи ЄС: результати та перспективи / І. Є. Чуркіна // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 66–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.

11.04.2016
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня! Порадьте будь ласка сучасні джерела для написання реферату на тему: "Огюст Конт та ідея "позитивної філософії". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век / ред. А. А. Грицанов. – Москва : АСТ ; Минск : Харвест, 2002. – 976 с. – Из содерж.: Конт Огюст. – С. 371–373.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В84 ; ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з довід. вид.
История философии : энциклопедия / сост. А. А. Грицанов. – Минск : Интерпрессервис. – [Б. м.] : Книжный Дом, 2002. – 1376 с. – (Мир энциклопедий). – Из содерж.: Конт Огюст. – С. 480–482.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф И90 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 5, ч/з довід. вид.
Історія філософії : словник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. В. І. Ярошовця. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Знання України, 2012. – 1087 с. – Зі змісту: Конт Огюст. – С. 522–524.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф І-90 ; ч/з довід. вид.
Рьод В. Шлях філософії: XIX–XX століття : посібник / Вольфганг Рьод ; пер. з нім. М. Д. Култаєвої, В. І. Кебуладзе, В. М. Терлецького. – Київ : Дух і літера, 2010. – 368 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – Тит. арк. парал. нім. – Зі змісту: Огюст Конт.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Р95 ; книгосховище.
Соціологічна енциклопедія / редкол.: В. І. Астахова [та ін.] ; уклад. В. Г. Городяненко. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с. – (Енциклопедія ерудита). – Зі змісту: Конт Огюст. – С. 183–184.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з довід. вид.
Соціологічні дослідження : зб. наук. пр. / ред. Б. Г. Нагорний. – Луганск : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2006. – № 6. – 208 с. – Зі змісту: Чернов А. Ю. Еще раз о позитивистском синтезе Огюста Конта / А. Ю. Чернов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 С69 ; ч/з № 3.
Філософський енциклопедичний словник / НАН України, Ін-т філософії Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. І. Шинкарук (голова) та ін.]. – Київ : Абрис, 2002. – 742 с. – Зі змісту: Конт Огюст. – С. 297–298.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7, ІБВ, ч/з В.

10.04.2016
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити свіжі джерела для написання курсової роботи "Потреби: сутність і класифікація". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Васіна А. Формування інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку / А. Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 1. – С. 33–44.
Глубіш Л. Я. Теоретичні платформи груп економічних інтересів та їх узгодження в ході ринкової взаємодії / Л. Я. Глубіш // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 17–23.
Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / [В. М. Семененко, Д. І. Коваленко, В. В. Бугас та ін.] ; за заг. ред. В. М. Семененка та Д. І. Коваленка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 427 с. – Зі змісту: Економічні потреби та інтереси – головна рушійна сила соціально-економічного прогресу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Кириллова Г. Ю. Основи економічної науки : практикум : навч. посіб. / Г. Ю. Кириллова, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко ; [голова редкол. О. В. Востряков] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 286 с. – Економічні потреби та інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К43 ; ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Князь С. В. Сутність еколого-економічних, туристичних, екоінформаційних систем та взаємозв’язки між ними / С. В. Князь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 280–285.
Мочерний С. В. Основи економічної теорії : підручник / С. В. Мочерний, В. Г. Скотний. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 600 с. – Зі змісту: Економічні потреби суспільства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 М86 ; книгосховище.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с. – Зі змісту: Економічні потреби та інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з ІБО, Зал екон. клас.
Основи економічної науки : навч. посіб. для самост. підгот. до курсового екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 324 с. – Зі змісту: Економічні потреби: сутність, структура. Ієрархія потреб.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; ч/з № 2.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Економічні потреби та виробничі можливості суспільства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с. – Зі змісту: Економічні потреби суспільства, їх суть і структура.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 480 с. – Зі змісту: Економічні потреби та інтереси.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.

07.04.2016
Запитує: Вероника
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви мені допомогти з пошуком літератури (монографії, статті, журнали) для написання курсової роботи з Основи економічної науки на тему "Безробіття як економічне явище". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / [С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк та ін.] ; за ред. Степана Панчишина, Петра Островерха ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Знання, 2013. – Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. – 615 с. – Зі змісту: Безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 А64 ; ч/з № 2.
Бургман М. К. Проблеми українського ринку праці та особливості його функціонування / М. К. Бургман // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Добренко О. О. Зменшення безробіття населення – важливе завдання соціальної політики України / О. О. Добренко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 166–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Загной М. О. Основи економічних знань : навч. посіб. / М. О. Загной. – Москва : Омега-Л, 2014. – 336 с. – Бібліогр.: с. 332–335 та в кінці тем. – Зі змісту: Безробіття та інфляція як основні індикатори макроекономічної нестабільності.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-14 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5.
Ільїч Л. М. Сучасні технології профілювання безробітного населення та можливості їхнього застосування в Україні / Л. М. Ільїч, Н. С. Якимова // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 82–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Краус Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : Дивосвіт, 2014. – 145 с. – Зі змісту: Офіційне безробіття та тіньова зайнятість на ринку праці: світовий досвід і українська практика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Легомінова С. В. Сучасний ринок праці України: проблеми та тенденції / С. В. Легомінова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 39–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Руснак А. В. Макроекономічні стимули збалансування ринку праці / А. В. Руснак // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Бібліогр.: с. 413–414. – Зі змісту: Безробіття як макроекономічне явище. Теорії безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Соціальна економіка : навч. посіб. / [О. О. Бєляев, Є. Б. Ніколаєв, А. В. Келічавий та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Київ : КНЕУ, 2014. – 481 с. – Зі змісту: Економічні й соціальні аспекти зайнятості та безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С69 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Уразов А. У. Основи економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с. – Бібліогр.: с. 309–310. – [Покажч. Інтернет сайтів]: с. 303–308. – Зі змісту: Зайнятість і безробіття.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; ч/з № 1, ч/з № 2.
Юрик Я. І. Аналіз динаміки та масштабів безробіття в Донецькій та Луганській областях / Я. І. Юрик // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 83–88.

07.04.2016
Запитує: Вероника
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити літературу, для написання роботи з Історії економічної думки, за темою "Марксистське економічне вчення: соціально-економічні умови виникнення та аналіз "Капіталу" К. Маркса". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вероніко! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Гальчинский А. Маркс и современный мир. Гуманистическая доминанта / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 328 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Г17 ; Зал екон. клас.
Гош А. П. Введение в марксистскую политическую экономию / А. П. Гош. – Киев, 2007. – 542 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г74 ; книгосховище, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – 440 с. – (Фінансові операції : бібліотека фахівця). – Зі змісту: Теорія капіталу Карла Маркса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Е64 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, Зал екон. клас., ч/з довід. вид.
Ковальчук В. М. Світова економіка: її історія та дослідники : навч. посіб. / В. М. Ковальчук. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 632 с. – Зі змісту: Марксистське економічне вчення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К56 ; книгосховище.
Кудінова А. Глобальна політична економія з позиції марксистської методології / А. Кудінова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – Вип. 2. – С. 152–158.
Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 326 с. – Зі змісту: Економічна теорія марксизму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К95 ; Зал екон. клас.
Любохинець Л. С. Історія політичних та економічних вчень : навч. посіб. / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич ; М-во освіти і науки України, Хмельниц.нац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 293 с. – Зі змісту: Розробка К. Марксом і Ф. Енгельсом економічної теорії капіталізму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Л93 ; ч/з № 1, ч/з 2, ч/з 5.
Пикетти Т. Капитал в XXI веке = Le Capital au XXIe siecle / Томас Пикетти ; [науч. ред. А. Володин ; пер. А. Дунаев]. – Москва : Ад Маргинем Пресс, [2015]. – 591 с. : граф., табл. – Из содерж.: Маркс: принцип бесконечного накопления.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П32 ; ч/з № 1, Зал екон. клас.
Политическая экономия: прошлое, настоящее, будущее : монография. Ч. 2 / под ред. В. М. Гейца, В. Н. Тарасевича. – Киев : Центр учеб. лит., 2014. – 566 с. – Из содерж.: Марксизм и неоклассика: традиции, инновации, дискуссии.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П50 ; Зал екон. клас.
Шафранська І. Б. Вплив соціалістичних ідей і марксистського вчення на розвиток економічної думки Західної України в кінці XIX – на початку XX століття / І. Б. Шафранська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 9. – С. 3–10.
Якобчук В. П. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / В. П. Якобчук, Ю. В. Богоявленська, С. В. Тищенко. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 473 с. – Зі змісту: Марксизм.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Я46 ; ч/з 2.

07.04.2016
Запитує: Антон
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для дослідження і написання курсової роботи на тему: "Регіональний ринок праці в Україні: аналіз та прогноз". Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Антон! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Ахромкін Є. М. Збалансованість робочих місць і трудових ресурсів як один з факторів підвищення використання трудового потенціалу регіону / Є. М. Ахромкін // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 14. – С. 19–21.
Бочко О. Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації / О. Ю. Бочко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 2. – С. 180–185.
Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 467 с. – Зі змісту: Регіональна політика регулювання ринку праці та міграції трудових ресурсів у контексті зміцнення економічної безпеки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Г94 ; ч/з № 3.
Кратт О. А. Теоретико-методологічні основи відтворення кваліфікованої робочої сили в регіоні / О. А. Кратт, М. Г. Слоква, О. Ю. Будякова ; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 72 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 К78 ; ч/з № 3.
Кудлай В. Г. Особливості формування та використання трудових ресурсів аграрної сфери регіону (Київська область) / В. Г. Кудлай // Український соціум. – 2012. – № 2. – С. 67–78.
Лазоренко К. С. Структурні зрушення економіки Сумщини та їх вплив на розвиток регіонального ринку праці / К. С. Лазоренко // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 113–119.
Назарова Г. В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти : монографія / Г. В. Назарова, Е. Р. Степанова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 176 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Н19 ; ч/з № 3.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / М-во фінансів України, Н.-д. фінанс. ін-т, Акад. фінанс. упр. ; [голов. ред. Т. І. Єфименко]. – Київ : НДФІ, 2012. – Вип. 3. – 248 с. – Зі змісту: Магар Н. Г. Інновація та ринок праці як напрям розвитку соціально-економічного сектору регіонів / Н. Г. Магар, О. П. Гузенко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; ч/з № 3.
Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : наук.-аналіт. монографія / В. В. Онікієнко ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ, 2013. – 455 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 О-58 ; ч/з № 3.
Пасєка С. Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку : монографія / С. Р. Пасєка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. буд-ва. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 608 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 П19 ; ч/з № 3.
Соколов А. В. Методологічні аспекти дослідження конкурентоспроможності трудових ресурсів регіонів / А. В. Соколов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 64–68.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015 – № 1. – 302 с. – Зі змісту: Ковальчук Г. К. Рейтингова модель оцінювання стану та потенціалу розвитку трудових ресурсів регіону / Г. К. Ковальчук. – С. 156–161.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69 ; книгосховище, e-ресурс, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Цимбал О. І. Сутність та підходи щодо оцінювання трудоресурсного потенціалу промисловості в контексті регіону / О. І. Цимбал, О. О. Лукашов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 5. – С. 78–84.
Швидка Г. Ю. Регіональні особливості ринку праці в Україні / Г. Ю. Швидка // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 2. – С. 160–167.

03.04.2016
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б ви порадити літературу, для написання роботи з Історії економічної думки, за темою "Економічні права власності в ринкових суспільствах Західної цивілізації". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Гусейнов Р. М. Экономическая история. История экономических учений : учебник / Р. М. Гусейнов, В. А. Семенихина. – Москва : Омега-Л, 2006. – 384 с. – (Высшее экономическое образование). – Из содерж.: Экономика древнейших цивилизаций и глобальный разрыв «Восток – Запад».
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г96 ; книгосховище.
Ионов И. Н. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века / И. Н. Ионов, В. М. Хачатурян. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2002. – 383 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: И75 ; книгосховище.
Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст. : навч. посіб. / [В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Київ : Знання, 2011. – 566 с. – Зі змісту: Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90 ; книгосховище, Зал екон. клас., ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7.
Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. / О. В. Кухар. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 326 с. – Зі змісту: Господарство та економічна думка Західної цивілізації в осьовий час.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) К95 ; Зал екон. клас.
Мазараки А. А. Торговля: история, цивилизация, мораль : [монография] / А. А. Мазараки ; Киев. нац. торг.-экон. ун-т. – Киев : Книга, 2010. – 624 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 М13 ; Зал екон. клас.
Павлов О. І. Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації : навч. посіб. / О. І. Павлов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Одеса : АстроПринт, 2009. – 288 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П12 ; книгосховище.
Соловьев А. И. Цивилизационное пространство государственности : (противоречия западной и отечественной моделей) / А. И. Соловьев // Общественные науки и современность. – 2010. – № 3. – С. 96–110.
Толмачева Р. П. Экономическая история: генезис рыночной экономики : учебник / Р. П. Толмачева. – Москва : Дашков и К°, 2002. – 604 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т52 ; Зал екон. клас.
Чернега О. Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. / О. Б. Чернега, А. А. Семенов, В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – 2-ге вид., оновл. і допов. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 346 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Західна цивілізація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ч-49 ; книгосховище, ч/з № 1.

23.03.2016
Запитує: Оксана
Тема запиту: Доброго вечора, чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи "Сучасні трансформації зайнятості (населення)" з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини. Дуже дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Богиня Д. Українське село вимирає: національна небезпека / Д. Богиня, К. Якуба // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 56–66.
Волківська А. М. Факторний вплив на трансформаційні процеси у сфері регулювання зайнятості населення на регіональному рівні / А. М. Волківська // Економіка АПК. – 2011. – № 11. – С. 115–120.
Гулевич О. Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій / О. Гулевич // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 10–13.
Дяків О. Трансформація структури зайнятості населення Тернопільської області в контексті подолання наслідків економічної кризи / О. Дяків // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2014. – Вип. 19. – С. 110–114.
Інвестування. Зайнятість. Освіта : [монографія] / [В. Г. Федоренко, М. Г. Чумаченько, Ю. М. Маршавін та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Федоренка ; Всеукр. Союз сприяння інтеграції і інвестицій в економіку України, Акад. екон. наук України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : Наук. свiт, 2002. – 518 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 І-58 ; ч/з № 3.
Кирилюк І. Соціально-економічні умови і перспективи розвитку зайнятості сільського населення в період аграрних трансформацій / І. Кирилюк // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 7. – С. 38–45.
Колот А. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 6. – С. 3–13. – Анот. парал. рос., англ.
Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія / А. М. Колот ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 251 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 К61 ; книгосховище, ч/з № 3, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з ІБО, ч/з № 5, ч/з № 7.
Крапівіна Г. О. Системно-онтологічний аналіз трансформації зайнятості в сучасних умовах / Г. О. Крапівіна // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 69–72.
Майсюра О. М. Зайнятість населення і вирішення кадрової проблеми в Україні / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 5. – С. 166–174.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за наук. ред. А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденко. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 295 с.
Черчик Л. М. Ефективна зайнятість на засадах соціального діалогу: методологія оцінки та стратегія забезпечення : монографія / Л. М. Черчик, І. В. Шубала ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Терен, 2013. – 278 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Ч-50 ; книгосховище.

20.03.2016
Запитує: buchynchyk
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви мені порадити необхідну літературу (монографії, статті, журнали) для написання курсової роботи на тему "Національні моделі економічних систем". Заздалегідь дякую за Вашу допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Барна М. Ю. Моделювання ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України  / М. Ю. Барна // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 33–39.
Герасименко А. Г. Модель ринкового домінування як спосіб організації глобальної економіки / А. Г. Герасименко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 6–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Горчакова О. Модель економічного простору / О. Горчакова // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 67–72.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга–Прес. – Т. 4. – 2013. – 508 с. ; Т. 5. – 2014. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; Зал екон. клас.
Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах : монографія / Я. А. Жаліло ; Рада національної безпеки і оборони України, Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 1998. – 144 с. – (Економічні стратегії : засн. у 1996 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ж24 ; ч/з №3.
Козик В. В. Проблеми формування та функціонування національної інноваційної системи України / В. В. Козик, М. Б. Жураковська // Проблеми науки. – 2010. – № 9. – С. 2–8.
Кривобороденко Г. П. Модели управления национальной экономики / Г. П. Кривобороденко // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 56–60.
Ляшенко О. І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом / О. І. Ляшенко // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 6–8.
Ляшенко О. М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О. М. Ляшенко, В. М. Олейко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 6–10.
Пирог О. В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства / О. В. Пирог // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С. 40–43.
Половцев О. Методи моделювання динаміки соціально-економічних систем / О. Половцев // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 105–111.
Поручник А. М. Україна – Іран : через довіру до партнерства  : монографія / А. М. Поручник, М. Сейфоллахі ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 328 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П60 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з ІБО.
Предборський В. А. Дуалістичні моделі реформування, детінізації національної економіки / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр.– 2013. – № 3. – С. 3–7.
Соскін О. І. Визначення національної економічної моделі України: порівняльний аналіз можливих альтернатив / О. І. Соскін // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 1. – С. 47–56.
Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі : [колект. монографія] / [О. А. Борділовська, Є. В. Габер, В. О. Кіктенко та ін. ; упоряд.: О. С. Мавріна, І. В. Отрощенко]; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ : Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2012. – 220 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32И С90 ; ч/з №3.

16.03.2016
Запитує: Віталій
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б ви подати список джерел для написання курсової роботи з теми "Потреби, стимули та інтереси економічної діяльності". Будь ласка.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Віталію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Економічна теорія. Політекономія : підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – (Класичний університетський підручник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Кириллова Г. Ю. Основи економічної науки : практикум : навч. посіб. / Г. Ю. Кириллова, І. В. Кулага, О. В. Ткаченко ; [голова редкол. О. В. Востряков] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». –  Київ : КНЕУ, 2014. – 286 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К43 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/ № 2, ч/з № 5.
Основи економічної науки : курс лекцій / [В. С. Савчук, О. О. Бєляєв, К. Т. Кривенко та ін.] ; за заг. ред. В. С. Савчука ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 442 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 О-75 ; книгосховище, Аб, Аб 1к., ч/з № 1, ч/ № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО, ч/з № 7, Зал екон. клас.
Сірко АВ. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Уразов АУОснови економічної теорії : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. – 3-тє вид. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 312 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У68 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Швець І. Ю. Економічна теорія : навч. посіб. / І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – 619 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ш35 ; ч/з № 2.
Щетинін А. І. Політична економія : підручник / А. І. Щетинін. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Щ70 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/ № 2, ч/з № 5, ч/з № 7.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46 ; книгосховище.

13.03.2016
Запитує: Олена
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для написання курсової роботи на тему "Умови праці як чинник конкурентоспроможності робочих місць: сучасний стан та напрями поліпшення". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бабій П. Соціальна необхідність інтелектуалізації робочих місць у діяльності компаній України / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2014. – Вип. 19. – С. 137–140.
Буковинська М. П. Створення привабливих робочих місць як умова конкурентоспроможності організацій / М. П. Буковинська // Економіка АПК. – 2010. – № 3. – С. 72–76.
Горьовий В. П. Менеджмент фермерських господарств : навч. посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; ред. В. П. Горьовий ; М-во освіти і науки України, Уманський нац. ун-т садівництва. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 366 с. – Зі змісту: Удосконалення внутрішньогосподарських відносин та умов праці як фактор посилення привабливості фермерської праці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Г71 ; книгосховище, ч/з № 3.
Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяра. – Київ : Кондор, 2011. – 450 с. – Зі змісту: Умови праці на виробництві, їх класифікація і нормування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 К59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2.
Колєшня Л. Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 2. – С. 11–16.
Колєшня Л. Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки / Л. Колєшня, Н. Анішина // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 2. – С. 9–15.
Міхеєва М. Ю. Методологічні засади оцінки та аналізу стану умов та безпеки праці на робочих місцях / М. Ю. Міхеєва, Ю. А. Кириченко, І. А. Богатчук // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2015. – № 3. – С. 57–64.
Організація та нормування праці : навч. посіб. / Н. С. Данилевич, А. В. Калина, Т. Б. Твердушка [та ін.] ; [редкол.: А. М. Поручник (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 392 с. – Зі змісту: Ефективність заходів щодо вдосконалювання організації праці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 О-64 ; ч/з № 1, ч/з № 3.
Організація та нормування праці : практикум / Н. С. Данилевич, Т. Б. Твердушка, А. В. Калина, О. І. Антонюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 251 с. – Зі змісту: Характеристика умов праці та проведення атестації робочих місць.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 О-64 ; ч/з № 3.
Петера В. Л. Умови праці та заходи щодо їх поліпшення у сільськогосподарському виробництві України / В. Л. Петера // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2013. –№ 1. – С. 30–32.
Управління персоналом : підручник / [В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.] ; за заг. та наук. ред. В. М. Данюка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ПАТ «Новокрамат. машинобуд. завод». – Вид. 2-ге, зі змін. – Київ : КНЕУ ; Краматорськ (Донец. обл.) : НКМЗ, 2014. – 666 с. – Зі змісту: Умови праці на виробництві, їхній вплив на здоров’я і працездатність персоналу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 У67 ; книгосховище, абонемент.
Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип., ч. 2 : Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. – 675 с. – Зі змісту: Герасименко О. О. Конкурентоспроможність робочих місць в економіці України: сучасний стан та напрями підвищення / О. О. Герасименко. – С. 456–465.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Ф79 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.

13.03.2016
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б Ви порадити декілька найбільш свіжих джерел для вивчення такої теми та написання курсової роботи "Сучасний стан ринку праці в Україні", дисципліна Економіка праці та соціально-трудові відносини. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Батченко Л. В. Ринок праці в Україні: стан і перспективи розвитку / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2011. – № 6. – С. 157–163.
Бражко О. В. Інституційне забезпечення функціонування ринку праці в Україні / О. В. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 79–81.
Бражко О. В. Розвиток державної політики щодо регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами / О. В. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 103–105.
Гнибіденко І. Ф. Інвестування в соціально-трудовій сфері: сучасний стан та перспективи розвитку / І. Ф. Гнибіденко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 15–19.
Гнібіденко І. Глобальні зміни у соціально-трудовій сфері: стан та вплив на трансформацію інститутів соціального захисту населення / І. Гнібіденко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 4. – С. 3–7.
Дорошенко Г. О. Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні / Г. О. Дорошенко, І. М. Абрамова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 214–221.
Дулюк І. В. Моделювання процесів розвитку трудових ресурсів України / І. В. Дулюк, Ю. П. Матусов // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 65–68.
Жерибор Л. Ринок праці сільських територій: регіональний аспект / Л. Жерибор // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 5. – С. 17–20.
Мазурок П. Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України / П. Мазурок // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 5. – С. 3–10.
Майсюра О. МФормування кадрів інноваційного типу – нової генерації трудового потенціалу країни / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 11. – С. 173–180.
Панюк Т. ПХарактеристика ринку праці в сучасних умовах / Т. П. Панюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2010. – № 6. – С. 204–208.
Попов В. Ю. Дослідження ринку праці в Україні в 1990–2009 рр. / В. Ю. Попов // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 3–45.
Прядко В. В. Ефективна кадрова політика – найважливіша державотворча цінність для реалізації реформ в Україні / В. В. Прядко, М. І. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2015. – № 3. – С. 78–83.
Пугач А. М. Основні підходи до формування та використання трудових ресурсів в процесі розвитку аграрного ресурсного потенціалу України / А. М. Пугач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 121–124.
Ринок праці: галузеві аспекти й тенденції розвитку // Людина і праця. – 2010. – № 2. – С. 13–14.
Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за наук. ред.: А. М. Колота, І. Ф. Гнибіденка. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 295, [1] с. – Назва з титул. екрана.
Федоренко В. Г. Ринок праці та соціально-економічна політика в Україні / В. Г. Федоренко, М. С. Федоренко // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 62–64.
Ходикіна І. В. Державне регулювання трудових відносин / І. В. Ходикіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 34–39.
Шевчук В. Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили / В. Шевчук // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 20–25.

12.03.2016
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для дослідження такої теми "Оцінювання людського капіталу на макрорівні". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Буковинська М. П. Методичні підходи щодо оцінювання людського капіталу як інструменту ефективного управління підприємством / М. П. Буковинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 11–13.
Гальків Л. І. Інформаційні джерела та параметричне оцінювання динаміки втрат людського капіталу України / Л. І. Гальків // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 10. – С. 235–242.
Горячук В. Ф. Капіталізація та конкурентоспроможність економіки: регіональний та національний вимір : монографія / В. Ф. Горячук ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-еколог. дослідж. – Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2011. – 275 с. – Бібліогр. в кінці розд. – Зі змісту: Людський капітал в системі економічних відносин ; Інвестиції у людський капітал та їхня віддача.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Г71 ; книгосховище, ч/з №3.
Грішнова О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 1. – С. 3–9.
Грішнова О. Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики / О. Грішнова, В. Синенко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 1. – С. 3–7.
Грішнова О. А. Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Грішнова, О. В. Дорош, С. Я. Шурпа ; за наук. ред. О. А. Грішнової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 222, [2] с. – Назва з титул. екрана.
Економічні системи : монографія / [за ред. Г. І. Башнянина]. – Львів : Ліга–Прес, 2014. – Т. 5. – 430 с. – Зі змісту: Розвиток людського капіталу в глобальній економічній системі ; Категорія людського капіталу та її місце в економічній системі ; Рівняння прояву, формування та функціонування людського капіталу в економічній системі ; Різновиди інвестування людського капіталу за рівнями економічної системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; Зал екон. клас.
Захарова О. В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О. В. Захарова ; [наук. ред. І. Б. Швець] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Донец. нац. техн. ун-т». – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 377 с. – Бібліогр.: с. 320–362.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 З-38 ; ч/з № 3.
Крисанов Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 17–22.
Лапшина І. А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції : монографія / І. А. Лапшина ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Львів : НІСД, 2008. – 331 с. – Парал. тит. арк., зміст англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 Л24 ; ч/з № 3.
Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів / О. В. Макарова // Економіка України. – 2015. – № 3. – С. 41–53. – Анот. англ.
Мазіна О. І. Людський капітал: проблеми оцінювання і збереження / О. І. Мазіна // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 8. – С. 95–103.
Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах : монографія / Л. І. Михайлова. – Київ : Центр учб. літ., 2008. – 388 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С М69 ; книгосховище, ч/з № 3.
Сейтхожина Д. А. Оцінювання людського капіталу в умовах економічної кризи / Джаміля А. Сейтхожина // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 12. – С. 500–505. – Текст англ.
Семикіна А. В. Конкурентоспроможність людського капіталу та методи її оцінювання / А. В. Семикіна // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 2. – С. 219–230. – Текст англ.
Харитонова А. М. Окремі аспекти вдосконалення оцінювання активної частини людського потенціалу / А. М. Харитонова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С. 16–19.
Шкода Т. Н. Людський капітал підприємства: теорія і практика стратегічного управління : монографія / Т. Н. Шкода ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Світ Успіху, 2015. – 424 с. – Бібліогр.: с. 379–423.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш67 ; ч/з № 3.

07.03.2016
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня. Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми "Аналіз резервів реалізації продукції (робіт, послуг)". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Антонюк Г. Основні аспекти проведення аукціону з реалізації матеріальних цінностей державного резерву / Г. Антонюк // Фінансовий контроль. – 2015. – № 8. – С. 42–45.
Запатріна І. В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг / І. В. Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 62–86.
Іващенко О. А. Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації / О. А. Іващенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 6. – С. 93–97.
Ковальов І. В. Визначення стартових цін на матеріальні цінності державного резерву, які підлягають реалізації / І. В. Ковальов, В. М. Колотій, В. Г. Люткевич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 6. – С. 29–32.
Кучеренко Т. Є. Кореляційно-регресійний аналіз виробництва продукції сільського господарства та надходження коштів від реалізації / Т. Є. Кучеренко, І. В. Ткачук // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 34–38.
Макаренко Ю. П. Вирішення проблеми реалізації виробленої продукції малими формами аграрного господарювання / Ю. П. Макаренко // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 51–58.
Пехота М. А. Теорія часових рядів у прогнозуванні виробництва і цін реалізації сільськогосподарської продукції / М. А. Пехота // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 136–143.
Піюренко І. О. До проблеми реалізації сільськогосподарської продукції / І. О. Піюренко // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 31–36.
Рижакова Г. М. Визначення впливу факторів на показник обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у сільському, лісному господарстві та мисливстві України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 7. – С. 108–111.
Рижакова Г. М. Визначення впливу факторів на показник обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видом діяльності охорони здоров'я та надання соціальної допомоги / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 9. – С. 154–157.
Рижакова Г. М. Вплив факторів на показник обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видом економічної діяльності надання комінальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури і спорту / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 10. – С. 111–114.
Рижакова Г. М. Економетричне моделювання формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств за видом діяльності готелів та ресторанів / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 8. – С. 79–82.
Рижакова Г. М. Економетричні залежності обсягів реалізації продукції малих підприємств у Західному регіоні України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 12. – С. 218–224.
Рижакова Г. М. Економетричні залежності обсягів реалізації продукції малих підприємств у Центральному регіоні України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 11. – С. 179–185.
Рижакова Г. М. Моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малих підприємств у промисловості України / Г. М. Рижакова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 23. – С. 62–66.
Рижакова Г. М. Прогнозування обсягів реалізації продукції малих підприємств України / Г. М. Рижакова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – 2010. – № 6. – С. 143–145.
Торговельна інфраструктура агропродовольчого ринку України : монографія / В. В. Апопій, О. І. Шалева, І. А. Лопащук [та ін.] ; за ред. В. В. Апопія. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 315 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 Т60 ; книгосховище, ч/з № 3.
Харенко А. О. Збут продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами / А. О. Харенко, О. Л. Бурляй, Т. І. Бортник // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – С. 213–225. – Анот. англ., укр., рос.
Strelchenko I. I. Modelling an effective sales strategy for enterprises selling products at the domestic market and abroad / I. I. Strelchenko // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 6. – P. 469–474. – Анот. рос., англ. – Перевод заглавия: Моделювання ефективної стратегії збуту для підприємств, що реалізують продукцію на внутрішньому ринку та за кордоном.

29.02.2016
Запитує: Карина
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас порекомендувати мені необхідну літературу для написання курсової роботи з Основи економічної науки на тему "Національне багатство". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Карино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бобух І. Національне багатство, платіжний баланс та міжнародна інвестиційна позиція: взаємний вплив тенденцій формування / І. Бобух // Економіст. – 2012. – № 11. – С. 9–15.
Бобух І. М. Визначення взаємозалежності компонентів національного багатства / І. М. Бобух, В. О. Луцков // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2012. – № 5. – С. 68–78.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – Вип. 4. – 67 с. – Зі змісту: Мартінавічус І. Оцінка національного багатства та її використання в країнах з перехідною економікою / І. Мартінавічус.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Економічна статистика : підручник : у 2 ч. / [І. Г. Манцуров, А. М. Єріна, О. К. Мазуренко та ін.] ; за наук. ред. І. Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 1 : Макроекономічна статистика. – 325 с. – Зі змісту: Статистика національного багатства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Е45 ; книгосховище, Аб, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право) : [зб. наук. пр.] / Держ. податк. служба України ; [редкол.: Л. Л. Тарангул (голов. ред.) та ін.]. – Ірпінь : НУДПС України, 2014. – № 1. – 267 с. – Зі змісту: Клиновий Д. В. Концептуальні засади комплексної оцінки природного багатства України / Д. В. Клиновий.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34 ; ч/з № 3.
Пасхавер Б. Й. Аграрний сегмент національного багатства / Б. Й. Пасхавер // Економіка України. – 2013. – № 1. – С. 50–58 ; № 2. – С. 49–59.
Сірко А. В. Економічна теорія. Політекономія : навч. посіб. / А. В. Сірко ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 414 с. – Зі змісту: Національне багатство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С40 ; книгосховище, ч/з № 5.
Стрижак О. О. Людський розвиток : навч. посіб. / О. О. Стрижак ; [відп. ред. Л. М. Сєдова] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 292 с. – Зі змісту: Національне багатство і людський капітал.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С85 ; книгосховище.
Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія / [В. М. Геєць, Л. В. Шинкарук, Т. І. Артьомова та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : ІЕП НАНУ, 2011. – 692 с. – Зі змісту: Сучасні тенденції структурування національного багатства України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С87 ; книгосховище, ч/з № 3.
Шумська С. Фінансова діяльність у вимірі показників системи національних рахунків / С. Шумська // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 13–17.
Шумська С. С. Національне багатство України у вимірі показників СНР / С. С. Шумська // Фінанси України. – 2012. – № 4. – С. 27–40.

24.02.2016
Запитує: Elena
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас порекомендувати мені необхідну для написання курсової роботи з маркетингу літературу на тему "Дослідження конкуренції і конкурентів". Особливо статті у наукових виданнях тощо. Дякую Вам за допомогою.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Балабанова Л. ВУправління конкурентоспроможністю підприємств : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, Г. В. Кривенко, І. В. Балабанова ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Київ : Професіонал, 2009. – 256 с. – Зі змісту: Конкуренція і конкурентоспроможність підприємств в ринковій економіці.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б20 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Бєлова Т. Г. Дослідження інтенсивності конкуренції на ринку / Т. Г. Бєлова, Т. В. Синебок // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 4. – С. 128–131.
Борисенко М. А. Промисловий маркетинг : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 292 с. – Зі змісту: Конкуренція на промислових ринках.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Б82 ; книгосховище.
Вініченко І. І. Конкуренція: сутність та концепції дослідження / І. І. Вініченко // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 8–10.
Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журн. / [голов. ред. З. В. Гуцайлюк]. – Тернопіль : Екон. думка, 2002. – Вип. 5. – 228 с. – Зі змісту: Дейнека О. Конкуренція в роздрібному бізнесі: нові можливості маркетингу / О. Дейнека.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; ч/з № 3.
Волкер Т. Конкуренция за счет демпинга: путь к победе или провалу? / Томми Волкер // Интернет-маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 106–116.
Липчук В. В. Маркетингові дослідження : посібник / В. В. Липчук, Л. В. Погребняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 348 с. – Зі змісту: Дослідження конкурентів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Л61 ; ч/з № 3, ч/з № 1.
Портер М. Э. Конкуренция / Майкл Э. Портер ; [пер. с англ. О. Л. Пелявского, Е. Л. Усенко, И. А. Шишкиной ; под ред. Я. В. Заблоцкого]. – Обновл. и расшир. изд. – Москва : Вильямс, 2010. – 591 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П60 ; книгосховище.
Реверчук С. К. Основи теорії економічної конкуренції : навч. посіб. / С. К. Реверчук, Т. В. Сива, Л. С. Реверчук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2007. – 271 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Р32 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 2, ч/з ІБО, Зал екон. клас.
Сандберг Э. Конкуренция, основанная на логистике: бизнес-модель компании розничной торговли / Эрик Сандберг // Маркетинг розничной торговли. – 2014. – № 2. – С. 114–125.
Скібіцький О. М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька ; М-во освіти і науки України. – Київ : Кондор, 2011. – 911 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С42 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3.
Ткаченко Ю. Украинский фармацевтический рынок в условиях быстро меняющейся конъюнктуры. Есть ли шансы на выживание? / Ю. Ткаченко // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 3–4. – С. 22–26.
Чернега О. Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій) : навч. посіб. / О. Б. Чернега. – Львів : Магнолія-2006, 2011. – 261 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ч-49 ; книгосховище.

24.02.2016
Запитує: Мария
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити декілька джерел для вивчення такої теми "Аналіз ризиків господарської діяльності підприємства".

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Маріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Антикризовий менеджмент : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. В. Матвєєв, В. І. Щелкунов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 А72 ; ч/з № 3.
Економіка підприємства : курс лекцій : [в 2 кн.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [відп. ред. Д. М. Стеченко]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Кн. 2, ч. 2 : Теорія і практика господарювання / [А. В. Гречко, М. М. Дученко, О. П. Кавтиш та ін.]. – 342 с. – Зі змісту: Ризики господарської діяльності підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Е45 ; книгосховище, ч/з № 2.
Кондратюк О. І. Вплив ризиків на господарську діяльність підприємства / О. І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 3. – С. 78–82.
Котенко С. В. Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості / С. В. Котенко, О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 30–33.
Ларіна Р. Р. Особливості кореляції процесного менеджменту і управління ризиками в діяльності суб’єктів господарювання / Р. Р. Ларіна, О. Ю. Лук’янова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 15–17.
Мірзоєва Т. В. Управління ризиками агровиробників в умовах трансформаційних процесів / Т. В. Мірзоєва, О. А. Томашевська // Економіка АПК. – 2015. – № 9. – С. 39–44.
Ніколаєва В. П. Ризики в процесі формування доходів від операційної діяльності на підприємствах легкої промисловості / В. П. Ніколаєва, О. Є. Громова // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 3. – С. 3–6.
Скопенко Н. С. Визначення факторів ризику на етапах вибору цільового ринку підприємствами харчової промисловості / Н. С. Скопенко, Т. М. Іванюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 133–137.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. екон. і підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 15. – 275 с. – Зі змісту: Шелехов К. В. Ризик господарської діяльності підприємства, їх класифікація та мінімізація / К. В. Шелехов, Д. М. Данилюк ; Шелехов К. В. Дослідження ризиків господарської діяльності підприємства НАСК «Оранта» та шляхи їх мінімізації / К. В. Шелехов, Д. М. Данилюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91 ; ч/з № 3.
Швиданенко Г. О. Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність [Електронний ресурс] : колективна монографія / Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 232 с.
Шегда А. В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління : навч. посіб. / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за ред. А. В. Шегди. – Київ : Знання, 2008. – 272 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ш38 ; книгосховище, ч/з № 3.

22.02.2016
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Мне нужна литература по теме "Облік готової продукції і її реалізація". Литература должна быть не старее 2010 года.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Алієв Т. Поопераційне обчислення собівартості готової продукції / Т. Алієв // Справочник экономиста. – 2013. – № 10. – С. 50–55.
Бухгалтерський облік для економістів АПК : підручник : у 3 ч. / В. Г. Козак, Т. О. Токарева, І. І. Богатирьов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – Ч. 2. – 489 с. – (Сім кольорів обліку : вип. 2). – Зі змісту: Облік витрат виробництва та випуску готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Б94 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Дробязко С. ІОблік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посіб. / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за заг. ред. П. Й. Атамаса. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 413 с. – Зі змісту: Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Д75 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Комазов П. В. Облік готової продукції: проблеми та напрями їх вирішення / П. В. Комазов, І. О. Лепьохіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 104–108.
Нефедова Т. Н. Учет готовой продукции / Т. Н. Нефедова // Финансовый менеджмент. – 2012. – № 5. – С. 115–131.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підручник / Н. М. Ткаченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 5-те, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2011. – 974 с. – Зі змісту: Облік готової продукції, напівфабрикатів, товарів та їх реалізації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Т48 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Тютюник В. Калькуляція готової продукції / В. Тютюник // Справочник экономиста. – 2013. – № 5. – С. 20–30.
Фаріон І. Д. Управлінський облік : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 792 с. – Зі змісту: Облік готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф24 ; книгосховище, ч/з № 1.
Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Кондор, 2013. – 551 с. – Зі змісту: Облік готової продукції, її реалізації, доходів та фінансових результатів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; книгосховище.
Фінансовий облік–1 : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна, І. Є. Соколовська-Гонтаренко ; Держ. подат. адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 407 с. – Зі змісту: Облік випуску готової продукції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; книгосховище.
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / [М. Ф. Огійчук, М. І. Беленкова, В. Я. Плаксієнко та ін.] ; за ред. М. Ф. Огійчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 6-те, перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2011. – 1042 с. – Зі змісту: Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С4 Ф59 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.

17.02.2016
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго вечора. Чи не могли б Ви порадити статті для аналізу такої теми: "Фінансове посередництво". Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Барановський О. І. Діяльність небанківських фінансових установ за обставин непереборної сили / О. І. Барановський, В. П. Левченко, Є. А. Поліщук // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 6. – С. 332–340.
Богоявленський О. В. Розвиток фінансового посередництва як фактор оптимізації інвестиційної поведінки населення / О. В. Богоявленський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 110–114.
Вовчак О. Фінансове посередництво: економічна сутність і класифікація / О. Вовчак, Л. Крентовська // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 4–9.
Ковтун В. Інститути спільного інвестування на ринку фінансового посередництва / В. Ковтун // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 3–4. – С. 69–72.
Крентовська Л. М. Вітчизняна банківська система як провідна ланка фінансового посередництва / Л. М. Крентовська // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти [та ін. ; голова редкол. О. О. Єранкін]. – Київ : МІБО КНЕУ, 2013. – С. 104–106.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 П32 ; ч/з № 3.
Крук В. Ринок фінансового посередництва / В. Крук, В. Ковтун // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11–12. – С. 21–25.
Мурычев А. В. Некоторые проблемы финансового посредничества на современном этапе / А. В. Мурычев // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 13–14.
Поліщук Є. А. Проблеми оцінки впливу небанківських фінансових установ на стабільність фінансової системи / Є. А. Поліщук // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 29–33.
Полякова І. А. Проблеми розвитку і функціонування небанківських фінансових посередників в Україні / І. А. Полякова // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2013. – С. 245–247.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; книгосховище, ч/з ІБО, ч/з № 3, ч/з № 2, ч/з № 1.
Полякова І. А. Сучасний стан та проблеми розвитку регулювання фінансового посередництва в Україні / І. А. Полякова // Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 11–16 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. О. А. Петухова ; наук. ред. Є. Б. Ніколаєв]. – Київ : КНЕУ, 2013. – С. 157–159.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С69 ; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 1, ч/з № 5.
Сурай Д. До питання сутності фінансових посередників та їх функцій / Д. Сурай // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 7. – С. 29–34.
Терещенко Г. М. Декапіталізація небанківських фінансових інституцій: чинники та наслідки / Г. М. Терещенко // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 3. – С. 42–57.
Ткачук В. Макроекономічне середовище діяльності фінансових посередників: сучасні тенденції / В. Ткачук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 8. – С. 93–97.
Тростянська К. М. Моделювання оцінювання та управління репутаційним ризиком підприємства – фінансового посередника / К. М. Тростянська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 84–89.
Харламова А. О. Особливості діяльності небанківських фінансово-кредитних установ в Україні / А. О. Харламова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 23. – С. 57–60.
Чеберяко О. Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні / О. Чеберяко, А. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка : [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : Київ. ун-т, 2014. – Вип. 1. – С. 33–39.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53 ; книгосховище.
Чеберяко О. В. Моделі фінансового посередництва та її класифікація в Україні / О. В. Чеберяко, А. Б. Лобода // Економічний часопис – XXI. – 2013. – № 7–8. – С. 72–75.

17.02.2016
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго вечора. Порадьте будь ласка статті для аналізу статистичних даних з такої теми "Стабільність банківської сфери України". Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бородюк О. Банківська система України: чи очікувати стабілізації та розвитку? / О. Бородюк // Незалежний аудитор. – 2014. – № 2. – С. 118–121.
Ведернікова С. В. Детінізація економіки як фактор економічної стабільності держави / С. В. Ведернікова // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 33–36.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57.
Зоря О. П. Методика аналізу та оцінки необоротних активів ПАТ КБ «Приватбанк» / О. П. Зоря, Т. В. Довбиш // Економіка та держава. – 2015. – № 11. – С. 102–104.
Коваленко В. В. Фінансовий контролінг та специфіка його використання в управлінні грошовими потоками банків / В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 96–109.
Корінєв В. Л. Дослідження діяльності системи вітчизняних банків в умовах конкурентного ринку / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 88–91.
Кришталь Г. Аналіз основних показників банківської системи з метою визначення відповідності принципам трансформації системи / Г. Кришталь // Банківська справа. – 2015. – № 4–5. – С. 66–78.
Лесик В. Аналіз проблем розвитку системи моніторингу фінансової стабільності вітчизняного банківського сектору економіки / В. Лесик // Банківська справа. – 2015. – № 3. – С. 69–77.
Любкіна О. Фінансово-кредитна система України в контексті макроекономічної стабільності / О. Любкіна, О. Яфінович // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 12. – С. 18–22.
Міщенко В. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу / В. Міщенко, О. Малютін // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 4. – С. 32–37.
Моніторинг фінансової стійкості банківської системи / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, Н. К. Самченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 15–20.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 5. – С. 6–11.
Погореленко Н. П. Стабильность банковской системы как совокупность стабильностей отдельных микроситуаций в ее функционировании и развитии/ Н. П. Погореленко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 3. – С. 345–356.
Селіверстов В. В. Особливості впливу інструментів монетарної політики центральних банків на цінову стабільність / В. В. Селіверстов // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 45–58.
Серебрянський Д. Взаємодія фіскальної та монетарної політики в умовах фінансової стабілізації економіки України / Д. Серебрянський, А. Капелюш // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 22–28.
Хоружий Д. Сучасні тенденції впровадження положень Базеля III / Д. Хоружий // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 4. – С. 60–65.

02.02.2016
Запитує: Сема
Тема запиту: Мне нужна литература по теме "Выращивание и сбыт перепелов в Украине". Массив литературы за 10 лет.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аль Нурі Ахмед. Застосування похідних триалінового ряду в яєчному перепелівництві / Аль Нурі Ахмед // Тваринництво України. – 2013. – № 6. – С. 33–36.
Глотова И. «Карпатский перепел»... мал перепел, да дорог / И. Глотова // Тваринництво України. – 2013. – № 9. – С. 6–9.
Гусак С. В. Вплив комплексу хелатних сполук мікроелементів і мікробного b-каротину на продуктивність та інкубаційні якості яєць перепелів / С. В. Гусак // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 10. – С. 64–66.
Ібатуллін І. І. Вирощування перепелів за згодовування комбікормів з різними рівнями кальцію та фосфору / І. І. Ібатуллін, В. В. Отченашко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 1. – С. 48–51.
Ібатуллін І. І. Оцінка мінерального живлення молодняку перепелів / І. І. Ібатуллін, В. В. Отченашко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 2. – С. 38–40.
Ібатуллін І. І. Перетравність поживних речовин у перепеленят за різних рівнів вітамінного живлення / І. І. Ібатуллін, В. В. Отченашко // Вісник аграрної науки. – 2012. – № 3. – С. 35–37.
Кондратюк В. Вітамінний склад яєць перепелів залежно від умов годівлі / В. Кондратюк, Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2012. – № 11. – С. 34–36.
Лашко О. Перепел – один із найцінніших продуктів харчування / О. Лашко // Агросвіт України. – 2010. – № 1. – С. 36–37.
Лясота В. Для зміцнення імунітету і підвищення продуктивності перепелів / В. Лясота, І. Меркулова, І. Сідніченко // Тваринництво України. – 2010. – № 6. – С. 18–22.
Меркулова І. Збереженість перепелів за споживання пребіотика / І. Меркулова // Тваринництво України. – 2010. – № 5. – С. 26–29.
Отченашко В. М'ясна продуктивність перепелів за використання комбікормів з різним вмістом протеїну / В. Отченашко // Тваринництво України. – 2012. – № 1–2. – С. 25–29.
Подолян Ю. Забійні якості перепелів під впливом пробіотичної добавки / Ю. Подолян, Р. Чудак, Г. Огороднічук // Тваринництво України. – 2011. – № 11. – С. 30–33.
Порошинська О. Активність ферментів сироватки крові перепелів за споживання різних рівнів незамінних амінокислот / О. Порошинська // Тваринництво України. – 2010. – № 3. – С. 31–33.
Порошинська О. Незамінні амінокислоти для продуктивної годівлі перепелів / О. Порошинська // Тваринництво України. – 2010. – № 2. – С. 36–38.
Разанова О. Забійні показники перепелів при частковій заміні в їх раціонах високобілкових компонентів абсорбуючою кормовою добавкою / О. Разанова, Н. Дмитрик, А. Король // Тваринництво України. – 2010. – № 10. – С. 35–37.
Рязанова О. П. Вплив кормової добавки апімор на забійні якості перепелів / О. П. Рязанова // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 6. – С. 79–80.
Слободянюк Н. Вплив умов годівлі на якість яєць перепелів / Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2013. – № 9. – С. 33–36.
Слободянюк Н. Поживність м'яса перепелів за використання комбікормів з різними рівнями протеїну / Н. Слободянюк // Тваринництво України. – 2013. – № 10. – С. 10–14.
Сметанська І. Вплив ехінацеї блідої на ріст та розвиток перепелів / І. Сметанська // Тваринництво України. – 2011. – № 9. – С. 28–30.
Сметанська І. Гематологічні показники перепелів за згодовування різних доз екстракту ехінацеї блідої / І. Сметанська // Тваринництво України. – 2012. – № 7. – С. 27–29.
Сметанська І. Ефективність згодовування перепелам екстракту ехінацеї блідої / І. Сметанська // Тваринництво України. – 2012. – № 3. – С. 36–38.
Чудак Р. Перетравність поживних речовин та ретенція мінеральних елементів корму перепелами за дії пробіотика / Р. Чудак, Ю. Подолян // Тваринництво України. – 2012. – № 5. – С. 32–34.
Чудак Р. Профілактична добавка у годівлі перепелів / Р. Чудак, Г. Огороднічук, Т. Шевчук [та ін.] // Тваринництво України. – 2010. – № 8. – С. 30–32.
Шаповал Е. Ощипенцы : [перепелиный бизнес] / Е. Шаповал, Г. Татаренко // Бизнес. – 2012. – № 45. – С. 66–68.

24.01.2016
Запитує: Рита
Тема запиту: Добрый день! Мне нужна литература по теме "Десталинизация в политике Н. Хрущова". Спасибо.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Рито! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Бойко О. ДІсторія України : посіб. для студентів вищ. навч. закладів / О. Д. Бойко. – Київ : КМ Академiя, 1999. – 568 с. – Зі змісту: Україна в умовах десталінізації (1956–1964 рр).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Б77 ; книгосховище, ч/з № 2.
Гудзь В. В. Історія України : підручник / В. В. Гудзь. – Київ : Слово, 2003. – 615 с. – Зі змісту: Десталінізація (1953–1964 рр.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Г93 ; книгосховище, ч/з № 5, ч/з № 1, ч/з № 2, зал укр.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : наук. і документ. журн. / [засновник: голов. ред. кол. наук.-документ. серії книг «Реабілітовані історією» ; голов. ред. Ю. Данилюк]. – Київ : Сфера, 1999. – № 1/2. – 510 с. – Зі змісту: Бажан О. Процес десталінізації в Україні (друга половина 50-х – початок 60-х років) / О. Бажан.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) З-11 ; книгосховище.
Кудряченко А. І. Політична історія України ХХ століття : підручник / А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. – Київ : МАУП, 2006. – 696 с. – Зі змісту: Десталінізація суспільно-політичного і культурного життя України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) К88 ; книгосховище.
Література та культура Полісся / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2007. – Вип. 37 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – 294 с. – Зі змісту: Ніколаєць Ю. О. Процес десталінізації в роки Хрущовської «відлиги» у дослідженнях вітчизняних учених / Ю. О. Ніколаєць.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 8У Л64 ; зал укр.
Медведев Р. АН. С. Хрущев : полит. биография / Р. А. Медведев. – Москва : Книга, 1990. – 303 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 3КП М42 ; книгосховище.
Никита Сергеевич Хрущев : материалы к биографии / [сост. Ю. В. Аксютин]. – Москва : Политиздат, 1989. – 366 с. : ил.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 3КП Н62 ; книгосховище.
Попович М. ВЧервоне століття / Мирослав Попович. – Київ : АртЕк, 2007. – 887 с. – Зі змісту: Диктатура Хрущова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф П58 ; книгосховище.
Свет и тени «великого десятилетия»: Н. С. Хрущев и его время / сост.: Л. А. Киршнев, С. А. Прохватилова. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 480 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 3КП С24 ; книгосховище.
Уривалкін О. МДовідник з історії України / О. М. Уривалкін. – Київ : Дакор : КНТ, 2009. – 1008 с. – Зі змісту: Україна в умовах десталінізації. Відлига (1953–1964 рр.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) У69 ; ч/з № 2, ч/з № 5, ч/з № 1, ч/з довід., зал укр.
Хрестоматія з історії України / упоряд. та автор коментарів О. М. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2007. – 518 с. – Зі змісту: Україна в період десталінізації. Відлига (1953–1964 рр.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Х91 ; книгосховище, зал укр.
Хрущев С.Н. Пенсионер союзного значения : [о Н. С. Хрущеве] / С. Н. Хрущев. – Москва : Новости, 1991. – 413 с. : 32 л. ил.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 3КП Х95 ; книгосховище.
Чуткий А. І. Історія України : [навч. посіб. : у 2 кн.]. Кн. 2. Новітня історія України / Андрій Чуткий. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2007. – 239 с. – Зі змісту: Десталінізація.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) Ч-95 ; книгосховище.

22.01.2016
Запитує: Аніта
Тема запиту: Не врахуйте мене нахабою, але мені ще раз (а може й не раз) потрібна ваша професійна допомога. Тема реферату з історії "Уряд цариці Єлисавети супроти України". Дякую наперед.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аніто! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Валишевский К. Дочь Петра Великого: Елизавета I, императрица Всероссийская / Казимир Валишевский. – Москва : Квадрат, 1993. – 440 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С)1 В15 ; книгосховище.
Валишевский К. Дочь Петра Великого : [Елизавета Петровна] : репр. воспр. с изд. А. С. Суворина / К. Валишевский. – Москва : ВААП - Информ, 1989. – 562 с. : 21 л. ил.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С)1 В15 ; книгосховище.
Верба І. В. Нариси з історії палацових переворотів у Росії. (1720–1760-ті роки) : навч. посіб. / І. В. Верба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 196 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С)1 В31 ; книгосховище.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. Ф. Колесник]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – Вип. 104. – 61 с. – Зі змісту: Медведська Л. Вплив гендерного чинника на механізм здобуття імператорського престолу Єлизаветою Петрівною в російській історіографії / Л. Медведська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С2) В53 ; книгосховище.
Елизавета Петровна. Людовик и Елизавета / Е. И. Маурин. Дочь Великого Петра / Н. Э. Генце. – Москва : Армада, 1994. – 717 с. – (Романовы. Династия в романах).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: Р1 Е51 ; книгосховище, Аб. худ. літ.
Маркова А. Н. Экономическая история России : учебник / А. Н. Маркова, А. В. Сметанин, Ю. К. Федулов ; под ред. Ю. К. Федулова. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 320 с. – Из содерж.: Экономика России в эпоху дворцовых переворотов и в годы правления Елизаветы Петровны.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С1 М26 ; Зал екон. клас.
Панченко В. Українська стихія степового краю / В. Панченко // Український тиждень. – 2015. – № 36. – С. 24–27.
Торопцев А. П. Романовы. Начало великой империи / А. П. Торопцев. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 208 с. – Из содерж.: Елизавета Петровна.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С)1 Т61 ; книгосховище.
Черкасов П. П. История императорской России от Петра Великого до Николая II : монография / П. П. Черкасов, Д. В. Чернышевский. – Москва : Междунар. отношения, 1994. – 445 с. – Из содерж.: Дворянская империя: Елизавета Петровна и Петр III.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 9(С)1 Ч-48 ; книгосховище.

20.01.2016
Запитує: Аніта
Тема запиту: Доброго вечора, шановне панство Бібліотекарів! Терміново потрібна ваша допомога - горю, палаю, як свічка! Допомогайте! Потрібно написати коротку доповідь на тему "Концепція розвитку демократії у Польщі". Буду вдячна за матеріали з журналів, або зі збірників конференцій тощо. Підручники не потрібні.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аніто! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Банашак Б. Права і свободи особи в контексті судової практики Конституційного Трибуналу Польщі та Верховного Суду Польщі / Б. Банашак // Вісник Конституційного Суду України. – 2012. – № 2. – С. 118–129.
Гультай М. Модель конституційної скарги в Республіці Польща та її переваги в контексті розвитку конституційної юстиції України / М. Гультай // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 1. – С. 55–65.
Драчов О. Співвідношення міжнародного та національного права в правовій системі Польщі в період формування і розвитку демократичної правової держави у 1989–1997 роках / О. Драчов // Юридична Україна. – 2010. – № 11. – С. 137–142.
Єфремова Н. Актуальне дослідження історії державності і права Польщі / Н. Єфремова // Право України. – 2013. – № 11. – С. 439–442. – Рец. на кн. : Тищик Б. Й. Польща: історія державності і права (X – початок XXI ст.) : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Б. Й. Тищик. – Львів : Світ, 2012. – 512 с.
Кобилецький М. Цінне дослідження джерел європейського конституціоналізму / М. Кобилецький // Вибори та демократія. – 2011. – № 3. – С. 75–76. – Рец. на кн.: Стецюк П. Перша Конституція Польщі (1971): спроба правового аналізу / П. Стецюк. – Львів : Астролябія, 2010. – 112 с.
Маринів І. І. Конституційний контроль у Республіці Польща : монографія / І. І. Маринів ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків : Право, 2013. – 160 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34И М26 ; ч/з № 3.
Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порівняльний аналіз посткомуністичних країн : [монограф. дослідж.] / Оле Норгаард ; [пер. с англ. М. Козуба ; наук. ред. А. Галушка]. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 424 с. – Парал. тит. арк. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н82 ; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, Зал екон. клас.
Стецюк П. Перша Конституція Польщі (1971): спроба правового аналізу / П. Стецюк. – Лювів : Астролябія, 2010. – 112 с.
Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / [А. І. Кудряченко, Є. П. Білоножко, А. Г. Бульвінський та ін.] ; наук. ред. А. І. Кудряченко, Т. О. Метельова ; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. – Київ : Фенікс, 2014. – 443 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф С91 ; ч/з № 1, ч/з № 3.

16.01.2016
Запитує: Яна
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас порекомендувати будь ласка мені, необхідну для написання курсової роботи літературу на тему "Економічний потенціал України та шляхи його реалізації". Література повинна бути 2013-2015 років.  Дякую Вам за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Андрійчук В. Г. Верифікація наданого Європейським Союзом автономного преференційного торгового режиму та можливості його використання виробничо-експортним потенціалом України / В. Г. Андрійчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 32–38. – Анот. рос., англ.
Бабич Т. О. Аналіз джерел фінансового забезпечення експортного потенціалу ВПК України / Т. О. Бабич // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 15. – С. 54–57.
Байдала Н. М. Експортний потенціал інноваційно активних підприємств: теоретико-методологічний підхід  / Н. М. Байдала // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – № 2. – С. 71–76.
Дедяєва Л. М. Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу України / Л. М. Дедяєва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 2. – С. 171–175.
Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. / М. О. Джаман ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 382 с. – Зі змісту: Торгово-експортний потенціал (на прикладі України).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5 Д40 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 3, ч/з № 5.
Економіка розвитку : наук. журн. / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [редкол.: В. С. Пономаренко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – № 4. – 136 с. – Венгерська Н. С. Експортний потенціал харчової промисловості України / Н. С. Венгерська, А. Р. Калантарова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45 ; книгосховище.
Запотоцька І. В. Конкурентні особливості експортного потенціалу регіонів України / І. В. Запотоцька // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 5. – С. 45–49.
Клименко С. Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках / С. Є. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 3. – С. 19–27.
Кон’юнктура та перспективи розвитку світових аграрних ринків : монографія / [І. М. Волкова, О. М. Варченко, В. Є. Данкевич та ін. ; відп. ред. Т. О. Зінчук] ; М-во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекологіч. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 670 с. – Зі змісту: Товарна та географічна структура експорту.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К65 ; книгосховище, ч/з № 3.
Кутідзе Л. С. Структура організаційного механізму ефективного використання експортного потенціалу регіону / Л. С. Кутідзе // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – С. 70–76.
Никитина Э. И. Развитие экспортного потенциала предприятия: продвижение продукции на зарубежные рынки / Э. И. Никитина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 211–215.
Никитина Э. И. Факторы развития экспортного потенциала промышленного предприятия / Э. И. Никитина // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 5. – С. 151–156.
Никифорук О. І. Модернізація наземних транспортних систем України : монографія / О. І. Никифорук ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2014. – 440 с. – Зі змісту: Зовнішньоекономічні перевезення України (експорт, імпорт і транзит).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т Н62 ; ч/з № 3.
Шелест Є. Регіональне агентство сприяння розвитку експортного потенціалу машинобудівних підприємств: організаційно-методичні основи створення / Є. Шелест // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 3. – С. 14–25.
Яценко О. М. Розвиток експортного потенціалу аграрного сектора економіки України в умовах глобалізації / О. М. Яценко, Н. Г. Невзгляд, А. Г. Невзгляд // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 3. – С. 39–48. – Анот. рос., англ.

10.01.2016
Запитує: Василь
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас порекомендувати будь ласка необхідну для написання дипломної роботи літературу на тему "Позикові кошти підприємства: джерела залучення, їх облік та аудит". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Василю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Габидинова Г. С. Модели управления заемным капиталом промышленного предприятия / Г. С. Габидинова, Б. А. Хайруллин // Финансовый менеджмент. – 2011. – № 3. – С. 28–41.
Гогина Г. Методологические положения внутреннего аудита заемного капитала предприятия / Г. Гогина, Е. Чувакова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 617–623.
Ґудзь Ю. В. Вплив позикових коштів на фінансовий стан підприємств харчової промисловості / Ю. В. Ґудзь, Л. М. Духновська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 134–138. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Диркова Е. Ю. Учет процентов по заемным средствам у инвестора / Е. Ю. Диркова // Бухгалтерский учет. – 2010. – № 8. – С. 79–82.
Земскова О. Н. Анализ эффективности заемного финансирования инновационной деятельности предприятия / О. Н. Земскова // Экономические науки. – 2010. – № 1. – С. 391–396.
Климаш Н. І. Економічна природа позикового капіталу та ефективність його використання на вітчизняних підприємствах / Н. І. Климаш // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2013. – № 12. – С. 150–155.
Ковтун О. А. Напрями оптимізації фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільного середовища / О. А. Ковтун // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 7. – С. 47–50.
Парахин Ю. Н. Макроэкономическая оценка уровня процентного риска в сфере формирования заемного капитала предприятий / Ю. Н. Парахин, А. А. Рубан // Деньги и кредит. – 2010. – № 12. – С. 49–53.
Пілецька С. Т. Антикризове управління економічною стійкістю промислового авіапідприємства : монографія / С. Т. Пілецька ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 314 с. : іл., табл. – Зі змісту: Закономірності формування та управління структурою власного і позикового капіталу промислових авіапідприємств.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338:6Т П32 ; ч/з № 3.
Поддєрьогін А. М. Фінансування інноваційного розвитку харчової промисловості України : монографія / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 197 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 П44 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3.
Потій В. З. Цінні папери як джерело формування позикового капіталу підприємств / В. З. Потій, А. П. Куліш // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 12. – С. 172–175.
Рамлі З. Вплив структури власності на вартість позикового капіталу: аналіз панельних даних по підприємствах Малайзії, які котируються / З. Рамлі // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 6. – С. 391–400. – Текст англ.
Стецько М. В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал / М. В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 88–100. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Федорова О. Б. Технология выбора инструментов финансирования инновационных решений в нефтедобыче / О. Б. Федорова, О. В. Ленкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 6. – С. 23–28.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи : монографія : у 3 т. / [М. Д. Білик, С. В. Захарін, Р. І. Заворотній та ін.] ; за ред. М. Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ПанТот, 2012. – Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств. – 277 с. – Зі змісту: Особливості оцінки вартості залучення позикових ресурсів вітчизняних підприємств.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Ф59 ; ч/з № 1, ч/з № 3.

03.01.2016
Запитує: Eugenia
Тема запиту: Добрий день! Чи не могли б Ви допомогти з пошуком літератури для написання курсової роботи з менеджменту на тему "Характеристика основних тенденцій розвитку національної економіки та їх вплив на формування ефективного управління організаціями". Заздалегідь дякую!!!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Євгеніє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела.

Аріф М. Роль здібності до інтеграції знань в ефективності роботи організації: на прикладі найбільших корпорацій Ісламабаду (Пакистан) / М. Аріф, М. А. Хан // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2013. – № 2. – С. 122–131. – Текст англ.
Ковтун О. І. Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки / О. І. Ковтун // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 86–101.
Краус Н. М. Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 184 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С К78 ; ч/з № 3.
Менеджмент : навч. посіб. / [С. І. Михайлов, Т. І. Балановська, О. В. Новак та ін.] ; за ред. С. І. Михайлова. – 3-тє вид., стер. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 536 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М50 ; книгосховище, ч/з № 1.
Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / [М. В. Вихор, Л. П. Гацька, В. В. Загурський та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 488 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58 ; книгосховище, ч/з № 1, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з ІБО.
Національна економіка : підручник / [О. В. Носова, М. М. Кім, С. Д. Сворак та ін.] ; за заг. ред. О. В. Носової. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 512 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Н35 ; книгосховище, ч/з № 1.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П34 ; ч/з № 3.
Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2011. – 495 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р59 ; книгосховище.
Тищенко В. М. Діяльність суб’єктів господарювання у структурі національної економіки  / В. М. Тищенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2015. – № 3. – С. 93–96.
Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб’єктів національної економіки України : монографія / [О. К. Єлісєєва, В. І. Саричев, Т. В. Гринько та ін.] ; за наук. ред. О. К. Єлісєєвої. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 248 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С У31 ; ч/з № 1, ч/з № 3.

 

Остання редакція: 26.09.16