Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

М. В. Довнар-Запольський – фундатор Київського комерційного інституту