Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Книгообмін

Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана веде у встановленому порядку обмін друкованими виданнями між бібліотеками України. Пропонуємо бібліотекам співпрацю по книгообміну документами з фонду нашої бібліотеки.

У обмінному фонді бібліотеки представлено книги, періодичні видання, збірники наукових праць тощо. Ви можете відібрати видання та вказати необхідну кількість видань, що Вас зацікавили, і відправити список до бібліотеки за адресою: 03057, Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, тел./факс (044) 503-84-30 або електронною поштою:libofficial@kneu.edu.ua, http://lib.kneu.edu.ua.

До списку додайте перелік книг, які Ви пропонуєте нам для обміну (із зазначенням їх вартості).

Бібліографічний список обмінного фонду

 1. Андрійчук В. Г. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти : монографія / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас. – Київ : КНЕУ, 2017. – 303 с. – 232 грн 93 коп.
 2. Бізнес-стратегії : зб. кейсів : практикум / О. Ф. Михайленко, М. І. Дяченко, Н. М. Євдокимова. [та ін.] ; за заг. ред. О. Ф. Михайленко. – Київ : КНЕУ, 2016. – 274 с. – 120 грн 59 коп.
 3. Вітлінський Вальдемар Володимирович : біобібліогр. покажчик / уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова ; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. В. А. Шендеровський. – Київ : КНЕУ, 2016. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 15). – 176 с. – 35 грн 70 коп.
 4. Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко ; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 96 с. – До 110-річчя університету. – 29 грн 00 коп.
 5. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія / за наук. ред. А. М. Колота. – Київ : КНЕУ, 2017. – 500 с. – 163 грн 49 коп.
 6. Глобальна економіка : навч. посіб. / за ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 164 с. – 71 грн 01 коп.
 7. Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання : монографія / [О. М. Мозговий, Т. О. Фролова, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за наук. ред. О. М. Мозгового. – Київ : КНЕУ, 2017. – 782 с. – 681 грн.
 8. Дем’яненко С. І. Управління великотоварними агропромисловими формуваннями : монографія / С. І. Дем’яненко, О. О. Сас. – Київ: КНЕУ, 2017. – 213 с. – 187 грн 93 коп.
 9. День кар’єри 2017: ярмарок вакансій : каталог учасників. – Київ : КНЕУ, 2017. – 64 с. – 25 грн 72 коп.
 10. Дерев’янченко Т. Є. Маркетинговий аудит : навч посіб. / Т. Є. Дерев’янченко. – Київ : КНЕУ, 2017. – 357 с. – 1329 грн 40 коп.
 11. Диба В. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : монографія / В. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 428 с. – 182 грн 17 коп.
 12. Диба О. М. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки : монографія / О. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 387 с. – 192 грн 45 коп.
 13. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства : монографія / О. О. Дима. – Київ : КНЕУ, 2015. – 431 с. – 107 грн 43 коп.
 14. Економіка підприємства : підручник / за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2019. – 551 с. – 180 грн.
 15. Зайцев Ю. К. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства : монографія : у 2 кн. Кн. 1. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко. – Київ : КНЕУ, 2018. – 397 с. – 361 грн 69 коп.
 16. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія / за ред. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 405 с. – 435 грн 76 коп.
 17. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1 (3). – 128 с. – 39 грн 00 коп.
 18. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. / голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2 (4). – 152 с. – 27 грн 27 коп.
 19. Історико-політичні студії. Серія ”Історичні науки ” : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1 (5). – 142 с. – 39 грн 60 коп.
 20. Історико-політичні студії. Серія ”Політичні студії ” : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2 (6). – 147 с. – 39 грн 36 коп.
 21. Колот А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях : навч. посіб. / А. М. Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко. – Київ : КНЕУ, 2017. – 376 с. – 1624 грн 47 коп.
 22. Колот А. М. Створення власного бізнесу : навч. посіб. / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – 311 с. – 1325 грн 83 коп.
 23. Лук'яненко Л. І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації : монографія / Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова, Р. С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2019. – 207 с. – 52 грн.
 24. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2 (25). – 157 с. – 41 грн 16 коп.
 25. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2 (25). – 152 с. – 40 грн 32 коп. (англ. мовою).
 26. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / за ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1 (26). – 200 с. – 41 грн 04 коп. 
 27. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / за заг ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2 (27). – 192 с. – 31 грн 50 коп.
 28. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О. М. Мозгового. – Київ. : КНЕУ, 2015. – 515 с. – 446 грн 12 коп.
 29. Наливайко А. П. Стратегія підприємства : навч. посіб. / А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова ; за ред. А. П. Наливайка. – Київ : КНЕУ, 2016. – 485 с. – 74 грн 67 коп.
 30. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-аналіт. журн. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 5. – 240 с. – 43 грн 98 коп.
 31. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-аналіт. журн. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 6. – 200 с. – 42 грн 78 коп. 
 32. Облік у зарубіжних країнах: у схемах та таблицях : навч. посіб. / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко. – Київ : КНЕУ, 2019. – 135 с. – 45 грн.
 33. Павленко А. Ф. Складське господарство : підручник / А. Ф. Павленко, В. В. Кривещенко. – Київ : КНЕУ, 2016. – 395 с. – 489 грн 57 коп.
 34. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2016. – 231 с. – 75 грн 12 коп.
 35. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко ; за ред. Л. М. Кіндрацької. – Київ : КНЕУ, 2016. – 629 с. – 2771 грн 53 коп.
 36. Поручник А. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія / А. Поручник, М. Сімонова. – Київ : КНЕУ, 2015. – 324 с. – 193 грн 18 коп.
 37. Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / [голов. ред. О. В. Солдатенко. – Київ : КНЕУ, 2000. – № 15. – 2015. – 320 с. – 40 грн 40 коп.
 38. Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / голов. ред. А. М. Колодій. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 16. – 275 с. – 35 грн 84 коп.
 39. Праця і соціально-трудові відносини : словник-довідник / за ред. В. М. Данюка. – Київ : КНЕУ, 2018. – 451 с. – 711 грн 47 коп.
 40. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1 (9). – 304 с. – 80 грн 00 коп.
 41. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 2 (10). – 264 с. – 70 грн 00 коп.
 42. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 1 (11). – 336 с. – 63 грн 96 коп.
 43. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2 (12). –   320 с. – 57 грн 73 коп.
 44. Соціально-трудові відносини : теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 1 (13). – 316 с. – 64 грн 56 коп.
 45. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2 (14). – 384 с. – 63грн 60 коп.
 46. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / за заг. ред. А. М. Поручника та Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. – 126 грн 43 коп.
 47. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія / за заг. ред. А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової. – Київ : КНЕУ, 2017. – 418 с. – 382 грн 70 коп.
 48. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах / голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 4. – 264 с. – 66 грн 00 коп.
 49. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах / голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 5. – 199 с. – 44 грн 50 коп.
 50. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах. – Київ : КНЕУ, 2017. – [Вип.] 6. – 279 с. – 69 грн 36 коп.
 51. Управління банківськими ризиками : підручник / Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – 535 с. – 682 грн 10 коп.
 52. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 2 (26). – 304 с. – 38 грн 00 коп.
 53. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / ред. В. М. Федосов. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 1 (27). – 264 с. – 28 грн 30 коп.
 54. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / ред. В. М. Федосов. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2 (28). – 248 с. – 31 грн 40 коп.
 55. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / ред. В. М. Федосов. – Київ : КНЕУ, 2017. –  Вип. 1 (29). – 280 с. – 48 грн 48 коп.
 56. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / ред. В. М. Федосов. – Київ : КНЕУ, 2017. –  Вип. 2 (30). – 296 с. – 50грн 76 коп.
 57. Фінансовий облік у банках. Практикум : навч. посіб. / за ред. А. М. Герасимовича. – Київ : КНЕУ, 2017. – 263 с. – 1000 грн 21 коп.
 58. Цимбал Л. І. Інтелектуальне лідерство в парадигмі глобального економічного розвитку : монографія. – Київ : КНЕУ, 2019. – 343 с. – 203 грн 43 коп.
 59. Цимбалюк С. О. Рекрутинг персоналу : підручник / С. О. Цимбалюк. – Київ : КНЕУ, 2019. – 355 с. – 132 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 10.11.22