НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Книгообмін

      Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» пропонує Вашій увазі список книг для обміну між бібліотеками. Книгообмін здійснюється на основі Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів. Ви можете відібрати видання та вказати необхідну кількість видань, що Вас зацікавили, і відправити список до бібліотеки за адресою: 03057, Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, тел./факс (044) 503-84-30 або електронною поштою: libofficial@kneu.edu.uahttp://lib.kneu.edu.ua.

       До списку додайте перелік книг, які Ви пропонуєте нам для обміну (із зазначенням їх вартості).

Бібліографічний список обмінного фонду 2020 року

 1. Економіка підприємства : підручник / за заг. та наук. ред. Г. О. Швиданенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2019. – 551 с. – 180 грн.
 2. Лук'яненко Л. І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації : монографія / Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова, Р. С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2019. – 207 с. – 52 грн
 3. Облік у зарубіжних країнах: у схемах та таблицях : навч. посіб. / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко. – Київ : КНЕУ, 2019. – 135 с. – 45 грн.
 4. Цимбалюк С. О. Рекрутинг персоналу : підручник / С. О. Цимбалюк. – Київ : КНЕУ, 2019. – 355 с. – 132 грн.

Бібліографічний список обмінного фонду 2019 року

 1. Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання : монографія / [О. М. Мозговий, Т. О. Фролова, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за наук ред. О. М. Мозгового. – Київ : КНЕУ, 2017. – 782 с. – 681 грн. 
 2. Дем’яненко С. І. Управління великотоварними агропромисловими формуваннями : монографія / С. І. Дем’яненко, О. О. Сас. – Київ: КНЕУ, 2017. – 213 с. – 187 грн 93 коп.
 3. Дерев’янченко Т. Є. Маркетинговий аудит : навч посіб. / Т. Є. Дерев’янченко. – Київ : КНЕУ, 2017. – 357 с. – 1329 грн 40 коп.
 4. Зайцев Ю. К., Москаленко О. М. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства : у 2 кн. – Кн. І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії : монографія / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко. – Київ : КНЕУ, 2018. – 397 с. – 361 грн 69 коп.
 5. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія / за ред. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 405 с. – 435 грн 76 коп.
 6. Колот А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях : навч. посіб. / А. М. Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко. – Київ : КНЕУ, 2017. – 376 с. – 1624 грн 47 коп.
 7. Колот А. М. Створення власного бізнесу : навч. посіб. / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко та ін. – Київ : КНЕУ, 2017. – 311 с. – 1325 грн 83 коп.
 8. Міжнародна економічна політика : наук. журн. /за заг ред. Д. Г. Лук’яненка – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2 (27). – 192 с. – 31 грн 50 коп.
 9. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності : підручник / І. М. Парасій-Вергуненко; за ред. Л. М. Кіндрацької. – Київ : КНЕУ, 2016. – 629 с. – 2771 грн 53 коп.
 10. Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / гол. Ред. А. М. Колодій/. – Київ : КНЕУ, 2000, – № 16. – 2017. – 275 с. – 35 грн 84 коп.
 11. Праця і соціально-трудові відносини : словник-довідник /за ред.. В. М. Данюка. – Київ : КНЕУ, 2018. – 451 с. – 711 грн 47 коп.
 12. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія /за заг. ред. А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової. – Київ : КНЕУ, 2017. – 418 с. – 382 грн 70 коп.
 13. Управління банківськими ризиками : підручник /Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін. – Київ : КНЕУ, 2018. – 535 с. – 682 грн 10 коп.
 14. Фінансовий облік у банках. Практикум : навч. посіб. / за ред. А. М. Герасимовича. – Київ : КНЕУ, 2017. – 263 с. – 1000 грн 21 коп.
 15. Цимбал Л. І. Інтелектуальне лідерство в парадигмі глобального економічного розвитку : монографія. – Київ : КНЕУ, 2019. – 343 с. – 203 грн 43 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2018 року

 1. Андрійчук В. Г. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти :      монографія / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас. – Київ : КНЕУ, 2017. – 303 с. – 232 грн 93 коп. 
 2. Глобальна економіка : навч. посіб. / за ред. Д. Г. Лук’яненко. –Київ : КНЕУ, 2017. – 164с. – 71 грн 01 коп.
 3. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / за ред. Д. Г. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2017. – №1(26). – 200с. – 41 грн 04коп. 
 4. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: наук.-аналіт. журн., № 6. – Київ : КНЕУ, 2017. – 200 с. – 42 грн 78 коп. 
 5. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – №2(14). – 384с. – 63грн 60коп.
 6. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. /ред. В. М. Федосов /. Вип. 1 (29) – Київ : КНЕУ, 2017. – 280 с. – 48 грн 48 коп.
 7. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. /ред. В. М. Федосов /. Вип. 2(30) – Київ : КНЕУ, 2017. – 296с. – 50грн 76коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2017 року

 1. Бізнес-стратегії : зб. кейсів : практикум / О. Ф. Михайленко, М. І. Дяченко, Н. М. Євдокимова, Т. М. Кібук та ін. ; за аг ред. О. Ф. Михайленко. – Київ : КНЕУ, 2016. – 274 с. – 120 грн 59 коп.
 2. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія  / за наук. ред. А. М. Колота.  – Київ : КНЕУ, 2017. – 500 с. – 163 грн 49 коп.  
 3. День кар’єри 2017: ярмарок вакансій : каталог учасників. – Київ : КНЕУ,  2017. – 64 с. – 25 грн 72 коп. 
 4. Історико-політичні студії. Серія ”Історичні науки ” : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2016. – №1 (5). – 142 с. – 39 грн 60 коп.          
 5. Історико-політичні студії. Серія ”Політичні студії ” : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2016. – №2 (6). – 147 с. – 39 грн 36 коп.   
 6. Міжнародна економічна політика : наук. журн. /голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2016.  – №2 (25). – 157 с. – 41 грн 16 коп.
 7. Міжнародна економічна політика : наук. журн. /голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2016.  – №2 (25). – 152 с. – 40 грн 32 коп. (англ. мовою).
 8. Наливайко А. П. Стратегія підприємства : навч. посіб. / А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова ; за ред. А. П. Наливайка. – Київ : КНЕУ, 2016. – 485 с. – 74 грн 67 коп.
 9. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-аналіт. журн.  – Київ : КНЕУ, 2011. –  № 5.  2016. –  240 с. – 43 грн 98 коп.
 10. Павленко А. Ф. Складське господарство : підручник / А. Ф. Павленко, В. В. Кривещенко. – Київ : КНЕУ, 2016. – 395 с. –  489 грн 57 коп.
 11. Соціально-трудові відносини : теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – №1 (13). – 316 с. – 64 грн 56 коп.
 12.  Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах. – Київ : КНЕУ, 2017. – [Вип.] 6. – 279 с. – 69 грн 36 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2016 року

 1. Вітлінський Вальдемар Володимирович : біобібліогр. покажчик /уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко; авт. вступ. ст. В. А. Шендеровський. – Київ : КНЕУ, 2016. – 176 с. 35 грн 70 коп. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 15).
 2.  Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 96 с. – 29 грн 00 коп. До 110-річчя університету.
 3. Диба В. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : монографія / В. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 428 с. – 182 грн 17 коп.
 4. Диба О. М. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки : монографія / О. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 387 с. – 192 грн 45 коп.
 5. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства : монографія / О. О. Дима. – Київ : КНЕУ, 2015. – 431 с. – 107 грн 43 коп.
 6. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2012 – № 1(3), 2015. – 128 с. – 39 грн 00 коп.
 7. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2012 – № 2(4), 2015. – 152 с. – 27 грн 27 коп.
 8. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О. М. Мозгового. – Київ. : КНЕУ, 2015. – 515 с. – 446 грн 12 коп.
 9. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2016.- 231 с. – 75 грн 12 коп.
 10. Поручник А., Сімонова М. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія / А. Поручник, М. Сімонова. – Київ : КНЕУ, 2015. – 324 с. – 193 грн 18 коп.
 11. Правове регулювання економіки : зб наук. пр. /гол. ред. О. В. Солдатенко/. – Київ: КНЕУ, 2000.  № 15. – 2015. – 320 с. – 40 грн 40 коп.
 12. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./. - Київ : КНЕУ, 2011.  № 1 (9), – 2015. – 304 с. – 80 грн 00 коп.
 13. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./.  Київ : КНЕУ, 2011.  № 2 (10), – 2015. – 264 с. – 70 грн 00 коп.
 14. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./.  Київ : КНЕУ, 2011.  № 1 (11), – 2016. – 336 с. – 63 грн 96 коп.
 15. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова) та ін./.  Київ : КНЕУ, 2011. – № 2 (12), – 2016. – 320 с. – 57 грн 73 коп.
 16. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / за заг. ред. А. М. Поручника та Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. – 126 грн 43 коп.
 17. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах ; /голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 4.  2015. – 264 с. – 66 грн 00 коп.
 18. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах ; /голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 5.  2016. – 199 с. – 44 грн 50 коп.
 19. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред.А. М. Мороз /. Вип. 2 (26) – Київ : КНЕУ, 2015. – 304 с. – 38 грн 00 коп.
 20. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред. В. М. Федосов /. Вип. 1 (27) – Київ : КНЕУ, 2016. – 264 с. – 28 грн 30 коп.
 21. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред. В. М. Федосов /. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. 2 (28). – 2016. – 248 с. – 31 грн 40 коп.

 

Остання редакція: 09.09.21