НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Книгообмін

        Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана пропонує Вашій увазі список книг для обміну між бібліотеками. Книгообмін здійснюється на основі “Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів”, затвердженою Міністерством культури і мистецтв України 23.03.2005р. №152. 
        До обміну приймається література з усіх галузей знань, що не втратила наукового, виробничого, історичного, культурного значення та фізично придатна для подальшого використання, виходячи із потреб бібліотеки.
        За довідками звертайтесь до бібліотеки за адресою: 03057, Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, або електронною поштою: libofficial@kneu.edu.ua, library@kneu.edu.ua.

Довідки за телефонами: тел./факс (044) 503-84-30, тел. 503-84-31.

Бібліографічний список обмінного фонду 2019 року

 1. Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання : монографія /[О. М. Мозговий, Т. О. Фролова, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за наук ред. О. М. Мозгового. – Київ : КНЕУ, 2017. – 782 с. – 681 грн. 
 2. Дем’яненко С. І. Управління великотоварними агропромисловими формуваннями : монографія /С. І. Дем’яненко, О. О. Сас. – Київ: КНЕУ, 2017. – 213 с. – 187 грн 93 коп.
 3. Дерев’янченко Т. Є. Маркетинговий аудит : навч пос. / Т. Є. Дерев’янченко. – Київ : КНЕУ, 2017. – 357 с. – 1329 грн 40 коп.
 4. Зайцев Ю. К., Москаленко О. М. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства : у 2 кн. – Кн. І. Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії : монографія \\\\ Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко. – Київ : КНЕУ, 2018. – 397 с. – 361 грн 69 коп.
 5. Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи : монографія /за ред. О. Терещенка. – Київ : КНЕУ, 2017. – 405 с. – 435 грн 76 коп.
 6. Колот А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях : навч. Пос. / А. М. Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко. – Київ : КНЕУ, 2017. – 376 с. – 1624 грн 47 коп.
 7. Колот А. М. Створення власного бізнесу : навч. Посібник /А. М. Колот, Г. О. Швиданенко та ін. – Київ : КНЕУ, 2017. – 311 с. – 1325 грн 83 коп.
 8. Міжнародна економічна політика : наук. журн. /за заг ред. Д. Г. Лук’яненка – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2 (27). – 192 с. – 31 грн 50 коп.
 9. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності : підручник /І. М. Парасій-Вергуненко; за ред. Л. М. Кіндрацької. – Київ : КНЕУ, 2016. – 629 с. – 2771 грн 53 коп.
 10. Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / гол. Ред. А. М. Колодій/. – Київ : КНЕУ, 2000, – № 16. – 2017. – 275 с. – 35 грн 84 коп.
 11. Праця і соціально-трудові відносини : словник довідник /за ред.. В. М. Данюка. – Київ : КНЕУ, 2018. – 451 с. – 711 грн 47 коп.
 12. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці : монографія /за заг. Ред А. П. Наливайка, О. М. Гребешкової. – Київ : КНЕУ, 2017. – 418 с. – 382 грн 70 коп.
 13. Управління банківськими ризиками : підручник /Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін.– Київ : КНЕУ, 2018. – 535 с. – 682 грн 10 коп.
 14. Фінансовий облік у банках. Практикум : навч посіб. /за ред. А. М. Герасимовича. – Київ : КНЕУ, 2017. – 263 с. – 1000 грн 21 коп.
 15. Цимбал Л. І. Інтелектуальне лідерство в парадигмі глобального економічного розвитку : монографія. – Київ : КНЕУ, 2019. – 343 с. – 203 грн 43 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2018 року

 1. Андрійчук В. Г. Концентрація в аграрній сфері економіки: проблемні аспекти :      монографія / В. Г. Андрійчук, І. С. Сас. – Київ : КНЕУ, 2017. – 303 с. – 232 грн 93 коп. 
 2. Глобальна економіка : навч. посіб. / за ред. Д. Г. Лук’яненко. –Київ : КНЕУ, 2017. – 164с. – 71 грн 01 коп.
 3. Міжнародна економічна політика : наук. журн. / за ред. Д. Г. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2017. – №1(26). – 200с. – 41 грн 04коп. 
 4. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці: наук.-аналіт. журн., № 6. – Київ : КНЕУ, 2017. – 200 с. – 42 грн 78 коп. 
 5. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – №2(14). – 384с. – 63грн 60коп.
 6. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. /ред. В. М. Федосов /. Вип. 1 (29) – Київ : КНЕУ, 2017. – 280 с. – 48 грн 48 коп.
 7. Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. /ред. В. М. Федосов /. Вип. 2(30) – Київ : КНЕУ, 2017. – 296с. – 50грн 76коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2017 року

 1. Бізнес-стратегії : зб. кейсів : практикум / О. Ф. Михайленко, М. І. Дяченко, Н. М. Євдокимова, Т. М. Кібук та ін. ; за аг ред. О. Ф. Михайленко. – Київ : КНЕУ, 2016. – 274 с. – 120 грн 59 коп.
 2. Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення : монографія  / за наук. ред. А. М. Колота.  – Київ : КНЕУ, 2017. – 500 с. – 163 грн 49 коп.  
 3. День кар’єри 2017: ярмарок вакансій : каталог учасників. – Київ : КНЕУ,  2017. – 64 с. – 25 грн 72 коп. 
 4. Історико-політичні студії. Серія ”Історичні науки ” : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2016. – №1 (5). – 142 с. – 39 грн 60 коп.          
 5. Історико-політичні студії. Серія ”Політичні студії ” : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2016. – №2 (6). – 147 с. – 39 грн 36 коп.   
 6. Міжнародна економічна політика : наук. журн. /голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2016.  – №2 (25). – 157 с. – 41 грн 16 коп.
 7. Міжнародна економічна політика : наук. журн. /голов. ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2016.  – №2 (25). – 152 с. – 40 грн 32 коп. (англ. мовою).
 8. Наливайко А. П. Стратегія підприємства : навч. посіб. / А. П. Наливайко, Н. М. Гаращенко, Є. В. Прохорова ; за ред. А. П. Наливайка. – Київ : КНЕУ, 2016. – 485 с. – 74 грн 67 коп.
 9. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-аналіт. журн.  – Київ : КНЕУ, 2011. –  № 5.  2016. –  240 с. – 43 грн 98 коп.
 10. Павленко А. Ф. Складське господарство : підручник / А. Ф. Павленко, В. В. Кривещенко. – Київ : КНЕУ, 2016. – 395 с. –  489 грн 57 коп.
 11. Соціально-трудові відносини : теорія та практика : зб. наук. пр. – Київ : КНЕУ, 2017. – №1 (13). – 316 с. – 64 грн 56 коп.
 12.  Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах. – Київ : КНЕУ, 2017. – [Вип.] 6. – 279 с. – 69 грн 36 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2016 року

 1. Вітлінський Вальдемар Володимирович : біобібліогр. покажчик /уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко; авт. вступ. ст. В. А. Шендеровський. – Київ : КНЕУ, 2016. – 176 с. 35 грн 70 коп. (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 15).
 2.  Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик [авт. вступ. ст. А. О. Дробязко; наук. ред. Т. В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 96 с. – 29 грн 00 коп. До 110-річчя університету.
 3. Диба В. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : монографія / В. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 428 с. – 182 грн 17 коп.
 4. Диба О. М. Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки : монографія / О. М. Диба. – Київ : КНЕУ, 2015. – 387 с. – 192 грн 45 коп.
 5. Дима О. О. Маркетингова товарна політика посередницького підприємства : монографія / О. О. Дима. – Київ : КНЕУ, 2015. – 431 с. – 107 грн 43 коп.
 6. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2012 – № 1(3), 2015. – 128 с. – 39 грн 00 коп.
 7. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – Київ : КНЕУ, 2012 – № 2(4), 2015. – 152 с. – 27 грн 27 коп.
 8. Міжнародні фінанси : підручник / за ред. О. М. Мозгового. – Київ. : КНЕУ, 2015. – 515 с. – 446 грн 12 коп.
 9. Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка. – Київ : КНЕУ, 2016.- 231 с. – 75 грн 12 коп.
 10. Поручник А., Сімонова М. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія / А. Поручник, М. Сімонова. – Київ : КНЕУ, 2015. – 324 с. – 193 грн 18 коп.
 11. Правове регулювання економіки : зб наук. пр. /гол. ред. О. В. Солдатенко/. – Київ: КНЕУ, 2000.  № 15. – 2015. – 320 с. – 40 грн 40 коп.
 12. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./. - Київ : КНЕУ, 2011.  № 1 (9), – 2015. – 304 с. – 80 грн 00 коп.
 13. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./.  Київ : КНЕУ, 2011.  № 2 (10), – 2015. – 264 с. – 70 грн 00 коп.
 14. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./.  Київ : КНЕУ, 2011.  № 1 (11), – 2016. – 336 с. – 63 грн 96 коп.
 15. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. ; /редкол.: А. М. Колот (голова) та ін./.  Київ : КНЕУ, 2011. – № 2 (12), – 2016. – 320 с. – 57 грн 73 коп.
 16. Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці : монографія / за заг. ред. А. М. Поручника та Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. – 126 грн 43 коп.
 17. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах ; /голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 4.  2015. – 264 с. – 66 грн 00 коп.
 18. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах ; /голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 5.  2016. – 199 с. – 44 грн 50 коп.
 19. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред.А. М. Мороз /. Вип. 2 (26) – Київ : КНЕУ, 2015. – 304 с. – 38 грн 00 коп.
 20. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред. В. М. Федосов /. Вип. 1 (27) – Київ : КНЕУ, 2016. – 264 с. – 28 грн 30 коп.
 21. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред. В. М. Федосов /. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. 2 (28). – 2016. – 248 с. – 31 грн 40 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2015 року

 1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2015. – 783 с. – 426 грн. 05 коп.
 2.  Вчені записки : зб. наук. пр. вип 16. – К. : КНЕУ, 2014. – 232 с. – 66 грн 00 коп.
 3. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ. – Вип. 32. – 2014. – 294 с. - 46 грн. 00 коп.
 4. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ. – Вип. 33. – 2014. – 328 с. - 49 грн. 00 коп.
 5. Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць ; /відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2015. – № 91. – 292 с. – 45 грн 00 коп.
 6. Нейро-нечітки технології моделюванняв економіці : науково-аналіт. журнал, № 4. – К. : КНЕУ, 2015 – 224 с. – 32 грн 51 коп.
 7. Податкова система : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. К. Хлівний, О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця та ін.; кер. авт. кол. В. К. Хлівний. – К. : КНЕУ, 2014. – 372 с. – 158 грн. 23 коп.
 8. Податкова система : практикум / В. К. Хлівний, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця, М. Б. Кондратенко та ін.; кер. авт. кол. В. К. Хлівний. – К. : КНЕУ, 2014. – 486 с. – 236 грн. 88 коп.
 9. Правове регулювання економіки : зб. наукових праць /гол.ред. В. Ф. Опришко/. – 2014. № 14. – 408 с. – 60 грн 00 коп.
 10. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за заг. ред. А. М. Колота. – К. : КНЕУ, 2015. – 519 с. – 226 грн. 59 коп.
 11. Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студ. КНЕУ; 21 – 24 квіт. 2015 р. /відп. за вип. О. А. Петухова. – К. : КНЕУ, 2015. – 279 с. – 43 грн 00 коп.
 12. Управління персоналом : підручник / В. М. Данюк, А. М. Колот, Г. С. Суков та ін.; за заг. ред. В. М. Данюка. – Вид. 2-ге, зі змінами. – К. : КНЕУ; Краматорськ : НКМЗ, 2014. – 666 с. – 138 грн. 15 коп.
 13. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /ред. А. М. Мороз. Вип. 1 (25) – К. : КНЕУ, 2015. – 304 с. – 46 грн 00 коп.
 14. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2014. – № 32. – 428 с. – 63 грн 00 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2014 року

 1. Вчені записки : зб. наук. праць. Вип 15.– К. : КНЕУ, 2013. – 208 с. – 24 грн 80 коп.
 2. Дослідницькі університети : світовий досвід та перспективи розвитку в Україн і: монографія ; за заг. ред. А. Ф. Павленка та Л. Л. Антонюк. – Київ : КНЕУ, 2014. – 550 с. – 92 грн 76 коп.
 3. Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 29 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2012. – 456 с. -25грн. 20 коп.
 4. Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 30 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2013. – 296 с. -45грн. 06 коп.
 5. Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 31 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2013. – 208 с. -39грн. 00 коп.
 6. Історико-політичні студії : зб. наук. пр.; голова редкол. І. Д. Дудко. – К. : КНЕУ, 2012.  – № 1, 2013. – 168 с. – 21 грн 80 коп.
 7. Історико-політичні студії : зб. наук. пр. ; голова редкол. І. Д. Дудко. – К. : КНЕУ, 2012. – № 2, 2014. – 152 с. – 53 грн 34 коп.
 8. Колот А. М. Мотиваційний менеджмент : підручник /А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – К. : КНЕУ, 2014. – 479 с. – 111 грн 40 коп.
 9. Міжнародна економіка : підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. Столярчук. – Київ : КНЕУ, 2014. – 762 с. – 181 грн 60 коп.
 10. Міжнароднаекономічнаполітика : наук. журнал ; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004.  – № 2 (19). – 2013. – 152 с. – 19 грн 44 коп.
 11. Міжнароднаекономічнаполітика : наук. журнал ; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004.  – № 2 (19). – 2013. – 144 с. – 19 грн 50 коп. (англ. мовою).
 12. Міжнародна економічна політика : наук. журнал ; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004.  – № 1 (20). – 2014. – 160 с. – 30 грн 12 коп.
 13. Міжнародна економічна політика : наук. журнал ; ред. Д. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2004.  – № 1 (20). – 2014. – 152 с. – 29 грн 76 коп. (англ. мовою).
 14. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць ; /відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ. – № 88. – 2013. – 257 с. – 17 грн 92 коп.
 15. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ. – № 89. – 2013. – 222 с. – 18 грн 40 коп.
 16. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – Київ : КНЕУ. – № 90. – 2014. – 200 с. – 40 грн 50 коп.
 17. Мороз Анатолій Миколайович : біобібліогр. покажчик ; (уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна). – К. : КНЕУ, 2014. – 105 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 9). – 40 грн 50 коп.
 18. Нейро-нечітки технології моделювання в економіці : наук.-аналіт. журн. /голов. ред.. А. В. Матвійчук – Київ : КНЕУ, 2011 - № 3. – 2014 – 224 с. – 42 грн 30 коп.
 19. Нелеп Віталій Миколайович : біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко; вступ. ст. В. Г. Андрійчук, М. Й. Хорунжий, М. М. Коцупатрий). – К. : КНЕУ, 2014. – 80 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – 49 грн 86 коп.
 20. Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; вступ. ст. О. О. Гаманкова). – К. : КНЕУ, 2014. – 88 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"). – 47 грн 52 коп.
 21. Правове регулювання економіки : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах», присвяч. 20-річчю юрид. ф-ту /голов. ред. В. Ф. Опришко/. – Київ : КНЕУ, 2000 – № 13. – 2013. – 287 с. – 19 грн 00 коп.
 22. Савчук Володимир Сафронович : біобібліогр. покажч. (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. Ю. К. Зайцев). – К. : КНЕУ, 2014. – 63 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 10). – 49 грн 20 коп.
 23. Соціально-економічні перспективи України у ХХІ столітті : зб. доп. 80-ї наук. конф. студ. КНЕУ; 11-16 квіт. 2013 р. /відп. за вип. О. А. Петухова; наук. ред. Є. Б. Ніколаєв/. – К. : КНЕУ, 2013, - 223 с. – 15 грн 66 коп.
 24. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. /редкол.: А. М. Колот (голова), В. М. Петюх, Т. Г. Кицак та ін./ - Київ : КНЕУ, 2011 - № 2 (6), – 2013. – 235 с. – 29 грн 20 коп.
 25. Університетська [кафедра]. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах; / голов. ред. Ю. Вільчинський/. – Київ : КНЕУ. вип. 3. - 2014. – 207 с. – 24 грн 20 коп.
 26. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат/. – Київ : КНЕУ, 2003 - Вип. 1 (23) – 2014. – 304 с. -40 грн 32 коп.
 27. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / редкол.: А. М. Мороз (голов. ред.) та ін. ; ред. англ. тексту О. М. Сабат/. – Київ : КНЕУ, 2003 - Вип. 2 (24) – 2014. – 280 с. – 38 грн 70 коп.
 28. Фондовий ринок : підручник / О. М. Мозговий, А. Ф. Баторшина, О. Г. Величко та ін.; за заг. ред. О. М. Мозгового. – К. : КНЕУ, 2013. – 543 с. – 324 грн 32 коп.
 29. Формування ринкової економіки : зб.наук. пр. /відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ. № 29. - 2013. – 560 с. – 38 грн 20 коп. 

Бібліографічний список обмінного фонду 2013 року

 1. Андрійчук Василь Гаврилович : біобібліогр. покажчик; (уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко ; авт. вступ. ст. В. М. Нелеп, М. Й. Хорунжий). – К. : КНЕУ, 2013. – 119 с. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана"; вип. 8. – 20 грн 13 коп.
 2.  Аудиторна робота викладача і студента : досвід і напрями вдосконалення : зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лютого 2012 р. : у 2 т. – К. : КНЕУ, 2012 –Т. 1.– 2012. – 612 с. – 29 грн 60 коп.
 3. Гайдулін О. О. Європеїзація контрактного права : монографія /О. О. Гайдулін ; – К. : КНЕУ, 2012. – 238 с. – 44 грн 79 коп.
 4. Городянська Л. В. Організація обліку : практикум : навч. посібник /Л. В. Городянська, В. В. Сопко – К. : КНЕУ, 2013. – 331 с. – 549 грн 87 коп.
 5. Гришко О. М. Теорія держави і права : практикум / О. М. Гришко, В. І. Риндюк, Ю. М. Рижук ; за заг. ред. Ф. П. Шульженка – К. : КНЕУ, 2013. – 308 с. – 94 грн 68 коп.
 6. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 1997. – Вип. 28 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2012. – 472 с. -25грн. 20 коп.
 7. Єріна Антоніна Михайлівна : біобібліографічний покажч. /уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Н. О. Туртова; наук. ред. Т. В. Куриленко авт. вступ. ст. І. Г. Манцуров . – К. : КНЕУ, 2013. – 63 с. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»); вип. 7, – 6 грн 80 коп.
 8. Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія = Сonvergence and Divergence in Europe: PoIish and Ukrainian Cases / Д. Лук’яненко, В. Чужиков, Міхал Г. Вожняк та ін. ; за наук. ред.: Д. Г. Лук’яненко, В. Чужикова, М. Г. Вожняка. – К. : КНЕУ, 2013. – 688 с. – Англ. мовою. – 47 грн 78 коп.
 9. Коцупатрий М. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними перетвореннями в інкубаторно-птахівничих підприємствах : монографія / М. М. Коцупатрий, Н. С. Золотарьова. – К. : КНЕУ, 2012. – 231 с. – 38 грн 81 коп.
 10. Міжнародна економічна політика : наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –     .№ 1-2 (16-17). – 2012. – 232 с. – 28 грн 32 коп.
 11. Міжнародна економічна політика : наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –     .№ 1-2 (16-17). – 2012. – 232 с. – 28 грн 32 коп. (англ. мовою).
 12. Міжнародна економічна політика : наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –     .№ 1 (18). – 2013. –136 с. – 16 грн 62 коп.
 13. Міжнародна економічна політика : наук. журнал; ред. Д. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, –     .№ 1 (18). – 2013. – 120 с. – 16 грн 08 коп. (англ. мовою).
 14. Міжнародна економічна політика : наук. журн.; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : у 2 ч., ч. 1. – 604 с. – 44 грн.49 коп.
 15. Міжнародна економічна політика : наук. журн.; голов. ред. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. : у 2 ч., ч. 2. – 468 с. – 35 грн.29 коп.
 16. Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2012. – № 86. – 288 с. – 21грн 20 коп.
 17. Моделювання та інформаційнісистеми в економіці : зб. наук. праць; /відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2012. – № 87. – 298 с. – 21грн 30 коп.
 18. Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 листопада 2012 р., м. Київ. /голов. редкол. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2012. – 531 с. – 52 грн 02 коп.
 19. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-аналіт. журн.– К. : КНЕУ, № 2. – 2013. – 208 с. – 14 грн. 75 коп
 20. Облік у зарубіжних країнах : підручник / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук’яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко; за заг. ред. В. І. Єфіменка. – К. : КНЕУ, 2013. – 311 с. – 67 грн 54 коп.
 21. Операції банківських установ : тренінг /ред. Т. П. Остапишин. – К. : КНЕУ, 2013. – 956 с.– 122 грн 63 коп.
 22. Правове регулювання економіки : зб. наук. праць /відп. ред. В. Ф. Опришко. – К. : КНЕУ, 2012. № 11-12. – 504 с. – 35 грн 40 коп.
 23. Практикум з мікроекономіки до підручника “Мікроекономіка” / Є. В. Прохорова, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков та ін. ; за наук. ред.: А. П. Наливайка. – К. : КНЕУ, 2013. – 522 с. – 39 грн 73 коп.
 24. Присухін С. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління : навч. посіб. / С. І. Присухін. – К. : КНЕУ, 2012. – 159 с. – 64 грн 95 коп.
 25. Проблеми впровадження інформаційнихсистем і технологій в економіці та бізнесі : зб. матеріалів XIII Всеукраїнсько наук. студ. конф., 28-30 листопада 2012 р. – К. : КНЕУ, 2012. – 123 с. – 11 грн.
 26. Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія /за ред. Л. О. Примостки. – К. : КНЕУ, 2012. – 459 с. – 79 грн 11 коп.
 27. Савчук В. П. Управління міжнародними інвестиційними проектами : навч. посібник /В. П. Савчук, С. І. Прилипко, О. Г. Величко ; за заг. ред. С. І. Прилипка . – К. : КНЕУ, 2013. – 469 с. – 363 грн 24 коп.
 28. Сопко Василь Васильович : біобібліографічний покажч. /уклад. : Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова; авт. вступ. ст. В. І. Єфіменко; наук. ред.Т. В. Куриленко. – К. : КНЕУ, 2012. – 86 с. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»). – 9 грн 08 коп.
 29. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття : зб. доп. 79-ї наук. конф. студ. КНЕУ, 18-23 квіт. 2012 р. /відп. за вип. М. І. Мирун, Є. Б. Ніколаєв, О. А. Петухова. – К. : КНЕУ, 2012. – 311 с. – 23 грн 80 коп.
 30. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. /редкол. А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2011 – № 1(3). – 2012. – 181 с. – 25 грн 12 коп.
 31. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць. /голова редкол. : А. М. Колот. – К. : КНЕУ, 2011 – № 2 (4). – 2012. – 192 с. – 16 грн 75 коп.
 32. Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. № 1(5) /2013. – К. : КНЕУ, 2013. – 201 с. – 26 грн 80 коп.
 33. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць /редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 – № 29. – 2011. – 264 с. – 33 грн 80 коп.
 34. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць /редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 – № 30. – 2012. – 224 с. – 19 грн. 62 коп.
 35. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць /редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 – № 31. – 2012. – 208 с. – 18 грн 68 коп.
 36. Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. праць /редкол. А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін. – К. : КНЕУ, 2000 – № 32. – 2013. – 304 с. – 34 грн 20 коп.
 37. Університетська освіта (журн. англ. мовою) : голов. ред. Л. Л Антонюк. : К. : КНЕУ, 2012 – № 2, – 2012. – 71 с. – 84 грн 18 коп.
 38. Університетська [кафедра]. Культурологія.Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альманах /голов. ред. Ю. Вільчинський. – К. : КНЕУ. Вип. 1. – 2012. – 215 с. – 29 грн 20 коп.
 39. Університетська [кафедра]. Культурологія.Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотаці : альманах /голов. ред. Ю. Вільчинський. – К. : КНЕУ. Вип. 2. – 2013. – 205 с. – 26 грн 54 коп.
 40. Управління корпораціями : навч. посібник /за заг. ред. З. Є. Шершньової, А. Е. Черпак. – К. : КНЕУ, 2013. – 695 с. – 133 грн 64 коп.
 41. Управління стратегічними змінамина підприємстві : практикум /Є. В. Прохорова (кер. кол. авт.), В. Б. Галушко, Н. М. Гаращенко та ін. ; голова редкол.: А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2013. – 211 с. – 215 грн 85 коп.
 42. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2003 – Вип. 19. – 2012. – 392 с. – 26 грн 20 коп.
 43. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /відп. ред. А. М. Мороз. – К. : КНЕУ, 2003 – Вип. 20. – 2012. – 384с. – 26 грн 40 коп.
 44. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /відп. ред. А. М. Мороз/. №1(21) – К. : КНЕУ, 2013. - 320с. – 20 грн 50 коп.
 45. Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць /відп. ред. А. М. Мороз/. №2(22) – К. : КНЕУ, 2013. - 272с. – 18 грн.
 46. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк та ін. ; кер. колективу авторів і наук. ред. А. М. Поддєрьогін. – 8-ме вид., переробл. та доповн. – К. : КНЕУ, 2013. – 519 с. – 91 грн 58 коп.
 47. Фінанси підприємств : тести, задачі, методичні рекомендації : навч. посібник /за наук. ред. В. З. Потій. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2013. – 237 с. – 29 грн 36 коп.
 48. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – Спец. вип. : Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації /голова редкол. О. О. Гаманкова. – 2012. – 352 с. – 24 грн 10 коп.
 49. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць /відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 1992 – № 28. – 2012. – 520 с. – 33 грн 93 коп.
 50. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць  /відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. : КНЕУ, 1992 – № 30. – 2013. – 640 с. – 36 грн 30 коп.
 51. Чумакова І. Ю. Державний фінансовий контроль : підручник / І. Ю. Чумакова, Н. В. Шульга; заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412 с. – 141 грн 92 коп.

Бібліографічний список обмінного фонду 2012 року

 1. Володькіна М. В. Організація управління промисловим підприємством : навч. посіб. /М. В. Володькіна. – К. : КНЕУ, 2011. – 318 с. – 143 грн 89 коп.
 2.  Данюк Василь Макарович: біобібліографічнийпокажчик. – К. : КНЕУ, 2012. – 93 с. – 15 грн 00 коп.
 3. Джалладова І. А. Дискретна математика : навч. посіб. /І. А. Джалладова, О. Д. Шарапов. – К. : КНЕУ, 2012. 245 с. – 346 грн 36 коп.
 4. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ,1997. – Вип. 25 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2010. – 216с. – 11 грн 58 коп.
 5. Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. /ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ,1997. – Вип. 27 /відп. за вип. В. С. Савчук. – 2011. – 296 с.-20грн. 06 коп.
 6. Ємельяненко Л. М., Сімоходська О. В. Управління конфліктами : підручник /Л. М. Ємельяненко, О. В. Сімоходська. – К. : КНЕУ, 2011. – 339 с. – 47 грн 98 коп.
 7. З поглядом у майбутнє. До 35-річчя кафедриобліку, аналізу та аудиту в АПК 1977 – 2012 / уклад. Л. М. Трохименко. – К. : КНЕУ, 2012. – 85 с. – 24 грн. 42 коп.
 8. Іванченко Г. Ф. Системи штучного інтелекту : навч. посіб. /Г. Ф. Іванченко. – К. : КНЕУ, 2011. – 382 с. – 207 грн 22 коп.
 9. Інформатика : комплексні кейси /Ю. М. Красюк, М. В. Сільченко, І. В. Шабаліна, Т. О. Кучерява; за заг. ред. О. Д. Шарапова. – К. : КНЕУ, 2012. – 267 с. – 53 грн 26 коп.
 10. Інформаційні системи і технології обліку в агропромислових формуваннях : навч. посіб. /М. М. Коцупатрий, М. С. Царьов, Н. С. Золотарьова, Л. А. Суліменко. – К. : КНЕУ, 2012. – 327 с. – 133 грн.
 11. Історія українського суспільства : навч.посіб. /наук. ред. І. Д. Дудко. – К. : КНЕУ, 2011. – 597 с. – 62 грн 75 коп.
 12. Історія українського суспільства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /І. Д. Дудко, З. І. Зайцева, Н. М. Довганик та ін. – К. : КНЕУ, 2011. – 249 с. – 23 грн 09 коп.
 13. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг : підручник /Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2012. – 523 с. – 214 грн 16 коп. 
 14. Лісовська В. П. Вища математика. Практикум : навч. посіб. : у 2 ч. – Ч ІІ /В. П. Лісовська, М. О. Перестюк. – К. : КНЕУ, 2012. – 443 с. – 40 грн 35 коп.
 15. Міжнародна економічна політика : наук. журнал. № 14-15 / голов. ред. Д. Г. Лук'яненко. – К. : КНЕУ, 2011. – 257 с. – 17 грн. 16 коп.
 16. Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) /Л. В. Міхневич; за заг. ред. І. Б. Усенка. – К. : КНЕУ, 2011. – 286 с. – 43 грн 84 коп.
 17. Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць : випуск 85 ; відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2011. – 270 с. – 14 грн 29 коп.
 18. Назаренко О. А. Міжнародне право : практикум /О. А. Назаренко. – К. : КНЕУ, 2011. – 223 с. – 67 грн 36 коп.
 19. Нейро-нечіткі технології моделювання  в економіці: наук.-аналіт. журн.– К. : КНЕУ, № 1. – 2012. – 232 с. – 17 грн. 10 коп.
 20. Никифоров А. Є. Промислова політика: практикум / А. Є. Никифоров. – К. : КНЕУ, 2012. – 300 с. – 87 грн. 05 коп.
 21. Новітні тенденції розвитку управління підприємствами : монографія / Федонін О. С. та ін. – К. : КНЕУ, 2011. – 257 с. – 40 грн 95 коп.
 22. Осмятченко Л. М. Методологія оцінки інтелектуального капіталу  : монографія / Л. М. Осмятченко. – К. : КНЕУ, 2012. – 205 с. – 27 грн. 92 коп.
 23. Парасій-Вергуненко І. М. Управлінський облік і аналіз у банках : навч. посіб. /І. М. Парасій-Вергуненко, В. Б. Кириленко, Т. В. Ларікова. – К. : КНЕУ, 2012. – 644 с. – 312 грн 14 коп.
 24. Пилипчук В. П., Данніков О. В. Управління продажем : навч. посіб. /В. П. Пилипчук, О. В. Данніков. – К. : КНЕУ, 2011. – 627 с. – 181 грн 10 коп.
 25. Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : практикум /Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. – К. : КНЕУ, 2011. – 251 с. – 128 грн 42 коп.
 26. Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі : зб. матеріалів ХІІ Всеукр. наук. студ. конф.; 30 листоп. – 2 груд. 2011 р. – К. : КНЕУ, 2011. – 155 с. – 9 грн 43 коп.
 27. Савлук Михайло Іванович : біобібліографічний покажч. /уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, Р. О. Вайтешонок, Н. О. Туртова; вступ. ст. А. М. Мороз; наук. ред.Т. В. Куриленко/. – К. : КНЕУ, 2012. – 66 с. – (Серія «Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»). – 7 грн 43 коп.
 28. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХІ століття : зб. доп. 78-ї наук. конф. студ. КНЕУ. 26-29 квіт. 2011 р. – К. : КНЕУ, 2011. – 382 с. – 17 грн 16 коп.
 29. Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера» : навч. посібник: практикум. /за заг. ред. В. В. Завірюхи. – К. : КНЕУ, 2011. – 185 с. – 27 грн 98 коп.
 30. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів Міжнар. наук.-прак. конф. до 20-річчя кафедри менеджменту (2-3 лютого 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – 282 с. – 14 грн 67 коп.
 31. Страховий ринок України в умовах глобалізації : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (10-12 жовтня 2012 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2012. – 274 с. – (До 10 річниці створення кафедри). – 21 грн 00 коп.
 32. Україна на шляху до європейської соціальної держави : зб. матеріалів міжнар. конф.; 26 трав. 2011 р. (за ред. докторів екон. наук, професорів А. М. Колота, Д. Г. Лук’яненка, В. І. Чужикова. – К. : КНЕУ, 2011. – 288 с. – 29 грн 00 коп.
 33. Університетська освіта : голов. ред. Л. Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2012 - № 2. – 2012. – 82 с. –  79 грн 68 коп.
 34. Фещенко В. М. Сучасні економічні теорії : навч. посіб. /В. М. Фещенко. – К. : КНЕУ, 2012. – 474 с. – 159 грн 23 коп.
 35. Фінансовий облік : підручник : у 2 ч. – Ч. 1 (за заг. ред. М. І. Бондаря та Л. Г. Ловінської. – К. : КНЕУ, 2012. – 553 с. – 110 грн 85 коп.
 36. Фінансовий облік : підручник : у 2 ч. – Ч. 2 (за заг. ред. М. І. Бондаря та Л. Г. Ловінської. – К. : КНЕУ, 2012. – 590 с. – 110 грн 78 коп.
 37. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011, вип. 26. У 2-х ч. Ч. 1. – 472 с. – 19 грн 43 коп.
 38. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011, вип. 26. У 2-х ч. Ч. 2. – 461 с. – 19 грн 21 коп.
 39. Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2012, вип. 27. – 536 с. – 35 грн 72 коп.
 40. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. – ч. 1. – К. : КНЕУ, 2012. – 612 с. – 21 грн 36 коп.
 41. Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. – Спец. вип. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. – ч. 2. – К. : КНЕУ, 2012. – 488 с. – 19 грн 82 коп.
 42. Хорунжий М. Й. Аграрна політика : практикум для студентів магістерської програми /М. Й. Хорунжий. – К. : КНЕУ, 2012. – 257 с. – 106 грн 25 коп.
 43. Швиданенко Г. О., Приходько Л. М. Оптимізація бізнес-процесів : навч посіб. / Г. О. Швиданенко, Л. М. Приходько. – К. : КНЕУ, 2012. – 487 с. – 159 грн 59 коп.
 44. Щедріна О. І. Інтернет-технології в бізнесі : навч. посіб. / О. І. Щедріна, М. М. Агутін. – К. : КНЕУ, 2012. – 303 с. – 38 грн 02 коп.

 

Остання редакція: 11.02.20