Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Загальна інформація

Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського КНЕУ ім. Вадима Гетьмана – одна з найбільших, найстаріших вузівських бібліотек міста Києва, центр інформаційної підтримки освіти та досліджень, сучасний бібліотечний багатофункціональний інноваційний простір (студентський, науковий, комунікативний). 

 
 • має універсальний фонд, до складу якого входять навчальні, наукові, науково-популярні, періодичні, довідкові, інформаційно-бібліографічні, художні видання українською та іноземними мовами (на традиційних та електронних носіях інформації);
 • заснована, як і університет, у 1906 році.
 • Фонд бібліотеки складає понад 1 млн. примірників видань.
 • Близько 17 тис. читачів щорічно користуються послугами 6 читальних залів та 2 абонементів.

До послуг користувачів:

 • повна інформація про документально-інформаційний ресурс бібліотеки;

 • консультаційна допомога у пошуку та відборі джерел інформації; (в т.ч. сервіс «Віртуальна довідка» на сайті бібліотеки);

 • пошук необхідних видань в електронному каталозі та їх електронне замовлення;

 • надання у тимчасове користування документів із фонду бібліотеки;

 • безкоштовний Wi-Fi;

 • екскурсії по бібліотеці;

 • книжкові виставки та різноманітні соціокультурні заходи, що відбуваються в бібліотеці.

Електронні інформаційні ресурси бібліотеки

 • Електронний каталог (ЕК) розкриває склад і зміст фонду бібліотеки, надаючи можливість здійснювати пошук та отримувати інформацію про видання, що є у фонді бібліотеки.

 • Інституційний репозитарій iRKNEU – електронний архів і мережевий сервіс відкритого доступу для накопичення, довготривалого зберігання, розповсюдження та забезпечення постійного та надійного доступу до праць професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету. В репозитарії розміщено: дисертації та автореферати дисертацій; матеріали конференцій; навчальні та наукові видання; наукові публікації.

 • Електронна бібліотека містить електронні версії та  електронні публікації підручників, навчально-методичних видань, навчальних посібників, монографій та іншої літератури, що рекомендуються до вивчення.

 • Науково-освітні ресурси призначені для забезпечення потреб в біобібліографічній інформації науковців, викладачів, студентів та широкого загалу користувачів, що цікавляться історією світової економічної думки.

 • Колекції цифрової бібліотеки повнотекстовий ресурс призначається всім, хто цікавиться досягненнями економічної науки, економічною історією та історією економічної думки.


Наші координати:
Юридична адреса
: 03680, Україна, м. Київ, пр-т
 Берестейський, 54/1
Адреса: 03113, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 49-ґ

library@kneu.edu.ua


 

 
 
Остання редакція: 21.02.24