Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Круглий стіл «С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання»