Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Персональні колекції

Персональна колекція – документи, передані в дар від працівників КНЕУ чи членів їх родини або надіслані різними товариствами та організаціями як благодійна акція.

 

У грудні 2013 р. професор Л. Я. Корнійчук передала в дар до фонду Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського свою особисту бібліотеку, що складається з видань переважно економічного спрямування. Це перша персональна колекція у фонді бібліотеки.
Людмила Яківна Корнійчук (10.11.1924–01.07.2014) – відомий український вчений, визнаний фахівець в галузі економічної теорії та історії економічної думки, доктор економічних наук, професор.
Обсяг фонду персональної колекції – 331 примірник, у тому числі раритетних видань – 13.
Хронологічні рамки колекції: 1880–2012 рр.
 
 
 

 

У червні 2017 р. Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського отримала в дар книги з особистої бібліотеки професора В. М. Суторміної.
Суторміна Валентина Миколаївна (13.11.1925–24.03.2016) – відомий український вчений, один із фундаторів наукової школи міжнародних фінансів КНЕУ, доктор економічних наук, професор.
Обсяг фонду персональної колекції – 84 примірники. 
Хронологічні рамки колекції: 1952–2011 рр.
 

 

 

 

У травні 2018 р. Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського отримала в дар книги з особистої бібліотеки професора М. Д. Білик.
Білик Марія Дмитрівна (15.04.1943–23.07.2015) – український економіст, доктор економічних наук, професор, дослідник фінансових проблем підприємств, відмінник освіти України.
Обсяг фонду персональної колекції – 105 примірників.
Хронологічні рамки колекції: 1997–2013 рр.
 

 

 

 

У травні 2019 р. Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського отримала в дар книги з особистої бібліотеки професора А. Ф. Павленка.
Анатолій Федорович Павленко (11.01.1940–01.12.2016) – вчений у галузі економіки та педагогіки, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. Заслужений діяч науки і техніки України, Герой України. Ректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана з 1987 по 2016 рік.
Обсяг фонду персональної колекції – 233 примірники.
Хронологічні рамки колекції: 1994–2016 рр.
 

 

 

 

 

 

 

У квітні 2021 р. Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського отримала в дар колекцію видань редакційно-видавничого відділу КНЕУ.
З 1996 р. видавництво КНЕУ проводить широку видавничу діяльність у сфері економічних знань. Найактуальніші дослідження проблем сучасної економіки, оригінальні наукові розробки в галузі фахової освіти, всебічне висвітлення аспектів теорії і практики економічної діяльності, що здійснюються вченими університету, знаходять відображення у випуску сучасної наукової, навчальної, навчально-методичної та довідкової літератури.
Обсяг фонду колекції – 936 примірників.
Хронологічні рамки колекції: 1998–2019 рр.
 
 
 

 

Остання редакція: 11.11.22