Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Загальна інформація

                 Фонд бібліотеки – універсальний за змістом, містить книжкові, періодичні  видання українською та іноземними мовами і нараховує понад 1 млн примірників видань на традиційних та електронних носіях інформації, електронні ресурси (Інституційний репозитарій КНЕУ, Електронна бібліотека).

            З метою найбільш оперативного та кваліфікованого задоволення запитів користувачів виокремлені спеціалізовані  фонди:

  • дисертацій і авторефератів дисертацій (кімн. 405);
  • рідкісних і цінних видань (кімн. 405);
  • персональних колекцій (кімн. 405, кімн. 505);
  • періодичних видань (кімн. 405);
  • залу українознавства (кімн. 605);
  • кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти (бакалаврські, магістерські) (кімн. 505);
  • з питань бібліотечної справи (кімн. 609).

            Фонд, представлений у цифровому форматі:

 

 

 

 

Остання редакція: 15.11.22