Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Eлектронна бібліотека

Електронну бібліотеку створено у 2011 р.
Мета створення – надати доступ до повних текстів літератури, рекомендованої для навчального процесу.
Містить електронні версії та  електронні публікації підручників, навчально-методичних видань, навчальних посібників, кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти та іншої літератури опублікованої у видавництві КНЕУ.
Доступ до повних текстів надається студентам через особистий кабінет, а професорсько-викладацькому складу і співробітникам - за особистим ідентифікатором.
Інформацію щодо особистого ідентифікатора можливо дізнатись у підрозділах бібліотеки - секторі автоматизованого обліку читачів (к. 403), залі електронних ресурсів (к. 509).

Зверніть увагу! Для доступу реєстрація не потрібна.

Відео-інструкція з користування Електронною бібліотекоюДоступ з мережі Інтернет


Доступ з мережі КНЕУ

 

Остання редакція: 30.01.24