Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

КНЕУ – 115 років

З перших днів існування університету проводилась активна та плідна науково-дослідна робота, готувалися і публікувалися монографії, статті та повідомлення, навчальні посібники. У багатьох напрямах наукової діяльності співробітники університету не просто йшли у ногу з життям, але й випереджали свій час.

Багата наукова спадщина професорсько-викладацького складу зберігається у фонді бібліотеки КНЕУ. Користувачі мають змогу ознайомитися з окремими виданнями праць ректорів та викладачів КНЕУ, переглянувши дану виставку.

Виставка складається з двох розділів:

 

 

 

 

 
Остання редакція: 21.12.21