НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Наукові Інтернет-ресурси

 

Пошукові системи  
Springer Видавець Springer дозволив безкоштовно скачувати свої книги з науки, досліджень і математики, яким понад 10 років. Ідеться про понад 50 тисяч різних книжок. Книги доступні у вигляді файлів PDF - їх можна сортувати за темами, авторами тощо.
Scirus найбільш повний науковий дослідницький інструмент у мережі Інтернет, який дозволяє науковцям здійснювати пошук не тільки за змістом відкритих журналів, але у межах домашніх сторінок вчених, навчальних програм, неопублікованих матеріалів, патентів, інституційних репозитаріїв та інформації з сайтів.
Google Scholar пошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів та дисциплін; має  більшість рецензованих онлайнових журналів з найбільших наукових видавництв Європи та Америки. За функціями схожа на вільнодоступні системи Scirus (Elsevier), CiteSeerX і getCITED.
Google books світова електронна бібліотека книг.
WorldWideScience.org глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації у міжнародних наукових базах даних та порталах.
Base (Bielefeld Academic Search Engine) один із найбільших наукових пошукових систем (60 млн. документів з 3 000 джерел, близько 70% документів знаходяться у відкритому доступі).
DOAJ колекція журналів відкритого доступу (9 744 журналів, 1 573 847 статей) з усіх дисциплін та всіма мовами світу.
Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories) доступ до репозитаріїв відкритого доступу усього світу (перелік, пошук репозитаріїв та їх вмісту).
Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM) доступ до зареєстрованих репозитаріїв відкритого доступу України.
DOAB (Directory of Open Access Books) 12696 академічних рецензованих книг з 280 видавництв.
SpringerOpen доступ до 200 рецензованих журналів відкритого доступу; статі, книги відкритого доступу з усіх галузей науки докладніше
Уран джерела наукової інформації Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі.
SciGuide електронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті, елемент підтримки наукової комунікації в Сибірському відділенні РАН.
Електронні бібліотеки  
Світова цифрова бібліотека міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США.
Європіана європейська цифрова бібліотека.
Наукова періодика України електронний архів наукових періодичних видань України.
Національна юридична бібліотека електронні колекції - юристам.
Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (електронні колекції) електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ (газети, історичний Київ, право України, постанови уряду, історія науки, культура, мова та література).
Електронна бібліотека "Культура України" містить електронні аналоги друкованих видань та творів образотворчого мистецтва, які відповідають темі «Культура України».
Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.
Станом на 2019 рік видруковано 20 томів ЕСУ (А–Кок) з 30-ти запланованих.
WebEc (World Wide Web Resources in Economics) віртуальна бібліотека з питань економіки для вчених-економістів.
IMF Publication документи Міжнародного валютного фонду (IMF): World Economic Outlook, IMF Survey, Working Papers, Country Reports, тощо.
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України) здійснює  фундаментальні наукові дослідження  у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістерських напрямів наукової діяльності Інституту.
Національний екологічний центр України доступ до публікацій НЕЦУ з питань навколишнього середовища, екології, сільського господарства тощо.
Національний центр підготовки банківських працівників України готує та випускає аналітичні звіти, прес-релізи Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), прес-релізи з інших питань світової економіки, бухгалтерської справи.
ecosfera.com.ua сайт присвячений альтернативній енергетиці та природозберігаючим технологіям в Україні.

 

Остання редакція: 11.09.20