Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Електронні ресурси відкритого доступу

 

Відкриті освітні ресурси (англ. Open Educational Resources (OER) 

це матеріали для навчання, викладання та дослідницької діяльності в будь-якому форматі та середовищі, які:
• знаходяться у суспільному надбанні або захищені авторським правом;
• видані за відкритою ліцензією, що дозволяє безкоштовний доступ, повторне використання, перепризначення, адаптацію та повторне розповсюдження іншими особами. 
OER можуть включати: повні курси, модулі курсів, відкриті підручники, навчальні програми, лекції, посібники для студентів, конспекти лекцій, домашні завдання, вікторини, лабораторні та аудиторні заняття, педагогічні матеріали, відео, інтерактивні матеріали, такі як симуляції чи рольові ігри, інструменти оцінювання та багато інших ресурсів, програмне забезпечення, програми (включаючи мобільні додатки) та будь-які інші навчально-корисні матеріали.
DOAB (Directory of Open Access Books)
доступ до метаданих та повних текстів книг академічних видавництв у відкритому доступі в мережі Інтернет. Сервіс дає можливість здійснювати пошук книг за наступними параметрами: назва книги, автор, ключові слова, анотації до книг, видавець, ISSN/ISBN книги чи за всіма перерахованими елементами. Переглядати зміст сервісу можна за назвами в алфавітному порядку, за предметними рубриками та за видавцем (напр. Academia Press, University of Michigan Press, Springer Science – Business Media тощо).
Open Textbook Libraryколекція з понад 1088 відкритих підручників, що охоплює комп’ютерні, гуманітарні, суспільні, природничі, інженерні, юридичні науки, медицину, математику, бізнес та менеджмент, журналістику та комунікації, освіту.
DOAJ
каталог наукових журналів відкритого доступу. Сервіс надає доступ до повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами. Каталог містить  12187 назв журналів зі 128 країн світу.
Наукова періодика України
електронний архів наукових періодичних видань України.
Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories)доступ до репозитаріїв відкритого доступу усього світу (перелік, пошук репозитаріїв та їх вмісту).

ROAR (Registry of Open Access Repositories)  

портал, що уніфікує доступ до близько 5 000 репозитаріїв з усього світу. Можливість пошуку: за географічною ознакою, за системою, яка архівує (програмне забезпечення), за типом змісту. Створений та підтримується University of Southampton (UK).
НРАТ (Національний репозитарій академічних текстів)загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти. Призначення НРАТ – зробити максимально доступною для суспільства наукову інформацію України і світу, що сприятиме розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.
містить у відкритому доступі повнотекстові матеріали наукового, навчально-методичного та освітнього призначення, що створені науковцями, викладачами, співробітниками університету та здобувачами вищої освіти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, науковцями сторонніх організацій.

World Bank Databases

 

бази даних Світового банку у вільному доступі:  World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM). Теми: сільськегосподарство та розвиток сільських районів; інфраструктура; підвищення ефективності зовнішньої допомоги; працевлаштування та соціальний захист населення; економічна політика і зовнішня заборгованість; освіта; приватний сектор; енергетика та ін. галузі господарства; державний сектор; фінансовий сектор; соціальний розвиток; містобудування.
IMF Publication
документи Міжнародного валютного фонду (IMF): World Economic Outlook, IMF Survey, Working Papers, Country Reports, тощо.

RePEc (Research Papers in Economics)

портал, компонентом якого є відкритий архів з економіки та суміжних дисциплін.
RePEc надає доступ до баз даних, робочих документів, журнальних статей та програмних компонентів – найновіших напрацювань в галузі економіки. 

ACM Digital Library

безплатний доступ до цифрової бібліотеки ACM (DL), включаючи весь портфель публікацій ACM, складається з приблизно 70 журналів, 200 матеріалів щорічних конференцій, інформаційних бюлетенів, вебсайтів і мультимедійних файлів.
Також включено інтегрований посібник з комп’ютерної літератури, повну реферативну базу даних що відстежує бібліометричні показники для понад трьох мільйонів записів публікацій. Включено доступ до архіву всіх публікацій ACM, починаючи з першого випуску чи тому кожної публікації.
EUR-LexEUR-Lex - це онлайн-доступ до законодавства ЄС. Він забезпечує офіційний та найповніший огляд юридичних документів ЄС. Доступний усіма 24 офіційними мовами ЄС і оновлюється щодня.
Google books
проект з оцифрування книг від Google. Через цей сервіс доступний повнотекстовий пошук в книгах, оцифрованих Google та партнерами проекту Google books - провідними бібліотеками світу. Бібліотека Google  містить понад 15 млн. книг, доступних у повних текстах або представлених для перегляду лише декількома сторінками для ознайомлення.
Google Scholarпошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів та дисциплін; має  більшість рецензованих онлайнових журналів з найбільших наукових видавництв Європи та Америки. За функціями схожа на вільнодоступні системи Scirus (Elsevier), CiteSeerX і getCITED.

Open Ukrainian Citation Index

це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-b.

TIB (The Technische Informations bibliothek)

Національна науково-технічна бібліотека Німеччини пропонує відкритий доступ до своїх цифрових ресурсів.
Springerвидавець Springer дозволив безкоштовно скачувати свої книги з науки, досліджень і математики, яким понад 10 років. Ідеться про понад 50 тисяч різних книжок. Книги доступні у вигляді файлів PDF - їх можна сортувати за темами, авторами тощо.
міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США.
європейська цифрова бібліотека.
Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.
Станом на 2019 рік видруковано 20 томів ЕСУ (А–Кок) з 30-ти запланованих.
Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)доступ до зареєстрованих репозитаріїв відкритого доступу України.

 

Остання редакція: 04.04.24