Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Електронні ресурси відкритого доступу

 

Base (Bielefeld Academic Search Engine)один із найбільших наукових пошукових систем (60 млн. документів з 3 000 джерел, близько 70% документів знаходяться у відкритому доступі).
DOAB (Directory of Open Access Books)12696 академічних рецензованих книг з 280 видавництв.
DOAJколекція журналів відкритого доступу (9 744 журналів, 1 573 847 статей) з усіх дисциплін та всіма мовами світу.
ecosfera.com.uaсайт присвячений альтернативній енергетиці та природозберігаючим технологіям в Україні.
Google booksсвітова електронна бібліотека книг.
Google Scholarпошукова система, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів та дисциплін; має  більшість рецензованих онлайнових журналів з найбільших наукових видавництв Європи та Америки. За функціями схожа на вільнодоступні системи Scirus (Elsevier), CiteSeerX і getCITED.
IMF Publicationдокументи Міжнародного валютного фонду (IMF): World Economic Outlook, IMF Survey, Working Papers, Country Reports, тощо.
Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories)доступ до репозитаріїв відкритого доступу усього світу (перелік, пошук репозитаріїв та їх вмісту).

Open Ukrainian Citation Index

це пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-b.
SciGuideелектронний навігатор зарубіжних наукових електронних ресурсів відкритого доступу в Інтернеті, елемент підтримки наукової комунікації в Сибірському відділенні РАН.
Scirusнайбільш повний науковий дослідницький інструмент у мережі Інтернет, який дозволяє науковцям здійснювати пошук не тільки за змістом відкритих журналів, але у межах домашніх сторінок вчених, навчальних програм, неопублікованих матеріалів, патентів, інституційних репозитаріїв та інформації з сайтів.
SpringerВидавець Springer дозволив безкоштовно скачувати свої книги з науки, досліджень і математики, яким понад 10 років. Ідеться про понад 50 тисяч різних книжок. Книги доступні у вигляді файлів PDF - їх можна сортувати за темами, авторами тощо.
SpringerOpenдоступ до 200 рецензованих журналів відкритого доступу; статі, книги відкритого доступу з усіх галузей науки докладніше
WebEc (World Wide Web Resources in Economics)віртуальна бібліотека з питань економіки для вчених-економістів.
WorldWideScience.orgглобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації у міжнародних наукових базах даних та порталах.
Електронна бібліотека "Культура України"містить електронні аналоги друкованих видань та творів образотворчого мистецтва, які відповідають темі «Культура України».
Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ)перша онлайн-версія багатотомної енциклопедії, що правдиво, неупереджено й всебічно подає цілісний багатогранний образ України ХХ–ХХІ століть у особах, інституціях, поняттях. Видання охоплює всі сфери буття України – від географічного положення, природи, історії, політичного устрою, економіки й промисловості, науки, культури, мистецтва, літератури до спорту й молодіжної субкультури.
Станом на 2019 рік видруковано 20 томів ЕСУ (А–Кок) з 30-ти запланованих.
Європіанаєвропейська цифрова бібліотека.
Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (ІПСМ НАМ України)здійснює  фундаментальні наукові дослідження  у галузі всіх видів сучасного мистецтва, практичні і пошукові студії, спрямовані на розвиток професійного сучасного мистецтва й архітектури, впровадження нових мистецьких технологій і практик, розвиток національної культури, підготовку та видання монографій і збірників наукових праць з магістерських напрямів наукової діяльності Інституту.
Наукова періодика Україниелектронний архів наукових періодичних видань України.
Національна юридична бібліотекаелектронні колекції - юристам.
Національний екологічний центр Українидоступ до публікацій НЕЦУ з питань навколишнього середовища, екології, сільського господарства тощо.

Національний репозитарій

загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.
Національний центр підготовки банківських працівників Україниготує та випускає аналітичні звіти, прес-релізи Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА), прес-релізи з інших питань світової економіки, бухгалтерської справи.
Світова цифрова бібліотекаміжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США.
Система пошуку наукової інформації у відкритих архівах України (SSM)доступ до зареєстрованих репозитаріїв відкритого доступу України.
Уранджерела наукової інформації Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі.
Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини (електронні колекції)електронні колекції оцифрованих документів із фондів НБУВ (газети, історичний Київ, право України, постанови уряду, історія науки, культура, мова та література).

 

Остання редакція: 19.03.21