Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Дарувальники

Одним із традиційних джерел комплектування фонду Наукової бібліотеки імені М. В. Довнар-Запольського КНЕУ імені Вадима Гетьмана є дари. Ще у перші роки існування бібліотека отримувала в дар книги від професорів О. М. Гуляєва, М. В. Довнар-Запольського, О. О. Ейхельмана, К. Г. Воблого, М. П. Яснопольського, М. М. Цитовича, М. М. Гілярова, графа К. К. Потоцького, інженера Я. Купріца та багатьох інших.
Ця традиція підтримується і сьогодні.  
 
Подаруй книгу бібліотеці!
Шановні студенти, аспіранти та викладачі! Запрошуємо всіх охочих долучитися до безстрокової акції та підтримати бібліотеку. Приймання дарів здійснюється безпосередньо у відділі комплектування бібліотеки (вул. Дегтярівська, 49г, кімн. 108), а також в читальних залах бібліотеки.
 

Бібліотека висловлює щиру вдячність всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду!

 

2023 рік

Дар від організацій

ІІ півріччя 2023 року:

 

 • Акціонерне товариство "Українська залізниця"
 • Видавничо-поліграфічний центр "Університетська думка" ЗУНУ м. Тернопіль
 • ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Інститут розвитку підприємництва Індії
 • Інститут соціології  НАН України
 • Міжнародний благодійний фонд "Здоров'я майбутнього"
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • ПП "Будівництво - сучасні технології"

І півріччя 2023 року:

 • Акціонерне товариство "Українська залізниця"
 • БО Президентський фонд Леоніда Кучми "Україна"
 • Видавничо-поліграфічний центр "Університетська думка" ЗУНУ м. Тернопіль
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • ТОВ "Видавництво "Альфа-Віта"
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Український інститут майбутнього
 • Юридичне видавництво "Право України"

Наші дарувальники:

ІІ півріччя 2023 року:

 

 • Гарматюк Лариса Романівна – методист вищої категорії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Єфремова Оксана Іванівна
 • Колот Анатолій Михайлович – доктор економічних наук, професор, директор Інституту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Курілов Євген Анатолійович – ревізор ДПС України, магістр ЗЕД
 • Лук’яненко Дмитро Григорович – доктор економічних наук, професор, ректор КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Матвієко В. П. – український політик, підприємець, науковець, митець і благодійник. Герой України, професор, Заслужений діяч мистецтв України
 • Романчук Ярослав Чеславович – економіст, президент Науково-дослідницького центру "Мізеса"
 • Смородина Алла Євгенівна
 • Трохановський Владислав Ігорович
 • Федірко Олександр Анатолійович – доцент, доктор економічних наук, завідувач кафедри європейської економіки і бізнесу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Чужиков Віктор Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

І півріччя 2023 року:

 • Агутін Михайло Михайлович – кандидат економічних наук, доцент КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана
 • Аржевітін Станіслав Михайлович – доктор економічних наук. професор КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Воєводін Ігорь Миколайович
 • Всеволодова Тетяна Анатоліївна – співробітник бібліотеки КНЕУім. Вадима Гетьмана
 • Гарматюк Лариса Романівна –  методист вищої категорії КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Колот Анатолій Михайлович –доктор економічних наук, професор КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана
 • Кошелєва Ніна Василівна
 • Криворучко Сергій Васильович – кандидат технічних наук, доцент, заслужений раціоналізатор України
 • Ласка Людмила Олексіївна – співробітник бібліотеки КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Лук’яненко Дмитро Григорович – доктор економічних наук, професор, ректор КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана
 • Погоріла Лідія Михайлівна– заст.директора бібліотеки КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Хохич Дмитро Григорович – кандидат економічних наук, доцент КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Чернега Віталій Миколайович – професор, доктор юридичних наук, доцент КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
 • Чужиков Віктор Іванович – доктор економічних наук, професор КНЕУ  ім. Вадима Гетьмана

2022 рік

Дар від організацій

 • Видавничо-поліграфічний центр "Університетська думка" ЗУНУ
 • Видавництво "Центр учбової літератури"
 • Громадська організація "Українська асоціація Римського клубу"
 • ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. М. Мамутова НАН України»
 • Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України
 • Науково-методичний центр ВФПО
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Український центр вивчення історії Голокосту

Наші дарувальники:

 

 • Бєгун Анатолій Володимирович – кандидат економічних наук, профессор КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Беліченко Андрій Валентинович – кандидат філос. наук  Ін-ту філософії НАН України
 • Блудова Тетяна Володимирівна – доктор економічних наук, професор КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Василенко Катерина Вікторівна – юрист
 • Возьний Казимир Зіновійович – доктор економічних наук, доцент, директор Тернопільської бібліотеки ім. Л. Каніщенка ЗУНУ
 • Гриценко Сергій Іванович – доктор економических наук, професор кафедри логістики, академік Академії економічних наук
 • Іванов Євген Іванович – кандидат економічних наук, професор Херсонського державного університету
 • Ковтун Алла Анатоліївна– журналіст, медіа-менеджер, письменниця, видавець
 • Комісаренко Сергій Васильович – доктор біологічних наук, профессор, академік НАН і НАМН України
 • Матвійчук Вікторія Ігорівна –доктор філософії з фізичної культури і спорту, доцент кафедри фіз. виховання
 • Маринюк Марія Людвигівна – співробітник бібліотеки КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Мендрух Юлія Михайлівна – кандидат пед. наук, доцент КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Муріна Анна Володимирівна – аспірант КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Оболенська Тетяна Євгенівна. – доктор економічних наук, професор КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Рязанова Надія Сергіївна – доктор економічних наук, професор КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Чужиков Віктор Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор КНЕУ ім. В. Гетьмана

   

   

2021 рік

Дар від організацій

 квартал 2021 року:

 • Видавництво ТОВ "СТИЛОС"
 • ДП «НВП Видавництво "Наукова думка" НАН України»
 • Кафедра Бізнес-лінгвістики ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Львівський національний університет ім. Івана Франка
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Юридичний інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

I квартал 2021 року:

 • ВД "Академперіодика" НАНУ
 • ДП НВП Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • ДУ "Український інститут книги"
 • Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Національний музей Революції Гідності
 • РГ "Все про бухгалтерський облік"
 • ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"
 • Український інститут національної пам'яті

Наші дарувальники:

II квартал 2021 року:

 • Ворона Валерій Михайлович – д.е.н., професор, директор Інституту соціології НАН України, академік НАН України
 • Кузьменко Оксана Володимирівна – д.юрид.н., професор, зав. кафедри адміністративного та фінансового права Юридичного інституту ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Литвиненко Юрій Миколайович – головний юрист "Холдинг Космополіт"
 • Монастирський Григорій Леонардович – д.е.н., професор Західноукраїнського національного університету
 • Пантелеєв Володимир Павлович – д.е.н., професор, академік Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • Пилипчук Дмитро Пилипович  –  український письменник, поет, публіцист, перекладач
 • Сафонов Юрій Миколайович – д.е.н., професор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана 
 • Сафонов Юрій Миколайович – заступник директора Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України
 • Цимбалюк Світлана Олексіївна – д.е.н., професор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Чужиков Віктор Іванович – д.е.н., професор, проректор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Шевчук Володимир Олександрович – д.е.н., професор Національної академії статистики, обліку та аудиту

I квартал 2021 року:

 • Вернон Ломакс Сміт – американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки
 • Власюк Тарас Олександрович –  к.е.н. Національної Академії державного управління (ІВКК НАДУ) при Президентові України
 • Горбонос Максим
 • Івасів Ігор Богданович – д.е.н., професор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Колот А. М. – д.е.н., професор, проректор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Махсма Марія Борисівна – к.е.н., доцент ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Панасюк Броніслав Якович – д.е.н., професор, академік УААН
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович – к.е.н., професор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Савчук Олександр Олегович – к.філос.н., доцент Харківського національного університету, видавець 
 • Сімутіна Яна Володимирівна – д.ю.н., ст. науковий співробітник Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
 • Чужиков Віктор Іванович – д.е.н., професор, проректор ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана
 • Шарий В'ячеслав Іванович – доктор наук з держ. управління,  доцент ЧНУ ім. Б. Хмельницького

2020 рік

Дар від організацій

IV квартал 2020 року:

 • Асоціація “Енергоефективні міста України"
 • Всеукраїнська громадська організація "Громадська мережа "ОПОРА"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
 • Львівський торговельно-економічний ун-т
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту
 • Український центр вивчення історії голокосту

IIІ квартал 2020 року:

 • Видавничий дім «Академперіодика» Національної академії наук України
 • НВП Видавництво  "Наукова думка" НАН України
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Міністерство освіти і науки України Мукачівський державний університет
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • Рахункова палата України
 • Український центр вивчення історії голокосту

I квартал 2020 року:

 • Асоціація “Енергоефективні міста України"
 • БО “Ін-т стратегічних оцінок“
 • Всеукраїнська екологічна ліга
 • ГО “Національна асоціація медіаторів України“
 • ГО “Український інститут майбутнього“
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра страхування КНЕУ
 • Науково-методичний відділ КНЕУ
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • ООВ Консалтингова видавнича компанія “Перспективи бізнесу“
 • ТОВ СМПГ “Шанс“
 • Український центр вивчення історії Голокосту
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

Наші дарувальники:

IV квартал 2020 року:

 • Буренкова В. В.
 • Давтян Ваче – президент компанії "Промкабель-Електрика"
 • Зеленський К. В. – доцент кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя"
 • Івасів І. Б. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Корнилюк Р. В. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Леонов В. П. – філософ, публіцист, науковець
 • Рафальський О. О. – д.істор.н., професор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса
 • Романенко Є. В.
 • Ткач І. В. – ст. викладач КНЕУ
 • Хомин П. Я. – д.е.н., професор ТНТУ ім. І. Пулюя
 • Циганкова Т. М. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Чекотовський Е. В. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Швайка М. А. –  д.е.н., професор Київського міжнародного університету
 • Шиян Н. І. – к.е.н., доцент Харківського нац. аграрного ун-у ім. В.В. Докучаєва

ІII квартал 2020 року:

 • Акімов О. О. – канд. наук з держ. упр., доц., заслужений економіст України, нач. відділу правового забезпечення Нац. служби посередництва і примирення, м. Київ
 • Акімова Л. М. – д.е.н , доцент кафедри фінансів і економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне
 • Басова І. С. – юрист ТОВ «КРЕЗІ ДАЙМОНД»
 • Бутенко Н. Ю. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Гоблик В. В. – д.е.н., професор, перший проректор Мукачівського державного університету 
 • Давтян Ваче – президент компанії «Промкабель Електрика»
 • Засадко В. В. – к.е.н. Регіонального філіалу Нац. ін-у стратегічних досліджень у м. Львові
 • Івасів І. Б. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Кваша С. М. – д.е.н., професор, проректор НУБІП України
 • Колот Анатолій Михайлович – проректор КНЕУ
 • Коцупатрий М. М. – к.е.н., професор, декан ф-ту екон. агр.-пром. компл. КНЕУ
 • Скіцько В. І. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Щербан Т. Д. – д.психол.н., професор, ректор Мукачівського державного університету 

І квартал 2020 року:

 • Безверхий К. В. – к.е.н., доцент Національної академії статистики, обліку та аудиту
 • Беліченко А. В. – к.філос.н., Ін-ту філософії НАН України
 • Богдан Т. Г.
 • Гайдулін О. О. – к.філос.н., к.юрид.н., доцент, професор Юридичного інституту КНЕУ
 • Дерун І. А. – к.е.н., асистент КНУ ім. Т. Шевченко
 • Коцюба О. С. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • ЛукашенкоН. В. – Програма"U-LEAD with Europe"
 • Лук’яненко Д. Г. – д.е.н., професор, ректор КНЕУ
 • Маршавін Ю. М. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Махсма М. Б. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Оболенська Т. Є. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Поддєрьогін А. М. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Подкур А. В. – наук. редактор Наук. ред. центра Черніг. обл.
 • Петренко М. В. – фотограф-дизайнер
 • Решетнікова І. Л. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Рогач О. І. – д.е.н., професор Ін-ту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка
 • Степаненко С. В. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Супрун Н. А. – д.е.н., професор Ін-ту економіки та прогнозування НАН України
 • Чужиков В. І. – д.е.н., професор, проректор КНЕУ

АРХІВ

2019 рік

Дар від організацій

IV квартал 2019 року:

 • Асоціація “Енергоефективні міста України"
 • Аудиторська фірма "Аналітик"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • Інститут відновлюваної енергетики НАН України
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Інститут української мови НАН України
 • Кабінет Міністрів України
 • Наукове товариство ім. Сергія Подолинського
 • Національний інститут стратегічних досліджен
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 • ООВ Консалтингова видавнича компанія "Перспективи бізнесу"
 • РГ "Все про бухгалтерський облік"
 • Редакція газети "Дебют-газета"
 • Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова

Дар від організацій

IIІ квартал 2019 року:

 • Аудиторська фірма "Аналітик"
 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Київське видавництво "Центр учбової літератури"
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Міністерство інформаційної політики України
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП Видавництво  "Наукова думка" НАН України
 • Рахункова палата України
 • ТОВ "Видавничий дім "Аудитор України"
 • Український центр вивчення історії голокосту

Дар від організацій

Iквартал 2019 року:

 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Запоріжський Східноукраїнський інститут економіки та управління
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут економічних досліджень НАН України
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Київський інститут міжнародних відносин
 • Координатор ОБСЄ
 • Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая
 • Міністерство інформаційної політики України
 • Національна бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Одеський національний економічний університет
 • РГ "Все про бухгалтерський облік"
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Український центр вивчення історії голокосту
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова
 • Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Дар від організацій

I квартал 2019 року:

 • Аудиторська фірма "Аналітик"
 • Видавнича організація "Юрінком Інтер"
 • ДП ВНП Видавництво "Наукова думка"
 • ДП "Преса"
 • Інститут вищої освіти ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Інститут післядипломної освіти
 • Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Секретаріат Конституційного Суду України
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Наші дарувальники:

ІV квартал 2019 року:
 
 • Акімов А. А. – доцент МАУП
 • Величко В. В. – к.е.н., доцент НАОМА
 • Вишинська-Мироненко К. – автор книг, поетеса
 • Волоха М. А. – співробітник КНЕУ
 • Воробйова Л. В. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Всеволодова Т. А. – співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Грибенко О. М. – к.іст.н., викладач суспільно-політичних дисциплін Глухівського педагогічного університету ім. Олександра Довженка
 • Залюбовська Л. П. – заввідділом бібліотеки КНЕУ
 • Кіктенко В. О. – д.філос.н., заввідділом Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України
 • Коляда Ю. В. – к.техн.н., доцент, професор КНЕУ
 • Коренюк П. І. – доктор наук НАН України
 • Коротун В. І. – в.о. проректора УДФСУ, в.о. директора НДІ ФП
 • Кушерець В. І. – д.філос.н., професор, голова правління Товариства "Знання" України, президентУніверситету сучасних знань
 • Лебедєва В. М. – доцент Гомельського Державного Університету
 • Лєгєза Н. І. – автор книг, бухгалтер
 • Маманчук О. І. – к.іст.н., доцент КНЕУ
 • Маршавін Ю. М. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Моторин Р. М. – д.е.н., професор КНТЕУ
 • Оболенська Т. Є. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Пилипчук В. П. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Поддєрьогін А. М. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Рінгіс Л. Й. – голова правління клубу "Дорогами до прекрасного"
 • Рязанова Н. С. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Сірін В. А. – аспірант КНЕУ
 • Тащеєв Ю. В. – к.е.н., Інститут відновлюваної енергетики НАН України
 • Чужиков В. І. – д.е.н., професор, проректор КНЕУ

Наші дарувальники:

ІІІ квартал 2019 року:
 
 • Амоша О. І. – директор ІЕП НАН України
 • Залюбовська Л. П. – заввідділом бібліотеки КНЕУ
 • Зеленін Всеволод – к.психол.н., доцент Національного педагогічного університету (НПУ) ім. М. П. Драгоманова
 • Коляда Ю. В. – к.техн.н., професор, доцент КНЕУ
 • Кориневич А. О. – заст. директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Куриленко Т. В. – директор бібліотеки КНЕУ
 • Пилипчук Д. П. – автор-упорядник, український письменник, поет, публіцист, філолог
 • Погоріла Л. М. – заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Проценко В. С. – співробітник КНЕУ
 • Рязанова Н. С. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Сацький П. В. – к.іст.н., доцент КНЕУ
 • Чиж М. Н. – співробітник КНЕУ
 • Чужиков В. І. – д.е.н., професор, проректор КНЕУ
 • Ярошенко В. М. – заст. директора ТОВ "Видавництво "КЛІО"

Наші дарувальники:

ІІ квартал 2019 року:
 • Акімова Л. М. – д.е.н , доцент кафедри фінансів і економіки природокористування Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне
 • Воронезький Р. – науковий консультант проекту "Словникова спадщина України"
 • Величко В. В. – к.е.н., доцент, радник Ректора НАОМА м. Київ
 • Голіонко Н. Г. – доцент КНЕУ
 • Гриценко С. І. – д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України
 • Данюк В. М. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Іванов С. М. – доцент кафедри ЕММ КНЕУ
 • Калашник Д. В. – студентка КНЕУ
 • Касперович Ю. В. – к.е.н., головний консультант відділу фінансової політики НІСД
 • Ковтонюк К. В. – доцент кафедри "Міжнародна економіка" КНЕУ
 • Корольова Т. Б. – пров. бібліограф, співробітник відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 • Курякова В. Б. – студентка КНЕУ
 • Левандівський О. Т. – доцент, зав. кафедри фінансів Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
 • Примостка Л. О. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Рінгіс Л. Й. – пров. інженер з комп’ютерних систем КНЕУ
 • Смолянюк В. Ф. – д.політ.н., професор КНЕУ
 • Супрун Н. А. – д.е.н., професор ДУ "Ін-ту екон. та прогнозування" НАН України
 • Фещенко В. М. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Циганкова Т. М. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Чекотовський Е. В. – доцент КНЕУ
 • Черевко О. В. – д.е.н., професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького
 • Чужикова В. Г. – к.пед.н., доцент КНЕУ

Наші дарувальники:

І квартал 2019 року:

 • Амоша О. І. – директор ІЕП НАН України
 • Василькевич Я. І. – керівник секретаріату Конституційного Суду України
 • Гаєвська О. Б. – д.філос.н., професор КНЕУ
 • Гриджук Д. М. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Гризоглазов Д. В. – директор Інституту післядипломної освіти
 • Дейнека Т. А. – к.е.н., автор книги
 • Залюбовська Л. П. – зав. відділом бібліотеки КНЕУ
 • Ковальський В. С. – д.юрид.н., професор, Президент ТОВ «Юрінком Інтер»
 • Корягін М. В. – д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету
 • Кубарева І. В. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Малярчук О. Г. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Оболенська Т. Є. – д.е.н., професор КНЕУ
 • Рязанова Н. С. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Сидорчук О. Г. – канд. наук з державного управління, доцент ЛРІДУ НАДУ
 • Сім'я Пучка О. А.  к.е.н., доцента КНЕУ (покійного)
 • Степаненко С. В. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Степанюк Н. Г. – аспірант КНЕУ
 • Чекотовський Е. В. – доцент КНЕУ
 • Якубовська С. В. – заст. директора бібліотеки КНЕУ

2018 рік

Дар від організацій

IV квартал 2018 року:

 • БО "Інститут стратегічних оцінок"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Глобальна організація союзного лідерства
 • Громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини"
 • ДП НВП Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Інститут проблем математичних машин і систем
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Кафедра економіко-математичного моделювання КНЕУ
 • Кафедра корпоративного права КНЕУ
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Наукова бібліотека імені М. Максимовича
 • Національна академія наук України. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень
 • Національний транспортний університет, кафедра менеджменту
 • Національний університет фізичного виховання і спорту України
 • НВП Видавництво "Наукова думка"
 • ТОВ Видавничий дім "Аудитор України"
 • ТОВ Видавничий Дім "Україна Бізнес"
 • Український центр вивчення історії Голокосту
 • Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця

Дар від організацій

III квартал 2018 року:

 • БО "Інститут стратегічних оцінок"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Рахункова палата України
 • Тернопільський Національний Економічний Університет
 • ТОВ Видавничий Дім "Україна Бізнес"
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Дар від організацій

II квартал 2018 року:

 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВНЗ "Національна академія управління"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Державна служба фінансового моніторингу України
 • Дніпровський державний технічний університет
 • ДПРПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Тернопільський Національний Економічний Університет. ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Український центрекономічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова

Дар від організацій

I квартал 2018 року:

 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДПРПВ "Преса"
 • ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
 • Інститут міжнародної освіти
 • Лабораторія законодавчих ініціатив
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Одеський національний економічний університет
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Наші дарувальники:
 

ІV квартал 2018 року:

 • Андрєєв А. С. – канд. істор. наук
 • Бєлякова О. В. – ст. викладач каф. інозем. мов, фак. ФЕФ КНЕУ
 • Безверхий Костянтин Вікторович – доцент КНЕУ
 • Боброва Л. Н. – співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Венгер Ю. В.
 • Гороховський Б. В. – засновник, директор Академії Аахен (школа німецької мови)
 • Дзюба П. В. – докторант кафедри міжнародних фінансів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка
 • Колот Анатолій Михайлович – д.е.н., проректор КНЕУ
 • Коцупатрий М. М. – к.е.н., професор КНЕУ
 • Остапишин Т. П. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Подольський А. Ю. – директор Українського центру вивчення історії Голокосту
 • Проценко В. С. – співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Скуратівський В. А. – д-р філос. наук, професор НАДУ при Президентові України
 • Смолянюк В. Ф. – д. політ. н., професор КНЕУ
 • Чужиков В. І. –  к.е.н., проректор КНЕУ
 • Шпиталь М. І. – викладач Переяслав-Хмельницького ун-ту
 • Щетініна Л. В. – к.е.н., доцент КНЕУ
 • Якубовська С. В. – заст. директора бібліотеки КНЕУ
Наші дарувальники:
 

ІIквартал 2018 року:

 • Акімова Л. М. – професор кафедри публічного адміністрування МАУП

 • Башнянин Г. І. – д.е.н., професор Львівського торговельно-економічного університету

 • Білоскурський Р. Р. – д.е.н. Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

 • Бортнікова Л. П. – д.е.н., доцент КНЕУ

 • Бровченко М. Н. – співробітник КНЕУ

 • Вільчинський Ю. M. – д.філос.н., професор КНЕУ

 • Всеволодова Т. А. – співробітник КНЕУ

 • Гайдуцький П. І. – академік Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор

 • Задарейко К. О. – студентка КНЕУ

 • Зайцев Е. П. – професор кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії НАУ

 • Звонар В. П. – кандидат економічних наук НАН України

 • Криворучко С. В. – к.т.н., доцент, дипломат, підприємець, засновник і власник групи компаній

 • Решетнікова І. Л. – д.е.н., професор КНЕУ

 • Рязанова Н. С. – к.е.н., доцент КНЕУ

 • Савранський Р. С. – менеджер проектів партії "Солідарність"

 • Севастьянов В. І. – автору проекту "Vivat, Ukraina!"

 • Смолянюк В. Ф. – д.політ.н., професор КНЕУ

 • Тищенко О. П. – д.е.н., професор КНЕУ

 • Чугаєв О. А. – к.е.н., доцент Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

 • Чужиков В. І. – д.е.н., професор, проректор КНЕУ

 • Фурман А. В. – професор, гол. редактор журналу "Психологія і суспільство" ТНЕУ

Наші дарувальники:
 

Iквартал 2018 року:

 • Alireza Rasfegari

 • Базилюк Борис Григорович – доцент КНЕУ
 • Безверхий Костянтин Вікторович – доктор кафедри обліку і оподаткування КНЕУ
 • Гальперіна Любов Павлівна – професор КНЕУ
 • Гурнак Віталій Миколайович
 • Гусєва Ірина Юріївна – співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Кириленко Сергій Анатолійович – ст. викладач КНЕУ
 • Кохан Лідія Петрівна – співробітник КНЕУ
 • Лянко Назар Ігорович – студент КНЕУ
 • Лебедєва В.М. – укладач
 • Матвієнко Олена Сергіївна – випускник КНЕУ
 • Мацук Зоряна Андріївна
 • Медвідь Федір Михайлович – професор КНЕУ
 • Нікітін Андрій Валерійович – доцент КНЕУ
 • Олефір Анна
 • Омельченко Юлія Юріївна – аспірант КНЕУ
 • Осіпа Руслан Адольфович – випускник КНЕУ
 • Павлюк Олена Олександрівна
 • Погоріла Лідія Михайлівна – викладач КНЕУ
 • Поліщук Євгенія Анатоліївна – професор КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна – доцент КНЕУ
 • Сибірянська Юлія Володимірівна – доцент КНЕУ
 • Хайнеманн Андре – професор, доктор
 • Шульга Ольга Антонівна – докторант КНЕУ

Наші дарувальники:

I квартал 2018 року:

 • Білик Андрій Іванович
 • Бондар Марія Миколаївна
 • Всеволодова Тетяна Анатоліївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Гусєва Ірина Юріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Диба Михайло Іванович - професор КНЕУ
 • Долінський Леонід Борисович - доцент КНЕУ
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кравцова Тетяна Миколаївна
 • Крохмалюк Дмитро Іванович
 • Машкова Інна Миколаївна
 • Медвідь Федір Михайлович
 • Сибірянська Юлія Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Терещенко Олег Олександрович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Туртова Надія Олександрівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Фліссак Костянтин Андрійович
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ

2017 рік

Дар від організацій

IV квартал 2017 року:

 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ "Київський міжнародний університет
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини"

 • Група стратегічних та безпекових студій

 • ДННУ "Академія фінансового управління"

 • ДПРПВ "Преса"

 • Закарпатське обласне товариство борців за незалежність України у ХХ столітті

 • Інститут бізнес-освіти КНЕУ

 • Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

 • Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень

 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

 • Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка

 • Кафедра інформаційних систем в економіці КНЕУ

 • Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу КНЕУ

 • Кафедра психології КНЕУ

 • Кафедра статистики КНЕУ

 • Кафедра стратегії підприємств КНЕУ

 • Кафедра теорії та історії права КНЕУ

 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ

 • Кафедра фізичного виховання КНЕУ

 • Кафедра фінансів КНЕУ

 • Київський національний університет будівництва і архітектури

 • Компанія Henley&Partners

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка

 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

 • Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

 • Національна парламентська бібліотека України

 • Національний інститут стратегічних досліджень

 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 • ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" ТОВ

 • Програма USAID "Нове правосуддя"

 • Редакційно-видавничий центр Державного університету інфраструктури і технологій

 • ТОВ Видавничий Дім "Слово"

 • Українська бібліотечна асоціація

 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова

 • ФОП "Сухачов"

 • Харківська державна академія культури

 • Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Дар від організацій

III квартал 2017 року:

 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет еконоиіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДПРПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • НДІ економічного розвитку КНЕУ
 • Taylor&Francis Group
 • ТОВ "Кондор Видавництво"
 • Українська Асоціація Маркетингу
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

II квартал 2017 року:

 • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • Видавництво "Знання"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
 • Кафедра інвестиційної діяльності КНЕУ
 • Кафедра маркетингу КНЕУ
 • Кафедра теорії та історії права КНЕУ
 • Краківський економічний університет (Польща)
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Одеський національний економічний університет
 • Рахункова палата України
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

I квартал 2017 року:

 • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
 • Благодійний фонд Івана Лозового
 • ВГО "Громадянська мережа "Опора"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Глобальна Організація Союзницького Лідерства
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП РПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса
 • Інститут суспільної трансформації
 • Кафедра аудиту КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Координатор проектів ОБСЄ в Україні
 • Луцький національний технічний університет
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Новочеркасский политехнический институт
 • Організація Об'єднаних Націй по торгівлі та розвитку ЮНКТАД
 • Проект ЄС "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Факультет економіки та управління КНЕУ
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Юридичний факультет КНЕУ

Наші дарувальники:

IV квартал 2017 року:

 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Білик Марія Дмитрівна

 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ

 • Береза Андрій Мартинович

 • Бондар Микола Іванович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Буняк Валерій Сергійович - випускник КНЕУ

 • Васильківська Ірина Петрівна - доцент КНЕУ

 • Габідулін Ібрагім Абдулович

 • Гавриш Михайло Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Гапоненко Віра Анатоліївна - доцент КНЕУ

 • Герасименко Оксана Олександрівна - доцент КНЕУ

 • Дворецька Галина Власівна

 • Диба Михайло Іванович - професор КНЕУ

 • Засипкіна Ірина Віталіївна - випускник КНЕУ

 • Кандибальська Ірина Вікторівна - співробітник КНЕУ

 • Кириленко Тетяна Іванівна - заступник директора бібліотеки КНЕУ

 • Ковальов Денис Юрійович - випускник КНЕУ

 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ

 • Лісняк Владислав Григорович

 • Лук'яненко Дмитро Григорович - ректор КНЕУ

 • Майорова Тетяна Володимирівна - зав. кафедрою КНЕУ

 • Махсма Марія Борисівна - доцент КНЕУ

 • Москаленко Олександра Миколаївна - професор КНЕУ

 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ

 • Опарін Валерій Михайлович - професор КНЕУ

 • Перебийніс Анастасія Андріївна - випускник КНЕУ

 • Поплавська Оксана Миколаївна - доцент КНЕУ

 • Рєпіна Інна Миколаївна - професор КНЕУ

 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ

 • Сабадін О. - студент КНЕУ

 • Свинчук Анастасія Анатоліївна - ст. викладач КНЕУ

 • Слободяник Юлія Борисівна

 • Смолянюк Володимир Федорович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Стойка Вікторія Степанівна

 • Трохименко Л. М.

 • Чекотовський Едуард Васильович

 • Червінська Любов Петрівна - професор КНЕУ

 • Чинчик Анатолій Анатолійович

 • Якубовська Світлана Василівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ

 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

 • Яценко Ольга Миколаївна - професор КНЕУ

Наші дарувальники:

III квартал 2017 року:

 • Береза Андрій Мартинович
 • Бисага Катерина Володимирівна
 • Брітченко Ігор
 • Бульбенюк Світлана Степанівна - доцент КНЕУ
 • Верба Ігор Володимирович
 • Галушка Леся Олексіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Дашкевич Микола Васильович - співробітник КНЕУ
 • Іоніцой Євгенія
 • Каракуц Денис Романович - студент КНЕУ
 • Кот Олексій Олександрович
 • Кошелева Ніна Василівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Лопушняк Галина Степанівна - професор КНЕУ
 • Лук'яненко Дмитро Григорович - ректор КНЕУ
 • Махсма Марія Борисівна - доцент КНЕУ
 • Мозговий Олег Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Перебийніс Анастасія Андріївна
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович - професор КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Савлук Михайло Іванович
 • Саламін Оксана Степанівна
 • Силантьєв Сергій Олексійович - доцент КНЕУ
 • Стояновська В. В.
 • Суторміна Валентина Миколаївна
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ

Наші дарувальники:

II квартал 2017 року:

 • Базилюк Я. Б.
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Брегеда Олена Анатоліївна - доцент КНЕУ
 • Власова Інна Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Власюк Олександр Степанович
 • Довгань Віктор
 • Ковальова Марина Володимирівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Козлов Євген Васильович - доцент КНЕУ
 • Писаренко Раїса Миколаївна
 • Пустовойт Олег Валентинович
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Скленар І. М.
 • Стрельник Світлана Олександрівна - доцент КНЕУ
 • Суторміна Валентина Миколаївна
 • Циганкова Тетяна Михайлівна - зав. кафедрою КНЕУ
 • Чиж Марина Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

Наші дарувальники:

I квартал 2017 року:

 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав.кафедрою КНЕУ
 • Вавженчук Сергій Ярославович - доцент КНЕУ
 • Войтко Сергій Васильович
 • Гавриш Михайло Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Голибард Євген Іванович
 • Гринів Лідія Святославівна
 • Дмитрук Анастасія
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Ковальова Марина Володимирівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Костирко Лідія Андріївна
 • Кулініч Ольга Олексіївна
 • Кухар Сергій Вікторович
 • Ласка Людмила Олексіївна - співробітник бібліотекиКНЕУ
 • Лопух Ксенія Володимирівна - ст. викладач КНЕУ
 • Мартинюк Оксана Анатоліївна - доцент КНЕУ
 • Панасюк Броніслав Якович
 • Попадинець Назарій Миколайович
 • Преснякова Олена Володимирівна
 • Присухін Сергій Іванович - доцент КНЕУ
 • Тимошенко Віра Іванівна
 • Тищенко Марія Петрівна - доцент КНЕУ
 • Тютюнник Юліан Геннадійович
 • Фадєєв Олександр
 • Фліссак Костянтин Андрійович
 • Хохина Світлана Валеріївна
 • Чекотовський Едуард Васильович
 • Шкода Тетяна Никодимівна - доцент КНЕУ
 • Юша Тетяна Вікторівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Януш Ядвіга Вацлавівна
 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

2016 рік

Дар від організацій

IV квартал 2016 року:

 • Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • Бібліотечний фонд Національного банку України
 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
 • ВНЗ "Київський міжнародний університет"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП РПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра вищої математики факультету інформаційних систем і технологій КНЕУ
 • Кафедра економіко-математичного моделювання КНЕУ
 • Кафедра менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету
 • Кафедра педагогіки та психології КНЕУ
 • Кафедра політичної історії КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ
 • Кафедра філософії КНЕУ
 • Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету Державної фіскальної служби України
 • Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Наукова бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"
 • Науково-технічна бібліотека Київського Національного університету технологій та дизайну
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • ТЗОВ "Видавництво "Ірбіс Комікси"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Юридичний факультет КНЕУ

Дар від організацій

IIІ квартал 2016 року:

 • Аналітичний центр "Нова Економіка"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 •  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Лабораторія законодавчих ініціатив
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Одеський національний економічний університет
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

II квартал 2016 року:

 • Аудиторська палата України
 • ВБО "Інститут місцевого розвитку"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • МБО "Екологія-Право-Людина"
 • Навчально-методичний відділ КНЕУ
 • Наукова бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету
 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Національна парламентська бібліотека України
 • Національний авіаційний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
 • СПД Арефьев В. Н.
 • Спілка економістів України
 • ТОВ "Видавничий Дім "Україна Бізнес"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Університет економічний м. Краків (Польща)
 • Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України
 • Центр науково-гуманітарної інформації ХГУ "Народна українська академія"
 • Юридичний факультет КНЕУ

Дар від організацій

I квартал 2016 року:

 • ACCA - Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні, державах Прибалтики та Кавказу
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. ПтухиНАН України
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Кафедра менеджменту КНЕУ
 • Кафедра обліку підприємницької діяльності КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Одеський національний економічний університет
 • Редакційна колегія наукового журналу "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
 • Спілка економістів України
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • Тернопільський національний економічний університет
 • ТОВ "Видавництво «Знання»
 • Українська Гельсінська спілка з прав людини
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
 • Університет економічний м.Краків (Польща)
 • Факультет економіки агропромислового комплексу КНЕУ
 • Фонд Василя Хмельницького K.Fund
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 • Юридична фірма "Антіка"
 • Юридична фірма "Салком"
 • Юридичний факультет КНЕУ

Наші дарувальники

IV квартал 2016 року:

 •  Великоіваненко Галина Іванівна - професор КНЕУ
 • Возна Людмила Юріївна
 • Галушка Леся Олексіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Долинський Леонід Борисович - доцент КНЕУ
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Кульчицька Лариса Юріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Манжос Тетяна Василівна - доцент КНЕУ
 • Мащенко Тетяна Йосипівна
 • Мухладі Анна Іванівна
 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ
 • Олефіренко Вікторія Володимирівна - ст. викладач КНЕУ
 • Пантелеєв Володимир Павлович
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович - професор КНЕУ
 • Прибутько Петро Степанович - доцент КНЕУ
 • Роговська Тамара Ростиславівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Сацький Павло Вікторович - доцент КНЕУ
 • Сєвонькаєва Ольга Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Слав'юк Ростислав Анатолійович
 • Соловйова Ніна Ігорівна
 • Ткачук Олег Степанович
 • Чекотовський Едуард Васильович
 • Ющенко Н. Л.

IIІ квартал 2016 року:

 • Антонюк Лариса Леонтіївна - директор інституту вищої освіти КНЕУ
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Булієнко Тетяна Георгіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Гавриш Михайло Михайлович - доцент КНЕУ
 • Дорошук Ганна Анатоліївна
 • Дригайло Василь Герасимович
 • Карлін Микола Іванович
 • Козарезенко Людмила Володимирівна
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Олійник Яна Вікторівна - професор КНЕУ
 • Орешнік Олександра Борисівна
 • Остапенко Ельвіра Олексіївна - ст.викладач КНЕУ
 • Петренко Анна Василівна - студент КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Савченко Леся Анатоліївна
 • Сагайдак Михайло Петрович
 • Стефанчук Марина Миколаївна
 • Тищенко Марія Петрівна - доцент КНЕУ
 • Шкворець Юрій Філімонович
 • Шкода Тетяна Никодимівна - доцент КНЕУ

Наші дарувальники

II квартал 2016 року:

 • Адріанова Тетяна Павлівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Акімов Олександр Олексійович
 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ 
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Бровченко Марія Нилівна - співробітник КНЕУ
 • Бусол Олена Юріївна
 • Васильківська Ірина Петрівна - доцент КНЕУ
 • Гнилицька Лариса Володимирівна - професор КНЕУ
 • Гурнак Лідія Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Дейнега Наталія Сергіївна - студент КНЕУ
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Касьянов Володимир Олександрович
 • Кандибальська Ірина Вікторівна - співробітник КНЕУ
 • Кириленко Тетяна Іванівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Киричук Віра Іванівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Кіндзерський Юрій Вікторович
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кучерова Ірина Миколаївна
 • Лагнюк Олеся Миколаївна
 • Мельник Олексій Михайлович - професор КНЕУ
 • Михальський Віктор Володимирович
 • Ніколенко Лідія Андріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Позднишев Євген В'ячеславович - доцент КНЕУ
 • Поплавська Олена Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Проскурко Наталія Михайлівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Роговська Тамара Ростиславівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Савченко Василь Антонович - професор КНЕУ
 • Смолянюк Володимир Федорович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Соколова Ольга Борисівна - ст. викладач КНЕУ
 • Степура Марина Михайлівна - доцент КНЕУ
 • Хомич Микола Харитонович
 • Чиж Марина Миколаївна
 • Яворівський Володимир Олександрович
 • Яременко Ганна Сергіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ

Наші дарувальники

I квартал 2016 року:

 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Акімов Олександр Олексійович
 • Андрос Світлана Вікторівна
 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав.кафедрою КНЕУ
 • Волохова Ірина Семенівна
 • Галіцин Володимир Костянтинович - зав.кафедри КНЕУ
 • Гальперіна Любов Павлівна - доцент КНЕУ
 • Дмитрук Михайло Михайлович
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Кириленко Сергій Анатолійович - ст. викладач КНЕУ
 • Клименко Зінаїда Йосипівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Козлов Євген Васильович - викладач КНЕУ
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кошелева Ніна Василівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Краус Наталія Миколаївна
 • Кудласевич О. М.
 • Кузнєцова Наталія Семенівна
 • Куриленко Тетяна Володимирівна - директор бібліотеки КНЕУ
 • Лопух Ксенія Володимирівна - ст.викладач КНЕУ
 • Максимів Юлія Василівна
 • Марчак Віталій Ярославович
 • Мацкевич Тетяна Федорівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Мельник Олексій Михайлович - професор КНЕУ
 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ
 • Озеран Алла Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Петрашко Людмила Петрівна - доцент КНЕУ
 • Романьок Тетяна Володимирівна
 • Руженський Микола Мусійович
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Соломаха Артем Григорович
 • Слав'юк Ростислав Анатолійович
 • Суслов Олег Павлович - професор КНЕУ
 • Тимчук Людмила
 • Фещенко Валентина Михайлівна - професор КНЕУ
 • Філоненко Ганна Геннадіївна
 • Цимбалюк Світлана Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Чуб Павло Михайлович - доцент КНЕУ
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ
 • Юхименко Петро Іванович
Остання редакція: 15.01.24