Бібліотека

Яндекс.Метрика

Дарувальники

   Одним із традиційних джерел комплектування фонду бібліотеки ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" є дари. Ще у перші роки існування бібліотека отримувала в дар книги від професорів О. М. Гуляєва, М. В. Довнар-Запольського, О. О. Ейхельмана, К. Г. Воблого, М. П. Яснопольського, М. М. Цитовича, М. М. Гілярова, графа К. К. Потоцького, інженера Я. Купріца та багатьох інших.
   Ця традиція підтримується і сьогодні. Дарування - це безоплатне передавання друкованих видань на будь-якому носії інформації, що становить предмет комплектування бібліотеки. Приймання дарів здійснюється безпосередньо у відділі комплектування бібліотеки (вул. Дегтярівська, 49г, кімн. 108), а також в читальних залах бібліотеки.
Бібліотека висловлює щиру вдячність всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду!

2017 рік

   Дар від організацій

   I квартал 2017 року:

 • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
 • Благодійний фонд Івана Лозового
 • ВГО "Громадянська мережа "Опора"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Глобальна Організація Союзницького Лідерства
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП РПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України
 • Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса
 • Інститут суспільної трансформації
 • Кафедра аудиту КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Координатор проектів ОБСЄ в Україні
 • Луцький національний технічний університет
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Новочеркасский политехнический институт
 • Організація Об'єднаних Націй по торгівлі та розвитку ЮНКТАД
 • Проект ЄС "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
 • Факультет економіки та управління КНЕУ
 • Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця
 • Юридичний факультет КНЕУ

Наші дарувальники:

I квартал 2017 року:

 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав.кафедрою КНЕУ
 • Вавженчук Сергій Ярославович - доцент КНЕУ
 • Войтко Сергій Васильович
 • Гавриш Михайло Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Голибард Євген Іванович
 • Гринів Лідія Святославівна
 • Дмитрук Анастасія
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Ковальова Марина Володимирівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Костирко Лідія Андріївна
 • Кулініч Ольга Олексіївна
 • Кухар Сергій Вікторович
 • Ласка Людмила Олексіївна - співробітник бібліотекиКНЕУ
 • Лопух Ксенія Володимирівна - ст. викладач КНЕУ
 • Мартинюк Оксана Анатоліївна - доцент КНЕУ
 • Панасюк Броніслав Якович
 • Попадинець Назарій Миколайович
 • Преснякова Олена Володимирівна
 • Присухін Сергій Іванович - доцент КНЕУ
 • Тимошенко Віра Іванівна
 • Тищенко Марія Петрівна - доцент КНЕУ
 • Тютюнник Юліан Геннадійович
 • Фадєєв Олександр
 • Фліссак Костянтин Андрійович
 • Хохина Світлана Валеріївна
 • Чекотовський Едуард Васильович
 • Шкода Тетяна Никодимівна - доцент КНЕУ
 • Юша Тетяна Вікторівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Януш Ядвіга Вацлавівна
 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

2016 рік

Дар від організацій

IV квартал 2016 року:

 • Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • Бібліотечний фонд Національного банку України
 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
 • ВНЗ "Київський міжнародний університет"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП РПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра вищої математики факультету інформаційних систем і технологій КНЕУ
 • Кафедра економіко-математичного моделювання КНЕУ
 • Кафедра менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету
 • Кафедра педагогіки та психології КНЕУ
 • Кафедра політичної історії КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ
 • Кафедра філософії КНЕУ
 • Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету Державної фіскальної служби України
 • Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Наукова бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"
 • Науково-технічна бібліотека Київського Національного університету технологій та дизайну
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • ТЗОВ "Видавництво "Ірбіс Комікси"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Юридичний факультет КНЕУ

Дар від організацій

IIІ квартал 2016 року:

 • Аналітичний центр "Нова Економіка"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 •  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Лабораторія законодавчих ініціатив
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Одеський національний економічний університет
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

II квартал 2016 року:

 • Аудиторська палата України
 • ВБО "Інститут місцевого розвитку"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • МБО "Екологія-Право-Людина"
 • Навчально-методичний відділ КНЕУ
 • Наукова бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету
 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Національна парламентська бібліотека України
 • Національний авіаційний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
 • СПД Арефьев В. Н.
 • Спілка економістів України
 • ТОВ "Видавничий Дім "Україна Бізнес"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Університет економічний м. Краків (Польща)
 • Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України
 • Центр науково-гуманітарної інформації ХГУ "Народна українська академія"
 • Юридичний факультет КНЕУ

Дар від організацій

I квартал 2016 року:

 • ACCA - Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні, державах Прибалтики та Кавказу
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. ПтухиНАН України
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Кафедра менеджменту КНЕУ
 • Кафедра обліку підприємницької діяльності КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Одеський національний економічний університет
 • Редакційна колегія наукового журналу "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
 • Спілка економістів України
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • Тернопільський національний економічний університет
 • ТОВ "Видавництво «Знання»
 • Українська Гельсінська спілка з прав людини
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
 • Університет економічний м.Краків (Польща)
 • Факультет економіки агропромислового комплексу КНЕУ
 • Фонд Василя Хмельницького K.Fund
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 • Юридична фірма "Антіка"
 • Юридична фірма "Салком"
 • Юридичний факультет КНЕУ

Наші дарувальники

        IV квартал 2016 року:

 •  Великоіваненко Галина Іванівна - професор КНЕУ
 • Возна Людмила Юріївна
 • Галушка Леся Олексіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Долинський Леонід Борисович - доцент КНЕУ
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Кульчицька Лариса Юріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Манжос Тетяна Василівна - доцент КНЕУ
 • Мащенко Тетяна Йосипівна
 • Мухладі Анна Іванівна
 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ
 • Олефіренко Вікторія Володимирівна - ст. викладач КНЕУ
 • Пантелеєв Володимир Павлович
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович - професор КНЕУ
 • Прибутько Петро Степанович - доцент КНЕУ
 • Роговська Тамара Ростиславівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Сацький Павло Вікторович - доцент КНЕУ
 • Сєвонькаєва Ольга Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Слав'юк Ростислав Анатолійович
 • Соловйова Ніна Ігорівна
 • Ткачук Олег Степанович
 • Чекотовський Едуард Васильович
 • Ющенко Н. Л.

IIІ квартал 2016 року:

 • Антонюк Лариса Леонтіївна - директор інституту вищої освіти КНЕУ
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Булієнко Тетяна Георгіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Гавриш Михайло Михайлович - доцент КНЕУ
 • Дорошук Ганна Анатоліївна
 • Дригайло Василь Герасимович
 • Карлін Микола Іванович
 • Козарезенко Людмила Володимирівна
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Олійник Яна Вікторівна - професор КНЕУ
 • Орешнік Олександра Борисівна
 • Остапенко Ельвіра Олексіївна - ст.викладач КНЕУ
 • Петренко Анна Василівна - студент КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Савченко Леся Анатоліївна
 • Сагайдак Михайло Петрович
 • Стефанчук Марина Миколаївна
 • Тищенко Марія Петрівна - доцент КНЕУ
 • Шкворець Юрій Філімонович
 • Шкода Тетяна Никодимівна - доцент КНЕУ

Наші дарувальники

II квартал 2016 року:

 • Адріанова Тетяна Павлівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Акімов Олександр Олексійович
 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ 
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Бровченко Марія Нилівна - співробітник КНЕУ
 • Бусол Олена Юріївна
 • Васильківська Ірина Петрівна - доцент КНЕУ
 • Гнилицька Лариса Володимирівна - професор КНЕУ
 • Гурнак Лідія Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Дейнега Наталія Сергіївна - студент КНЕУ
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Касьянов Володимир Олександрович
 • Кандибальська Ірина Вікторівна - співробітник КНЕУ
 • Кириленко Тетяна Іванівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Киричук Віра Іванівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Кіндзерський Юрій Вікторович
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кучерова Ірина Миколаївна
 • Лагнюк Олеся Миколаївна
 • Мельник Олексій Михайлович - професор КНЕУ
 • Михальський Віктор Володимирович
 • Ніколенко Лідія Андріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Позднишев Євген В'ячеславович - доцент КНЕУ
 • Поплавська Олена Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Проскурко Наталія Михайлівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Роговська Тамара Ростиславівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Савченко Василь Антонович - професор КНЕУ
 • Смолянюк Володимир Федорович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Соколова Ольга Борисівна - ст. викладач КНЕУ
 • Степура Марина Михайлівна - доцент КНЕУ
 • Хомич Микола Харитонович
 • Чиж Марина Миколаївна
 • Яворівський Володимир Олександрович
 • Яременко Ганна Сергіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ

Наші дарувальники

I квартал 2016 року:

 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Акімов Олександр Олексійович
 • Андрос Світлана Вікторівна
 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав.кафедрою КНЕУ
 • Волохова Ірина Семенівна
 • Галіцин Володимир Костянтинович - зав.кафедри КНЕУ
 • Гальперіна Любов Павлівна - доцент КНЕУ
 • Дмитрук Михайло Михайлович
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Кириленко Сергій Анатолійович - ст. викладач КНЕУ
 • Клименко Зінаїда Йосипівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Козлов Євген Васильович - викладач КНЕУ
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кошелева Ніна Василівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Краус Наталія Миколаївна
 • Кудласевич О.М.
 • Кузнєцова Наталія Семенівна
 • Куриленко Тетяна Володимирівна - директор бібліотеки КНЕУ
 • Лопух Ксенія Володимирівна - ст.викладач КНЕУ
 • Максимів Юлія Василівна
 • Марчак Віталій Ярославович
 • Мацкевич Тетяна Федорівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Мельник Олексій Михайлович - професор КНЕУ
 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ
 • Озеран Алла Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Петрашко Людмила Петрівна - доцент КНЕУ
 • Романьок Тетяна Володимирівна
 • Руженський Микола Мусійович
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Соломаха Артем Григорович
 • Слав'юк Ростислав Анатолійович
 • Суслов Олег Павлович - професор КНЕУ
 • Тимчук Людмила
 • Фещенко Валентина Михайлівна - професор КНЕУ
 • Філоненко Ганна Геннадіївна
 • Цимбалюк Світлана Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Чуб Павло Михайлович - доцент КНЕУ
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ
 • Юхименко Петро Іванович

2015 рік

Дар від організацій

IV квартал 2015 року:

Дар від організацій

III квартал 2015 року:

Дар від організацій

I квартал 2015 року:

Наші дарувальники

IV квартал 2015 року:

Наші дарувальники

III квартал 2015 року:

Наші дарувальники

I квартал 2015 року:

2014 рік

Дар від організацій

 • АССА - Представництво асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів в Україні, державах Прибалтики та Кавказу
 • Бейкер і Макензі Сі Ай Ес, Лімітед
 • Видавництво "Лілея-НВ"
 • Видавничо-поліграфічний центр "Економічна думка ТНЕУ"
 • Вищий адміністративний суд України
 • ДВНЗ "Донецький національний технічний університет"
 • Державна служба статистики України
 • Державний економіко-технологічний університет транспорту
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП "Видавничий Дім Грєбєннікова-Київ"
 • ДП "НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України"
 • ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
 • Інститут бізнес-освіти КНЕУ
 • Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень
 • Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи
 • Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 • Інститут суспільної трансформації
 • Інститут фінансово-інноваційних досліджень КНЕУ
 • Кафедра банківських інвестицій КНЕУ
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра економіко-математичного моделювання КНЕУ
 • Кафедра європейської інтеграції КНЕУ
 • Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ
 • Кафедра менеджменту банківської діяльності КНЕУ
 • Кафедра менеджменту КНЕУ
 • Кафедра міжнародної торгівлі КНЕУ
 • Кафедра німецької мови КНЕУ
 • Кафедра обліку підприємницької діяльності КНЕУ
 • Кафедра педагогіки та психології КНЕУ
 • Кафедра політичної економії фікультету управління персоналом та маркетингу КНЕУ
 • Кафедра політичної історії КНЕУ
 • Кафедра політології та соціології КНЕУ
 • Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Кафедра стратегії підприємств КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіка праці КНЕУ
 • Кафедра фінансів підприємств КНЕУ
 • Кафедра фінансових ринків КНЕУ
 • Київський національний університет культури і мистецтв
 • Кредитно-економічний факультет КНЕУ
 • Львівська комерційна академія
 • Міністерство освіти і науки України
 • Науково-дослідний інститут економічного розвитку
 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України
 • Національний банк України
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Національний університет "Києво-Могилянська академія"
 • Обліково-економічний факультет КНЕУ
 • Одеський національний економічний університет
 • ПАТ КБ "Хрещатик"
 • Тернопільський національний економічний університет
 • ТОВ "КМ Партнери"
 • ТОВ "МЕДІА-ПРО"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Українська Асоціація маркетингу
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова
 • Український центр міжнародної освіти
 • Університет банківської справи Національного банку України
 • Факультет економіки агропромислового комплексу КНЕУ
 • Факультет економіки АПК КНЕУ
 • Факультет економіки та управління КНЕУ
 • Факультет правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія"
 • Факультет управління персоналом та маркетингу КНЕУ
 • ФОП Ліпкан Олена Сергіївна
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 • Хмельницький економічний університет
 • Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
 • Центр міжнародних зв'язків КНЕУ
 • Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
 • ЮПФ "Грищенко та Партнери"
 • Юридичний факультет КНЕУ
 • Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка

Наші дарувальники

 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Алексєєв Валерій Марленович
 • Артюховська Світлана Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Бехверхий Костянтин Вікторович - співробітник КНЕУ
 • Бєляєв Олександр Олександрович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Білик Марія Дмитрівна - професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ
 • Бровченко Марія Нилівна - співробітник КНЕУ
 • Васильківська Ірина Петрівна
 • Васянович Ольга Анатоліївна
 • Верига Юстина Андріївна
 • Власенко Тетяна Степанівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Войтко Сергій Васильович 
 • Воловик Оксана Анатоліївна
 • Гавриш Михайло Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Галушко Володимир Григорович
 • Герасименко Оксана Олександрівна 
 • Гринь Владислав
 • Гурнак Лідія Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Демченко Олександр - випускник КНЕУ
 • Дем'яненко Сергій Іванович
 • Діковська Ірина Андріївна
 • Дмитрук Михайло Михайлович
 • Єфремов Дмитро Петрович - доцент КНЕУ
 • Жарська Ірина Олександрівна
 • Жукова Олена Вікторівна
 • Заворотній Роман Ігорович - ст. викладач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ
 • Загной Микола Олексійович
 • Збанацька Оксана Миколаївна
 • Карчева Ганна Тимофіївна - доцент кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ
 • Кацуба Александр Владимирович
 • Кириленко Сергій Анатолійович - заст. декана КНЕУ
 • Кириленко Тетяна Іванівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Кисіль Анастасія Олегівна - студентка КНЕУ
 • Клименко Зінаїда Йосипівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Ковальова Марина Володимирівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Ковальчук Наталія Дмитрівна
 • Коверзнев Вадим Олександрович - доцент Чернігівського державного інституту економіки і управління МОН України
 • Кожем'яченко Володимир Йосипович
 • Козерод Олег Віталійович
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Корнійчук Людмила Яківна
 • Корягін Максим Вікторович
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - декан факультету економіки АПК КНЕУ
 • Кошелева Ніна Василівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Ксеняк Юлія Михайлівна, Валентина Олександрівна
 • Кудрицька Надія Іванівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Кудрицька Наталія Василівна
 • Кузенко Наталія Володимирівна
 • Кузьмін Сергій Аркадійович - в. о. ректора ДВНЗ "Міжгалузева академія управління" 
 • Куліш Ганна Петрівна
 • Куриленко Тетяна Володимирівна - директор бібліотеки КНЕУ
 • Кутиркін А. А. - випускник КНЕУ
 • Кухта Олена Іванівна
 • Левченко Олександр Юрійович - випускник КНЕУ
 • Лєсних Володимир Федорович
 • Лилик Ірина Вікторівна - доцент КНЕУ
 • Лігоненко Лариса Олександрівна 
 • Лісняк Наталія Іванівна - доцент КНЕУ
 • Лук'яненко Дмитро Григорович - проректор КНЕУ
 • Максимович Тетяна Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Малишева Махира Хайдарівна - співробітник КНЕ
 • Марчук Ульяна Олександрівна
 • Матвійчук Марина Валентинівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Махсма Марія Борисівна - доцент КНЕУ
 • Міхневич Людмила Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Моісеєнко Тетяна Євгенівна
 • Москаленко Олександра Миколаївна
 • Ніколаєв Євген Борисович - доцент кафедри політекономії КНЕУ
 • Оболенська Тетяна Євгеніївна - проректор КНЕУ
 • Олефір Андрій Олександрович
 • Онищенко Ганна Володимирівна
 • Опанасюк Юлія Іванівна
 • Отраднова Олеся Олександрівна
 • Павленко Анатолій Федорович - ректор КНЕУ
 • Панасюк Броніслав Якович
 • Перга Тетяна Юріївна - ст. науковий співробітник ДУ "Інститут всесвітньої історії НАНУ"
 • Петрашко Людмила Петрівна - професор КНЕУ
 • Петренко Ірина Павлівна - ст. викладач КНЕУ
 • Петренко Павло Дмитрович
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович - професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу КНЕУ
 • Позднишев Євген В'ячеславович - доцент кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ
 • Потапова Тетяна Анатоліївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Потій Ванда Зиновіївна - професор КНЕУ
 • Примостка Людмила Олександрівна - завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності КНЕУ
 • Романенко Ірина - випускник КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна - викладач КНЕУ
 • Савлук Сергій Михайлович
 • Смолін Ігор Валентинович - професор КНЕУ
 • Соболь Сергій Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Студінська Галина Яківна
 • Танас Олександр Валентинович - студент КНЕУ
 • Ткаленко Світлана Іванівна
 • Трибунська Алла Іванівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Трофименко Олена Олексіївна
 • Трохименко Лариса Миколаївна - ст. викладач КНЕУ
 • Федірко Наталія Вікторівна - доцент КНЕУ
 • Федірко Олександр Анатолійович - доцент КНЕУ
 • Філімошкіна Інна Олександрівна - викладач КНЕУ
 • Фролова Тетяна Олександрівна - викладач КНЕУ
 • Хоменко Ольга Володимирівна - співробітник КНЕУ
 • Цимбалюк Світлана Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Червінська Любов Петрівна - професор КНЕУ
 • Черкасова Альона Олександрівна
 • Чік Марія Юріївна
 • Чужиков Віктор Іванович - завідувач кафедри європейської інтеграції КНЕУ
 • Шевалдіна Валентина Геннадіївна - доцент КНЕУ
 • Шилов Максим Анатолійович - випускник фінансово-економічного факультету КНЕУ
 • Шірінян Лада Василівна
Остання редакція: 11.04.17