Бібліотека

  Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана на facebookЗаходи бібліотекиБібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана ВКонтакті

Бібліотека КНЕУ ім. Вадима Гетьмана – інформаційний і культурно-просвітницький структурний підрозділ університету.


 

bdnst

Задайте своє питання бібліотекарю

Актуальні події

18 квітня – Міжнародний день пам’яток та історичних місць

   У Міжнародний день пам’яток та історичних місць в Україні щорічно відзначається День пам’яток історії та культури.
   Міжнародний день пам’яток та історичних місць встановлений у 1983 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам’ятників і визначних місць (ICOMOS), створеній при ЮНЕСКО. Свято відзначається в світі з 18 квітня 1984 року.
   На сьогодні у Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО від України перебувають 5 об'єктів:
 
  • Собор святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра  (1990)

  • Ансамбль історичного центру Львова (1998)
  • Геодезична дуга Струве (2005)
  • Букові праліси Карпат та стародавні букові праліси Німеччини (2007, 2011)

  • Резиденція Буковинських митрополитів (2011)

також підготовлено декілька номінаційних досьє на включення до Списку Всесвітньої спадщини, серед яких: Херсонес Таврійський, Кам'янець-Подільська фортеця, Історичний центр Чернігова, Біосферний заповідник Асканія-Нова, Генуезькі колонії у Північному Причорномор'ї та інші. 

У газети ювілей!

22 квітня 2015 року газета «Економіст» відзначає своє 45-річчя.

   Перший номер газети «Радянський економіст» Київського інституту народного господарства імені Д. С. Коротченка вийшов 22 квітня 1970 року за редакцією Романа Михайловича Вечірко, що понад 30 років був її незмінним керівником.
 
          
 
     За час існування вузівської газети неодноразово змінювався її формат, періодичність та назва. Сторінки газети – це миті історії країни, вузу, його колективу, економічної освіти. Всі важливі події в житті держави; зміни, надбання, нагальні проблеми вищого навчального закладу та його колективу; особисті досягнення студентів, професорсько-викладацького складу, науковців, співробітників – все знаходило відображення в періодичному виданні вузу. Все непересічне, неординарне, оригінальне також не залишалося поза увагою газети.
     У фонді бібліотеки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана газета «Економіст» зберігається з 1972 року.
     Ювілею видання присвячена виставка, що експонується в читальному залі періодичних видань бібліотеки (вул. Дегтярівська, 49-г, к.404).
 
        
 
     На виставці представлені: перший номер газети та її комплекти за різні роки, святкові випуски, присвячені ювілейним датам в житті університету.
     Йдуть роки, а газета «Економіст» залишається надійним джерелом інформації для вузівської спільноти. 

21 березня - Всесвітній день поезіїКниги до теми:

 
Шевченківська енциклопедія : в 6 т / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол.: М. Г. Жулинський (голова), М. П. Бондар, О. В. Боронь (відп. секр.) [та ін.] ; [кер. проекту : В. Л. Смілянська]. –  Київ. : Ін-т л-ри ім.Т. Г. Шевченка НАН України, 2012 – .
         Т. 1: А– В / [передм. І. М. Дзюби ; ред.: В. Л. Смілянська]. – 2012. – 744 с.
         Т. 2: Г–З / ред.: В. Л. Смілянська. – 2012. –760 с.
Шифр зберігання книги8У Ш37
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 

 
Панасюк Б. Я. Український ренесанс у творах Тараса Шевченка : [наук. дослідж.] / Броніслав Панасюк. – 2-ге вид., доопрац. і допов. – Київ. : Просвiта, 2010. – 304 с.
Шифр зберігання книги8У1 П16
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 
 
 
 

 
 
Лебідь Є. М. Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба : [монографія] / Євгенія Лебідь ; [наук. ред. Н. П. Чамата] ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ. : Наук. думка, 2012. – 171 с.
Шифр зберігання книги8У1 Л33
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 
 
 

 
ШевченкоТ. «Я так її, я так люблю...» : вибрані вірші та поеми / Тарас Шевченко ; [упоряд., вступ. ст. М. Жулинського ; голов. ред. А. Мнищенко]. – Київ. : Либідь, 2012. – 704 с.
                Шифр зберігання книгиУ1  Ш37
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 
 
 

 
З верховин півстоліття. Національній премії України імені Тараса Шевченка – 50 / [В. Абліцов, В. Базилевський, Л. Белей та ін. ; упоряд. В. Костюченко ; голов. ред. С. Головко]. – Київ. : Либідь, 2012. – 390 с.
Шифр зберігання книги  З-11
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 
 
 
 

 
Білецький ЛТ. Шевченкіана : у 3 т. / Леонід Білецький ; [упоряд.: Р. Радишевський та ін. ; наук. ред. Р. Радишевський ; голова редкол.: Л. В. Губерський] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Міжнар. школа україністики, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ. : ВПЦ "Київський ун-т". –
Т. 1. – 2013. – 656 с.
Т. 2. – 2013. – 688 с.
Т. 3. – 2013. – 607 с.
Шифр зберігання книги8У1 Б61
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 

 
Генералюк Л.С. "Святим дивом сяють храми божі ... ". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка / Леся Генералюк ; [авт. вступ. ст.: Мирослав Попович]. – Київ. : Балтія-Друк, 2013. – 168 с.
Шифр зберігання книги: 72 Г34
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 
 

 
Шевченко Т. Три літа / Тарас Шевченко ; [упоряд., прим. С. Гальченка ; вступ. ст. М. Жулинського]. – Київ. : Либідь, 2013. – 376 с.
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
Шифр зберігання книги: У1 Ш37
 
 
 
 
 
 

 
Симоненко В. А. Тарас Шевченко та йогодоба : у 3 т. / Р. Г. Симоненко, В. А. Берестенко. – Харків. : Фолио. –
Т. 1. – 2013. – 496 с.
Т. 2. – 2013. – 495 с.
Т. 3. – 2013. – 528 с.
Шифр зберігання книги: 8У1 С37
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)
 
 

 
Тарас Шевченко та університет св. Володимира: Спогади сучасників : анот. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во культури України [та ін.] ; [упоряд.: В. Г. Нестеренко та ін.]. – Київ. : ВПЦ "Київський ун-т", 2014. – 224 с.
Шифр зберігання книги: 8У1 Ш37
Місце знаходження книги: Зал українознавства (к. 311)