Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Доступ до Scopus та ScienceDirect14 Вересня 2023р.

Шановні науковці!

Нагадуємо, що в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана триває доступ до  міжнародної наукометричної бази даних Scopus та повнотекстової бази наукових досліджень ScienceDirect.
 
Scopus – наукометрична реферативна база даних наукових цитувань, яка була створена в 2004 році видавничою корпорацією Elsevier. База даних містить більше 82 млн документів (наукові рецензовані журнали, матеріали конференцій, серіальні книжкові видання тощо). Глибина архіву сягає 1788 року. 
Scopus – один із інструментів в галузі наукометрії, який надає різні метрики для кількісного виміру науки: створено понад 17 млн авторських профілів та понад  80 тис. профілів установ,  проіндексовано понад 25 тис. назв рецензованих наукових журналів, міститься 1,7 млрд наукових цитувань.
На сьогодні в базі даних проіндексовано понад 5500 назв наукових журналів відкритого доступу.
Наукова бібліотека Університету надає консультативні послуги з питань створення та редагування профілів учених у Scopus.
 
ScienceDirect – повнотекстова база даних компанії Elsevier, яка містить 25 % світових наукових публікацій з усіх галузей знань від понад 47 тис. впливових авторів.
На платформі ScienceDirect представлені такі типи наукових видань як: електронні книги Elsevier (eBooks), книжкові серії (Book Series), довідкові видання (Handbook), навчальні посібники (Textbooks) тощо.
Усі державні та комунальні ЗВО і наукові установи України незалежно від відомчої підпорядкованості отримали безстроковий доступ до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр.
Доступ до баз даних можливий з мережі університету та здійснюється за посиланнями:
Для отримання віддаленого доступу потрібно заповнити онлайн-форму.
У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтесь до співробітників Наукової бібліотеки КНЕУ за електронною поштою: library@kneu.edu.ua