Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Навчальні тренінги та семінари з користування інформаційними ресурсами бібліотеки20 Жовтня 2022р.

Шановні викладачі, аспіранти та студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана!

Пропонуємо вам навчальні тренінги та семінари з користування інформаційними ресурсами бібліотеки та багатьох інших тем. Тренінги проводяться з урахуванням потреб та запитів аудиторії і напрямків досліджень слухачів:

1. Електронні науково-інформаційні ресурси бібліотеки КНЕУ та наукові ресурси відкритого доступу.

2. Інституційний репозитарій КНЕУ, електронна бібліотека КНЕУ.

3. Міжнародна наукометрична база даних Scopus та каталог електронних книг ScienceDirect.

4. Web of Science: використання у науковій діяльності.

5. Google Академія для дослідників.

6. Унікальні ідентифікатори вчених: ResearcherID, ORCID.

7. Ресурси проєкту Research4Life  –  особливості доступу та використання.

8. Як ефективно використовувати освітні платформи Coursera та ЕdX.

9. Правила складання бібліографічних списків літератури.

10. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання.  

11. Етика наукового цитування.

12. Принципи академічної доброчесності у вищій освіті.

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, звертайтесь за електронною поштою: library@kneu.edu.ua