Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека отримала електронні видання у лютому
28 Лютого 2017р.

 

Цимбалюк, С. О. Управління брендом роботодавця [Електронний ресурс] : практикум / С. О. Цимбалюк; [редкол.: С. О. Цимбалюк (голова), О. М. Поплавська, Колот А. М. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана . - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 159 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-110-6 : Б. ц.
Гужва, В. М. Системи бізнес-аналітики [Електронний ресурс] : практикум / В. М. Гужва ; [ редкол.: О. Д. Шарапов (голова) , С. С. Ващаєв, З. П. Бараник та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 184 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-926-136-6 : Б. ц.
Грицяк, Л. Д. Essays Writing & Visualised Data Description: Basics [Електронний ресурс] : практикум / Л. Д. Грицяк, О. М. Сабат, О. М. Ножовнік ; [редкол.: М. М. Гавриш (голова.), Г. О. Копил, І. В. Бочарова та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т міжнародної економіки та права. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 130 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-135-9 : Б. ц.
Перевод заглавия: Написання есе та опис візуалізованої інформації: основні підходи : [для студентів ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Міжнародна економіка” та “Іноземна мова (професійного спрямування), “Правознавство”] 
 
Галіцин, В. К. Моніторинг інформаційних технологій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. К. Галіцин, О. П. Суслов, О. Є. Камінський та ін. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 159 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-128-1 : Б. ц.
Присухін, С. І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла ІІ в сучасному дискурсі: Релігієзнавчий аспект [Електронний ресурс] : монографія / С. І. Присухін ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2017. - 476 с. - ISBN 978-966-926-123-6 : Б. ц.
Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] : монографія / [кол.авт.: С. Льовочкін, В. Бабіченко, Л. Бенч та ін.]; заг. ред. В. Опарін, В. Федосов ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т фінансово-інноваційних досліджень. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 696 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-137-3 : Б. ц.
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф.; 7 груд.  2016 року / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т фінансово-економічний, Ін-т фінансово-банківської аналітики ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 237[1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-127-4 : Б. ц.
Кудлай, В. Г. Маркетинг підприємств в АПК [Електронний ресурс] : практикум / В. Г. Кудлай ; [ редкол.: М. М. Коцупатрий (голова), О. В. Садовник, В. Г. Андрійчук тa ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 132 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-132-8 : Б. ц.
Азьмук, Л. А. Мікроекономічний аналіз [Електронний ресурс] : практикум / Л. А. Азьмук, О. М. Щербатюк ; [редкол.: О. В. Востряков (голова), О. М. Гребешкова, І. В. Кириленко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2016. - 149 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-126-7 : Б. ц.
Швиданенко, Г. О. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах [Електронний ресурс] : монографія / Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна, Д. Г. Матукова ; М-во освіти і науки України), ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 184 с. - Назва з титул. екрану. - Б. ц.
Швиданенко, Г. О. Економіка підприємства у формалізованих визначеннях, завданнях та розрахунках [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Швиданенко, О. В. Криворучкіна ; М-во освіти і науки України), ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"). - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 224 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-141-0 : Б. ц.
Вітлінський, В. В.Моделювання в управлінні персоналом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, І. Ф. Шатарська ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова), О. Д. Шарапов, В. В. Вітлінський та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 136 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-111-3 : Б. ц.

Електронні видання можна переглянути в «Електронній бібліотеці»!