Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека отримала електронні видання31 Серпня 2017р.

 

Карамушка, Л. М. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Карамушка, О. Г. Ходакевич ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 200 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-183-3
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (21 черв. 2017 р.) / В. К. Хлівний [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоративних фінансів і контролінгу, Ін-т фінансового контролінгу КНЕУ, ДУ "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", Ун-т митної справи та фінансів, Каф. фінансів, Каф. грошового обігу і кредиту, Філіппс-Університет (Марбург), каф. контролінгу. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 455 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-178-6
Сибірянська, Ю. В. Макрофінансовий аналіз [Електронний ресурс] : зб. аналітичних завдань та кейсів / Ю. В. Сибірянська, Н. М. Сивульська, К. В. Захожай ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 104 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-176-2
Фізичне виховання в КНЕУ [Електронний ресурс] : зб. навч.-метод. матеріалів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: М. В. Дудко, Т. В. Івчатова, О. А. Мартинюк та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 160 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-996-926-180-9

Електронні видання можна переглянути в «Електронній бібліотеці»!