Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у травні21 Травня 2018р.

 

Колот, А. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Колот, О. О. Герасименко, Г. В. Герасименко ; . - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 376 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-196-0 : Б. ц. 
Створення власного бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред.: А. М. Колота, Г. О. Швиданенко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 31, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-181-6 : Б. ц.
Управління банківськими ризиками [Електронний ресурс] : підручник / [Л. О. Примостка, І. В. Краснова, В. В. Лавренюк та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Примостки ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 536, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-201-1 : Б. ц.
Зайцев, Юрій Кузьмич. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства [Електронний ресурс] : монографія : у 2 кн. / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018 - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–203–5.
Кн. I: Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної політичної економії. - 397, [3] с. - Парал. тит. арк., зміст та передмова англ. - ISBN ISBN 978–966–926–204–2 (Книга І) : Б. ц. 
Гриджук, Дмитро Миколайович. Ефективність банківської діяльності: посткризові виклики та сучасні управлінські рішення [Електронний ресурс] : монографія / Д. М. Гриджук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 295, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–231–8 : Б. ц.
Мацук, Зоряна Андріївна. Фінансові послуги на ринку цінних паперів України: теорія та практика [Електронний ресурс] : монографія / З. А. Мацук ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 367, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-229-5 : Б. ц. 
Дейнека, Тетяна Анатоліївна. Соціально-економічні суперечності процесу глобалізації суспільства (політико-економічний аналіз) [Електронний ресурс] : монографія / Т. А. Дейнека ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 510, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-225-7 : Б. ц. 
Павлюк, Олена Олександрівна. Сучасні світові стандарти банківського регулювання та їх імплементація в Україні [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Павлюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 288 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-235-5 : Б. ц.
Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання [Електронний ресурс] : монографія / [О. М. Мозговий, Т. О. Фролова, Л. В. Руденко-Сударєва]; за наук. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 782, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-177-9 : Б. ц.
Філософія [Електронний ресурс] : практ. / [Л. В. Северин-Мрачковська, Ю. М. Вільчинський, В. Л. Деркач та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 248 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-218-9 : Б. ц.
Джалладова, Ірада Агаверди. Стохастична математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Джалладова ; [редкол.: О. Д. Шарапов (голова), С. С. Ващаєв, В. В. Вітлінський та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 392 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-233-2 : Б. ц.