НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Вебінари Clarivate Analytics 7–11 вересня 2020 року12 Серпня 2020р.

 
 

З 7 по 11 вересня 2020 року компанія Clarivate Analytics запрошує на 12 безкоштовних вебінарів українською мовою про можливості ресурсів компанії для успішної наукової діяльності. Щодня нова тема, у двох або трьох повторах. Обирайте зручний час.

Реєстрацію відкрито. 

Сертифікат учасника передбачено, тим хто прослухає не менше 90% часу обраного вебінару.

Технічні обмеження стандартні: операційна система має бути вище ХР та встановлені останні версії браузерів.

 

7 вересня 

Тема:  «Наукова комунікація в цифрову епоху». Опрацьовуємо тести.

Тези: Початок навчального року, а у нас не припиняє роботу безкоштовний, відкритий онлайн курс «Наукова комунікація в цифрову епоху», який розпочався у березні 2020 року.  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:UKMA+SCDA101+2020_T1/about

Курс розрахований на 13 тижнів, складається  з 3 кредитів, 11 модулів для перевірки засвоєних знань, з можливістю, за умови успішного складання тестів, отримати сертифікат слухача. Чимало запитань виникають при виконанні завдань 3, 4, 7 та 9  тижня. Повторимо визначення та розрахунки показників: h-index, impactfactor, класичний та 5 річний, індекс оперативності. Знайдемо кількість видань певної країни в певному році, що мали impactfactorі яким він був, для обраних категорій знань визначимо кількість видань з impactfactor. Порахуємо кількість статей певної групи науковців або установи за певний проміжок часу, що проіндексовані у Web of Science Core Collection. Розберемо помилки, яких припускаються при пошуку та аналізу інформації у Web of Science Core Collection та додаткових базах на платформі. Визначимо, як знайти для заданої теми найцитованіші роботи, установи, що виконали більше робіт, видання, що друкують певною мовою. Поговоримо про видання певної галузі знань, перевіримо індексацію, які формати видань є та як не витрачати багато часу на оформлення публікації. Повторимо інформацію про doi та ISSN. Надамо відповіді на запитання, що будуть поставлені в реєстраційних анкетах. 

Реєстрація:

10:15-11:15  - https://bit.ly/2PPSTL7

16:15-17:15  - https://bit.ly/2DIbgi5

 

8 вересня 

Тема: Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання.

Тези: Функції журналу. Роль, права та обов’язки авторів, рецензентів, членів редколегії. Як знаходити рецензентів і хто має бути в редколегії. Технічні, наукові критерії якості та обов’язкові елементи наукових видань: сайт, ISSN, doi. Як визначити, скільки цитувань має моє видання, якщо воно не індексується у Web of Science Core Collection. На які видання слід рівнятися, що можна запозичити для розвитку власного.  Процедура подачі видання до Web of Science Core Collection; критерії, за якими проходить відбір. Надамо відповіді на запитання, що будуть поставлені в реєстраційних анкетах. 

Реєстрація:

10:15-11:15 - https://bit.ly/2F8yZc3

16:15-17:15 - https://bit.ly/3fJ1w4i

 

9 вересня 

Тема: Web of Science Core Collection для наукової роботи.

Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз літератури у Web of Science Core Collection: оператори пошуку, символи скорочення та заміни. Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, отримані цитування, самоцитування, їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн, що виконують роботи за певною темою, організацій, що фінансували аналогічні дослідження.  Збереження історій пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи цитувань. Використання Web of Science в освітньому процесі.

Надамо відповіді на запитання, що будуть поставлені в реєстраційних анкетах.

Реєстрація:

10:15-11:15 - https://bit.ly/31AramT

13:15-14:15 - https://bit.ly/3fEyEdz

15:30-16:30 - https://bit.ly/31C2I4y

 

10 вересня 

Тема: Публікаційна стратегія науковця.

Тези: Вебінар у формі відповідей на часті запитання: Що дає науковцю публікація в міжнародному виданні? Як обрати видання для публікації? Скільки коштує? Де опублікуватися безкоштовно? В яких журналах більше статей за моєю темою за останні роки?  Як зберегти перелік таких видань? Що таке високоцитована робота?  Чи є обмеження за кількістю авторів, установ, посилань в переліку літератури? Як швидко статтю прорецензують і надрукують? Структура статті, правила оформлення. Як швидко і без помилок оформити публікацію за форматом видання? Що можна/не можна робити зі статтею після публікації? Перевірка індексації видання у Web of Science Core Collection. Авторські профілі. Надамо відповіді на запитання, що будуть поставлені в реєстраційних анкетах. 

Реєстрація:

10:15-11:15 - https://bit.ly/2DsG1YN

13:15-14:15 - https://bit.ly/2XGL6TS

16:15-17:15 - https://bit.ly/31wTEy4

 

11 вересня 

Тема: Можливості аналітичного інструменту InCites.

Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ України. Які дані використовуються? Які показники розраховуються? Що таке CNCI? На що звертати увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти заклади вищої освіти  за здобутками у певній галузі. Яка установа більш ефективна в певній галузі, чому? Як проаналізувати сукупність документів за певною темою. Проінстальовані автоматичні звіти та результати з урахуванням запитів користувача.Відповіді на запитання, поставлені під час реєстрації, наприкінці вебінару.  

Реєстрація: 

10:15-11:15 - https://bit.ly/31wTg2o

16:15-17:15 - https://bit.ly/33IWzGE