Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Положення про бібліотеку