НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Правила користування

Порядок обслуговування користувачів, доступ до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою КНЕУ, які складаються на основі Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти і науки України.

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та  працівники структурних підрозділів КНЕУ.

Сторонні вузу користувачі обслуговуються лише в читальних залах із дозволу адміністрації Бібліотеки.

Читачі мають право:

 • отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, навчально-методичну літературу;
 • користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою;
 • користуватись комп’ютерною технікою для пошуку інформації;
 • брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

Для запису в бібліотеку необхідно подати:

 • студентам - студентський квиток або індивідуальний навчальний план студента (залікову книжку);
 • аспірантам - аспірантське посвідчення;
 • викладачам та співробітникам університету – посвідчення подовжене в поточному році.

Запис першокурсників здійснюється організовано по факультетах, за графіком видачі навчальної літератури. Інформація про день та години обслуговування подається на стендах біля деканатів та абонементу навчальної літератури.

Перед записом в бібліотеку користувач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити свої зобов'язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

Читачі отримують літературу на абонементах та в читальних залах за пред’явленням студентського квитка/залікової книжки:

 • Навчальна література видається на абонементі на семестр або період вивчення певної дисципліни в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам;
 • Наукові та особливо цінні видання, енциклопедії, словники, довідники, періодичні видання, видання на електронних носіях знаходяться в читальних залах і додому не видаються.
 • Дисертації та інші неопубліковані матеріали видаються до читального залу без права копіювання, сканування, фотографування на обмежений термін користування за дозволом директора бібліотеки;
 • Художня літературата літературно-художні періодичні видання видаються у кількості не більше 2-х примірників терміном до 15 днів;
 • Література замовлена з книгосховища, рідкісні та цінні видання,альбоми, поодинокі примірники, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, література підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальні зали (термін зберігання  10 днів).
 • Замовляти літературу з книгосховища можливо з локальної мережі університету та з мережі Інтернет за авторизованим доступом. Замовлення виконуються за режимом роботи бібліотеки.

Читачі мають дбайливо ставитися до книжок та інших творів друку:

 • повертати у встановлені терміни;
 • не виносити із приміщення бібліотеки літературу, якщо вона не записана в одному з облікових документів;
 • не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки;
 • не виймати картки з каталогів та картотек;
 • не порушувати розстановку фондів із відкритим доступом.

При отримані літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти  повідомити бібліотекарю, який зобов’язаний зробити службові позначки.

Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

При втраті або пошкодженні документів із фонду бібліотеки, читач повинен замінити його аналогічним документом або визнаним рівноцінним.

Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно із законодавством України.

На час літніх канікул студенти зобов’язані повернути до бібліотеки навчальну літературу та інші отримані матеріали.

Читачі щороку мають перереєстровуватись з пред’явленням усієї літератури, що за ними значиться та подовжити (при потребі) термін користування нею:

 • Викладачі та співробітники – з 1 січня до 31 березня;
 • Студенти та аспіранти – на початку кожного навчального року.

Читачі, які не перереєструвались, вважаються боржниками і Бібліотека має право їх не обслуговувати.

Користувачі повинні дотримуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

Читачі, що закінчили університет або звільнились з роботи, повинні до отримання диплому чи трудової книжки, повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх зазначених пунктах видачі.

Читачі, що втратили книжки з бібліотечною фонду, або завдали їм непоправної шкоди повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними.

Користувачі, які не розрахувались із бібліотекою після закінчення навчання або заподіяли шкоду бібліотечному фонду чи майну, несуть відповідальність згідно з законодавством України. 

Остання редакція: 03.12.19