НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Подовжено доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science02 Вересня 2019р.

Шановні науковці!

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відповідно до наказу МОН України від 27 лютого 2019 року № 269 “Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних”  отримав доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Scopus – бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Scopus є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та книжкові видання.

Web of Science – реферативна база даних наукового цитування, надається компанією Thomson Reuters. Web of Science надає можливість пошуку матеріалів з природничих, суспільних, гуманітарних наук та встановлює посилання між певними дослідженнями з використанням цитованих матеріалів і тематичних зв’язків між статтями, встановленими авторитетними дослідниками, що працюють в даній галузі.

Доступ до баз даних надано до 31.05.2020 року.

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та студентів університету, скористатися можливістю доступу до баз даних!

Доступ можливий лише з мережі університету та здійснюється за посиланнями:

https://www.scopus.com

http://webofknowledge.com

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
503-84-45, 503-84-40.