НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Подовжено доступ до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science02 Вересня 2019р.

Шановні науковці!

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» відповідно до наказу МОН України від 27 лютого 2019 року № 269 “Про затвердження Порядку забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до електронних наукових баз даних”  отримав доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Scopus – бібліографічна реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості наукових статей від компанії Elsevier. База даних індексує наукові журнали, матеріали конференцій та книжкові видання.

Web of Science – наукометрична платформа компанії Clarivate Analytics, що поєднує реферативні бази даних наукових публікацій. Web of Science надає можливість пошуку матеріалів з багатьох галузей знань та надійну аналітичну інформацію щодо показників цитованості і тематичних зв’язків між статтями.

Доступ до баз даних надано до 31.05.2020 року.

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та студентів університету, скористатися можливістю доступу до баз даних!

Доступ можливий лише з мережі університету та здійснюється за посиланнями:

https://www.scopus.com

http://webofknowledge.com

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
503-84-45, 503-84-40.