Бібліотека

Яндекс.Метрика

Дарувальники

   Одним із традиційних джерел комплектування фонду бібліотеки ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" є дари. Ще у перші роки існування бібліотека отримувала в дар книги від професорів О. М. Гуляєва, М. В. Довнар-Запольського, О. О. Ейхельмана, К. Г. Воблого, М. П. Яснопольського, М. М. Цитовича, М. М. Гілярова, графа К. К. Потоцького, інженера Я. Купріца та багатьох інших.
   Ця традиція підтримується і сьогодні. Дарування - це безоплатне передавання друкованих видань на будь-якому носії інформації, що становить предмет комплектування бібліотеки. Приймання дарів здійснюється безпосередньо у відділі комплектування бібліотеки (вул. Дегтярівська, 49г, кімн. 108), а також в читальних залах бібліотеки.
Бібліотека висловлює щиру вдячність всім дарувальникам за внесок у поповнення її фонду!

2018 рік

Дар від організацій

III квартал 2018 року:

 • БО "Інститут стратегічних оцінок"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Рахункова палата України
 • Тернопільський Національний Економічний Університет
 • ТОВ Видавничий Дім "Україна Бізнес"
 • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Дар від організацій

II квартал 2018 року:

 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВНЗ "Національна академія управління"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Державна служба фінансового моніторингу України
 • Дніпровський державний технічний університет
 • ДПРПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут економіки промисловості НАН України
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Тернопільський Національний Економічний Університет. ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Український центрекономічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова

Дар від організацій

I квартал 2018 року:

 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДПРПВ "Преса"
 • ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
 • Інститут міжнародної освіти
 • Лабораторія законодавчих ініціатив
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Одеський національний економічний університет
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Наші дарувальники:
 

ІIквартал 2018 року:

 • Акімова Л. М. – професор кафедри публічного адміністрування МАУП

 • Башнянин Г. І. – д.е.н., професор Львівського торговельно-економічного університету

 • Білоскурський Р. Р. – д.е.н. Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича

 • Бортнікова Л. П. – д.е.н., доцент КНЕУ

 • Бровченко М. Н. – співробітник КНЕУ

 • Вільчинський Ю. M. – д.філос.н., професор КНЕУ

 • Всеволодова Т. А. – співробітник КНЕУ

 • Гайдуцький П. І. – академік Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор

 • Задарейко К. О. – студентка КНЕУ

 • Зайцев Е. П. – професор кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії НАУ

 • Звонар В. П. – кандидат економічних наук НАН України

 • Криворучко С. В. – к.т.н., доцент, дипломат, підприємець, засновник і власник групи компаній (sergegrey1@gmail.com)

 • Решетнікова І. Л. – д.е.н., професор КНЕУ

 • Рязанова Н. С. – к.е.н., доцент КНЕУ

 • Савранський Р. С. – менеджер проектів партії "Солідарність"

 • Севастьянов В. І. – автору проекту "Vivat, Ukraina!"

 • Смолянюк В. Ф. – д.політ.н., професор КНЕУ

 • Тищенко О. П. – д.е.н., професор КНЕУ

 • Чугаєв О. А. - к.е.н., доцент Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

 • Чужиков В. І. – д.е.н., професор, проректор КНЕУ

 • Фурман А. В. – професор, гол. редактор журналу "Психологія і суспільство" ТНЕУ

Наші дарувальники:
 

Iквартал 2018 року:

 • Alireza Rasfegari

 • Базилюк Борис Григорович – доцент КНЕУ
 • Безверхий Костянтин Вікторович – доктор кафедри обліку і оподаткування КНЕУ
 • Гальперіна Любов Павлівна – професор КНЕУ
 • Гурнак Віталій Миколайович
 • Гусєва Ірина Юріївна – співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Кириленко Сергій Анатолійович – ст. викладач КНЕУ
 • Кохан Лідія Петрівна – співробітник КНЕУ
 • Лянко Назар Ігорович – студент КНЕУ
 • Лебедєва В.М. – укладач
 • Матвієнко Олена Сергіївна – випускник КНЕУ
 • Мацук Зоряна Андріївна
 • Медвідь Федір Михайлович – професор КНЕУ
 • Нікітін Андрій Валерійович – доцент КНЕУ
 • Олефір Анна
 • Омельченко Юлія Юріївна – аспірант КНЕУ
 • Осіпа Руслан Адольфович – випускник КНЕУ
 • Павлюк Олена Олександрівна
 • Погоріла Лідія Михайлівна – викладач КНЕУ
 • Поліщук Євгенія Анатоліївна – професор КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна – доцент КНЕУ
 • Сибірянська Юлія Володимірівна – доцент КНЕУ
 • Хайнеманн Андре – професор, доктор
 • Шульга Ольга Антонівна – докторант КНЕУ

Наші дарувальники:

I квартал 2018 року:

 • Білик Андрій Іванович
 • Бондар Марія Миколаївна
 • Всеволодова Тетяна Анатоліївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Гусєва Ірина Юріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Диба Михайло Іванович - професор КНЕУ
 • Долінський Леонід Борисович - доцент КНЕУ
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кравцова Тетяна Миколаївна
 • Крохмалюк Дмитро Іванович
 • Машкова Інна Миколаївна
 • Медвідь Федір Михайлович
 • Сибірянська Юлія Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Терещенко Олег Олександрович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Туртова Надія Олександрівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Фліссак Костянтин Андрійович
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ

2017 рік

Дар від організацій

IV квартал 2017 року:

 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ "Київський міжнародний університет
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини"

 • Група стратегічних та безпекових студій

 • ДННУ "Академія фінансового управління"

 • ДПРПВ "Преса"

 • Закарпатське обласне товариство борців за незалежність України у ХХ столітті

 • Інститут бізнес-освіти КНЕУ

 • Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

 • Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень

 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України

 • Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка

 • Кафедра інформаційних систем в економіці КНЕУ

 • Кафедра економіки і менеджменту агробізнесу КНЕУ

 • Кафедра психології КНЕУ

 • Кафедра статистики КНЕУ

 • Кафедра стратегії підприємств КНЕУ

 • Кафедра теорії та історії права КНЕУ

 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ

 • Кафедра фізичного виховання КНЕУ

 • Кафедра фінансів КНЕУ

 • Київський національний університет будівництва і архітектури

 • Компанія Henley&Partners

 • Львівський національний університет ім. Івана Франка

 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова

 • Наукова бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

 • Національна академія статистики, обліку та аудиту

 • Національна парламентська бібліотека України

 • Національний інститут стратегічних досліджень

 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України

 • ПВНЗ "Київський інститут бізнесу та технологій" ТОВ

 • Програма USAID "Нове правосуддя"

 • Редакційно-видавничий центр Державного університету інфраструктури і технологій

 • ТОВ Видавничий Дім "Слово"

 • Українська бібліотечна асоціація

 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова

 • ФОП "Сухачов"

 • Харківська державна академія культури

 • Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

Дар від організацій

III квартал 2017 року:

 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет еконоиіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДПРПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • НДІ економічного розвитку КНЕУ
 • Taylor&Francis Group
 • ТОВ "Кондор Видавництво"
 • Українська Асоціація Маркетингу
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

II квартал 2017 року:

 • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • Видавництво "Знання"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
 • Кафедра інвестиційної діяльності КНЕУ
 • Кафедра маркетингу КНЕУ
 • Кафедра теорії та історії права КНЕУ
 • Краківський економічний університет (Польща)
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Одеський національний економічний університет
 • Рахункова палата України
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

I квартал 2017 року:

 • Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів
 • Благодійний фонд Івана Лозового
 • ВГО "Громадянська мережа "Опора"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Глобальна Організація Союзницького Лідерства
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП РПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса
 • Інститут суспільної трансформації
 • Кафедра аудиту КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Координатор проектів ОБСЄ в Україні
 • Луцький національний технічний університет
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Новочеркасский политехнический институт
 • Організація Об'єднаних Націй по торгівлі та розвитку ЮНКТАД
 • Проект ЄС "Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Українська бібліотечна асоціація
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Факультет економіки та управління КНЕУ
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Юридичний факультет КНЕУ

Наші дарувальники:

IV квартал 2017 року:

 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Білик Марія Дмитрівна

 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ

 • Береза Андрій Мартинович

 • Бондар Микола Іванович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Буняк Валерій Сергійович - випускник КНЕУ

 • Васильківська Ірина Петрівна - доцент КНЕУ

 • Габідулін Ібрагім Абдулович

 • Гавриш Михайло Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Гапоненко Віра Анатоліївна - доцент КНЕУ

 • Герасименко Оксана Олександрівна - доцент КНЕУ

 • Дворецька Галина Власівна

 • Диба Михайло Іванович - професор КНЕУ

 • Засипкіна Ірина Віталіївна - випускник КНЕУ

 • Кандибальська Ірина Вікторівна - співробітник КНЕУ

 • Кириленко Тетяна Іванівна - заступник директора бібліотеки КНЕУ

 • Ковальов Денис Юрійович - випускник КНЕУ

 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ

 • Лісняк Владислав Григорович

 • Лук'яненко Дмитро Григорович - ректор КНЕУ

 • Майорова Тетяна Володимирівна - зав. кафедрою КНЕУ

 • Махсма Марія Борисівна - доцент КНЕУ

 • Москаленко Олександра Миколаївна - професор КНЕУ

 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ

 • Опарін Валерій Михайлович - професор КНЕУ

 • Перебийніс Анастасія Андріївна - випускник КНЕУ

 • Поплавська Оксана Миколаївна - доцент КНЕУ

 • Рєпіна Інна Миколаївна - професор КНЕУ

 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ

 • Сабадін О. - студент КНЕУ

 • Свинчук Анастасія Анатоліївна - ст. викладач КНЕУ

 • Слободяник Юлія Борисівна

 • Смолянюк Володимир Федорович - зав. кафедрою КНЕУ

 • Стойка Вікторія Степанівна

 • Трохименко Л.М.

 • Чекотовський Едуард Васильович

 • Червінська Любов Петрівна - професор КНЕУ

 • Чинчик Анатолій Анатолійович

 • Якубовська Світлана Василівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ

 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

 • Яценко Ольга Миколаївна - професор КНЕУ

Наші дарувальники:

III квартал 2017 року:

 • Береза Андрій Мартинович
 • Бисага Катерина Володимирівна
 • Брітченко Ігор
 • Бульбенюк Світлана Степанівна - доцент КНЕУ
 • Верба Ігор Володимирович
 • Галушка Леся Олексіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Дашкевич Микола Васильович - співробітник КНЕУ
 • Іоніцой Євгенія
 • Каракуц Денис Романович - студент КНЕУ
 • Кот Олексій Олександрович
 • Кошелева Ніна Василівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Лопушняк Галина Степанівна - професор КНЕУ
 • Лук'яненко Дмитро Григорович - ректор КНЕУ
 • Махсма Марія Борисівна - доцент КНЕУ
 • Мозговий Олег Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Перебийніс Анастасія Андріївна
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович - професор КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Савлук Михайло Іванович
 • Саламін Оксана Степанівна
 • Силантьєв Сергій Олексійович - доцент КНЕУ
 • Стояновська В. В.
 • Суторміна Валентина Миколаївна
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ

Наші дарувальники:

II квартал 2017 року:

 • Базилюк Я. Б.
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Брегеда Олена Анатоліївна - доцент КНЕУ
 • Власова Інна Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Власюк Олександр Степанович
 • Довгань Віктор
 • Ковальова Марина Володимирівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Козлов Євген Васильович - доцент КНЕУ
 • Писаренко Раїса Миколаївна
 • Пустовойт Олег Валентинович
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Скленар І. М.
 • Стрельник Світлана Олександрівна - доцент КНЕУ
 • Суторміна Валентина Миколаївна
 • Циганкова Тетяна Михайлівна - зав. кафедрою КНЕУ
 • Чиж Марина Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

Наші дарувальники:

I квартал 2017 року:

 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав.кафедрою КНЕУ
 • Вавженчук Сергій Ярославович - доцент КНЕУ
 • Войтко Сергій Васильович
 • Гавриш Михайло Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Голибард Євген Іванович
 • Гринів Лідія Святославівна
 • Дмитрук Анастасія
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Ковальова Марина Володимирівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Костирко Лідія Андріївна
 • Кулініч Ольга Олексіївна
 • Кухар Сергій Вікторович
 • Ласка Людмила Олексіївна - співробітник бібліотекиКНЕУ
 • Лопух Ксенія Володимирівна - ст. викладач КНЕУ
 • Мартинюк Оксана Анатоліївна - доцент КНЕУ
 • Панасюк Броніслав Якович
 • Попадинець Назарій Миколайович
 • Преснякова Олена Володимирівна
 • Присухін Сергій Іванович - доцент КНЕУ
 • Тимошенко Віра Іванівна
 • Тищенко Марія Петрівна - доцент КНЕУ
 • Тютюнник Юліан Геннадійович
 • Фадєєв Олександр
 • Фліссак Костянтин Андрійович
 • Хохина Світлана Валеріївна
 • Чекотовський Едуард Васильович
 • Шкода Тетяна Никодимівна - доцент КНЕУ
 • Юша Тетяна Вікторівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Януш Ядвіга Вацлавівна
 • Ясько Ганна Леонідівна - співробітник бібліотеки КНЕУ

2016 рік

Дар від організацій

IV квартал 2016 року:

 • Бібліотека Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • Бібліотечний фонд Національного банку України
 • Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ
 • ВНЗ "Київський міжнародний університет"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДП РПВ "Преса"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра вищої математики факультету інформаційних систем і технологій КНЕУ
 • Кафедра економіко-математичного моделювання КНЕУ
 • Кафедра менеджменту і адміністрування Херсонського державного університету
 • Кафедра педагогіки та психології КНЕУ
 • Кафедра політичної історії КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ
 • Кафедра філософії КНЕУ
 • Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету Державної фіскальної служби України
 • Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України
 • Наукова бібліотека Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського"
 • Науково-технічна бібліотека Київського Національного університету технологій та дизайну
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • ТЗОВ "Видавництво "Ірбіс Комікси"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну"
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
 • Юридичний факультет КНЕУ

Дар від організацій

IIІ квартал 2016 року:

 • Аналітичний центр "Нова Економіка"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 •  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • Лабораторія законодавчих ініціатив
 • Львівський торговельно-економічний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Одеський національний економічний університет
 • Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Дар від організацій

II квартал 2016 року:

 • Аудиторська палата України
 • ВБО "Інститут місцевого розвитку"
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВПЦ "Економічна думка ТНЕУ"
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Київський інститут бізнесу та технологій
 • МБО "Екологія-Право-Людина"
 • Навчально-методичний відділ КНЕУ
 • Наукова бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету
 • Наукова бібліотека НПУ ім. М. П. Драгоманова
 • Національна парламентська бібліотека України
 • Національний авіаційний університет
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку
 • СПД Арефьев В. Н.
 • Спілка економістів України
 • ТОВ "Видавничий Дім "Україна Бізнес"
 • ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова
 • Університет економічний м. Краків (Польща)
 • Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України
 • Центр науково-гуманітарної інформації ХГУ "Народна українська академія"
 • Юридичний факультет КНЕУ

Дар від організацій

I квартал 2016 року:

 • ACCA - Представництво Асоціації Присяжних Сертифікованих бухгалтерів в Україні, державах Прибалтики та Кавказу
 • ВГО "Український центр вивчення історії Голокосту"
 • ВД "Академперіодика" НАН України
 • ДННУ "Академія фінансового управління"
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. ПтухиНАН України
 • Кафедра банківської справи КНЕУ
 • Кафедра історії та теорії господарства КНЕУ
 • Кафедра менеджменту КНЕУ
 • Кафедра обліку підприємницької діяльності КНЕУ
 • Кафедра управління персоналом та економіки праці КНЕУ
 • Національний інститут стратегічних досліджень
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України
 • Одеський національний економічний університет
 • Редакційна колегія наукового журналу "Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України"
 • Спілка економістів України
 • Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 • Тернопільський національний економічний університет
 • ТОВ "Видавництво «Знання»
 • Українська Гельсінська спілка з прав людини
 • Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова
 • Університет економічний м.Краків (Польща)
 • Факультет економіки агропромислового комплексу КНЕУ
 • Фонд Василя Хмельницького K.Fund
 • Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
 • Юридична фірма "Антіка"
 • Юридична фірма "Салком"
 • Юридичний факультет КНЕУ

Наші дарувальники

IV квартал 2016 року:

 •  Великоіваненко Галина Іванівна - професор КНЕУ
 • Возна Людмила Юріївна
 • Галушка Леся Олексіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Долинський Леонід Борисович - доцент КНЕУ
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Кульчицька Лариса Юріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Манжос Тетяна Василівна - доцент КНЕУ
 • Мащенко Тетяна Йосипівна
 • Мухладі Анна Іванівна
 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ
 • Олефіренко Вікторія Володимирівна - ст. викладач КНЕУ
 • Пантелеєв Володимир Павлович
 • Поддєрьогін Анатолій Микитович - професор КНЕУ
 • Прибутько Петро Степанович - доцент КНЕУ
 • Роговська Тамара Ростиславівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Сацький Павло Вікторович - доцент КНЕУ
 • Сєвонькаєва Ольга Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Слав'юк Ростислав Анатолійович
 • Соловйова Ніна Ігорівна
 • Ткачук Олег Степанович
 • Чекотовський Едуард Васильович
 • Ющенко Н. Л.

IIІ квартал 2016 року:

 • Антонюк Лариса Леонтіївна - директор інституту вищої освіти КНЕУ
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Булієнко Тетяна Георгіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Гавриш Михайло Михайлович - доцент КНЕУ
 • Дорошук Ганна Анатоліївна
 • Дригайло Василь Герасимович
 • Карлін Микола Іванович
 • Козарезенко Людмила Володимирівна
 • Коцупатрий Михайло Миколайович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Олійник Яна Вікторівна - професор КНЕУ
 • Орешнік Олександра Борисівна
 • Остапенко Ельвіра Олексіївна - ст.викладач КНЕУ
 • Петренко Анна Василівна - студент КНЕУ
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Савченко Леся Анатоліївна
 • Сагайдак Михайло Петрович
 • Стефанчук Марина Миколаївна
 • Тищенко Марія Петрівна - доцент КНЕУ
 • Шкворець Юрій Філімонович
 • Шкода Тетяна Никодимівна - доцент КНЕУ

Наші дарувальники

II квартал 2016 року:

 • Адріанова Тетяна Павлівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Акімов Олександр Олексійович
 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав. кафедрою КНЕУ 
 • Безверхий Костянтин Вікторович - доцент КНЕУ
 • Бровченко Марія Нилівна - співробітник КНЕУ
 • Бусол Олена Юріївна
 • Васильківська Ірина Петрівна - доцент КНЕУ
 • Гнилицька Лариса Володимирівна - професор КНЕУ
 • Гурнак Лідія Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Дейнега Наталія Сергіївна - студент КНЕУ
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Касьянов Володимир Олександрович
 • Кандибальська Ірина Вікторівна - співробітник КНЕУ
 • Кириленко Тетяна Іванівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Киричук Віра Іванівна - заст. директора бібліотеки КНЕУ
 • Кіндзерський Юрій Вікторович
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кучерова Ірина Миколаївна
 • Лагнюк Олеся Миколаївна
 • Мельник Олексій Михайлович - професор КНЕУ
 • Михальський Віктор Володимирович
 • Ніколенко Лідія Андріївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Позднишев Євген В'ячеславович - доцент КНЕУ
 • Поплавська Олена Миколаївна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Проскурко Наталія Михайлівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Роговська Тамара Ростиславівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Савченко Василь Антонович - професор КНЕУ
 • Смолянюк Володимир Федорович - зав. кафедрою КНЕУ
 • Соколова Ольга Борисівна - ст. викладач КНЕУ
 • Степура Марина Михайлівна - доцент КНЕУ
 • Хомич Микола Харитонович
 • Чиж Марина Миколаївна
 • Яворівський Володимир Олександрович
 • Яременко Ганна Сергіївна - співробітник бібліотеки КНЕУ

Наші дарувальники

I квартал 2016 року:

 • Акімова Людмила Миколаївна
 • Акімов Олександр Олексійович
 • Андрос Світлана Вікторівна
 • Аржевітін Станіслав Михайлович - зав.кафедрою КНЕУ
 • Волохова Ірина Семенівна
 • Галіцин Володимир Костянтинович - зав.кафедри КНЕУ
 • Гальперіна Любов Павлівна - доцент КНЕУ
 • Дмитрук Михайло Михайлович
 • Івасів Ігор Богданович - професор КНЕУ
 • Кириленко Сергій Анатолійович - ст. викладач КНЕУ
 • Клименко Зінаїда Йосипівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Козлов Євген Васильович - викладач КНЕУ
 • Колот Анатолій Михайлович - проректор КНЕУ
 • Кошелева Ніна Василівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Краус Наталія Миколаївна
 • Кудласевич О.М.
 • Кузнєцова Наталія Семенівна
 • Куриленко Тетяна Володимирівна - директор бібліотеки КНЕУ
 • Лопух Ксенія Володимирівна - ст.викладач КНЕУ
 • Максимів Юлія Василівна
 • Марчак Віталій Ярославович
 • Мацкевич Тетяна Федорівна - співробітник бібліотеки КНЕУ
 • Мельник Олексій Михайлович - професор КНЕУ
 • Оболенська Тетяна Євгенівна - проректор КНЕУ
 • Озеран Алла Володимирівна - доцент КНЕУ
 • Петрашко Людмила Петрівна - доцент КНЕУ
 • Романьок Тетяна Володимирівна
 • Руженський Микола Мусійович
 • Рязанова Надія Сергіївна - доцент КНЕУ
 • Соломаха Артем Григорович
 • Слав'юк Ростислав Анатолійович
 • Суслов Олег Павлович - професор КНЕУ
 • Тимчук Людмила
 • Фещенко Валентина Михайлівна - професор КНЕУ
 • Філоненко Ганна Геннадіївна
 • Цимбалюк Світлана Олексіївна - доцент КНЕУ
 • Чуб Павло Михайлович - доцент КНЕУ
 • Чужиков Віктор Іванович - проректор КНЕУ
 • Юхименко Петро Іванович

Колектив щиро вдячний:
Кириленко Сергію Анатолієвичу - заступнику декана обліково-економічного факультету, який передав до бібліотеки 31 прим. книг;
Савлуку Михайлу Івановичу - професору кафедри банківської справи університету, який передав до бібліотеки 29 прим. книг.

 У березні 2013 р. анонсовано два цікавих видання, які були подаровані бібліотеці авторами цих книг: 


 

Нелеп В. М. Економіка і мистецтво - посібник з естетичного виховання студентської молоді та гуманізації економічної освіти.

 

 

Wiehn E. R. MenschWerdenn: Dem Leben seinen Sinn geben Erinnerungen. 1937-2012.
Інші книги Ергарда Роя Віна у бібліотеці:
Він Е. Р. Німецько-українська співпраця : будівництво мостів з Європи в Європу протягом 1989-2009 рр.:  університетський, гуманітарний, публіцистичний та людський виміри  [Електронний ресурс] : [пер. з нім.]  / Ергард Рой Він ; з вступ. сл. А. І. Смислова, О. Ф. Іванова, В. М. Коваленка та Гельмута Генгстлера. - К. : КНЕУ, 2009. - 160 с. : фото. - Загл. с титул. екрана. - Електрон. версія друк. видання . - ISBN 978-966-483-249-3.

 

У жовтні 2012р. бібліотека експонувала виставку "Книги, подаровані читачами КНЕУ", присячену всім дарувальникам. Читачі могли переглянути книги, які були подаровані останні декілька років, у холі читального залу професорсько-викладацького складу (к. 409).
Остання редакція: 02.10.18