НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Періодичні видання 2018 р.

Місце знаходження підрозділів, наведених у списку. 
Надходження періодичних видань за попередні роки див. у базі даних Електронного каталогу "PERP - Періодичні видання".

Газети

Індекс Назва Термін передплати Кіл-ть Місце знаходження
1 40528 Kyiv Post (англ.) 1-12 1 зп
2 40224 Голос України 1-12 2 зпч/з №5
3 33594 Все про бухгалтерський облік 1-12 1 зп
4 60025 Новий бюджетний облік 1-12 1 зп
5 61009 Освіта 1-12 1 зп
6 30670 Педагогічна газета 1-12 1 зп
7 40267 Податки та бухгалтерський облік 1-12 1 зп
8 68836 Спецвипуск газети "Освіта України" (виходить замість "Атестаційного вісника") 1-12 1 зп
9 95902 Судовий вісник - юридична практика 1-12 1            ч/з №5
10 40227 Урядовий кур'єр 1-12 1          зпч/з №5
11 89058 Фінансовий моніторинг 1-12 1               зп
12 21615 Юридичний вісник України 1-12 1            ч/з №5

Журнали. Україна

Індекс Назва Термін передплати Кіл-ть Місце знаходження
1 23529 Journal of European Economy (англ.) 1-12 1 зп
2 8087 The Ukrainian Journal of Business Law (англ.) 1-12 1  зп
3 102878 Автоматизація технологічних і бізнес-процесів 1-12 1 зп
4 21847 Агросвіт 1-12 1 зп
5 21842 Актуальні проблеми економіки  1-12  1 зп
6 6687 Альманах фінансових послуг 1-12 1 зп
7 23278 Аудитор України 1-12 1 зп
8 74060 Банківська справа 1-12  1 зп
9 90704 Банковский менеждмент 1-12 1 зп
10 21950 Бібліотечна планета 1-12  1 НМВ
11 74049 Бібліотечний вісник 1-12 1 НМВ
12 9923 Бібліотечний форум: історія, теорія і практика 1-12 1 НМВ
13 74053 Бухгалтерський облік та аудит 1-12  1 зп
14 22670 Бюлетень Міністерства юстиції України 1-12 1 ч/з №5
15 92024 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Зміни до збірника 1-12 1 зп
16 23823 Вища освіта України 1-12 1 зп
17 21876 Вища школа 1-12 1 зп
18 40358 Вісник Верховного Суду України 1-12 1 ч/з №5
19 74156 Вісник господарського судочинства України 1-12 1 ч/з №5
20 21910 Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 1-12 1 зп
21 40379 Вісник Книжкової Палати 1-12 1 НМВ
22 40842 Вісник Конституційного Суду України 1-12   ч/з №5
23 48335 Вісник Національної Академії державного управління при Президентові України 1-12 1 зп
24 74155 Вісник Національної Академії правових наук України (Харків) 1-12 1 ч/з №5
25 23622 Вісник Тернопільського національного економічного університету 1-12 1 зп 
26 74089 Всесвіт 1-12 1 аб. худ. літ.
27 98061 Гроші 1-12 1 зп
28 68555 Дати та події 1-12 1 аб. худ. літ.
29 95655 Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво 1-12 1 зп
30 74183 Дзвін 1-12 1 аб. худ. літ.
31 74161 Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал 1-12 1 зп
32 21972 Економіка і прогнозування 1-12 1 зп
33 49222 Економіка розвитку 1-12 1 зп
34 1751 Економіка та держава 1-12 1 зп
29 74158 Економіка України 1-12 1 зп
30 86478 Економіка. Менеджмент. Бізнес 1-12 1 зп
35 74182 Економіка. Фінанси. Право 1-12 1 зп
36 48382 Економіст 1-12 1 зп
37 9414 Економічна теорія 1-12 1 зп
38 14080 Економічний часопис - ХХІ 1-12 1 зп
39 23527 Журнал Європейської економіки (Тернопіль) 1-12 1 зп
40 89539 Захист інформації 1-12 1 зп
41 9641 Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право 1-12 1 зп
42 95475 Искатель. Украина 1-12 1 аб. худ. літ.
43 23892 Інвестиції: практика та досвід 1-12 1 зп
44 68130 Інтелектуальна власність в Україні 1-12 1 зп
45 40637 Інформаційний бюлетень з охорони праці 1-12 1 зп
46 37620 Казна України 1-6 1 зп
47 22794 Календар знаменних і пам'ятних дат 1-12 1 аб.худ.літ.
48 70463 Кибернетика и системный анализ 1-12 1 ч/з №7
49 11109 Компьютеры, сети, программирование 1-12 1 ч/з №7
50 22795 Літопис авторефератів дисертацій 1-12 1 зп
53 74352 Літопис журнальних статей 1-12 1 зп
54 74568 Літопис книг 1-12 1 зп
55 22942 Маркетинг в Україні 1-12 1 зп 
56 8778 Маркетинг  - комплект (ж. "Маркетинг и реклама", ж. "Маркетинговые исследования в Украине") 1-12 1 зп
57 74318 Міжнародний туризм 1-12 1 зп
58 11460 Наука і оборона 1-12 1 зп
59 74341 Наука та наукознавство 1-12 1 зп
60 22879 Наука, технології та інновації 1-12 1 зп
61 98013 Оборонний вісник 1-12 1 зп
62 49303 Освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання (з DVD) 1-12 1 зп
63 40433 Офіційний вісник України 1-12 1 зп, ч/з №5
64 74377 Охорона праці 1-12 1 зп
65 37688 Пам'ятки України. Науковий альманах 1-12 1 зал. укр.
66 74105 Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України 1-12 1 зп
67 74576 Підприємництво, господарство і право 1-12 1 зп
68 86689 Право та інновації 1-12 1 зп
69 74424 Право України. Юридичний журнал 1-12 1 ч/з №5
70 90853 Проблеми програмування. Проблемы программирования 1-12 1 зп
71 74002 Проблемы управления и информатики. Международный научно-технический журнал 1-12 1 зп
72 89168 Публічне право 1-12 1 ч/з №5
73 74435 Радиоаматор. Международный радиолюбительский журнал 1-12 1 ч/з №7
74 48727 Радиокомпоненты 1-12 1 ч/з №7
75 95025 Радуга 1-12 1 аб.худ.літ.
76 48356 Регіональна економіка 1-12 1 зп 
77 1084 Ринок праці та зайнятість населення 1-12 1 зп
78 99827 Світ фінансів 1-12 1 зп
79 95374 Світогляд 1-12 1 аб.худ.літ.
80 23918 Системні дослідження і інформаційні технології 1-12 1 зп
81 74276 Соціологія: теорія, методи, маркетинг 1-12 1 зп
82 89353 Справочник экономиста 1-12 1 зп
83 22614 Статистика України 1-12 1 зп, ч/з №7
84 93713 Статистичний щорічник України. Держкомстат України 1-12 1 зп
85 23733 Страхова справа. Український науково-практичний журнал 1-12 1 зп
86 91888 Судова апеляція 1-12 1 ч/з №5
87 60136 Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки в адміністративних справах 1-12 1 ч/з №5
88 60164 Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки у господарських  справах 1-12 1 ч/з №5
89 60165 Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки у кримінальних справах 1-12 1 ч/з №5
90 60166 Судова практика Верховного Суду. Правові позиції та висновки у цивільних справах 1-12 1 ч/з №5
91 86480 Сучасний захист інформації 1-12 1 зп, ч/з №7
92 16442 Теорія і практика інтелектуальної власності 1-12 1 зп
93 74541 Україна: аспекти праці 1-12 1 зп
94 91640 Українська родина (з CD) 1-12 1 зал. укр.
95 74499 Український історичний журнал 1-12 1 зп
96 22411 Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2 "Техніка. Промисловість. Сільське господарство" 1-12 1 зп
97 22412 Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3 "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво" 1-12 1 зп
98 91819 Український туризм 1-12 1 зп
99 105060 Управління якістю  1-12 1 зп
100 22668 Финансовые услуги 1-12 1 зп
101 74299 Філософська  думка 1-12 1 зп
102 74580 Фінанси України 1-12 1 зп
103 89106 Фінансовий контроль 1-12 1 зп
104 68590 Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 1-12 1 зп
105 1578 Формування ринкових відносин в Україні 1-12 1 зп
106 86679 Цивільний захист і техногенна безпека 1-12 1 зп
107 1757 Юридична Україна  1-12 1 ч/з №5

Журнали. Росія

Індекс Назва Термін передплати Кіл-ть Місце знаходження
1 70823 Библиография 1-6 1 НМВ
2 81774 Библиотечное дело 1-6 1 НМВ
3 70997 Вестник МГУ. Серия 6. Экономика 1-6 1 зп
4 10626 Вопросы статистики 1-6 1 зп
5 10627 Вопросы экономики 1-6 1 зп
6 93580 Вопросы экономических наук 1-6 1 зп
7 11245 Маркетинг 1-6 1 зп
8 15507 Международная экономика 1-6 1 зп
9 11334 Мировая экономика и международные отношения 1-6 1 зп
10 13424 Научные и технические библиотеки 1-6 1 НМВ
11 11558 Общественные науки и современность 1-6 1 зп
12 15148 Общество и экономика 1-6 1 зп
13 99643 Психология. Журнал Высшей школы экономики 1-6 1 зп
14 13735 РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 1-6 1 зп
15 13443 Российский экономический журнал 1-6 1 зп
16 57181 Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литература. Сер.2, Экономика: РЖ  1-6 1 зп
17 13043 США, Канада: экономика-политика-культура 1-6 1 зп
18 12843 Финансы 1-6 1 зп
19 57105 Экономика (библиографическая информация) 1-6 1 зп
20 71112 Экономика и математические методы 1-6 1 зп
21 96637 Экономические науки 1-6 1 зп
22 79264 Экономический журнал Высшей школы экономики 1-6 1 зп

 

Остання редакція: 22.10.19