Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека отримала електронні видання06 Жовтня 2017р.

 

Еnglish for students in finance. Part 1 [Електронний ресурс] = Англійська мова для студентів фінансових спеціальностей : навч. посіб. з англ. мови для студ. І курсу фін. спец. : у 2 ч. Ч. 1 / [Ю. М. Мендрух, О. О. Максименко, Д. В. Кузьменко та ін.] ; за заг. ред. Е. І. Щукіної ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 298 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-183-0. - ISBN 978-966-926-184-7
Еnglish for students in finance. Part 2 [Електронний ресурс] = Англійська мова для студентів фінансових спеціальностей : навч. посіб. з англ. мови для студ. 2 курсу фін. спец. : у 2 ч. Ч. 2 / [Е. І. Щукіна, О. О. Кузнєцова, О. В. Бєлякова] ; за заг. ред. Е. І. Щукіної ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 282 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-183-0. - ISBN 978-966-926-185-4
Зберігаючи традиції творимо майбутнє: 15 років кафедри історії та теорії господарства [Електронний ресурс] : довід.-публ. вид. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад. А. Ф. Павленко, В. М. Фещенко, А. І. Чуткий та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2017. - 44, [4] с.
Студентський порадник [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. за вип. А. М. Колот. - 14-те вид., допов. і перероб. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2017. - 273 с. - Назва з титул. екрану.

Електронні видання можна переглянути в «Електронній бібліотеці»!