Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Перевірка на плагіат

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.
 
В Університеті процедурі обов’язкової перевірки підлягають такі види робіт:
‒ наукові та навчально-методичні праці науково-педагогічних працівників Університету;
‒ рукописи статей в наукових періодичних виданнях Університету;
‒ дисертації докторантів, аспірантів та осіб, прикріплених до Університету з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук;
‒ кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр та інші роботи студентів.
 
Перевірка здійснюється в Системі StrikePlagiarism (https://www.strikeplagiarism.com/).
 
Контакти:
кімн. 501 (вул. Дегтярівська, 49 Г)
 

 

Остання редакція: 01.07.24