НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Український індекс наукового цитування

Веб-сайт Український індекс наукового цитування — це складова програмно-апаратного комплексу для забезпечення моніторингу суб'єктів наукової діяльності України. Призначення системи — забезпечення збору, обробки та надання доступу до даних щодо показників активності індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності України.

Сайт надає аналітичну інформацію про вчених та наукові установи України, їх публікаційну активності, дозволяє дізнатися показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники.

В базах даних сайту зберігаються реєстри індивідуальних та колективних суб'єктів наукової діяльності, інформація про публікації й показники їх цитованості отримується сайтом із зовнішніх наукометричних джерел: 
           • міжнародного реєстру учених ORCID;
           • наукометричних платформ Web of Science та  SciVerse Scopus;
           • науково-видавничої інфраструктури «Наукова періодика України» .

 
 
Остання редакція: 27.09.19