НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Подарунок бібліотеці08 Січня 2020р.

Наукова бібліотека імені М. В. Довнар-Запольського висловлює щиру подяку білоруському історику Валентині Михайлівні Лебедєвій за рецензування інформаційно-бібліографічного ресурсу «М. В. Довнар-Запольський – фундатор Київського комерційного інституту» та за подаровані наукові видання:
 
 
Даследчык гісторыі трох народаў : М. В. Доўнар-Запольскі : (зборнік навуковых артыкулаў і дакументаў) / Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Бранскі дзярж. пед. ін-т ім. І. Пятроўскага, Укр. дзярж. навук.-даслед. ін-т арх. справы і дакументазнаўства, Рэчыц. гарвыканкам ; пад рэд. В. М. Лебедзевай. – Гомель ; Рэчыца, 2000. – 293 с. : іл.
Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі : біябібліягр. паказ. / Гомел.  дзярж. ун-т імян. Ф. Скарыны, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і архіўн. справы, Нац. архіў Рэсп. Беларусь, Укр. дзярж. навук.-даслед. ін-т архіўн. справы і дакументазнаўства, Бранскі дзярж. пед. ун-т імян. І. Г. Пятроўскага ; уклад.: В. М. Лебедзева (кіраўн.) [та ін.]. – Выд. 2-е, дапов. – Мінск : БелНДІДАС, 2007. – 168 с.
Рэчыцкі край : да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі, Гомел. дзярж. ун-т ім. Ф. Скарыны, Рэчыц. райвыканкам ; уклад.: А. Б. Доўнар, В. М. Лебедзева ; навук. рэд. В. Ф. Голубеў. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 399 с. : іл. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).
Пропонуємо читачам ознайомитись з науковими виданнями в читальних залах бібліотеки.