Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у січні 2024 р.16 Січня 2024р.

Адаптивні моделі у прийнятті рішень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. І. Великоіваненко, Ю. В. Коляда, В. Г. Кравченко, К. А. Семашко; під заг. ред. Ю. В. Коляди ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 176 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-465-7.
Мовні освітні технології у вимірі мультикультуралізму [Електронний ресурс] : монографія / [Л. М. Бондарчук, Т. А. Кумейко, О. М. Лазаренко та ін. ; упоряд. Л. Козловська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 176 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-464-0.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!