НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у липні 2021 р.08 Липня 2021р.

Політичне лідерство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [В. А. Гапоненко, С. С. Бульбенюк, М. С. Гурицька та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. - 324 с. : табл. – Назва з титул. екрану. - Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-926-375-9.
Правничі студії імені Василя Івановича Синайського: підприємницьке право у контексті цифрової трансформації [Електронний ресурс] : зб. матеріалів круглого столу, м. Київ, 7 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: С. І. Шимон (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 137, [1] с. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-377-3.
Публічне управління в історії держави: погляд молодого покоління [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Всеукр. учнів. конкурсу наук. есе "Публічне упр. в історії укр. держави", (10-19 трав. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т екон. та упр., Каф. нац. екон. та публічного упр. ; [редкол.: Л. М. Ємельяненко, В. А. Гапоненко, В. І. Усик, Н. В. Федірко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 400 с. : рис., табл. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-378-0.
Сергій Подолинський - основоположник засад мислення і господарювання в національній та світовій економічній науці [Електронний ресурс] : тези круглого столу, 23 черв. 2021 р. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. екон. теорії, Наук. бібліотека ім. М. В. Довнар-Запольського, Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, ДУ "Ін-т екон. та прогнозування НАН України", Відділ екон. історії. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 129 с. : рис. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-380-3.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!