НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у травні 2021 р.25 Травня 2021р.

Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції (30 берез. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т упр. перосналом, соціології та психології, Каф. соціології [та ін.] ; [редкол.: С. Б. Артеменко, О. Б. Гаєвська, Т. М. Кучера та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 258 с. – Назва з титул. екрану. - Бібліогр. в кінці ст. 
Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального [Електронний ресурс] : колект. монографія / [С. Б. Артеменко, О. Б. Гаєвська, Л. В. Северин-Мрачковська та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т упр. перосналом, соціології та психології, Каф. соціології. –Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 231, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978966926361.
Сафонов Юрій Миколайович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, Н. А. Стельмах, М. Л. Романова ; наук. ред. О. В. Мельников].  Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2021. – 168 с. : фот. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" : засн. в 2011 р. ; вип. 17). – Назва з титул. екрану. – ISBN 9789669263667.
Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів; 15–16 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Акад. фінансів та бізнесу Vistula [та ін.] ; [редкол.: С. К. Рамазанов (голова) та ін.]. – Електрон. текстові дані.  Київ : КНЕУ, 2021.  232 с.  Назва з титул. екрану – ISBN 9789669263698.
 
 
Переглянути повний текст можливо після авторизації.