Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у жовтні-листопаді 2023 р.05 Грудня 2023р.

Інформаційні системи і технології на підприємстві [Електронний ресурс] : лаб. практикум для здобувачів освіт.-проф. ступеня "Фаховий молодший бакалавр" спец. 051 "Економіка" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Відокремл. структур. підрозділ ''Фах. коледж інформ. cистем і технологій'' ; [уклад.: А. В. Грабарєв, Н. Ю. Грицак, В. О. Осмятченко та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 151 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-456-5.
Денісова О. О. Інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс] : підручник / О. О. Денісова, М. А. Сендзюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 311, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-455-8.
Маркетинг в Україні [Електронний ресурс] = Marketing in Ukraine : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 20 жовт. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Каф. маркетингу ім. А. Ф. Павленка [та ін. ; редкол.: А. В. Федорченко, А. М. Голіцин, І. В. Лилик та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 610 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-458-9.
Математика для слухачів підготовчого відділення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Григулич, В. П. Лісовська, О. В. Магда [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 638 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – ISBN 978-966-926-457-2.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!