Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у грудні 2023 р.03 Січня 2024р.

Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VIІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 15 листоп. 2023 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу [та ін. ; оргком. конф.: Б. С. Стеценко, І. В. Мартинюк, О. О. Терещенко та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 677 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-460-2.
Сучасні технології комерційної діяльності і логістики [Електронний ресурс] = Modern technologies of commerce and logistics : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., 3 листоп. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. І. Олексюк (відп. за вип.), О. К. Шафалюк, А. В. Федорченко та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 183 с. – Назва з титул. екрану. – Текст укр. – ISBN 978-966-926-459-6.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!