Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у жовтні02 Листопада 2018р.

Співак, Марина Леонідівна. Силові вправи в фізичному вихованні студентів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Л. Співак, В. Є. Ковтун, Г. В. Бич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 167, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-249-3 : Б. ц. 
Червінська, Любов Петрівна. Управління персоналом в контексті соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] : монографія / Л. П. Червінська, Б. Г. Базилюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 212, [4] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-245-5 : Б. ц. 
Дем'яненко, Сергій Іванович. Аграрний менеджмент [Електронний ресурс] : підручник / С. І. Дем'яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 230 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-252-3 : Б. ц.
Жибер, Тетяна Василівна. Макрофінансове бюджетування [Електронний ресурс] практикум = Macro-finance budgeting : practice book  / Т. В. Жибер, за наук. ред. проф. В. М. Федосова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 181 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-250-9 : Б. ц. 
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу, Ін-т фінанс. контролінгу КНЕУ, НАН України [та ін.] ; [оргком. конф.: Хлівний В. К., Терещенко О. О., Зимовець В. В. та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2018. - 446 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-253-0 : Б. ц.

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!