Бібліотека

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у липні15 Липня 2019р.

 

Аналіз господарської діяльності: робочий зошит до курсу лекцій та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. В. Калабухова, Г. А. Ямборко, О. Е. Кузьмінська ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та податкового менеджменту, Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 240 с. : кольор. фот., табл. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-291-2 : Б. ц. 
Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Дискусійної платформи ; 17 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Кафедра міжнародної економіки ; за заг. ред. А. М. Поручника. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 76 с. - Назва з титул. екрану. - Текст укр., англ. - ISBN 978-966-926-289-9 : Б. ц. 
Інновації в бізнес-освіті [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 22-23 трав. 2019 року / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол.: О. В. Востряков (голова) та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 230 [1] с. - Назва з титул. екрану. - Текст укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-926-286-8 : Б. ц.
Методичні вказівки з дисципліни "Методологія та оганізація наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні" освітній ступінь магістр, галузь знань 07 "Управління і адміністрування", спеціальність 071 "Облік і оподаткування" cпеціалізація (освітня програма), "Облік, аудит та оподаткування", магістерські програми: 8001 "Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю", 8004 "Оподаткування підприємницької діяльності" [Електронний ресурс] / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Факультет обліку та податкового менеджменту, Кафедра обліку і оподаткування ; [уклад.: М. М. Шигун, М. І. Бондар, Н. А. Остап’юк, У. О. Марчук]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 54 с. - Назва з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 53-54. - Б. ц.
Єфіменко, Василь Іванович. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : у схемах та таблицях : навч. посіб. / В. І. Єфіменко, Л. І. Лук'яненко, О. В. Небильцова, А. В. Максименко ; [редкол. Ю. М. Солодковський (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 135, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-280-6 : Б. ц.
Тіпанов, Владислав Вікторович. Міжнародна контрактна справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко, Ю. М. Солодковський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 237, [3] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–287–5 : Б. ц.
Філософія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [Ю. М. Вільчинський (керівн. авт. кол.) та ін.]. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 367 с. - Назва з титул. екрану. - Предм. покажч.: с. 351-361. - Покажч. ім. та прізвищ: с. 362-367. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-926-288-2 : Б. ц.

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!