НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у липні 2020р. 20 Серпня 2020р.

 

Гапоненко Віра Анатоліївна. Система інституційних чинників політичної демократизації в Україні [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Гапоненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2020. - 311, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-339-1 : Б. ц. 
Зайцев Юрій Кузьмич. Сучасна політична економія як теоретична основа економічного розвитку суспільства [Електронний ресурс] = Contemporary political economy as a theoretical basis of economic development of the society : монографія : у 2 кн. / Ю. К. Зайцев, О. М. Москаленко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ
. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-203-5.
   Кн. 2 : Сучасна політична економія як методологічна парадигма економічної політики розвитку в глобалізованому суспільстві = Contemporary political economy as a methodological paradigm of the economic policy of development in the globalised society. – 2020. – 251, [5] с. – Тит. арк., зміст та передм. парал. англ. – ISBN 978-966 926-332-2 (книга 2) : Б. ц.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!