Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у січні 2023 р.07 Лютого 2023р.

 

International Economic Policy [Electronic resource] = [Міжнародна економічна політика] : sci. j. / Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; princip. ed. Tetiana Tsygankova. – Electronic text data. – Kyiv : KNEU, 2022. – № 1 (36). – 136 p. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Видається двічі на рік. – ISSN 1811-9832.
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – Вип. 28 (3). – 104 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як "Вчені записки" є наступником видань "Вісті Київського Комерційного Інституту", що видавалось з 1919 р. та "Наукові записки Київського інституту Народного Господарства", що виходили з 1923 р.
Вчені записки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [голов. ред. О. Яценко]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – Вип. 29 (4). – 104 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Збірник наукових праць, що з 1997 р. публікується як "Вчені записки" є наступником видань "Вісті Київського Комерційного Інституту", що видавалось з 1919 р. та "Наукові записки Київського інституту Народного Господарства", що виходили з 1923 р.
Економіка та підприємництво [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: І. М. Рєпіна та ін.] . – Електрон. текстові дані. –  Київ : КНЕУ, 2022. – № 49. – 152 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Видається двічі на рік.
«"...Людство є діючим органом Всесвіту" – Микола Руденко про Григорія Сковороду» [Електронний ресурс] : тези круглого столу, 15 груд. 2022 р. : (з нагоди 300-річчя від дня народж. Григорія Сковороди) / Т-во зв’язків з українцями за межами України (Т-во «Україна – Світ»), Наук. т-во ім. Сергія Подолинського, Наук. бібліотека ім. М. В. Довнар-Запольського КНЕУ ім. Вадима Гетьмана [та ін].  Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 50 с. : рис. – Назва з титул. екрану. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-926-430-5.
Менеджмент: виклики та перспективи цифрової епохи [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. студент. наук. конф., 16 листоп. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [оргком.: М. П. Сагайдак, В. А. Верба, О. В. Калінін та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 146 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-429-9.
Міжнародна економічна політика [Електронний ресурс] : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; голов. ред. Т. Циганкова. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – № 1 (36). – 144 с. – Назва з титул. екрану. – Електрон. версія друк. вид. – Видається двічі на рік.
Міжнародна політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [С. С. Бульбенюк, В. А. Гапоненко, Н. М. Довганик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 290, [6] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-424-4. 
Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та податк. менеджменту [та ін. ; редкол.: М. І. Бондар, Р. С. Коршикова, Л. Г. Ловінська та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 306 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-426-8.
Практична політологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [С. С. Бульбенюк, Н. М. Довганик, З. І. Зайцева та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 328 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-428-2.
Стецюк Т. І. Соціальне страхування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. І. Стецюк, О. В. Димніч, О. В. Мурашко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. - Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 167, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-427-5. 
Стратегія економічного розвитку України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: О. М. Гребешкова (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. –  Київ : КНЕУ, 2022. – Вип. 51. – 184 с. – Назва з титул. екрану. – Видається 2 рази на рік.
Фінансовий моніторинг [Електронний ресурс] : практикум / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [уклад.: Л. Г. Ловінська, С. В. Калабухова, Т. О. Фролова та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ловінської. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 127, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-431-2.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!