Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у березні 2023 р.15 Березня 2023р.

 

Management: challenges in global world [Електронний ресурс] : monograph / Min. of Education a. Science of Ukraine, Kyiv Nat. Econ. Univ. named after Vadym Hetman ; [edited: Mykhailo Sahaidak, Tetiana Sobolieva, Yeliena Prokhorova et al.]. – Електрон. текстові дані. – Kyiv : KNEU, 2022. – 328 p. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-425-1.
Тіпанов В. В. Міжнародна контрактна справа [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. / В. В. Тіпанов, С. І. Ткаленко, А. В. Іщенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 200 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-432-9.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!