НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у червні 2022 р.05 Липня 2022р.

 

Лінгвосвіт сучасної фахової комунікації [Електронний ресурс] : монографія / [І. Колеснікова, Н. Краснопольська, Л. Малевич та ін.] ; упоряд. Л. Козловська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 201 с. – Назва з титул. екрану.  – ISBN 978-966-926-404-6.
Моделювання розвитку міжнародного економічного та фінансового співробітництва України з країнами Близького Сходу та Північної Африки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів круглого столу, Київ, 15 груд. 2021 р. = Modeling the development of international economic and financial cooperation between Ukraine and the Middle East and North Africa Countries : Roundtable proceedings Kyiv December, 15 2021 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т глобальної економічної політики, Центр дослідження ісламських фінансів, Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 96 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-403-9.
Основи бухгалтерського обліку та економіки підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. для підготовки до атестації на здобуття кваліфікації аудитора / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад. О. Г. Бірюк, М. І. Бондар, М. М. Кругла та ін.] ; під заг. ред. М. І. Бондаря, М. М. Шигун. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2022. – 396 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-405-3. 

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!