Наукова бібліотека імені М.В. Довнар-Запольського

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у липні 2023 р.28 Липня 2023р.

 

Агробізнес 2023: рік в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] : Всеукр. наук. конф., м. Київ, 17 квіт. 2023 р. : зб. матеріалів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [оргком.: І. Рєпіна, О. Садовник, Ф. Іваненко та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 126 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-452-7.
Інноваційні проєкти для післявоєнного відновлення та розвитку України [Електронний ресурс] : зб. доп. Ювілейної 90-ї щоріч. студент. наук. конф., 17 квіт. - 20 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Ф-т управління персоналом, соціології та психології ; [відп. за вип. А. В. Василик]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 219 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-449-7.
Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів. Країни Балтії – Україна: єдність, підтримка, перемога [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ун-т ім. Миколаса Ромеріса ; [редкол.: О. Швиданенко, О. Ткаченко, І. Кулага та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 411 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-453-4.
Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів VIІI Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених; 11 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, ф-т обліку та податкового менеджменту ; [редкол.: М. І. Бондар, Р. С. Коршикова, Л. Г. Ловінська та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2023. – 291 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-373-5.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!