НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у жовтні 2021 р.07 Жовтня 2021р.

 

Лісовська Валентина Петрівна Динамічні системи в економіці [Електронний ресурс] : монографія/ В. П. Лісовська, Т. О. Зінькевич; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 240 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–383–4 : Б. ц.
Блудова Тетяна Володимирівна Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. = Advanced Mathematics : Educational Manual / Т. В. Блудова, О. М. Горохова, Н. П. Щекань; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 326, [2] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-386-5 : Б. ц.
Конституція — основа формування та удосконалення правової системи України [Електронний ресурс] : зб. матеріалів круглого столу присвяченому 25-річчю Конституції України, 21 черв. 2021р. = Constitution — basis of formation and improvement legal system of Ukraine : to the 25 th anniversary of the Constitution of Ukraine Kyiv June, 25 2021 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Науково-навчальний ін-т "Юридичний ін-т", Кафедра конституційного та кримінального права; редкол.: А. М. Колодій (відп. завипуск), Л. В. Міхневич, К. І. Ілікчієва. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2021. – 124 с. – Назвазтитул. екрану. – ISBN 978-976-926-384-1 : Б. ц.
Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі [Електронний ресурс] : зб. доп. 88-ї наук. студентської конф., 12–18 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 242 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-381-0 : Б. ц.
Забезпечення транспарентності (прозорості) процедур банкрутства в Україні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф., м. Київ, 26 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу та ін. ; [оргком. конф. О. О. Терещенко, А. М. Бірюкова, І. С. Ніколаєв та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 140, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-387-2 : Б. ц.
 

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!