НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у жовтні 2021 р.07 Жовтня 2021р.

 

Лісовська Валентина Петрівна. Динамічні системи в економіці [Електронний ресурс] : монографія / В. П. Лісовська, Т. О. Зінькевич ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 240 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978–966–926–383–4.
Блудова Тетяна Володимирівна. Вища математика [Електронний ресурс] = Advanced Mathematics : навч. посіб. / Т. В. Блудова, О. М. Горохова, Н. П. Щекань ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 326, [2] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-386-5.
Конституція  основа формування та удосконалення правової системи України [Електронний ресурс] = Constitution – basis of formation and improvement legal system of Ukraine : to the 25 th anniversary of the Constitution of Ukraine : зб. матеріалів круглого столу присвяченому 25-річчю Конституції України, 21 черв. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Науково-навчальний ін-т "Юридичний ін-т", Кафедра конституційного та кримінального права ; редкол.: А. М. Колодій (відп. за випуск), Л. В. Міхневич, К. І. Ілікчієва. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2021. – 124 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-976-926-384-1.
Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі [Електронний ресурс] : зб. доп. 88-ї наук. студент. конф., 12–18 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 242 с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-381-0.
Забезпечення транспарентності (прозорості) процедур банкрутства в Україні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 26 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу [ та ін. ; оргком. конф.: О. О. Терещенко, А. М. Бірюкова, І. С. Ніколаєв та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2021. – 140, [1] с. – Назва з титул. екрану. – ISBN 978-966-926-387-2.

 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!