НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО

Яндекс.Метрика

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у січні-лютому 2020р.13 Лютого 2020р.

 

Діджиталізація міжнародного економічного розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів студентської наук.-практ. Інтернет-конф.; 16 січ. 2020 р., м. Київ / М-во освіти і науки України ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" , Ф-т міжнародної економіки і менеджменту. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2020. - 392 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-316-2 : Б. ц. 
Конкурентна платформа економічної самодостатності України у глобальному світі [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [авт. кол.: А. М. Поручник, Д. Г. Лук’яненко, Я. М. Столярчук та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2020. - 293, [3] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-299-8 : Б. ц.
Культурологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / [В. І. Абрамов, Б. Г. Мачуський, Т. С. Пітякова та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2008. - 376 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-483-010-9 : Б. ц. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів IІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 4 груд. 2019 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Каф. корпоратив. фінансів і контролінгу, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця, Каф. фінансів, Тернопіл. нац. екон. ун-т, Каф. фінансів суб'єктів госп. і страхування ; [оргком. конф. В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, І. В. Журавльова та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 817, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-317-9 : Б. ц.

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!