Бібліотека

Яндекс.Метрика

Задай своє питання бібліотекарю

Задайте своє питання бібліотекарю

16.02.2019

Запитує: Darya
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання реферату на тему "Теоретичні основи інформаційної безпеки Відомості про компьютерні віруси". Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Даріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Богославський М. Ю. Компенсаторний механізм нівелізації втрат кібератак для комерційного банку / М. Ю. Богославський // Агросвіт. – 2018. – № 18. – С. 30–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Борсуковський Ю. В. Прикладні аспекти захисту інформації в сучасних умовах / Борсуковський Ю. В., Борсуковська В. Ю. // Сучасний захист інформації. – 2018. – № 2. – С. 6–11. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Волосович С. Детермінанти виникнення та реалізації кіберризиків / Волосович Світлана, Клапків Любов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign Trade: Economics, Finance, Law. – 2018. – № 3. – С. 101–115. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації: теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інформатики і права, НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 388 с.
Шифр зберігання та місце знаходження:34С3 Д58; ч/з студ.
Жайворнок О. І. Вдосконалення механізму протидії інформаційному тероризму в Україні в загальнодержавній системі антикризового реагування / О. І. Жайворнок // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 17. – С. 113–119. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Захаренко К. Категорія інформаційної безпеки у вітчизняному філософсько-політологічному дискурсі / Костянтин Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 1. – С. 48–54. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн / Костянтин Захаренко // Вища освіта України. – 2018. – № 3. – С. 71–77. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коломыцев М. Модели многоуровневой безопасности баз данных / Михаил Коломыцев, Светлана Носок, Анастасия Мазуренко // Захист інформації. – 2018. – Т. 20, № 1. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. англ., укр.
Михайлуца М. І. Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їх вирішення / М. І. Михайлуца // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 95–101.
Перун Т. Інформаційна безпека країн Європейського Союзу: проблеми та перспективи правового регулювання / Тарас Перун // Право України. – 2018. – № 8. – С. 195–203. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Русіна Ю. О. Інформаційна безпека як ключова складова фінансово-економічної безпеки підприємства / Русіна Ю. О., Ярмак А. І. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 58–64. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Семенченко А. І. Науково-методологічні підходи до проведення огляду кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та критичної інформаційної інфраструктури / А. І. Семенченко, Д. В. Мялковський, Т. В. Станіславський // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 18. – С. 87–93. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Солдатенко О. Інформаційний простір у мережі Інтернет: правове регулювання та контроль / Оксана Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 5. – С. 134–140.
Тарасенко І. О. Формування системи інформаційної безпеки / І. О. Тарасенко, Н. В. Цимбаленко, О. М. Батечко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: А. О. Сігайов (заст. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 48–52. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шевченко І. Практика впровадження системи управління інформаційною безпекою згідно зі стандартом ISO/IEC 27001 / Шевченко Ірина // Управління якістю. – 2018. – № 3. – С. 44–50.


04.02.2019
Запитує: 
Вікторія

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Інструменти та механізми регулювання міжнародної торгівлі в системі СОТ". З повагою Вікторія.я. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Борисенко О. П. Імплементація положень угоди СОТ зі спрощення процедур торгівлі: перші кроки України / О. П. Борисенко, О. В. Боркут // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія«Державнеуправління» = Digest of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series «Public Administration». – 2015. – № 4. – С. 25–30. – Автор, назватаанот. парал. рос., англ.
ПанченкоВГ. Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн/ В. Г. Панченко// Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 52–57. – Автор, назватаанот. парал. англ.
ПанченкоВГВиклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі/ В. Г. Панченко// Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 28–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панченко В. Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 11–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Пугачевська К. С. Регулювання імпорту товарів в Україні за умов членства в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пугачевська Катерина Сергіївна ; [наук. керівник Т. М. Мельник] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ, 2015. – 24 с.
Шифр зберігання та місце знаходження: А2015 П88; зал економічної класики.
Тихончук Л. Х. Державне регулювання зовнішньоторговельних процесів в умовах інтеграції України в СОТ / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 116–119. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тихончук Л. Х. Особливості імплементації міжнародних стандартів врегулювання міжнародних торгових спорів України на основі процесуальних механізмів СОТ / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 2. – С. 91–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фокс Дж. Торговельна політика США – час почати спочатку / Дж. Фокс // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 16–30.
Шолом А. С. Место региональных торговых соглашений (РТС) в современной системе многосторонней торговли: ВТО-субституция или ВТО-комплементарность? / А. С. Шолом // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Яковченко B. C. Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України / B. C. Яковченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 38–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. 


22.01.2019
Запитує: 
Валерія

Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Механізми реалізації науково-технічного потенціалу України у міжнародному співробітництві». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валеріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Андрєєв М. А. Фінансове забезпечення розробки інтелектуальних кластерів як інструмент впровадження наукоємних технологій / М. А. Андрєєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 20. – С. 50–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Вавіліна Н. І. Наукова діяльність українських ВНЗ порівняно зі світовими університетами / Н. І. Вавіліна, О. О. Чаркіна // Наука, технології, інновації. Серія: Економічні науки = Science, Technologies, Innovations. – 2018. – № 1. – С. 3–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гороховатська М. Я. Спільні та координовані конкурси науково-технічних програм України та Європейської комісії як потенційний інструмент для порівняння пріоритетів України та ЄС / М. Я. Гороховатська, К. С. Шахбазян // Наука та інновації. – 2013. – № 4. – С. 5–10.
Грачев О. О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О. О. Грачев, В. І. Хорєвін // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2018. – № 3. – С. 50–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Діброва O. B. Інформаційна безпека наукоємного сектору як фактор розвитку національної економіки / O. B. Діброва // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 19–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Живко М. Нова економіка: синергія інформатизації та глобального громадянського суспільства / Максим Живко // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т. 17, № 1. – С. 36–58.
Кваша Т. К.Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. Серія: Економічні науки = Science, Technologies, Innovations. – 2018. – № 1. – С. 72–79. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Маліцький Б. А. Про необхідність невідкладних заходів для відновлення наукового потенціалу України : доповідна записка Голові Верховної ради України Парубію А. В. / Б. А. Маліцький // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2018. – № 1. – С. 3–7.
Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів: [монографія / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда, В. М. Євтушенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 236 с. : табл., рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з № 3.
Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного управління, показникиміжнародних порівнянь, результативність досліджень і розробок : [монографія] / А. В. Ямчук [та ін. ; за ред. Т. В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2015. – 249 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з № 3.
Науково-технічна сфера України за результатами моніторингу та показниками міжнародних рейтингів: [монографія] / А. В. Ямчук [та ін. ; за ред. Т. В. Писаренко] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 231 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 Н34; ч/з № 3.
Рябоконь М. В. Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку / М. В. Рябоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федулова Л. І. Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 84–104.


20.01.2019
Запитує: 
Андрей

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Розвиток міжнародної торгівлі послугами: масштаби, структура, тенденції». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Григорук Н. Е. Статистические аспекты анализа динамики и структуры международной торговли / Н. Е. Григорук // Вопросы статистики. – 2017. – № 1. – С. 54–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кушнір Н. О. Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки Європейського Союзу / Н. О. Кушнір, В. В. Химинець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 37–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лихачев В. А. Международная торговля технологиями. Позиция России / Владимир Алексеевич Лихачев // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 37–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. М. Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами / Т. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельниченко С. Міжнародні готельні мережі на національному ринку / Мельниченко Світлана, Кудлай Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 2. – С. 42–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельниченко С. Національні готельні мережі на міжнародному ринку / Світлана Мельниченко, Тетяна Кудлай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Субочев О. В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України з макрорегіоном МЕНА / О. В. Субочев, О. М. Юркевич, Є. М. Киян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу / Тетяна Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 95–107. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ткачук Т. Міжнародні франчайзингові туристичні мережі / Ткачук Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 71–82. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Locali Paulo Afonco dos Santos. International trade in services: BRICS analysis / Locali Paulo Afonco dos Santos // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5. – P. 23–28. – Пер. назви: Міжнародна торгівля послугами: аналіз країн БРІКС.

 


17.01.2019
Запитує: 
Marina

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи на тему «Глобалізаційна диверсифікація міжнародного кредитування». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 255 с. : рис., табл. – Зі змісту: Сутність міжнародного кредиту, його види та форми.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А61; ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
Белінська Я. В. Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні / Я. В. Белінська, Т. А. Калита // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 4–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 207 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б91; ч/з № 2.
Гончар В. Г. Прояви негативного впливу залучення міжнародних кредитів суб'єктами господарювання на фінансово-економічну безпеку держави / В. Г. Гончар // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2015. – № 7. – С. 17–22. – Анот. парал. англ.
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2017. – 429 с. : табл. – Зі змісту: Суть та функції міжнародних кредитних відносин.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г67; ч/з № 2.
Міжнародна економіка: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 384 с. : рис. – Зі змісту: Сутність, функції та форми міжнародного кредитування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародна економіка: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 559 с. : рис., табл. – Зі змісту: Міжнародний кредитний ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 2.
Міжнародна макроекономіка: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 400 с. : рис., табл. – Зі змісту: Міжнародний кредитний ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародні фінанси: підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с. : табл. – Зі змісту: Міжнародний кредит як економічна категорія. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, абонемент.
Осадчий Є. С. Розвиток міжнародної інфраструктури кредитної кооперації / Є. С. Осадчий // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 64–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Петрик О. Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України / О. Петрик // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 480–503.
Ткач В. В. Реабілітація української економіки шляхом використання іноземних кредитів на прикладі Греції та Польщі / В. В. Ткач, С. М. Сокотенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 6. – С. 81–86. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шлапак А. В. Стратегічний аналіз процесів диверсифікації банківської системи країн Південно-Східної Азії / А. В. Шлапак // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 48–52. – Анот. рос., англ.
Bilomistniy O. European model of lending small business entities / Bilomistniy O., Bilomistna I., Novikova T.// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activity: problems of theory and practice: зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Харків. навч.-наук. ін-т ; [голов. ред. Самородов Б. В.]. – Харків, 2018. – Вип. 1. – P. 30–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Європейська модель кредитування суб’єктів малого бізнесу.

 


16.01.2019
Запитує: 
Marina

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи за темою «Транскордонне співробітництво в системі міжнародних економічних відносин». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Транскордонне співробітництво України на сучасному етапі: проблеми та перспективи розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Гадзало А. Я. Стан інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в країнах ЄС / А. Я. Гадзало // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 41–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Зарічна О. В. Економічна безпека в контексті розвитку транскордонного співробітництва: проблеми та перспективи / Зарічна О. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 98–103. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зарічна О. В. Методологічні засади формування та розвитку прикордонного співробітництва у підприємництві в транскордонному регіоні / Зарічна О. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 7–8. – С. 90–97. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зарічна О. В. Стратегічні вектори інноваційного розвитку транскордонного співробітництва / Зарічна О. В. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 40–46. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / [Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 240 с. : рис., табл. – Зі змісту: Транскордонне та міжнародне міжрегіональне співробітництво регіонів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-78; книгосховище.
Колодійчук А. В.Нові організаційні просторові форми виробництва в українському прикордонні як рушій прискорення інформатизації економіки України / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8, № 8. – С. 81–85. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лалакулич М. Ю. Політика транспарентності як необхідна складова взаємодії у транскордонному просторі / М. Ю. Лалакулич, В. М. Черторижський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 100–103. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво України в контексті євроінтеграції : монографія / Н. А. Мікула, В. В. Засадко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 314 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М59; ч/з № 3.
Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (27–28 квіт. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; відп. ред. Б. М. Данилишин. – Київ : КНЕУ, 2017. – 252 с. : рис., табл. – Зі змісту: Затонацька Т. Г. Транскордонне співробітництво в системі розвитку регіонів / Затонацька Т. Г. – С. 41–44.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5 Р32; книгосховище (Колекція Оболенської).
Сучасний стан і перспективи розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України: соціологічна оцінка / Х. М. Притула, Ю. О. Цибульська, Я. Я. Калат, О. Б. Цісінська // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 2. – С. 181–190. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чжан Дун’ян. Тенденції розвитку та перспективи торговельно-економічного співробітництва між Китаєм та Україною / Чжан Дун’ян // Економіка України = Economy of Ukraine. – 2018. – № 6. – С. 3–12.
Чорна Н. П. Напрямки і перспективи входження України до міжнародного економічного співробітництва / Н. П. Чорна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13–18. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві / П. І. Шилепницький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 10–15. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Motuzka O. M. The Socio-Economic Development of Cross-Border Territories: Statistical Monitoring / O. M. Motuzka, V. V. Parkhomenko // Статистика України = Statistics of Ukraine. – 2018. – № 1. – С. 61–67. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Соціально-економічний розвиток транскордонних територій: статистичний моніторинг.

 


16.01.2019
Запитує: 
Юлія

Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою «Детермінанти глобального лідерства країн Великої сімки». Дякую!

 

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [голов. ред. О. А. Гавриш]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2011. – Вип. 5. – 148 с. – Зі змісту: Головата Є. О. Дослідження дисбалансів та післякризового розвитку економіки у країнах «Великої сімки» / Є. О. Головата, С. В. Войтко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 А43; книгосховище.
Артьомова Т. І.Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 123–135. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Богатирьов І. І. Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку / І. І. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 8–14. – Анот. рос., англ.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Спецвипуск. – 112 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90; книгосховище, ч/з № 3.
Дятлова В. В. Лідерство країн у світовій регіональній торгівлі на засадах активної участі у розвитку стандартизації / В. В. Дятлова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 50–54.
Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 463 с. : рис., табл. – Зі змісту: Економіка головних економічно високорозвинених країн («великої сімки»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Е45; ч/з № 2.
Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 23–39. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катірджіоглу С. Торгівля, енергетика і розвиток у країнах «великої сімки» / С. Катірджіоглу, Д. Джаглар, Д. Бетон Калмаз // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 346–358. – Текст англ.
Китайська цивілізація: традиції та сучасність [Електронний ресурс] : матеріали X міжнар. наук. конф., 22 верес. 2016 р., Київ / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Євраз. нац. ун-т ім. Л. М. Гумільова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. асоц. китаєзнавців, Центр сучас. Китаю «Тянься лінк» ; відп. за вип. Л. Л. Антонюк, Л. П. Гальперіна. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 81 с.
Меньшикова А. М. Глобальные последствия Брекзит / А. М. Меньшикова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 9. – С. 72–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мищенко Я. В. Соглашение о всеобъемлющем прогрессивном Тихоокеанском партнерстве подписано. Япония – новый лидер? / Мищенко Яна Вадимовна // Международная экономика. – 2018. – № 5. – С. 38–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панюжева М. М. Ключевые внешнеполитические кадры команды Дональда Трампа / М. М. Панюжева // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2018. – № 2. – С. 95–112. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Яншина А. М. Китай на шляху до світового економічного лідерства: проблеми сталого розвитку / А. М. Яншина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 246–254.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юридичного інституту.

 


07.01.2019
Запитує: 
Andriy

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи за темою «Використання альтернативних джерел енергії як чинник економічної безпеки США». Також мене цікавлять додаткові джерела про «Використання альтернативних джерел енергії» взагалі, так як пов’язані з моєю темою. Дуже розраховую на вашу допомогу, так як потрібно знайти близько 25 джерел. Гарних Вам свят! Дякую).

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Андрію! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Булатов А. М. Об эффективности проектов «зеленой энергетики» в США / А. М. Булатов // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 9. – С. 105–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурда В. Є. Потенціал енергозбереження та напрями використання альтернативних джерел енергії у промисловості / В. Є. Бурда // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 1–2. – С. 45–48.
Захаров В. С. Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики / В. С. Захаров // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 93–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулик О. Способи стимулювання використання альтернативних джерел енергії за законодавством України та Європейського Союзу / Олег Кулик // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 86–91.
Мурована Т. О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії / Т. О. Мурована // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 15–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Розбудова ринку енергосервісних послуг: світовий досвід та українські реалії/ Василь Брич, Михайло Федірко, Леся Франчук, Віталій Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 7–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рощина Н. В. Аналіз процесу впровадження систем виробництва сонячної енергії для приватних домогосподарств в Україні / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 19. – С. 24–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рязанова Н. О. Нетрадиційна енергетика як фактор інноваційного розвитку електроенергетики / Н. О. Рязанова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 23–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хансевяров Р. И. Зарубежный опыт управления инновациями в энергетических компаниях / Хансевяров Рустам Идрисович // Экономические науки. – 2016. – № 6. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Харламов П. Кіловати з повітря : [альтернативні джерела енергії] / Павло Харламов // Гроші. – 2018. – № 8. – С. 28–31.
Шпикуляк О. Г. Досвід Німеччини у розвитку енергетичних кооперативів: перспективи для України / О. Г. Шпикуляк, В. О. Іванченко // Економіка АПК. – 2018. – № 8. – С. 92–101. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Yerkinbayeva L. K. Economic and legal problems of state regulation of production and use of alternative energy in Kazakhstan/ L. K. Yerkinbayeva, Z. K. Kalymbekova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – P. 270–279. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.– Пер.назви:Економічні і правові проблеми державного регулювання виробництва і використання альтернативних джерел енергії в Казахстані.

 


20.12.2018

Запитує: Диана
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, дібрати список джерел для курсової роботи за темою «Форми та рівні економічного співробітництва країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі» . Дякую.

 

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Діано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. В. В. Копійка]. – Київ : ІМВ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – 318 с. – Зі змісту: Влялько І. В. Стан правового регулювання державних закупівель в угоді про вільну торгівлю між Україною та державним ЄАВТ / І. В. Влялько.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А43; книгосховище.
Європейська інтеграція: навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники Волинського Національного університету імені Лесі Українки). – Зі змісту: Співробітництво з країнами ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; книгосховище.
Зони вільної торговлі на початку XXI століття: монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М З-84; книгосховище, ч/з № 3.
Кокушкина И. В. Международная торговля и мировые рынки : учеб. пособие / И. В. Кокушкина, М. С. Воронин. – Санкт-Петербург : Техн. книга, 2007. – 592 с. – Из содерж.: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К59; книгосховище.
Макаруха З.Оновлена політика Східного партнерства: більше адаптована до амбіцій та потреб країн-партнерів, які підписали з Європейським Союзом угоду про асоціацію? / З. Макаруха // Право України. – 2016. – № 4. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Міжнародні організації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Колосова, О. Д. Лук’яненко, Н. І. Данилюк, А. О. Овчаренко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 512 с.
Міжнародні організації: кредитно-модульный курс : навч. посіб. / [В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 343 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33ММ58; книгосховище, аб., ч/з № 2, ч/з ІБО.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М74; книгосховище, ч/з № 2.
Повалихина Т. И. История мировой экономики и международных экономических отношений : [учеб. пособие] / Т. И. Повалихина. – Минск : Современная школа, 2007. – 256 с. – Из содерж.: Организация и деятельность ЕОУС, ЕАСТ, ЕЭС, СЭВ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М П42; книгосховище.
Світова економіка: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 328 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С24; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Фомін І. С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки / І. С. Фомін.


01.12.2018
Запитує: 
Олександр

Тема запиту: Добрий день, допоможіть будь ласка підібрати наукові статті чи монографії про Філософську творчість В. А. Малахова. Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Малахов В. Етичний кодекс ученого: аксіологія і прагматика / В. Малахов // Вісник Національної академії наук України. – 2009. – № 5. – С. 12–19.
Малахов В. Насильство: позиції морального опору / В. Малахов // Філософська думка. – 2013. – № 2. – С. 48–51.
Малахов В. Національна держава, національна культура і культурний суверенітет / В. Малахов // Філософська думка. – 2011. – № 4. – С. 119–127.
Малахов В. Процес пішов? Про Школу молодого філософа «Філософія. Політика. Культура» (Москва, 20–25 червня 2011 року) / В. Малахов // Філософська думка. – 2012. – № 3. – С. 119–121.
Малахов В. Уязвимость любви / В. Малахов // Вопросы философии. – 2002. – № 11. – С. 231–237.
Малахов В. Чотири чверті шляху. Роздуми про генераційні зміни у київському філософському середовищі 1970-х років / В. Малахов // Філософська думка. – 2012. – № 5. – С. 65–80.
Малахов В. А. Парадигма общения в философском творчестве Г. С. Батищева / В. А. Малахов // Вопросы философии. – 2008. – № 10. – С. 103–115.
Малахов В. А. Философия и время: вектор сопротивления / В. А. Малахов // Вопросы философии. – 2011. – № 1. – С. 49–59.
Система сучасних методологій: хрестоматія : [у 4 т.] / М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т, ГО «Інтелект. штаб громадян. сусп-ва» ; упоряд., відп. ред., пер. А. В. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 2. – 343 с. : рис., табл. – Зі змісту: Малахов В. Методологія пізнання шляху філософії, або чому я не постмодерніст? / В. Малахов. – С. 50–52.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 С40; книгосховище.
Українсько-македонський науковий збірник = Украинско-македонски научен зборник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Македон. акад. наук і мистецтв ; [голов. ред. В. Литвин, Б. Ристовський ; македономов. пер. Наталії Бенедик]. – Киев : НБУВ, 2009. – Вип. 4. – 446 с. – Зі змісту: Малахов В. Етичний кодекс вченого: аксіологія і прагматика / В. Малахов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:001 У45; книгосховище.
Цивілізаційні виміри моральності: зміна парадигм/ [В. А. Малахов, Є. І. Мулярчук, В. Д. Жулай, М. Ю. Савельєва] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – Київ : Наук. думка, 2007. – 160 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:17 Ц57; книгосховище.


28.11.2018
Запитує: 
Ангеліна

Тема запиту: Доброго вечора! Допоможіть будь-ласка підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Детермінанти глобального лідерства країн Великої сімки». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ангеліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т» ; [голов. ред. О. А. Гавриш]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2011. – Вип. 5. – 148 с. – Зі змісту: Головата Є. О. Дослідження дисбалансів та післякризового розвитку економіки у країнах «Великої сімки» / Є. О. Головата, С. В. Войтко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 А43; книгосховище.
Артьомова Т. І. Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу / Т. І. Артьомова // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 123–135. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Богатирьов І. І. Системні трансформації фінансової архітектури в парадигмі глобального економічного розвитку / І. І. Богатирьов // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 8–14. – Анот. рос., англ.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Спецвипуск. – 112 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В90; книгосховище, ч/з № 3.
Дятлова В. В. Лідерство країн у світовій регіональній торгівлі на засадах активної участі у розвитку стандартизації / В. В. Дятлова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 50–54.
Економіка зарубіжних країн: навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 463 с. : рис., табл. – Зі змісту: Економіка головних економічно високорозвинених країн («великої сімки»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Е45; ч/з № 2.
Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 23–39. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катірджіоглу С. Торгівля, енергетика і розвиток у країнах «великої сімки» / С. Катірджіоглу, Д. Джаглар, Д. Бетон Калмаз // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 346–358. – Текст англ.
Китайська цивілізація: традиції та сучасність [Електронний ресурс] : матеріали X міжнар. наук. конф., 22 верес. 2016 р., Київ / Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Євраз. нац. ун-т ім. Л. М. Гумільова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. асоц. китаєзнавців, Центр сучас. Китаю «Тянься лінк» ; відп. за вип. Л. Л. Антонюк, Л. П. Гальперіна. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 81 с.
Меньшикова А. М. Глобальные последствия Брекзит / А. М. Меньшикова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 9. – С. 72–81. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мищенко Я. В. Соглашение о всеобъемлющем прогрессивном Тихоокеанском партнерстве подписано. Япония – новый лидер? / Мищенко Яна Вадимовна // Международная экономика. – 2018. – № 5. – С. 38–45. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панюжева М. М. Ключевые внешнеполитические кадры команды Дональда Трампа / М. М. Панюжева // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2018. – № 2. – С. 95–112. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Яншина А. М. Китай на шляху до світового економічного лідерства: проблеми сталого розвитку / А. М. Яншина // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 32. – С. 246–254.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ф79; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юридичного інституту.


21.11.2018
Запитує: 
Oleg

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть мені, будь ласка, підібрати список джерел для реферату з філософії «Огляд сучасної наукової літератури на тему «Філософія етики в неокантіанстві»» (потрібні саме опубліковані після 2000 року). Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олежє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Белов В. Н. В. Є. Сеземан – систематик русского неокантианства / В. Н. Белов // Вопросы философии. – 2012. – № 5. – С. 121–126.
История философии : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Филос. фак. ; под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Акад. Проект, 2008. – 784 с. – (Учебник для вузов). – Из содерж.: Фалев Е. В. Неокантианство / Е. В. Фалев.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф И90; книгосховище.
Історія філософії: підручник / [В. І. Ярошовець, О. В. Алєксандрова, Г. Є. Аляєв та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 927 с. – Зі змісту: Неокантіанство.
 Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф І-90; книгосховище, ч/з № 2.
Історія філософії: підручник : у 2 т. / [В. І. Ярошовець, Г. Є. Аляєв, І. В. Бичко та ін. ; за заг. ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2008. – Т. 2. – 536 с. – Зі змісту: Неокантіанство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф І-90; книгосховище.
Канке В. А. История философии. Мыслители, концепции, открытия : учеб. пособие / В. А. Канке. – Москва : Логос, 2003. – 430 с. – Из содерж.: Неокантианство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф К19; книгосховище.
Лещёв С. В. Интерсубъективность и коммуникативное действие (Неокантианство и постмодернизм Ю. Хабермаса) / С. В. Лещёв // Вопросы философии. – 2013. – № 3. – С. 165–175.
Пома А. Критическая философия Германа Когена / А. Пома ; пер. с ит. О. А. Поповой. – Москва : Акад. Проект, 2012. – 320 с. – (Философские технологии: hic et nunc). – Из содерж.: Неокантианство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф П55; книгосховище, ч/з № 3.
Рьод В. Шлях філософії: XIX–XX століття : посібник / Вольфганг Рьод ; пер. з нім. М. Д. Култаєвої, В. І. Кебуладзе, В. М. Терлецького. – Київ : Дух і літера, 2010. – 368 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – Зі змісту: Неокантіанство.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф Р95; книгосховище.
Свитящук В. И. Русский неокантианец Г. Ланц: антиномия смерти и бессмертия / В. И. Свитящук // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 4. – С. 222–230.
Фролова Е. А. Методологические основы неокантианского учения П. И. Новгородцева / Е. А. Фролова // Государство и право. – 2012. – № 5. – С. 68–78.


21.11.2018
Запитує: 
Julia

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти мені підібрати список джерел, опублікованих після 2000 року, для реферату з філософії «Огляд сучасної наукової літератури по темі «Структуралізм і постстуртуралізм – порівняльна характеристика»». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгв. ун-т, Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [відп. ред. М. М. Бровко, О. Г. Шутов]. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2004. – Вип. 14. – 234 с. – Зі змісту: Кузенко О. В. Методологічний потенціал структуралізму в гуманітарних дослідженнях / О. В. Кузенко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф А43;книгосховище.
Алексеева Т. А. Современные политические теории / Т. А. Алексеева. – Москва : РОССПЭН, 2000. – 344 с. – Из содерж.: Структурализм: Клод Леви-Стросс Постструктурализм: Жак Деррида ; Мишель Фуко ; Энтони Гиденс.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф А47; книгосховище.
Белик А. А. Человек в экономической антропологии / А. А. Белик ; Ин-т этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Изд-во Ипполитова, 2013. – 372 с. – Из содерж.: Критика структурализма К. Леви-Строса ; Дополнение к критике структурализма М. Годелье.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33Б43;Зал екон. клас.
Буслинський В. А. Історія філософії : навч. посіб. / В. А. Буслинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 219 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Філософія структуралізму ; Філософський постструктуралізм.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф Б92;книгосховище, ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
История философии : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фил. фак. ; под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Акад. Проект, 2008. – 784 с. – (Учебник для вузов). – Из содержания: Костикова А. А. Структурализм / А. А. Костикова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:И90; книгосховище.
История философии : учебник / ред. В. П. Кохановский. – 2-е изд. – Ростов на Дону : Феникс, 2002. – 573 с. – Из содерж.: Структурализм и постструктурализм.
Шифр зберігання та місце знаходження книгиИ90;книгосховище.
Ирхин Ю. В. Структурализм и постструктурализм: возможности и пределы анализа / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. – 2010. – № 6. – С. 54–71.
Історія філософії : підручник / [В. І. Ярошовець, О. В. Алєксандрова, Г. Є. Аляєв та ін. ; за ред. В. І. Ярошовця] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – 927 с.– Зі змісту: Філософія структуралізму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф І-90; книгосховище, ч/з № 2.
Кузенко О. В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / О. В. Кузенко ; [наук. керівник В. М. Костєв] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 16 с.
Шифр зберігання та місце знаходженняА2006К89;книгосховище.
Ритцер Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 686 с. – (Мастера психологии). – Из содерж.: Структурализм, постструктурализм и возникновение постмодернистской социальной теории.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:301Р55; книгосховище.
Ярошовець В. І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму : підручник / В. І. Ярошовець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2008. – 263 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:1Ф Я77; книгосховище.


20.11.2018
Запитує: Оксана

Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для магістерської дипломної роботи на тему «Управління інвестиційною діяльність страхових компаній». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Баранов А. Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній / А. Л. Баранов // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 83–97.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : Київ. ун-т, 2010. – Вип. 120. – 61 с. – Макаренко Є. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи / Є. В. Макаренко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; книгосховище.
Задерей В. Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні / В. Ю. Задерей // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 128–131. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Заколодяжний В. О. Системний підхід до управління інноваційними процесами у сфері страхування / В. О. Заколодяжний // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 58–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Інвестиційне страхування: практ. посіб. з unіt-linked insurance / [уклад.: В. В. Фещенко (кер. проекту), Я. Бенешова, Н. Л. Гузей та ін.]. – Київ : Укр. агентство фін. розвитку, 2008. – 304 с. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 І-58; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Клапків Ю. М. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя / Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 26–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Нестерова Д. С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії / Д. С. Нестерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 70–75.
Нестерова Д. С. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії / Д. С. Нестерова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 138–141.
Письменна Т. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики / Тетяна Письменна // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 34–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Страховий ринок України в умовах фінансової глобалізації : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 10–11 квіт. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Гаманкова та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 400 с. – Зі змісту: Власова І. В. Інвестиційна діяльність страхових компаній / І. В. Власова. – С. 48–51.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 С83; ч/з № 3.
Федоренко М. С. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні / М. С. Федоренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 21–23.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Успаленко А. І. Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні / А. І. Успаленко. – С. 476–479.
Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Лада Шірінян. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 458 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 36 Ш64; ч/з № 3.


20.11.2018
Запитує: Уляна

Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати список джерел для магістерської дипломної роботи «Фінансування проектів у сфері енергозбереження». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Уляно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Використання фінансових інструментів при реалізації місцевих проектів розвитку інфраструктури та енергозбереження: метод. посіб. / під заг. ред. І. Ф. Щербини ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – Київ : Нора-друк, 2011. – 57 с. – (Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 В43; ч/з № 3.
Вовк Н. Програмні аспекти програми енергозбереження / Наталя Вовк // Фінансовий контроль. – 2018. – № 3. – С. 9–12.
Газман В. Д. Перспективы развития лизинга в энергетике / В. Д. Газман // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 55–60.
Дорошенко В. М. Актуальні аспекти розвитку інноваційних механізмів фінансування енергозбереження на основі моделі енергетичного контрактингу / Дорошенко В. М. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine: зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 33–39. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дорошенко В. М. Міжнародний досвід фінансування енергозбереження / Дорошенко В. М. // Формування ринкових відносин в Україні = Market Relations Development in Ukraine: зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 7–8. – С. 51–57. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лір В. Е. Формування ринку енергоефективних технологій та послуг як економічного механізму реалізації політики сталого розвитку / В. Е. Лір, У. Є. Письменна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 7–8. – С. 9–17. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін. ; голов. ред. А. П. Наливайко]. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 26–27. – 239 с. – Зі змісту: Бевз В. В. Механізми фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості / В. В. Бевз. – С. 93–97.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С83; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з Юридичного інституту.
Шевченко О. О. Енергомодернізація бюджетних освітніх установ на основі провадження механізму енергосервісних контрактів / О. О. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 36–44. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


13.11.2018
Запитує: 
Эльвира

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою «Валютні операції в банківській діяльності». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Елвіро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 697 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б76; книгосховище.
Бондаренко А. І. Механізми державного регулювання ризиків банківської діяльності / А. І. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 100–102. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 207 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б91; ч/з № 2.
Головко О. Закон про валюту і валютні операції: старі правила в новій обгортці / Олег Головко // Аудитор України. – 2018. – № 7–8. – С. 94–101.
Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2017. – 429 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Зі змісту: Валютна політика.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г67; ч/з № 2.
Копилюк О. І. Банківські операції : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 536 с. : рис., табл. – Зі змісту: Суть та класифікація валютних операцій банків.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 К65; ч/з № 2.
Крупко Я. Деякі питання вдосконалення валютного законодавства України / Яна Крупко // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 8. – С. 149–152.
Малахова О. Л. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми / О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 46–60. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Миколаєць А. П. Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні / А. П. Миколаєць // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 123–126. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олейніков Ю. Детермінанти збалансованості валютного ринку України / Олейніков Юрій, Сєрова Людмила // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2018. – № 2. – С. 67–79.
Олійник О. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / Олег Олійник // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 59–80. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рябініна Л. М. Проблеми теоретичної обґрунтованості ряду визначень у законодавчих та нормативних документах з банківництва / Л. М. Рябініна // Економіка України. – 2017. – № 7. – С. 38–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сич Є. М. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 427 с. : рис., табл. – Зі змісту: Валютні операції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С41; книгосховище, ч/з № 2.
Сова О. Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку України / Олена Юріївна Сова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 1. – С. 282–291. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Харабара В. М. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України / В. М. Харабара // Економіка та держава. – 2016. – № 3. – С. 28–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.11.2018
Запитує: Алина

Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою «Сутність та основні форми економічного глобалізму».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 255 с. : рис., табл. – Зі змісту: Глобалізація та глобальні проблеми людства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М А61; ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
Глобальна економіка: навч. посіб. / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Т. В. Кальченко та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 164 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Г54; книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 7.
Глобальна економіка: навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонець ; за заг. ред. Б. М. Одягайла ; М-во освіти і науки України. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 206 с. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Г54; книгосховище, ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
Глобальна економіка XXI століття: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 421 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Г54; книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з Юридичного інституту.
Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование : монография / [Д. Лукьяненко, А. Поручник, Я. Столярчук и др.] ; под наук. ред. Д. Г. Лукьяненко, А. Поручника, В. Колесова ; ГВУЗ «Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана», Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Киев : КНЭУ, 2013. – 466 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Г54; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з Юридичного інституту.
Єщенко П. С. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки : [монографія] / П. С. Єщенко, Н. Г. Самко. – Київ : Знання України, 2016. – 355 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Є97; книгосховище.
Кондратьев В. Новый этап глобализации: особенности и перспективы / В. Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62, № 6. – С. 5–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кукурудза І. Закон тенденції національних економік до глобалізації: сутність та наслідки дії / І. Кукурудза // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 2. – С. 52–57.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М К95; ч/з № 3.
Поручник А. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації : монографія / А. Поручник, М. Сімонова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т глобал. екон. політики. – Київ : КНЕУ, 2015. – 324 с. – Зі змісту: Формування глобальної системи інституціонального забезпечення іноземного інвестування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И П60; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з Юридичного інституту.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С76; ч/з № 3.
Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються: монографія / [Л. В. Руденко-Сударєва, В. В. Токарь, В. В. Ткаченко та ін.] ; наук. ред. Лариси Руденко-Сударєвої. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 563 с. – Зі змісту: Транснаціоналізація як ключовий фактор формування глобальної економіки.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Т65; ч/з № 3.


13.11.2018
Запитує: 
Юля

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть мені, будь ласка, підібрати список джерел для реферату з філософії «Огляд сучасної наукової літератури по темі «Рецепція етичних ідей Канта філософією ХХ ст.»». Джерела потрібні саме опубліковані після 2000 року.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури = Topical Problems of History, Theory and Practice of Artistic Culture : зб. наук. пр. / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: В. Г. Чернець (голова) та ін.]. – Київ : Міленіум, 2016. – Вип. 36. – 303 с. – Зі змісту: Рецепція проекту «вічного миру» І. Канта в європейському соціо-культурному просторі кінця XIX – початку XX ст.
Шифр зберігання та місце знаходження книги37 А43; книгосховище.
Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта / Дарио Антисери и Джованни Реале ; в пер. [с итал.] и под ред. С. А. Мальцевой. – Санкт-Петербург : ПНЕВМА, 2002. – XII, 868 с. : ил. – Из сожерж.: Кант и поворот к философской критике.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф А72; книгосховище, ч/з Юридичного інституту.
Асмус В. ФИммануил Кант / В. Ф. Асмус. – Москва : Высш. шк., 2005. – 440 с. – (Классика философской мысли).
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф А90; книгосховище.
Булатов М. Філософія І. Канта та деякі тенденції розвитку європейської філософії / М. Булатов // Філософська думка. – 2004. – № 5. – С. 3–13.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія  : [зб. наук. пр. / голов. ред. А. Є. Конверський]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2013. – Вип. 2. – 45 с. – Зі змісту: Прокопов Д. Є. Теоретична філософія І. Канта у тлумаченні А. Шопенгауера: історико-філософський аналіз / Д. Є. Прокопов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф В53; книгосховище.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія: [зб. наук. пр. / голов. ред. А. Є. Конверський]. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – Вип. 3. – 111 с. – Зі змісту: Прокопов Д. Є. Естетика Ф. Шилера і розвиток критицизму (до проблеми рецепції кантової філософії) / Д. Є. Прокопов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф В53; книгосховище.
Гармаш Л. Несподіване відлуння кантівської етики / Л. Гармаш // Філософська думка. – 2004. – № 5. – С. 89–101.
Гарпушкин В. Е. Философия И. Канта как версия универсализма / В. Е. Гарпушкин // Социально-гуманитарные знания. – 2008. – № 2. – С. 69–81.
Єрмоленко А. Принцип універсалізації Канта / А. Єрмоленко // Філософська думка. – 2004. – № 5. – С. 66–88.
Єрмоленко А. М. Автономна етика І. Канта та морально-правова проблематизація природи / А. М. Єрмоленко // Філософська думка. – 2008. – № 6. – С. 115–130.
Иммануил Кант: наследие и проект : [материалы Междунар. кантовского конгр., 24–28 мая 2004 г., г. Москва] / РАН, Ин-т философии ; [под ред. В. С. Степина, Н. В. Мотрошиловой]. – Москва : Канон , 2007. – 624 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф К19; книгосховище.
Коген Г. Теория опыта Канта / Г. Коген ; пер. с нем. В. Н. Белова. – Москва : Академический Проект, 2012. – 619 с. – (Философские технологии).
Шифр зберігання та місце знаходження книги1Ф К57; книгосховище.
Круглов О. М. Проблема істини: Кант і російська релігійна філософія / О. М. Круглов // Філософська думка. – 2008. – № 6. – С. 40–58.
Лой А. Моральнісніть як чинник цивілізованості та культури: концепція Іммануїла Канта / А. Лой // Філософська думка. – 2004. – № 5. – С. 114–134.
Очкурова О. Ю. 50 гениев, которые изменили мир : сб. биограф. информ. / О. Ю. Очкурова, Г. В. Щербак, Т. В. Иовлева. – Харьков : Фолио, 2003. – 510 с. – (100 знаменитых). – Из содержания: Кант И.
Шифр зберігання та місце знаходження книги03 О-95; книгосховище.
Пич Р. Критическое рассмотрение П. Д. Юркевичем философии Канта / Р. Пич // Вопросы философии. – 2002. – № 7. – С. 107–115.
Хорст Г. Кант в историческом контексте / Г. Хорст // Вопросы философии. – 2007. – № 12. – С. 158–165.


13.11.2018
Запитує: 
Юля

Тема запиту: Доброго вечора! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою 12 «Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями у контексті реалізації її національних інтересів». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст  : монографія / [Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2016. – 496 с. : табл. – Зі змісту: Розбудова інституційних засад залучення та використання ресурсів міжнародних фінансових організацій в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 А43; книгосховище, ч/з № 3.
Звіт Рахункової палати за 2017 рік / Рахункова палата України. – Київ : Рахункова палата України, 2018. – 316 с. – Зі змісту: Реалізація проектів міжнародних фінансових організацій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.1 З-43; книгосховище.
Кістерський Л. Л. Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ / Л. Л. Кістерський, Т. В. Ліпова // Економіка України. – 2017. – № 2. – С. 24–36. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ковальчук Т. Міжнародний валютний фонд: фінансовий розпорядник чи політико-економічний поневолювач / Трохим Ковальчук // Банківська справа. – 2017. – № 3. – С. 3–15. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Колосова В. П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії / В. П. Колосова // Економіка України. – 2016. – № 12. – С. 61–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колосова В. П. Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів міжнародних інституцій у забезпеченні економічного розвитку країни / В. П. Колосова, О. І. Капленко, А. О. Романенко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 3. – С. 17–29. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Кучер Г. В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації / Г. В. Кучер // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 27–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Непомнящий О. М. Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні / О. М. Непомнящий, Ю. Г. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Петрик О. Програми МВФ: досвід окремих країн та перспективи для України / О. Петрик // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 480–503.
Скоробогатова Н. Є. Удосконалення механізму фінансового співробітництва між Україною та ЄС / Н. Є. Скоробогатова, Н. М. Балєва // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 72–77. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О. С. Власюк, Я. Б. Базилюк, С. В. Давиденко, Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. – 2013. – № 11. – С. 7–22.
Теорія фінансів: підручник / [С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 574 с. : рис., табл. – Зі змісту: Міжнародні фінансові організації та їх функції.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Т33; ч/з № 2.
Україна та МВФ: співробітництво у монетарній сфері в умовах виходу з кризи: наук.-аналіт. доп. / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, М. О. Джус та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 199 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И У45; книгосховище, ч/з № 3.
Цибуляк А. Г. Фінансування екологічних програм міжнародними організаціями в Україні / А. Г. Цибуляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 32–35. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чернишова М. І. Вплив міжнародних фінансових інституцій на розвиток енергетичного сектору України / М. І. Чернишова, С. О. Тульчинська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 38–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.

 


12.11.2018
Запитує: 
Tetyana
Тема запиту: Доброго дня, шановні бібліотекарі! Допоможіть, будь ласка, здійснити підбір літератури на тему «Підвищення ефективності діяльності команд». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Адизес И. К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей / Ицхак Калдерон Адизес ; пер. с англ. [Т. Гутман]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 259 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Формирование команды.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33МА30; книгосховище.
Бен-Гур Ш. Коучинг для команд руководителей высшего звена – способ повышения эффективности управленческих решений / Ш. Бен-Гур, Н. Кинли, К. Джонсен // Менеджмент сегодня. – 2013. – № 5. – С. 314–326.
Гриньова В. М.Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 227 с. – Зі змісту: Застосування інструментарію формування кадрового потенціалу команди проекту.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Г85; ч/з № 3.
Ділове адміністрування. Модуль 3 «Управління змінами»: навч. посіб. / [П. І. Коренюк, М. М. Кучер, Г. В. Запорожець та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т. – Кам’янське : ДДТУ, 2018. – 405 с. : табл. – Зі змісту: Формування команди.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д46; ч/з № 2.
Журкевич О. М. Командообразование: один тренинг или философия жизни / О. М. Журкевич // Управление развитием персонала. – 2014. – № 2. – С. 148–153.
Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / С. М. Ілляшенко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 334 с. : рис., табл. – Зі змісту: Формування команди.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 І-44; ч/з № 2.
Клєвцєвич Н. А.Управління інфраструктурними проектами : навч. посіб. / Н. А. Клєвцєвич, Н. В. Сментина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 169 с. : рис., табл. – Зі змісту: Формування проектної команди.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С К48; ч/з № 2.
Кравченко В. Кросс-культурные особенности / Виктория Кравченко, Юханнес Клемейер // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 2. – С. 66–75.
Крамаренко А. О. Ключові принципи підвищення продуктивності для різних типів команд / А. О. Крамаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Красностанова М. В. Формирование команды в хайтек-бизнесе / Мария Красностанова. – Москва : Вершина, 2008. – 178 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338К78; книгосховище.
Макаркина И. Ю. Особенности управления персоналом в интернациональных командах / И. Ю. Макаркина // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 8. – С. 80–85.
Омельченко Н. Методика «Рабочий стиль» Дж. Хэй / Н. Омельченко // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 10. – С. 40–49.
Приходько С. Л. Слияние корпоративных культур / С. Л. Приходько // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 11. – С. 8–19.
Расиел И. Инструменты McKinsey. Лучшая в мире практика решения бизнес-проблем / Итан Расиел, Пол Фрига ; пер. с англ. Юлии Корнилович. – 2-е изд. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2009. – 224 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Управление командой.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33МР24; книгосховище.
Романенко Я. Как удержать команду и вовлечь ее в рабочий процесс? / Яна Романенко // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 5. – С. 6–18. Фролова М. В. Критерии оценки эффективности управления кросс-функциональными командами / Фролова Мария Владимировна, Ишкильдина София Аркадьевна // Экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 38–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Холлифорд С. Мотивация : практическое руководство для менеджеров : [пер. с англ.] / Сара Холлифорд, Стив Уиддет. – Москва : HIPPO, 2008. – 354 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Уровень команды или группы: реализация стратегии внутри групп и команд.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33МХ72; книгосховище.
Цимбалюк С. О. Управління брендом роботодавця : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 258 с. – Зі змісту: Формування команди фахівців для розроблення концепції бренду роботодавця. – Існує електрон. версія друд. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Ц61; книгосховище, ч/з № 2.

 


07.11.2018
Запитує: 
Юля

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть мені, будь ласка, підібрати список джерел для реферату з філософії «Огляд сучасної наукової літератури по темі «Філософське значення ідей спадщини Ю. М. Лотмана». Джерела потрібні саме опубліковані після 2000 року. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія : [зб. наук. пр. / відп. ред. А. Є. Конверський]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2010. – Вип. 100. – 61 с. – Зі змісту: Полянська В. І. Ідеї російського формалізму в теорії Юрія Лотмана / В. І. Полянська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф В53; книгосховище.
Волкова Е. В. «Дом» и «дорога» как реалии и как символы в работах Ю. М. Лотмана / Е. В. Волкова // Вопросы философии. – 2007. – № 1. – С. 169–174.
Волкова Е. В. Пространство символа и символ пространства в работах Ю. М. Лотмана / Е. В. Волкова // Вопросы философии. – 2002. – № 11. – С. 149–164.
Волкова Е. В. Эстетико-семиотический мир Ю. М. Лотмана / Е. В. Волкова // Вопросы философии. – 2004. – № 11. – С. 116–129.
История философии : учебник / ред. В. П. Кохановский. – 2-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2002. – 573 с. – Из содерж.: Лотман Ю. М.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф И90; книгосховище.
Леута О. Н. Ю. М. Лотман о трех функциях текста / О. Н. Леута // Вопросы философии. – 2002. – №11. – С. 165–173.
Почепцов Г. Г. Русская семиотика: идеи и методы, персоналии, история / Г. Г. Почепцов. – Москва : Рефл-бук ; Киев : Ваклер, 2001. – 768 с. – (Образовательная библиотека).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 16 П65; книгосховище.
Розин В. М. Юрий Михайлович Лотман / В. М. Розин // Вопросы философии. – 2011. – № 3. – С. 178–181. – Рец. на кн.: Юрий Михайлович Лотман / под ред. В. К. Кантора. – Москва : РОССПЭН, 2009. – 400 с. – (Философия России второй половины XX века).
Щукин В. Г. Дух карнавала и дух просвещения (Бахтин и Лотман) / В. Г. Щукин // Вопросы философии. – 2008. – № 11. – С. 95–129.
Эберт К. Семиотика на распутье. Достижения и пределы дуалистической модели культуры Лотмана/Успенского / К. Эберт // Вопросы философии. – 2003. – № 7. – С. 44–55.

 


06.11.2018
Запитує: 
Яна

Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою 53 н.д. «Міжнародний трансфер технологій та їх глобальна інституціоналізація».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Яно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Будаев Р. Минимизация валютных рисков в бизнесе / Р. Будаев // Международная экономика. – 2012. – № 4. – С. 35–39.
Будаев Р. В. Минимизация валютных рисков / Р. В. Будаев // Международная экономика. – 2011. – № 9. – С. 68–71.
Бурковська А. В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 207 с. : рис. – Зі змісту: Страхування валютного ризику ; Поняття ризику. Групи ризиків у ЗЕД ; Причини валютних ризиків і їх види : Запобігання валютним ризикам.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б91; ч/з №2 
Гордополов В. Ю. Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку валютних операцій в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю / В. Ю. Гордополов // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 71–77. – Автор, назва та анот. парал. англ. 
Демская А. Л. Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование) / А. Л. Демская, А. М. Кокош // Управление финансовыми рисками. – 2013. – № 1. – С. 42–50. 
Карамов А. А. Хеджирование рисков: исламский подход / А. А. Карамов // Управление финансовыми рисками. – 2013. – № 1. – С. 66–72. 
Козюк В. Інтернаціоналізація юаня: проблема стратегії односторонніх вигід та її глобальні ризики / В. Козюк // Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. – Київ : М-во фінансів України, 2015. – № 3. – С. 59–75. – Анот. рус., англ. 
Павлишин І. О. Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків / І. О. Павлишин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 39–42. – Автор, назва та анот. парал. англ. 
Панченко К. С. Оцінка та управління ринковим ризиком комерційного банку / К. С. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 45–48. – Автор, назва та анот. парал. англ. 
Панченко К. С. Стратегії управління валютним ризиком комерційного банку / К. С. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 12. – С. 87–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Посохов І. М. Стрес-тестування як актуальний інструмент ризик-менеджменту сучасної банківської системи України / Посохов І. М., Ходирєва О. О. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики = Financial and credit activity: problems of theory and practice : зб. наук. пр. / ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Харків. навч.-наук. ін-т ; [голов. ред.: Самородов Б. В.]. – Харків, 2018. – Вип. 1. – С. 53–61. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. 
Шереметьєва О. Ю. Регулювання та управління валютними ризиками: правовий аспект [Електронний ресурс] : монографія / О. Ю. Шереметьєва ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 213 с.

 


06.11.2018
Запитує: 
Ярослав

Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою 53 н.д. «Міжнародний трансфер технологій та їх глобальна інституціоналізація».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Ярославе! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Аксенова Е. ТНК и социально-экономическое развитие Вьетнама / Е. Аксенова // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 7. – С. 86–95. – Автор, назва та анот. парал. англ. 
Андрощук Г. О. Трансфер технологій в оборонно-промисловому комплексі України: проблемні питання / Г. О. Андрощук // Наука, технології, інновації. Серія: Економічні науки = Science, Technologies, Innovations. – 2018. – № 1. – С. 62–71 ; № 2. – С. 38–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Березняк Н. В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / Н. В. Березняк, Д. Ю. Чайка, К. В. Кваша ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформ. – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 92 с. – Зі змісту: Деякі підходи до створення інституціональних умов для міжнаціонального трансферу технологій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Б48; ч/з № 3.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 266 с. – Зі змісту: Міжнародний трансферт технологій та інноваційна політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності ; Сутність та форми, канали міжнародного трансферту технологій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б53; книгосховище.
Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні : монографія / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та ін.] ; ДУ «Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України». – Львів, 2016. – 432 с. : табл., рис. – Парал. тит. арк., зміст англ. – Зі змісту: Трансфер технологій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338Т8 І-66; ч/з № 3.
Кваша Т. К. Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. Серія: Економічні науки = Science, Technologies, Innovations. – 2018. – № 1. – С. 72–79. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. Козаченко Р. П. Міжнародний трансфер технологій в забезпеченні конкурентного розвитку країн : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Козаченко Руслана Петрівна ; [наук. керівник Н. О. Татаренко] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с. 
Шифр зберігання та місце знаходження: А2016 К59; Зал економічної класики.
Коротков И. Г. Предпосылки формирования технологических преимуществ и расширения трансфера российских технологий / Коротков Илья Георгиевич, Зубенко Вера Андреевна // Международная экономика. – 2018. – № 9. – С. 6–20. – Автор, назва та анот. парал. англ. 
Лихачев В. А. Международная торговля технологиями. Позиция России / Владимир Алексеевич Лихачев // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 37–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Маслак О. І. Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства / Ольга І. Маслак, Марія В. Маслак, Ольга О. Безручко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 5. – С. 171–181. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Марьясис Д. Сферы инновационного прорыва Израиля / Д. Марьясис // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 3. – С. 92–100. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Павленко І. А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій / І. А. Павленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 5. – С. 18–22.
Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства : матеріали V Міжнар. форуму, 20–21 жовт. 2016 р., м. Київ / Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформ., Асоц. «Інформатіо-Консорціум». – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – Ч. 1. – 258 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Хвостенко В. С. Теоретико-методичні підходи до визначення «трансфер технологій» / В. С. Хвостенко, І. В. Литовченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 001 П78; ч/з № 3.
Чмир О. С. Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу / О. С. Чмир ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформ. (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 120 с. : рис. 
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Ч-74; ч/з № 3.

 


6.11.2018
Запитує: 
Tanya

Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел для написання курсової роботи (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою «Розвиток міжнародної торгівлі послугами: масштаби, структура, тенденції». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 255 с. : рис., табл. – Зі змісту: Міжнародна торгівля послугами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М А61; ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
Грабинський І. М. Потенціал розвитку торгівлі послугами України з ЄС після підписання угоди про асоціацію з ЄС / І. М. Грабинський, Р. В. Міхель // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 6–10.
Єріна І. В. Міжнародна торгівля послугами: тенденції розвитку і структура українського ринку / І. В. Єріна // Статистика України. – 2012. – № 4. – С. 39–44.
Кушнір Н. О. Сучасні зовнішньоекономічні зв’язки Європейського Союзу / Н. О. Кушнір, В. В. Химинець // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 37–42. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лихачев В. А. Международная торговля технологиями. Позиция России / Владимир Алексеевич Лихачев // Международная экономика. – 2017. – № 2. – С. 37–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник Т. М. Міжнародна торгівля послугами: тенденції, чинники, національні пріоритети / Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2010. – № 6. – С. 197–202.
Мельник Т. М. Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами / Т. М. Мельник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик [та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 384 с. : рис. – Зі змісту: Міжнародна торгівля товарами і послугами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Проценко І. В. Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Проценко Ігор Володимирович ; [наук. керівник А. О. Старостіна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. 
Шифр зберігання та місце знаходження книги: А2016 П84; зал економічної класики.
Реформування економіки України: стан та перспективи : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф. (25 груд. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. парк КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Міжнар. ін-т бізнес-освіти [та ін. ; редкол.: А. В. Матвійчук (голова) та ін.]. – Київ : Наук. парк КНЕУ, 2014. – 156 с. – Зі змісту: Солодковський Ю. М. Сучасні параметри розвитку світової торгівлі послугами / Ю. М. Солодковський, В. П. Яковенко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С Р45; ч/з № 3.
Сазонець О. М. Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг / О. М. Сазонець // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 51–57.
Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 327 с. : рис., табл. – Зі змісту: Організація міжнародної торгівлі послугами.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С22; ч/з № 2.
Locali Paulo Afonco dos Santos. International trade in services: BRICS analysis / Locali Paulo Afonco dos Santos // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 5. – P. 23–28. – Пер. назви: Міжнародна торгівля послугами: аналіз країн БРІКС.

 


05.11.2018
Запитує: 
Julia

Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати літературу для написання курсової роботи на тему (під номером 100) «Сучасна імміграційна політика розвинутих країн». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Зленко В. Е. Эффект от мексиканских экономических реформ для иммиграции мексиканцев в Канаду в период действия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) / Зленко В. Е. // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 1. – С. 107–110.
Малахов В. Германия после «миграционного кризиса»: политика, экономика, общество / В. Малахов // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 63, № 5. – С. 41–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М19; ч/з № 3.
Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 368 с. – Зі змісту: Міжнародна міграція робочої сили.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Никольская Г. Протекционизм Дональда Трампа и глобальный рынок рабочей силы / Галина Никольская // Общество и экономика. – 2018. – № 7. – С. 113–128. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Никольская Г. К. Социальные и политические аспекты иммиграционной политики США / Никольская Галина Константиновна // Международная экономика. – 2018. – № 3. – С. 44–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Никольская Г. К. США: проблемы иммиграционной политики / Никольская Г. К. // Международная экономика. – 2016. – № 4. – С. 33–45. – Автор, назва парал. англ.
Стаканов Р. Д. Імміграційна система балів для кваліфікованих працівників: перспектива застосування на рівні ЄС / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 44–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл. – Зі змісту: Вплив глобальної рецесії на тенденції розвитку міграційної політики розвинених країн світу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С76; ч/з № 3.
Стрельцова Я. Новые направления в политике франкофонии / Я. Стрельцова // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – Т. 62, № 2. – С. 83–91. – Автор, назва та анот. парал. англ. 
Травкина Н. М. Иммиграционная реформа в президентской кампании 2016 г. / Н. М. Травкина, А. А. Филиппенко // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 6. – С. 52–66. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Спец. вип. : Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики», т. 2 : Демографічні аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу / [редкол.: С. І. Пирожков (голова) та ін.]. – 400 с. – Зі змісту: Шура А. О. Міграції з країн, що розвиваються, та їх вплив на міжетнічні відносини / А. О. Шура. – С. 72–77.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 Ф79; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 7.
Lang F. P. Important aspects of the future German policy / Lang Franz Peter // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 15–22. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Важливі аспекти майбутньої політики Німеччини.

 


04.11.2018
Запитує: Оля

Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) для курсової, за темою 106 «Експортна спеціалізація України та шляхи її реалізації».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. – Тернопіль : Екон. думка, 2009. – Вип. 5. – 424 с. – Зі змісту: Березюк Р. Конкурентоспроможна експортна спеціалізація України у контексті становлення нового світового економічного порядку / Р. Березюк, П. Сем’янчук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Грановська В. Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності / В. Г. Грановська // Агросвіт. – 2018. – № 6. – С. 32–39. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Джаман М. О. Теорія економіки регіонів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. О. Джаман ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 384 с. : рис., табл. – Зі змісту: Торгово-експортний потенціал (на прикладі України).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С5 Д40; ч/з № 2.
Маркович І. Б. Спеціалізація експортних товарних груп як одна з характеристик торговельного потенціалу держави / І. Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 43–50. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пожуєва Г. О. Проблеми та перспективи розвитку експортного потенціалу суб’єкта господарювання / Г. О. Пожуєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 4–5. – С. 59–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Покришка Д. С. Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання / Д. С. Покришка // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 50–59. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Положенцева К. В. Український експорт: структурні зміни та географічні можливості / К. В. Положенцева // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 6. – С. 10–15. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Прощаликіна А. М. Місце України на світовому ринку продукції АПК / А. М. Прощаликіна, Т. С. Петренко // Агросвіт. – 2018. – № 11. – С. 22–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Россоха В. Експортний потенціал аграрних підприємств / Россоха Володимир, Шарапа Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 4. – С. 44–63. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Штань М. В. Державна політика неоіндустріалізації в Україні / М. В. Штань // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 9. – С. 34–38. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Kriukova I. O. Agrarian potential of Ukraine in context of economic cooperation with Canada: the modern state and prospects for building up / I. O. Kriukova, T. Ye. Kalyna // Економіка АПК. – 2018. – № 9. – P. 46–55. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Аграрний потенціал України в контексті економічного співробітництва з Канадою: сучасний стан та перспективи нарощування.

 


04.11.2018
Запитує: 
Arseniy

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати для мене список джерел для курсової роботи на тему «Розвиток міжнародних міграційних процесів на Близькому Сході».З повагою, Арсеній.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Арсене! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біль М. М. Ретроспективний огляд просторової мобільності населення / М. М. Біль // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2017. – № 1. – С. 66–78. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Відлер О. М. Теоретичні підходи до визначення поняття механізми державного управління у сфері протидії нелегальній міграції / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 87–90. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жданов С. В. Арабские страны в мировой экономике / С. В. Жданов. – Москва : Панорама, 2006. – 254 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ж42; книгосховище, ч/з № 2.
Искусственное общество и реальные демографические процессы / В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, Е. Д. Сушко, А. Ф. Агеева // Экономика и математические методы. – 2017. – Т. 53, № 1. – С. 3–18. – Назва та анот. парал. англ.
Лісовський П. М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація : [навч. посіб.] / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2017. – 156 с. – Зі змісту: Глобальна екологічна, фінансово-економічна та міграційна криза: світоглядний дух часу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 Л63; ч/з № 2, ч/з Юридичного інституту.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М19; ч/з № 3.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С76; ч/з № 3.
Jah E. We will (not) succeed! The helplessness of german and european refugee policy / E. Jahn // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 10. – P. 83–90. – Автор, назва та анот. парал. англ. – Пер. загл.: Мы (не)победим! Беспомощность германской и европейской эмиграционной политики.
Jakuleviciene L. Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU / Lyra Jakuleviciene // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [наук. рада: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – № 3. – P. 40–42. – Пер. назви: Виклики і майбутнє права біженців у контексті європейської надзвичайної міграційної ситуації та відносин між ЄС і Туреччиною.
Kozlova E. V. Current approaches to national migration policy development: principal conditions and factors of efficiency / Elena V. Kozlova, Denis S. Ushakov // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 7. – P. 216–325. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Сучасні підходи до модернізації національної міграційної політики: принципові умови та чинники ефективності.

 


04.11.2018
Запитує: 
Диана

Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Особливості інтеграційної політики НАФТА».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Діано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бужан В. С. Економічні ефекти «молодшого партнера» асиметричної регіональної інтеграції (на прикладі Мексики) / В. С. Бужан // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 145–149. – Анот. англ.
Комар Н. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі / Наталія Комар, Алла Уніят, Руслана Луців // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 3). – С. 284–300.
Комар Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці / Наталія Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 110–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Комкова Е. Г. Перспективы НАФТА / Е. Г. Комкова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2018. – № 2. – С. 5–19. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Комкова Е. Г. Политическая борьба вокруг НАФТА / Е. Г. Комкова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2017. – № 4. – С. 34–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Куцик П. О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. Ковтун, Г. І. Башнянин ; Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 584 с. – Зі змісту: Основні інтеграційні формування сучасності та їх характеристика: ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АТЕС, СНД.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К95; ч/з № 3.
Пісов М. П. Інтеграційні правопорядки в регіональних організаціях на прикладі НАФТА та АСЕАН / М. П. Пісов // Митна справа. – 2015. – № 2. – С. 15–22.
Уніят А. В. Економічне співробітництво України з країнами Північноамериканської зони вільної торгівлі / А. В. Уніят // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ..
Співак М. В. Державна політика здоров’язбереження: світовий досвід і Україна : монографія / М. В. Співак ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Логос, 2016. – 535 с. : табл. – Зі змісту: Формування державної політики здоров’язабезпечення в умовах північноамериканської економічної інтеграції НАФТА: Канада, Мексика і США.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С С72; ч/з № 3.

 


03.11.2018
Запитує: 
Julia

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти мені підібрати список джерел для реферату з філософії «Огляд сучасної наукової літератури по темі «Значення ідей психоаналізу для розвитку західноєвропейської філософії XX століття». Джерела потрібні саме опубліковані після 2000 року.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Грюнбаум А. Критика психоанализа / А. Грюнбаум // Вопросы философии. – 2007. – № 3. – С. 105–129.
Зигмунд Фрейд и психоанализ в контексте австрийской и русской культур : (материалы российско-австрийской конференции) // Вопросы философии. – 2000. – № 10. – С. 4–57.
Кондратьев В. Ю. Б. П. Вышеславцев и Л. С. Выготский: два взгляда на психоанализ З. Фрейда / В. Ю. Кондратьев // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – С. 108–116.
Кузнецов Ю. Б. Зигмунд Фройд: історія створення психоаналізу / Ю. Б. Кузнецов // Педагогіка і психологія. – 2016. – № 4. – С. 65–71. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кузнецов Ю. Зиґмунд Фройд: народження нової філософії / Ю. Кузнецов // Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 6–16. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Левчук Л. Т. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика : навч. посіб. для вищ. навч. закладів / Л. Т. Левчук. – Київ : Либідь, 2002. – 255 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Л38; книгосховище, ч/з № 2.
Лейбин В. Н. Психоанализ : учебник / В. Н. Лейбин. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 576 с. – (Учебник нового века).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 Л42; книгосховище.
Основи філософії : навч. посіб. / [Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим та ін.] ; за ред. М. Ф. Шмиголя ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 410 с. : рис., табл. – Зі змісту: Філософські проблеми психоаналізу: фрейдизм та неофрейдизм.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф О-75; ч/з № 2.
Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 279 с. : табл. – Зі змісту: Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 15 С81; ч/з № 2.
Терещенко В. І. Розвиток та здоров’я людини в європейській системі освіти : [монографія] / В. І. Терещенко, В. П. Чаплигін ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2008. – 200 с. – Зі змісту: Психоаналіз З. Фрейда. Ерос і Танатос в їх протиставленні культурі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 37 Т35; ч/з № 3.
Философия : учебник для студ. вузов / ред. В. Д. Губин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Гардарики, 2004. – 828 с. – Из содерж.: Классический и современный психоанализ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 1Ф Ф56; книгосховище.

 


31.10.2018
Запитує: Annya

Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для написання курсової роботи на тему «Валютні біржі в структурі глобального фінансового ринку». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Архипова В. В. «Зеленые финансы» как средство для решения глобальных проблем / Архипова В. В. // Экономический журнал высшей школы экономики = Higher School of Economics Economic Journal. – 2017. – Т. 21, № 2. – С. 312–332. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 697 с. – Зі змісту: Валютні біржі та інформаційні системи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И Б76; книгосховище.
Веріга Г. В. Механізми регулювання валютного ринку та аналіз ефективності їх інструментів / Веріга Г. В. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 9–10. – С. 68–72. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гаврилко П. П. Фінансова глобалізація як головна рушійна сила розвитку світової економіки / П. П. Гаврилко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 3–6. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дятлова Ю. В. Механізми глобального регулювання фінансової системи / Ю. В. Дятлова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 4–5. – С. 78–83. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96; книгосховище.
Еш С. М. Ринок фінансових послуг : підручник / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 399 с. – Зі змісту: Послуги валютних бірж.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Е96; книгосховище.
Малащук Д. В. Всесвітня валютна біржа як економічна категорія світового валютного ринку / Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5–6. – С. 122–126.
Пепа Т. В. Біржова діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Т. В. Пепа, Т. І. Пішеніна, В. В. Лавринович. – Київ : Ліра-К, 2016. – 539 с. : рис., табл. – Зі змісту: Біржовий валютний ринок України та діяльність Української міжбанківської валютної біржи.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П25; ч/з № 2.
Соханич Ф. Ф. Механізм інтеграції України до світового ринку капіталів / Ф. Ф. Соханич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – С. 62–65. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шулакова К. Оцінка практики лібералізації валютного регулювання в Україні / Катерина Шулакова // Банківська справа. – 2016. – № 4. – С. 64–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.

 


31.10.2018
Запитує: 
Tanya
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел (монографічна література, статті наукових фахових видань, збірники міжнародних конференцій, книги) за темою 72 «Сутність та особливості регіональної політики ЄС».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Тетяно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : колект. монографія / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; під заг. ред. М. П. Бутка. – Київ : Кондор, 2016. – 432 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С2 Е45; книгосховище, ч/з № 3.
Європейські регіональні проекти. Самовизначення націй і майбутнє ЄС // Віче. – 2013. – № 15. – С. 5–9.
Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (2 черв. 2017 р., м. Київ) / Укр. Асоц. Викладачів і Дослідників Європ. Інтеграції. – Луцьк : Терен, 2017. – 413 с. : рис., табл. – (Проект Асоціації 575385-EP-1-2016-1-UA-EPPJMO-SUPPA: «Більш широке висвітлення європейської інтеграції у викладанні та наукових дослідженнях», що здійснюється за підтримки Програми ім. Жана Моне Еразмус ). – Зі змісту: Булатова О. Регіональна політика Європейського Союзу / О. Булатова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; ч/з № 3.
Куліш І. М. Забезпечення сталого розвитку сільських територій країн-кандидатів на вступ до ЄС: на прикладі Польщі / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 96–104. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельник А. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А. Мельник, В. Адамик // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 57–78.
Мельник В. Економічний потенціал розвитку сільських територій в умовах євроінтеграційних процесів: перспективи зміцнення / Вікторія Мельник, Олег Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 38–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельничук Л. М. Політика соціального вирівнювання регіонального розвитку: європейські стандарти / Л. М. Мельничук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 112–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Наукові праці НДФІ : наук. зб. / М-во фінансів України, Н.-д. фінанс. ін-т, Акад. фінанс. упр. ; [голов. ред. Т. І. Єфименко]. – Київ : НДФІ, 2012. – Вип. 4 (61). – 224 с. – Зі змісту: Ортіна Г. В. Особливості регіональної політики Європейського Союзу / Г. В. Ортіна.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 Н34; ч/з № 3.
Полікарпова О. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України / О. Полікарпова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 3. – С. 101–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Регіональна політика Європейського Союзу : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Київ : КНЕУ, 2016. – 496 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Р32; книгосховище, ч/з № 3.
Україна в європейському безпековому просторі : монографія / [В. А. Манжола, О. Л. Хилько, С. О. Божко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 320 с. – Зі змісту: Регіональні політики ЄС.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 У45; книгосховище, ч/з № 3.
Черкас Н. І. Структурні детермінанти регіональної конкуретноспроможності: досвід регіонів ЄС / Н. І. Черкас // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2018. – № 1. – С. 143–151. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чуріканова О. Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС / О. Ю. Чуріканова // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 51–54.
Шамборовський Г. О. Регіональна політика Європейського Союзу : [навч. посіб.] / Г. О. Шамборовський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Знання, 2011. – 187 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 327 Ш19; книгосховище, ч/з № 2.

 


30.10.2018
Запитує: Оксана

Тема запиту: Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для написання курсової роботи на тему «Валютні біржі в структурі глобального фінансового ринку». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Андрощук Г. О. Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 65–82. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відякіна М. М. Трудова міграція з України до ЄС: макроекономічний вимір : монографія / М. М. Відякіна, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДКС, 2011. – 196 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М В42; книгосховище.
Дмитрук Б. П. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни / Б. П. Дмитрук, І. Б. Чудаєва // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 4–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорошенко Г. О. Міграція робочої сили як показник неефективності державного управління розвитком трудового потенціалу в Україні / Г. О. Дорошенко, І. М. Абрамова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 214–221. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лошенюк О. Вдосконалення концепції регулювання міжнародної трудової міграції в Україні / Оксана Лошенюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 64–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М19; ч/з № 3.
Мостова І. О. Зовнішні трудові міграції у довгостроковому соціально-економічному розвитку країн-експортерів / І. О. Мостова // Демографія та соціальна економіка. – 2015. – № 2. – С. 153–163. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Ніколаєць К. Зовнішня трудова міграція в Україні у 2014–2017 рр. / Ніколаєць Катерина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign Trade: Economics, Finance, Law. – 2018. – № 3. – С. 21–32. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Петрочко Ж. В. Зовнішня міграція української молоді: сучасні тенденції та освітні завдання / Ж. В. Петрочко // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 49–56. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Позняк О. В. Оцінювання наслідків зовнішньої трудової міграції в Україні / О. В. Позняк // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2016. – № 2. – С. 169–182. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Романюк М. Д. Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України / М. Д. Романюк // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 22–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 14. – 294 с. – Зі змісту: Підлісна О. А. Еміграційні потоки з України у 2008–2013 роках / О. А. Підлісна, І. Р. Знак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 С91; ч/з № 3.
Черняк Є. О. Міжнародна трудова еміграція та «відтік мізків»: економічне обґрунтування еміграції з України / Є. О. Черняк // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 120–123. – Анот. англ.

 


29.10.2018
Запитує: Данил

Тема запиту: Доброго дня, прошу допомогти з пошуком літератури на тему «Механізми реалізації євроінтеграційної стратегії України».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Даниле! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ажажа М. А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України / М. А. Ажажа // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 94–99. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія / [Р. Пукала, Н. М. Внукова, В. М. Остапенко та ін.] ; наук. ред.: Р. Пукала (Польща), Н. М. Внукова (Україна) ; керівник міжнар. проекту Р. Пукала (Польща) ; Держ. вищ. техн.-екон. школа ім. Броніслава Маркевича (Ярослав), Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Ексклюзив, 2018. – 175 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Є24; ч/з № 3.
Європейська інтеграція : навч. посіб. / [Л. І. Хомутенко, Д. А. Говорун, Я. І. Мозговий та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; Нац. банк України, ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Є24; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 7, ч/з Юридичного інституту.
Лежепьокова В. Г. Електроенергетика України у вимірі стратегічного партнерства з ЄС / Лежепьокова Вікторія Геннадіївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 6. – С. 29–33.
Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення глобалізаційних процесів : навч. посіб. / [І. М. Бутко, М. П. Бутко, Ж. В. Дерій та ін.] ; за ред. С. М. Шкарлета та М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 527 с. : рис., табл. – Зі змісту: Євроінтеграційна стратегія України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 2, ч/з № 5.
Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 368 с. – Зі змісту: Особливості європейських інтеграційних процесів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Панкова А. Ю. Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та Євроінтеграційних процесів / А. Ю. Панкова, Т. В. Лагутін // Економіка та держава. – 2016. – № 11. – С. 58–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сиденко В. Р. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель : в 2 т. / В. Р. Сиденко ; НАН Украины, Ин-т экономики и прогнозирования. – Киев : ИЭП НАНУ, 2011. – Т. 2 : Европейская интеграция и экономическое развитие. – 447 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 С34; ч/з № 3.
Спенс М. Следующая конвергенция: будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / Майкл Спенс ; пер. с англ. Александра Калинина ; под ред. Ольги Филаточевой. – Москва : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. – 332 с. – Тит. л. парал. англ. – Из содерж.: Европейская интеграция и транснациональное управление.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С71; зал економічної класики.
Тимошенко М. М. Науково-організаційні засади удосконалення стратегії розвитку сільських територій в умовах євроінтеграції / М. М. Тимошенко, А. О. Соколова // Економіка АПК. – 2018. – № 2. – С. 55–63. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Хаустов В. К. Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію / Хаустов В. К. // Економіка і прогнозування. – 2018. – № 2. – С. 135–150. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ценклер Н. І. Механізми реалізації стратегії розвитку економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції / Н. І. Ценклер // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2015. – № 4. – С. 51–55. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


28.10.2018
Запитує: homiakdasha
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати для мене список джерел для курсової роботи на тему «Міжнародне науково-технічне співробітництво: форми, масштаби та напрями розвитку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Багатиренко О. Нові підходи до проведення атестації державних наукових установ / Ольга Багатиренко // Фінансовий контроль. – 2018. – № 1. – С. 30–34.
Витязь П. А. Научные советы при международной ассоциации академий наук как форма самоорганизации отраслей научных знаний / П. А. Витязь, В. К. Щербин // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2018. – № 2. – С. 91–110. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 18–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зарицька Н. С. Перспективні напрями поглиблення науково-технічного співробітництва України та США / Н. С. Зарицька // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 40–42. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лукша О. П. Инфраструктура поддержки проектов международного научно-технического сотрудничества России и ЕС: состояние и перспективы / О. П. Лукша, Г. Б. Пильнов, А. Э. Яновский // Инновации. – 2013. – № 4. – С. 79–86.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1 (18). – 129 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Черницька Т. В. Регіональні виміри міжнародного науково-технічного співробітництва / Т. В. Черницька. – С. 105–127.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 3.
Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність = International Scientific and Technical Cooperation: principles, mechanisms, efficiency : зб. пр. X (XXII) Міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 берез. 2014 р., Київ) / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. міжнар. економіки, Наук. парк «Київ. політехніка» ; [редкол.: В. Г. Герасимчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 155 с. : табл., діагр. – Текст укр., англ. та рос. 
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 3.
Моісеєнко Т. Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності підприємств : монографія / Т. Є. Моісеєнко, С. В. Войтко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : Альфа Реклама, 2014. – 160 с. – Зі змісту: Інноваційно-інвестиційна діяльність в Україні та міжнародне науково-технічне співробітництво.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 М74; книгосховище, ч/з № 3.
Новая модель многостороннего российско-европейского научно-технического сотрудничества по схеме ERA-Net / О. П. Лукша, Г. Б. Пильнов, М. Шписбергер, А. Э. Яновский // Инновации. – 2013. – № 5. – С. 39–44.
Проблеми розвитку інформаційного суспільства : матеріали IV Міжнар. форуму, 26–29 листоп. 2013 р., м. Київ / Асоц. «Інформатіо-Консорціум», Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 / [відп. за вип.: Т. В. Писаренко, В. В. Матусевич]. – 245 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Євтушенко В. М. Міжнародне науково-технічне співробітництво України / В. М. Євтушенко, Т К. Куранда, Т. В. Гаврис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 301 П78; книгосховище, ч/з № 3.
Транснаціональні корпорації : навч. посіб. / С. В. Войтко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського». – Київ : «Політехніка» НТУУ «КПІ», 2016. – 208 с. – Зі змісту: Міжнародне науково-технічне співробітництво.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Т65; ч/з № 2.
Яненкова І. Г. Роль освіти і науки для економічного росту і розвитку суспільства / І. Г. Яненкова // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 6–9. – Автор, назва та анот. парал. англ.

 


27.10.2018
Запитує: Ольга
Тема запиту: 
Доброго дня! Я пишу магістерську дипломну роботу на тему «Удосконалення формування бренду роботодавця». Буду дуже вдячна, якщо ви допоможете мені з актуальною літературою (за останні 5 років). Наперед дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Балабанова Л. В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 1–2. – С. 94–97.
Быкова Л. Создание имиджа работодателя: шаг навстречу своему сотруднику / Л. Быкова // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – № 1. – С. 28–32.
Головко Ю. В. Эффективное функционирование бренда во внутренней среде. Бренд работодателя / Ю. В. Головко // Бренд-менеджмент. – 2013. – № 5. – С. 276–282.
Захарова О. Привабливий бренд роботодавця: умови створення та інструменти оцінки / О. Захарова // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 4. – С. 18–23. – Анот. рос., англ.
Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін. ; відп. ред. І. М. Конет]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 10. – 224 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Маковецька А. А. Бренд-менеджмент як основа формування бренда роботодавця / А. А. Маковецька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 З-41; ч/з № 3.
Моисеенко Т. «Любимым» для персонала бренд становится благодаря внутрикорпоративной культуре / Т. Моисеенко // Маркетинг и реклама. – 2015. – № 9–10. – С. 26–27.
Прохоровська С. Роль комунікацій в управлінні брендом роботодавця / Прохоровська Світлана, Островерхов Віктор // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 87–91. – Анот. парал. англ.
Сотник Е. В. Ключ к созданию бренда работодателя / Е. В. Сотник // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 8. – С. 64–69.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – № 2 (12). – 318 с. : рис., табл. – Анот., зміст, бібліогр. укр., рос., англ. – Текст укр., рос. – Зі змісту: Нефьодова К. А. Управління талантами як інструмент формування бренду роботодавця / К. А. Нефьодова. – С. 279–285.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т соц.-труд. відносин ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – № 2 (14). – 377 с. : рис., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Василик А. В. Вплив нематеріального мотивування працівників на управління брендом роботодавця: світовий досвід і українські реалії / А. В. Василик, А. Ю. Ращенко, А. П. Данилицька. – С. 226–235.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 331 С69; книгосховище, ч/з № 3.
Цимбалюк С. О. Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика [Електронний ресурс] : монографія / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – 227 с.
Цимбалюк С. О. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування / С. Цимбалюк // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5–6. – С. 10–16. – Анот. парал. англ., рос.
Цимбалюк С. О. Управління брендом роботодавця : навч. посіб. / С. О. Цимбалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 258 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Ц61; книгосховище, ч/з № 2.
Яковлев М. Бренд работодателя: опыт создания / М. Яковлев // Справочник по управлению персоналом. – 2013. – № 2. – С. 68–73.

 


27.10.2018
Запитує: Анна
Тема запиту: 
Доброго дня, прошу Вас допомогти підібрати літературу за темою «Основні правила фіскальної політики України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ганно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст : монографія / [Т. І. Єфіменко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2016. – 496 с. : табл. – Зі змісту: Оцінка індикаторів фіскальної стійкості України в середньостроковій перспективі ; Оцінка фіскальної стійкості та фіскальні правила як інструмент утримання боргових показників у безпечних межах (сценарій на період до 2030 р.).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336 А43; книгосховище, ч/з № 3.
Башко В. Й. Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні / В. Й. Башко // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 26–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Богдан Т. П. Фіскальні правила як важлива складова прогресивних фіскальних інститутів / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2016. – № 4. – С. 7–26. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гасанов С. С. Фіскальні правила і фіскальна відповідальність: контекст економічної безпеки / С. С. Гасанов // Фінанси України. – 2018. – № 3. – С. 7–23. – Автор, назва та анот. парал. англ. рос.
Длугопольський О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / О. Длугопольський, А. Жуковська // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 21–24.
Козюк В. Еволюція інституційної моделі фіскальних правил у ЄВС / В. Козюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 2. – С. 131–164.
Козюк В. В. Макротеоретична етимологія фіскальних правил / В. В. Козюк // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 1. – С. 7–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лось В. В. Правила фіскальної політики: результативність виконання в Україні / В. В. Лось // Соціально-економічні перспективи України у XXI столітті : зб. доп. 82-ї наук. конф. студентів КНЕУ (21–24 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. О. А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2015. – С. 137–140. – Текст укр., англ. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С С69; книгосховище, ч/з № 3.
Федірко Н. В. Глобальні та національні виклики трансформації публічних фінансів в Україні / Н. В. Федірко, Я. С. Сіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 83–91. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шапоренко О. О. Фіскальні правила в Україні та шляхи удосконалення механізму їх застосування / Олена Олександрівна Шапоренко // Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 9. – С. 92–101. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Kudriashov V. Managing public finances using change management approaches / Vasyl Kudriashov, Robert Balakin // Фінанси України. – 2018. – № 1. – P. 35–46. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Управління публічними фінансами з використанням підходів менеджменту змін.


26.10.2018
Запитує: Валерія
Тема запиту: 
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему «Міжнародний лізинг в системі транснаціонального бізнесу». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Валерія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин [Електронний ресурс] : зб. тез студент. конф., 14–15 груд. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т міжнар. економіки і менеджменту. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 130 с. – Зі змісту: Тихонова А. Г. Міжнародний лізинг: переваги, недоліки та динаміка розвитку в Європі / А. Г. Тихонова. – С. 34–36.
Барташук К. А. Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України / К. А. Барташук // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 142–147.
Газман В. Д. Перспективы развития лизинга в энергетике / В. Д. Газман // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 55–60.
Іртищева І. О. Лізингові операції як вид інвестиційної діяльності: національний та міжнародний досвід / І. О. Іртищева, Т. В. Смелянець, К. А. Наголюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 9. – С. 34–37.
Ковтуненко В. М. Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України / В. М. Ковтуненко, Б. М. П’ятецька // Агросвіт. – 2018. – № 1. – С. 36–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лукашов В. С. Лизинговый механизм как инструмент инвестирования в реальный сектор экономики страны / Лукашов В. С. // Экономические науки. – 2017. – № 1. – С. 77–82. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мельниченко С. Національні готельні мережі на міжнародному ринку / Світлана Мельниченко, Тетяна Кудлай // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 19–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Міжнародні фінанси : навч. посіб. / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка, І. І. Д’яконової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 548 с. – Зі змісту: Міжнародний лізинг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище.
Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с. : табл. – Зі змісту: Міжнародний лізінг, форфейтинг, факторинг. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И М58; книгосховище, абонемент.
Никитченко Ю. В. Лізинг в Україні і США: спільне та відмінне / Ю. В. Никитченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 100–104.
Посібник з лізингу / [Д. О. Богодухов, С. П. Кисіль, Ю. М. Луців та ін.] ; наук. ред. Л. Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 2009. – 388 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П61; книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 7.
Просветов Г. И. Лизинг: задачи и решения : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. – Москва : Альфа-Пресс, 2008. – 158 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 П82; книгосховище.
Технологія лізингу : монографія / [Н. Рязанова, Р. Іваненко, В. Різник та ін.] ; за ред. Г. Т. Сенькович. – Київ : Гопак, 2010. – 319 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Т38; книгосховище.
Холодний Г. О. Лізинг в інвестиційному механізмі інноваційного розвитку підприємств / Г. О. Холодний ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2007. – 196 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Х73; книгосховище.
Юзвович Л. И. Международный лизинг как форма привлечения инвестиций в национальную экономику / Л. И. Юзвович // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 246–250.


24.10.2018
Запитує: Кирил
Тема запиту: Доброго дня. Чи можу я звернутись до вас по допомогу у пошуці джерел літератури щодо курсової роботи? Тема курсової номер 95 «Сучасні теоретичні засади міжнародної торгівліі».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Кириле! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі : монографія / І. Бураковський. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2000. – 241 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Б91; книгосховище, ч/з № 3.
Міжнародна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик та ін.] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 384 с. : рис. – Зі змісту: Теорії міжнародної торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародна економіка : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 559 с. : рис., табл. – Зі змісту: Теорії міжнародної торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; ч/з № 2.
Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 368 с. – Зі змісту: Класичні теорії міжнародної торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародна торгівля : підручник / [Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, М. І. Захарченко та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, М. І. Барановської. – 4-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 510 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М М58; книгосховище, абонемент, ч/з № 2, ч/з № 5.
Панченко В. Г. Вплив еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику країн / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 52–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панченко В. Г. Трансформація інструментів класичного протекціонізму в сучасних умовах світового господарства: конфлікт теорії та практики / В. Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 11–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Руднева А. О. Международная торговля и мировые товарные рынки : аналит. пособие / А. О. Руднева ; Дипломат. акад. МИД России. – Москва : Восток–Запад, 2009. – 288 с. – Из содерж.: Основные теории международной торговли.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М Р83; книгосховище.
Спартак А. Теоретические и практические аспекты формирования мегарегиональных торгово-экономических блоков в АТР / Спартак А., Саламатов В. // Международная экономика. – 2016. – № 5. – С. 9–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник / А. С. Філіпенко. – Київ : Либідь, 2008. – 408 с. – Зі змісту: Теоретичні засади аналізу міжнародної торгівлі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М Ф53; книгосховище, ч/з № 2.
Хасбулатов Р. И. Исследования мировой экономики: вопросы теории (глобализация, «Вашингтонский консенсус», Россия) / Хасбулатов Руслан Имранович // Международная экономика. – 2018. – № 3. – С. 6–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шимко П. Д. Международная экономика : учеб. пособие / П. Д. Шимко, Н. И. Диденко ; под ред. П. Д. Шимко. – Москва : Юрайт, 2010. – 752 с. – (Университеты России). – Из содерж.: Новые и новейшие теории международной торговли.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М Ш61; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.

 


24.10.2018
Запитує: Marina
Тема запиту: Доброго дня,прошу допомогти з пошуком літератури на тему «Дуржавна фінансова підтримка підприємства в Україні». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Брунько П. В. Теоретичні засади фінансування будівельних підприємств / П. В. Брунько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 66–73. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Булана О. О. Державна допомога вітчизняним суб’єктам господарювання та її трансформація в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. О. Булана // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 18–30. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Євенко Т. І. Оцінка ефективності фінансової державної підтримки сільськогосподарських підприємств України / Т. І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 27–32. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Забарина Е. М. Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств / Е. М. Забарина, М. В. Кула // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 2. – С. 34–72.
Криворук Б. М. Державна підтримка виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії / Б. М. Криворук // Економіка та держава. – 2016. – № 11. – С. 101–104. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Міщенко Д. А. Державна фінансова підтримка розвитку промисловості України як метод подолання фінансової кризи / Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко, Д. О. Холошня // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 15–20.
Новак Н. П. Розвиток та удосконалення державної підтримки підприємств з виробництвом органічної продукції / Н. П. Новак // Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 40–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онисько С. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму державної підтримки сільськогосподарських підприємств / С. М. Онисько, М. В. Кіц // Фінанси України. – 2015. – № 4. – С. 86–95.
Скоробогатова Н. Є. Модель вибору оптимального джерела фінансування проектів підприємств машинобудівної галузі України / Н. Є. Скоробогатова, М. С. Чулюкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 68–72.
Труш Ю. Л. Стан та проблеми розвитку підприємницької діяльності в секторі малого бізнесу України / Ю. Л. Труш, А. М. Дерев’янко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 22–26. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво / Анатолій Федоренко // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 100–114. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Apostoliuk O. Y. State financial support for small business innovative development / Olessia Y. Apostoliuk // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – P. 100–107. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Державна фінансова підтримка інноваційного розвитку малого бізнесу.
Iefremova O. State support of small enterprises and middle class / Oleksandra Iefremova // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 6. – P. 43–54. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос., англ. – Пер. назви: Державна підтримка малого підприємництва та середнього класу.

 


22.10.2018
Запитує: Sveta
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати список джерел для курсової роботи на тему «Розвиток міжнародних міграційних процесів в Європі». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вартанян А. А. Практика государственного регулирования международной миграции рабочей силы / Вартанян Алла Аревшадовна // Международная экономика. – 2016. – № 12. – С. 43–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відлер О. М. Загальноєвропейський досвід протидії нелегальній міграції / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Відлер О. М. Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів у сфері міграційної політики щодо забезпечення дотримання прав людини / О. М. Відлер // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 154–158. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Глущенко Г. И. Статистическая оценка европейского миграционного кризиса / Г. И. Глущенко, М. Н. Осьмова // Вопросы статистики. – 2016. – № 12. – С. 59–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дергач А. В. Регулювання міграційних процесів в сучасних умовах / А. В. Дергач // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – С. 165–168. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колесник І. А. Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України / І. А. Колесник // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 25–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М19; ч/з № 3.
Миграционный кризис в ЕС: национальные ответы на общий вызов / Ю. Квашнин, А. Кузнецов, О. Трофимова, А. Четверикова // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Т. 61, № 1. – С. 97–107. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 463–518.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С76; ч/з № 3.
Філіппов С. О. Особливості протидії організації нелегальної транскордонної міграції на південних кордонах Європейського Союзу / С. О. Філіппов, О. Л. Войцехівський // Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 23–28. – Анот. парал. рос., англ.
Шиманська К. Ринок трудових ресурсів в умовах постконфліктного стану країн / Катерина Шиманська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 50–60. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Jahn E. We will (not) succeed! The helplessness of German and European refugee policy / E. Jahn // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 9. – P. 76–88 ; Т. 60, № 10. – P. 83–90. – Автор, назва та анот. парал. рос. – Пер. заглавия: Мы (не)победим! Беспомощность германской и европейской эмиграционной политики.
Jakuleviciene L. Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU / Lyra Jakuleviciene // Вісник Національної академії правових наук України : зб. наук. пр. / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [наук. рада: В. Я. Тацій (голова) та ін.]. – Харків, 2016. – № 3. – P. 40–42. – Пер. назви: Виклики і майбутнє прав біженців у контексті європейськоїнадзвичайної міграційної ситуації та відносин між ЄС і Туреччиною.
Štupakova M. EU border regime in context of legal migration of third-country nationals / Štupakova Mária, Jankurova Andrea, Čajka Peter // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2017. – № 5. – P. 107–124. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Прикордонний режим ЄС у контексті легальної міграції громадян третіх країн.
Ushakov D. S. International migrant flows and national migration policy: quality correlation and scenarios of interdependence (the case of European Union) / D. S. Ushakov, N. V. Zhmykhova // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 8. – P. 308–317. – Анот. англ., укр., рос. – Пер. назви: Міжнародна міграція та національна міграційна політика: якісна кореляція та сценарії взаємодії (на прикладі Європейського Союзу).
Ushakov D. S. Testing for migration regimes’ adequacy in modernizing the regulation of labour international distribution / D. S. Ushakov // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – P. 315–324. – Анот. рос., англ. – Пер. назви: Оцінювання адекватності міграційних режимів в процесі модернізації регулювання міжнародного поділу праці.


21.10.2018
Запитує: NRXYW
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу на тему  «Динаміка конкурентних позицій України на світовому ринку туристичних послуг». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бараняк І. Є. Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку / І. Є. Бараняк // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 4. – С. 66–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гбур З. В. Відтік інтелекту за кордон – вплив на економічну безпеку / З. В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 85–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Грінько І. М. Міжнародна міграція трудових ресурсів України та Болгарії: вплив на сталий економічний розвиток держав / Грінько І. М. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 7–8. – С. 27–30. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр..
Дмитрук Б. П. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни / Б. П. Дмитрук, І. Б. Чудаєва // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 4–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кізима Т. Міграційний капітал: теоретико-концептуальний та прагматичний аспекти / Тетяна Кізима, Вікторія Онищук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 77–88. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лошенюк О. Вдосконалення інструментарію державної міграційної політики в Україні / Оксана Лошенюк // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 147–156. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лошенюк О. Вдосконалення концепції регулювання міжнародної трудової міграції в Україні / Оксана Лошенюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 64–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії : [монографія] / Олена Малиновська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 471 с. : рис.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 31 М19; ч/з № 3.
Петрочко Ж. В. Зовнішня міграція української молоді: сучасні тенденції та освітні завдання / Ж. В. Петрочко // Педагогіка і психологія. – 2017. – № 4. – С. 49–56. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Рощина Н. В. Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах / Н. В. Рощина, Л. С. Борданова // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 32–36. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Руфат Джахангир оглы Эфендиев. Международная трудовая миграция и денежные переводы мигрантов (на примере стран бывшего СССР) / Руфат Джахангир оглы Эфендиев, Наиль Рагиб оглы Велиев // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 92–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стаканов Р. Д. Регіональна політика регулювання міжнародної трудової міграції : монографія / Роман Дмитрович Стаканов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 551 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М С76; ч/з № 3.
Стаканов Р. Д. Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції / Р. Д. Стаканов // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 13. – С. 12–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Pozniak O. V. Transformation оf Population Migration іn Ukraine аfter Collapse оf the Soviet Union / O. V. Pozniak // Демографія та соціальна економіка = Demography and Social Economy = Демография и социальна экономика. – 2017. – № 2. – P. 89–101. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Трансформація міграції населення в Україні після розпаду Радянського Союзу.


21.10.2018
Запитує: Viktoria
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, літературу на тему  «Динаміка конкурентних позицій України на світовому ринку туристичних послуг». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

 

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ганкіна М. С. Соціально-комунікативна функція туристичних підприємств на основі розвитку програм міжнародного освітнього туризму / М. С. Ганкіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 64–66. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Григорчак І. М. Національна еліта й проблеми розвитку туризму на сучасному етапі державотворення в Україні / І. М. Григорчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 91–94. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Калиниченко О. Українські візи стають доступнішими : [лібералізація режиму взаємних поїздок] / Олександр Калиниченко // Український туризм. – 2017. – № 2. – С. 62–65.
Ковешніков В. C. Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки / В. C. Ковешніков, В. В. Гармаш // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 244 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 7А М21; книгосховище, ч/з № 2.
Міжнародна економічна політика : наук. журн. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. Д. Г. Лук’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спецвип., ч. 2 : у 2 ч. – 459 с. – Зі змісту: Антонюк К. В. Стратегія просування туристичного продукту України на міжнародний ринок / К. В. Антонюк. – С. 22–29.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М М58; книгосховище, ч/з № 3.
Музиченко-Козловська О. В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території : монографія / Оксана Музиченко-Козловська. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 176 с. : табл. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33С М89; книгосховище, ч/з № 3.
Ольшанська O. B. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України / O. B. Ольшанська, К. Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 158–162. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сєров К. Agentskiy: 7 років на шляху до нової якості сервісу : [ринок туристичних, агентських послуг] / Костянтин Сєров // Український туризм. – 2017. – № 2. – С. 16–17.
Ступень Н. М. Оцінка впливу соціально-економічних чинників на ефективність курортно-рекреаційної галузі / Н. М. Ступень // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 62–65. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ткачук Т. Міжнародні туристичні підприємства на внутрішньому ринку франчайзингу / Тетяна Ткачук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 95–107. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ткачук Т. Міжнародні франчайзингові туристичні мережі / Ткачук Тетяна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 71–82. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Чобаль Л. Ю. Організаційні аспекти розвитку сільського туризму в Україні / Л. Ю. Чобаль // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 85–89. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


20.10.2018
Запитує: Аліна

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати літературу для написання дипломної роботина тему «Роль ЄБРР у фінансуванні проектів в Україні») Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Венцковський Д. Україна-ЄБРР: перспективи співробітництва / Д. Венцковський // Незалежний аудитор. – 2014. – № 8. – С. 94–103.
Гайдуцький І. П. Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглецевого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 5–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Клименко К. В. Співробітництво Європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів / К. В. Клименко, С. М. Іванов // Фінанси України. – 2016. – № 11. – С. 52–78. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка : [монографія] / В. П. Колосова ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 256 с. – Зі змісту: Співпраця України з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336И К61; ч/з №3.
Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / О. Б. Чернега, А. С. Маловичко, В. Ю. Матвєєва [та ін.] ; під ред. О. Б. Чернеги. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 541 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в кінці розд. – Зі змісту: Європейський банк реконструкції та розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М М58; ч/з № 2.
Наукові праці НДФІ: наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ : ДННУ АФУ, 2016. – Вип. 3 (76). – 158 с. : табл., рис. – Парал. тит. арк. англ. – Анот. укр., рос., англ. – Зі змісту: Іванов С. М. Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку / С. М. Іванов, К. В. Клименко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Н34; ч/з №3.
Непомнящий О. М. Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні / О. М. Непомнящий, Ю. Г. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» : [аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності] // Бюлетень. Цінні папери України. – 2016. – 30 квіт. (№ 80). – С. 44–45.
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку»// Бюлетень. Цінні папери України. – 2015. – 30 квіт. (№ 78). – Ч. 1. – С. 48–50.
Усов А. Развивать компанию, готовить ее к выходу на другой уровень – главная цель ЕБРР : [интервью] / Антон Усов ; подгот. Лариса Семака // Финансовые услуги. – 2016. – № 6. – С. 6–8.
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії[Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінанc.-екон., Ін-т фінанс.-банк. аналітики [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 240 с. – Зі змісту: Савостьяненко М. В. Сучасний інструментарій ЄБРР у фінансовому співробітництві з Україною / М. В. Савостьяненко. – С. 204–207


20.10.2018
Запитує: Maryna

Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати літературу для написання дипломної роботина тему «Фінансування інвестиційних проектів підприємств АПК».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Абдулрагимов ИА. Инвестиционные факторы технологического развития АПК / Абдулрагимов Исраил Абдулалиович // Экономические науки. – 2016. – № 5. – С. 49–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дем’яненко С. І. Засади формування інструментів інвестиційної діяльності аграрних підприємств / С. І. Дем’яненко, В. М. Коваль // Економіка України. – 2015. – № 2. – С. 61–69.
Загурський О. Проблеми фінансування підприємств аграрного сектору та шляхи їх подолання / О. Загурський // Банківська справа. – 2015. – № 3. – С. 52–62. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: інструменти та управління: колект. монографія / С. І. Дем’яненко, В. М. Коваль, В. М. Давиденко, О. О. Сас ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 256 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги333С І-58; ч/з № 3.
Кулов А. Р. Финансирование инвестиций сельскохозяйственными организациями / А. Р. Кулов, С. С. Дзусова // Финансы. – 2016. – № 9. – С. 60–64.
Лагута С. М. Роль експортних кредитних агентств у фінансуванні інвестиційних проектів агрохолдингів / С. М. Лагута // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 4. – С. 39–43.
Осадча О. А. Управління реальними інвестиціями інноваційних проектів в аграрній сфері виробництва / О. А. Осадча // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 27–30. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сидоров І. П. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Теорія фінансів: підручник / [С. В. Бойко, Л. П. Гацька, В. В. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 574 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 559–565, в кінці тем та в підрядк. прим. – Зі змісту: Особливості інвестування АПК України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Т33; ч/з № 2.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу[Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Гмиря В. П. Фінансова підтримка АПК України: роль держави у розвитку головної галузі економіки / В. П. Гмиря. – С. 79–82.
Ходаківський В. М. Аналіз стратегічних альтернатив інвестиційного забезпечення виробництва органічної продукції в сільськогосподарських підприємствах / В. М. Ходаківський, М. А. Місевич, Г. В. Циганенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. – С. 45–51. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Ходаківський В. М. Вибір оптимальних рішень у процесі інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств / В. М. Ходаківський // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 8. – С. 38–41.
Petrukha  N.M.  Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy / N. M. Petrukha, S. V. Petrukha // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – P. 141–148. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.– Пер. назви: Оцінювання ефективності інвестиційно-інноваційних проектів на основі державно-приватного партнерства в аграрному секторі економіки України.


13.10.2018
Запитує: Олександр

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати  список джерел для дмпломної роботи на тему «Депозитні ресурси банків». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Адамик Б. Аналіз ресурсного потенціалу банківської системи у період кризи / Богдан Адамик, Андрій Скірка // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 63–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Алексеєнко М. Актуальні питання депозитного формування ресурсної бази банків / М. Алексеєнко // Банківська справа. – 2013. – № 3. – С. 34–43.
Алексеєнко М. Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції «депозит» у контексті формування ресурсної бази банків / М. Д. Алексеєнко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 55–58. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Горун М. В. Методичні підходи із удосконалення маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банку / М. В. Горун // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 98–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Горун М. В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України / М. В. Горун // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 362–369. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Коваленко М. О. Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів / М. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 39–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коваль С. Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій / Світлана Коваль // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 65–73.
Колодізєв О. М. Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України / Олег Миколайович Колодізєв, Олеся Вікторівна Лебідь, Олександра Валерівна Зуєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – С. 260–268. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Коломієць В. Л. Державні банки розвитку та їх роль у реалізації фінансової політики / В. Л. Коломієць // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 62–65. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лисенок О. В. Удосконалення сутності та процесу управління формуванням депозитних ресурсів банків / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 43–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Пантєлєєва Н. Інноваційні підходи до формування ресурсної бази банків на засадах клієнтоцентричної депозитної політики / Н. Пантєлєєва // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 59–72.
Прокофєва О. В. Еволюція системи страхування депозитів в Україні / Прокоф’єва Олена Володимирівна, Серпутько Олексій Васильович // Финансовые услуги. – 2018. – № 2. – С. 24–28. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Сало І. В. Розвиток депозитарної і депозитної діяльності в Україні : монографія / І. В. Сало. – Суми : Унів. кн., 2017. – 98 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С16; ч/з № 3.
Сова О. Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку України / Олена Юріївна Сова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 1. – С. 282–291. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / [С. В. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева]. – Суми : Унів. кн., 2017. – 105 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 У67; ч/з № 3.
Чуб П. Роль залучених ресурсів в забезпеченні фінансової стійкості банку / Павло Чуб, Ольга Бернацька // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9–10. – С. 69–74.


14.10.2018
Запитує: Emma

Тема запиту: Добрий день, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою «Методи діагностування ринкової влади». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Еммо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. – Вип. 101. – 60 с. – Зі змісту: Филюк Г. Монопольна влада: природа та форми прояву / Г. Филюк.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Герасименко А. Г. Мікроекономічний аналіз диференціації товарів як джерела ринкової влади / А. Г. Герасименко // Економіка України. – 2013. – № 6. – С. 31–41.
Дуцька А. Конкурентні відносини в умовах функціонування різних типів ринкових структур в економіці / Анна Дуцька // Банківська справа. – 2016. – № 2. – С. 118–126. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коваленко А. Г. О поиске состояния равновесия пространственно рассредоточенных рынков несовершенной конкуренции однородного продукта / А. Г. Коваленко // Экономика и математические методы. – 2018. – Т. 54, № 1. – С. 52–86. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кочнев Р. Ю. Коррупция «одного окна»: теория и эмпирический анализ / Р. Ю. Кочнев, Л. И. Полищук, А. Ю. Рубин // Вопросы экономики. – 2018. – № 9. – С. 32–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кулішов В. В. Мікроекономіка: основи теорії і практикум : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія-2006, 2008. – 331 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Ринкова влада: монополія і монопсонія.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 К90 ; книгосховище.
Лотиш О. Внесок Жана Тіроля в практику регулювання ринків / Оксана Лотиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 118–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Поплавська Ж. В. Мікроекономіка. Теорія і практика управлінської економіки : навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса ; М-во освіти і науки України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2016. – 284 с. : рис., табл. – Зі змісту: Влада над ринком: монополія та монопсонія ; Монопольна влада.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 П57; ч/з № 2.
Рудий М. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 360 с. – Бібліогр. в кінці тем та підрядк. прим. – Предм. покажч.: с. 355–359. – Зі змісту: Монопольний ринок.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Р83; ч/з № 2.
Серебренніков Б. С. Цінова політика та ринкова влада електроенергетичних компаній України / Серебренніков Б. С. // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – С. 56–68. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стирський М. В. Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн Європейського Союзу / М. В. Стирський // Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Точилін В. О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання / В. О. Точилін, В. В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 23–38. – Бібліогр. в кінці ст.


 

10.10.2018
Запитує: Marina

Тема запиту: Добрий день, допоможіть підібрати літературу за темою «Роль похідних фінансових інструментів на товарних біржах світу». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Васильченко З. Похідні фінансові інструменти в сучасних системах ризик-менеджменту / Зоя Васильченко // Банківська справа. – 2017. – № 3. – С. 32–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Михайловська О. В. Ринок товарних деривативів в умовах світосистемних трансформацій / О. В. Михайловська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 4. – С. 86–93.
Сажина М. А. Деривативы как финансовые инновации / Сажина Муза Аркадьевна // Экономические науки. – 2016. – № 3. – С. 7–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Силантьєв С. О. Міжнародна практика використання похідних фінансових інструментів : монографія / С. О. Силантьєв ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 399 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И С36; ч/з № 3.
Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти в епоху неоіндустріалізації / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 183–191.
Силантьєв С. О. Похідні фінансові інструменти – онтологія моделей / С. О. Силантьєв // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 29–39.
Соколов М. О новых реалиях в торговле нефтью на мировом рынке / Михаил Соколов // Общество и экономика. – 2018. – № 1. – С. 117–127.
Солодка О. О. Похідні фінансові інструменти: функціональні механізми та суперечності використання в Україні : монографія / О. О. Солодка ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Кондор, 2016. – 430 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С60; книгосховище, ч/з № 3.
Сохацька О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 3. – С. 49–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сьомченков О. А. Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів / О. А. Сьомченков // Економіка АПК. – 2015. – № 7. – С. 59–66. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Терещенко Г. М. Залучення фінансових ресурсів в умовах відкритої економіки України / Г. М. Терещенко // Фінанси України. – 2016. – № 12. – С. 92–104. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Шлапак А. В. Форексні ринки країн Південно-Східної Азії як невід’ємний компонент глобальної платіжної системи / А. В. Шлапак // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – № 7/8, № 7. – С. 108–111. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шульга Н. Опціонні операції на міжнародних ринках / Шульга Наталія, Гербст Ольга // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 5–22. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Maslo A. I. Derivatives market development in Ukraine / Andriy I. Maslo // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 1. – P.286–293. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви:Розвиток ринку деривативів в Україні.


01.10.2018
Запитує: Daria

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату «Діагностика ринкової рівноваги за А. Маршалом і за П. Вальрасом». Щиро вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : [Історія економічної думки від Адама Сміта до Джона М. Кейнса] / Марк Блауг ; пер. з англ. Іван Дзюба. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670 с. – Парал. тит. арк. англ. – Зі змісту.: Загальна рівновага та економічна теорія добробуту ; Система Вальраса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Б68; книгосховище, ч/з № 3, зал економічної класики.
Ващишин А. М. Історія економічних вчень : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 433 с. – Зі змісту: Теорія загальної рівноваги Леона Вальраса. – (Вища освіта в Україні).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) В23; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Гогохия Д. Деньги, закон спроса и закон Вальраса / Д. Гогохия // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 1. – С. 68–75.
Економічна теорія: навч. посіб. / [О. В. Стефанишин, М. В. Квак, М. В. Кічурчак, М. І. Теребух] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 336 с. – Зі змісту: Ринкова рівновага і механізм її формування.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; ч/з № 2.
Економічна теорія. Політекономія: підручник / [В. Д. Базилевич, В. М. Попов, К. С. Базилевич та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 8-ме вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 703 с. – Зі змісту: Теорія ринкової рівноваги. – (Класичний університетський підручник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Е45; книгосховище, ч/з № 2.
Махорт А. Ф. О состояниях равновесия открытой экономической системы с дополнительным перераспределением капитала / А. Ф. Махорт // Проблемы управления и информатики. – 2018. – № 3. – С. 142–153. – Автор, назва та анот. парал. англ., укр.
Сорокин А. В. Равновесие по Вальрасу. Случай обмена двумя товарами / А. В. Сорокин // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2004. – № 1. – С. 3–30.
Якобчук В. П. Економічна теорія : навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / В. П. Якобчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. – 3-тє вид., перероб. – Київ : Ліра-К, 2015. – 408 с. – Зі змісту: Рівновага ринку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 Я46; книгосховище.


21.05.2018
Запитує: Darya

Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання теми «Організаційно-економічний механізм управління персоналом аграрних підприємств». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дар’є! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біттер О. А. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах / О. А. Біттер, О. І. Малецька // Економіка АПК. – 2012. – № 3. – С. 68–72.
Горбачова І. Управління персоналом аграрних підприємств в контексті євроінтеграції / І. Горбачова // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 3–4. – С. 50–54. – Анот. парал. англ., рос.
Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / В. М. Гриньова, Г. І. Писаревська. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2012. – 227 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 Г85; ч/з №3.
Дідур К. М. Особливості формування персоналу аграрних підприємств / К. М. Дідур // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 82–85.
Короленко С. Опыт управления персоналом в аграрном бизнесе / С. Короленко // Менеджер по персоналу. – 2012. – № 2. – С. 6–14.
Короленко С. Система развития персонала / Сергей Короленко // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 36–45.
Малік М. Й. Кадровий потенціал аграрних підприємств: управлінський аспект : монографія / М. Й. Малік, О. Г. Шпикуляк ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». – Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. – 368 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С М19; книгосховище.
Мартинюк Н. В. Етапи становлення конкурентоспроможного персоналу в аграрній сфері та його інвестиційне забезпечення / Н. В. Мартинюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 34–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Михайлова Л. І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах : монографія / Л. І. Михайлова. – Київ : Центр учб. літ. 2008. – 388 с. – Зі змісту: Управління кадрами в сільськогосподарських підприємствах.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С М69; книгосховище, ч/з №3.
Перелигін М. Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: та вітчизняна практика / М. Перелигін // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 4. – С. 17–21.
Речка К. М. Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства / К. М. Речка // Економіка та держава. – 2018. – № 3. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Чикуркова А. Д. Стратегія управління персоналом в аграрному секторі економіки : монографія / Алла Дмитрівна Чикуркова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2010. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 333С Ч-60; ч/з №3.
Kupalova HPersonneldevelopmentasabasisfortheagriculturalenterprises' success/ HalynaKupalova, VictoriaChetveryk// Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 1–2. – P. 28–31. – Автор, назва парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Розвиток персоналу як основа успішності аграрного підприємства.


12.05.2018
Запитує: Вікторія

Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури за темою «Управління вартістю банку».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 2. – С. 44–51.
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка: [зб. наук. пр. / відп. ред. В. Д. Базилевич]. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2009. – Вип. 112. – 69 с. – Зі змісту: Криклій А. Оцінка банківського бізнесу: діючі методи та досвід / А. Криклій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 В53; ч/з № 3.
Забезпечення умов стабільного функціонування банківського сектору України: монографія / [О. М. Колодізєв, О. В. Бойко, І. О. Губарєва та ін. ; за заг. ред. О. М. Колодізєва]. – Харків : Вид-во ХНЕУ, 2010. – 311 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 З-12; книгосховище.
Заруцька О. Структурно-функціональний аналіз фінансового стану банків України / О. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10. – С. 56–62.
Івасів І. Б.Управління вартістю банку : монографія / І. Б. Івасів ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2008. – 288 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 І-23; книгосховище, абонемент, ч/з № 3.
Колодізєв О. Узагальнення підходів до класифікації вартості банку / О. Колодізєв, Д. Гонтар // Банківська справа. – 2013. – № 6. – С. 82–90.
Колодізєв О. М. Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку / О. М. Колодізєв, Д. Д. Гонтар // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2014. – № 9–10. – С. 19–23. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление / Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин ; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышникова]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Олимп-Бизнес, 2007. – XIV, 554 с. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Оценка банков.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33М К73; книгосховище.
Лернер Ю. Экспресс оценка стоимости бизнеса банковских структур/ Ю. Лернер // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 198–213.
Лесик В. О. Удосконалення процедури експрес-оцінки фінансової стабільності банків / В. О. Лесик // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 99–103. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Методичні підходи дооцінювання фінансової стійкості банківської системи / О. Б. Жихор, О. В. Більська, Д. О. Медведєв, А. О. Попов // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 32–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мігус І. П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 82–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мігус І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 54–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Охрименко І. Проблеми вартості споживчих кредитів в Україні / І. Охрименко // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 21–36.
Оценка бизнеса : учебник / [А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, С. А. Ленская, И. Ю. Беляева и др.] ; под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой ; Финанс. акад. при правительстве РФ, Ин-т профессиональной оценки. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2008. – 736 с. – Из содерж.: Особенности оценки стоимости банка.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 338 О-93; книгосховище.
Панченко К. С. Оцінка та управління ринковим ризиком комерційного банку / К. С. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 5. – С. 45–48. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Синки Джозеф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг : пер. с англ. / Джозеф Синки. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336И С38; книгосховище.
Слав’юк Р. А. Формування вартості банку : монографія / Р. А. Слав’юк, О. В. Лук’янська. – Львів : Простір-М, 2015. – 279 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.5/7 С47; ч/з № 3.
Яцюта В. П. Прибуток та його взаємозв’язок з оцінкою вартості банку / В. П. Яцюта // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 132–135.


12.05.2018
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти періодичні видання для роботи: підбір та огляд статей на тему «Валютний курс та його динаміка». З повагою Ірина.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Богдан Т. Емпіричне дослідження детермінант світових цін на сировинні товари, ролі курсової позиції долара та впливу валютно-цінових глобальних чинників на економіку України / Тетяна Богдан // Економіст. – 2015. – № 12. – С. 19–24. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ершов М. Укрепление рубля как фактор восстановления экономического роста и противодействия инфляции / М. Ершов, В. Татузов, Л. Лупандина // Российский экономический журнал. – 2016. – № 1. – С. 16–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Заблоцький М. Б. Валютний курс: виробничо-обмінні аспекти регулювання стабілізації/ М. Б. Заблоцький // Регіональна економіка = Regional Economy. – 2016. – № 1. – С. 130–137. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Концевая Н. В. Прогнозирование динамики валютных курсов на основе учета гармоник в восстановленных и сглаженных рыночных наблюдениях / Н. В. Концевая // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 2. – С. 146–153.
Косова Т. Д. Валютний курс як індикатор структурного розвитку національної економіки/ Т. Д. Косова, І. О. Стеблянко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 13–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Малахова О. Л. Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми/ О. Л. Малахова, М. В. Марусин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 46–60. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мірза Н. Динаміка режиму обмінного курсу в Саудівській Аравії / Навазіш Мірза, Бушра Накві, Сід Кумаль Аббас Різві // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 430–437. – Текст англ.
Олійник О. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України / Олег Олійник // Банківська справа. – 2015. – № 6. – С. 59–80. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савельєв Є. Валютно-курсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу/ Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15 (№ 4). – С. 424–444.
Shklyar A.  Currency market in Ukraine: problems and challenges / Shklyar Andriy, Anufrieva Kateryna // Економіка і прогнозування. – 2017. – № 3. – P. 51–55. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.Перевод заглавия: Валютний ринок в Україні: проблеми та виклики.
Umar Mohammed. Asymmetric real exchange rate and inflation causality based on Toda-Yamamoto dynamic Granger causality test / Mohammed Umar, Jauhari Dahalan // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 5. – P. 430–440. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Перевод заглавия: Асиметричний причинно-наслідковий зв'язок між реальним валютним курсом та інфляцією: за даними тесту Тода-Ямамото на динамічну причинність за Гренджером.


11.05.2018
Запитує: Ирина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи за темою «Проблеми та перспективи іпотечного кредитування в Україні». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б23; книгосховище, ч/з № 3.
Богута Н. Ключі – в борг : [іпотечне кредитування] / Н.Богута // Гроші. – 2018. – № 3. – С. 30–33.
Красножон С. Проблеми іпотечного кредитування в Україні та шляхи їх вирішення / Світлана Красножон // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 1–2. – С. 89–92. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кредитний менеджмент у банку: підручник / [С. М. Аржевітін, Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна, Т. П. Остапишин ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 499 с. – Зі змісту: Особливості іпотечного кредитування фізичних осіб. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К79; книгосховище, ч/з № 2.
Марачевська А. Формування ціни іпотечного кредиту з урахуванням рейтингу позичальника / А. Марачевська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 4. – С. 105–111. – Анот. парал. англ., укр., рос.
Паєнтко Т. В. Сучасні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні / Т. В. Паєнтко, З. В. Савельєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 40–43. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Паливода К. В. Механізми та інструменти фінансування житлового будівництва за умов соціально-економічної нестабільності в Україні / К. В. Паливода // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 5–10. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Реформування банківської системи України як шлях до відновлення кредитного потенціалу [Електронний ресурс] : матеріали Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Київ, 25 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінанc.-екон., Каф. банк. справи, Асоц. укр. банків ; [наук. ред.: С. М. Аржевітін та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 64 с. – Зі змісту: Ярошенко С. С. Роль іпотечного кредитування у забезпеченні економічного зростання / С. С. Ярошенко. – С. 35–37.
Семенча І. Є. Іпотечне кредитування в Україні: дослідження стану та моделювання змін / І. Є. Семенча, О. В. Недоспасова // Економіка та держава. – 2015. – № 6. – С. 34–36.
Фатюха Н. Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні / Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 32–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 240 с. – Зі змісту: Ходакевич О. В. Іпотечне кредитування: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О. В. Ходакевич. – С. 225–228.
Юркевич О. М. Розвиток форм фінансування житлового будівництва в Україні / О. М. Юркевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 21. – С. 30–34. – Автор, назва та анот. парал. англ.


10.05.2018
Запитує: Владислава
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти статті для виконання аналітичного огляду наукових публікацій за темою «Причини інфляції та антиінфляційні заходи».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Владиславо! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бойко В. С. Економічна свобода та антиінфляційна політика / В. С. Бойко // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2014. – № 9–10 (2). – С. 11–14. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Горюк В. В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу / В. В. Горюк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 6. – С. 3–7. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Дзюблюк О. В. Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці / О. В. Дзюблюк // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 2. – С. 7–18. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Ершов М. Укрепление рубля как фактор восстановления экономического роста и противодействия инфляции / М. Ершов, В. Татузов, Л. Лупандина // Российский экономический журнал. – 2016. – № 1. – С. 16–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Іванов В. В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України / В. В. Іванов, В. І. Міщенко, О. К. Малютін // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 414–425.
Картаев Ф. Полезно ли инфляционное таргетирование для экономического роста? / Ф. Картаев // Вопросы экономики. – 2017. – № 2. – С. 62–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коломієць Г. М. Інфляційне таргетування та фінансова стабільність: компаративний аналіз заходів в Україні та Польщі / Г. М. Коломієць, О. М. Синілова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 21–28. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кричевська Т. Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Ст. 4. Від становища системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007) / Тетяна Кричевська // Економічна теорія. – 2016. – № 2. – С. 46–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України / Сергій Кульпінський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 94–104. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Пасічник І. В. Механізм реалізації режиму таргетування інфляції як спосіб стабілізації та переходу до економічної стабільності / І. В. Пасічник, Ю. П. Галушко // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2013. – № 1. – С. 10–14.
Петров В. Инфляция набирает обороты. Причины и последствия / Виктор Петров // Справочник экономиста. – 2017. – № 10. – С. 22–31.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвестиц. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст.дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Панкратова Л. Л. Інфляція в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення / Л. Л. Панкратова, К. С. Лозоцька. – С. 333–336.
Харсун Л. Логістичні інструменти протидії інфляції / Людмила Харсун // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: economics, finance, law. – 2017. – № 2. – С. 71–81. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Юсифов М. Моделирование инфляционных процессов. Практический пример Азербайджана: векторная модель коррекции ошибок / М. Юсифов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 53–57.
Janshanlo R. Methodological aspects of inflation management by example of Kazakhstan / Ramzan Janshanlo, Gulsagat Andybaeva, Azhar Beysenbaeva// Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 11–12. – P. 40–46. – Автор, назва парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Методологічні аспекти управління інфляцією на прикладі Казахстану.


07.05.2018
Запитує: Світлана
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти періодичні видання для роботи: підбір та огляд статей на тему «Зовнішня торгівля як чинник макроекономічного розвитку». З повагою Світлана.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Світлано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Арапова Е. Я. Внешнеторговая политика Китая как фактор диверсификации источников экономического роста / Арапова Е. Я. // Международная экономика. – 2016. – № 5. – С. 21–25. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ганжа В. В. Реалізація експортного потенціалу будівельної галузі України / В. В. Ганжа // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 103–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Гвоздецька І. Тенденції зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств: маркетинговий аспект / Ірина Гвоздецька // Економіст. – 2017. – № 9. – С. 31–37.
Гладков И. С. Внешнеторговые связи Европейского Союза и России: актуальные тренды (итоги 2016 г., заглядывая в 2017 г.) / Игорь Сергеевич Гладков // Международная экономика. – 2017. – № 4. – С. 59–74. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гусейнов И. А. Прогнозная оценка внешнеторгового оборота между Азербайджаном и Германией / И. А. Гусейнов // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 118–123. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ковтун Н. В. Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України / Н. В. Ковтун, В. О. Бабірад-Лазунін // Зовнішняторгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 14–24. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лисак М. А. Зовнішня торгівля в умовах інтеграції України / М. А. Лисак, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2017. – № 12. – С. 69–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Маркович І. Б. Спеціалізація експортних товарних груп як одна з характеристик торговельного потенціалу держави / І. Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 43–50. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пугачова К. М. Зовнішньоторговельні відносини України з ЄС / К. М. Пугачова, О. О. Шеремет // Економіка АПК. – 2018. – № 2. – С. 85–90. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тронько В.  Зовнішня торгівля України інформаційно-комунікаційними послугами / В. Тронько // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 9. – С. 33–38. – Анот. англ.
Яковченко B. C. Транспарентність зовнішньоторговельної політики як фактор глобальної конкурентоспроможності України / B. C. Яковченко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 38–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Koshkina O. The impact of Eurasian Economic Union on capital flows in Kazakhstan/ Olga Koshkina, Irina Onyusheva, Olga Mayer// Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 3. – P. 282–296. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Перевод заглавия:Вплив Євразійського Економічного Союзу на потоки капіталу в Казахстані.


24.04.2018
Запитує: Olena
Тема запиту: Доброго дня, чи не могли б Ви порадити джерела для вивчення та написання курсової роботи за темою «Сучасні фактори, що визначають попит на подорожі в світовій туристичній сфері». Туризм 2 курс. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олено! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Глушко В. Просування туристичних послуг / Глушко Володимир // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 86–96. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Горіна Г. О. Концепція формування та управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації / Г. О. Горіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 16–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Економіка туризму: теоріята практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ: Центр учб. літ., 2017. – 538 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СЕ45; ч/з № 2.
Кейван О. І. Прогнозування попиту на послуги туристичних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кейван Олена Іванівна ; [наук. керівник БлагунІ. С.] ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:А2012 К33; зал економічної класики.
Косар Н. С. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи / Наталія С. Косар, Наталія Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 2. – С. 115–125. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мальська М. П. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 248 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СМ21; ч/з № 2.
Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 365 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СМ21; ч/з № 2.
Міжнародний туризм: навч. посіб. / [Т. В. Божидарнік, Н. В. Божидарнік, Л. В. Савош та ін.]. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 312 с. – Зі змісту: Класифікація соціально-економічних чинників, що визначають попит на пропозицію на світовому ринку індустрії туризму.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М М58;книгосховище, ч/з № 2.
Панасюк І. П. Ключові проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку Туреччини / І. П. Панасюк, А. О. Тертична // Економіка та держава. – 2017. – № 4. – С. 55–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Панченко О. Турагенція – 2018: складові успіху / Ольга Панченко // Український туризм. – 2017. – № 5. – С. 18–19.
Скопень М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – Київ : Каравела, 2010. – 336 с. – (Українська книга). – Зі змісту: Інформаційна система і технології з дослідження ринку та попиту ; Технологія прогнозування попиту надання туристичних послуг.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33СС44;книгосховище, ч/з № 2,ч/з № 7.
Romanova A. Global trends of tourism development / Romanova Anna // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 32–42. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.– Перевод заглавия: Теоретичні засади стратегічного аналізу просування туристичних послуг.


22.04.2018
Запитує: Alexandr
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, скласти список літератури для написання курсової роботи. Тема «Наказне провадження в господарському процесі». Заздалегідь дякую! З повагою.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ахмач Г. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9. – С. 35–38.
Бездоля Ю. Позовне провадження та його стадії: аналіз положень проекту Господарського процесуального кодексу України / Ю. Бездоля // Право України. – 2017. – № 9. – С. 154–161. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Бобкова А. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України / А. Бобкова, О. Банасько // Право України. – 2017. – № 9. – С. 45–50. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Великорода О. Розширення сфери застосування наказного провадження / О. Великорода // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 19–21.
Вінник О. М. Господарське право (загальна частина) : курс лекцій / О. М. Вінник ; Нац. акад. прав. наук України, Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – Київ : Ліра-К, 2017. – 239 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С4 В48; ч/з № 2, ч/з № 5.
Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. – 2011. – № 4. – С. 169–176.
Ніколаєва І. В. Визнання наказу таким, що не підлягає виконанню / І. В. Ніколаєва // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 4. – С. 149–157.
Фонова О. Спрощені провадження у господарському процесі / О. Фонова // Право України. – 2017. – № 9. – С. 167–175. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Фонова О. С. Генезис наказного провадження / О. С. Фонова // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 6. – С. 93–99.


20.04.2018
Запитує: Віка
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання доповіді на тему: «Динамічна модель Кейнса. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вітлінський В. В. Моделі економічної динаміки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Вітлінський, Ю. В. Коляда, Т. В. Кравченко ; [редкол.: С. С. Ващаєв (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 232 с. – Зі змісту: Модель Кейнса.
Вітлінський В. В. Моделювання економіки : навч. посіб. / В. В. Вітлінський ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 408 с. – Зі змісту: Виробничі функції ; Загальне поняття виробничої функції ; Економічний зміст виробничої функції ; Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій ; Модель Кейнса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ В54; книгосховище.
Грабовецький Б. Є. Виробничі функції в економічних дослідженнях / Б. Є. Грабовецький, І. В. Шварц // Вісник Сумського державного університету. – 2013. – № 1. – С. 60–68.
Історія економічних учень: хрестоматія : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за ред. В. Д. Базилевича ; [уклад.: В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 1198 с. – Текст укр., рос.– Зі змісту: Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; Кейнс Д. М. Конец laissez-faire / Дж. М. Кейнс.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) І-90; книгосховище, зал економічної класики, ч/з № 2, ч/з № 5.
Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное : [пер. с англ.] / Джон Мейнард Кейнс ; [под науч. ред. П. Н. Клюкина]. – Москва : ЭКСМО, 2009. – 959 с. – (Антология экономической мысли / отв. ред. Л. А. Амелёхин). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09)К33;зал економічної класики.
Козьменко О. В. Економіко-математичні методи та моделі (економетрика) : навч. посіб. / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 405 с. : рис., табл. –Зі змісту: Модель Кейнса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33СЭ К59; ч/з № 2, ч/з № 7.
Корчева В. Концепція невизначеності в економічній науці / Корчева Вікторія // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 1. – С. 41–53. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Уикенс М. Макроэкономическая теория: подход динамического общего равновесия : [учебник] / Майкл Уикенс ; пер. с англ., под науч. ред. Е. Синельниковой ; Рос. акад. нар. хоз-ваи гос. службы при Президенте РФ. – Москва : Дело, 2015. – 736 с. – (Академический учебник).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33 У35; зал економічної класики.
Шумпетер Й. А. История экономического анализа : в 3 т. / Йозеф А. Шумпетер ; пер. с англ. [В. С. Автономова, М. В. Бойко, Л. С. Горшковой] ; под ред. В. С. Автономова. – Санкт-Петербург : Экон. шк., 2004. –Т. 3. – 683 с. разд. паг. – Из содерж.: Динамический анализ и исследования экономических циклов ; Кейнс и современная макроэкономика ; Влияние идей Кейнса.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 33(09) Ш96; книгосховище, ч/з № 3.
Shvachych G. G. Numerical and analytical diagram of distributed simulation of dynamic systems/ Gennadіy Grigorovich Shvachych, Yevhen Yevhenovych Fedorov, Olena Grigorievna Kholod// Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 6. – P. 254–263. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер. назви: Числово-аналітичні схеми розподіленого моделювання динамічних систем.


28.03.2018
Запитує: Користувач
Тема запиту: Доброго дня, шановний бібліотекарю! Прошу допомогти з літературою до курсової роботи по темі «Теорія поділу влади та її втілення в законодавстві демократичних держав (США, Франція, Україна)». Зарання дякую за допомогу!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Болдырев В. Е. Факторы успеха Д. Трампа и Республиканской партии на прошедших выборах / В. Е. Болдырев // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2017. – № 3. – С. 34–47. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ворожбит О. Вотергейт. Державний колапс наживо : [як медійний скандал змінив владу в США] / О. Ворожбит // Український тиждень. – 2015. – № 50. – С. 16–19.
Гришко Р. Ю. Історія трансформаційних перетворень української моделі самоврядування / Р. Ю. Гришко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 4. – С. 107–112. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ємельяненко К. Теоретичні основи повноважень органів місцевого самоврядування та їх сучасна трансформація / К. Ємельяненко // Право України. – 2016. – № 9. – С. 164–172. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лапкін А. В. Прокуратура в системі судової влади / А. В. Лапкін // Право України. – 2015. – № 9. – С. 164–171. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Лінецький С. Контрольні повноваження комітетів Верховної Ради України: правове регулювання та проблеми реалізації / С. Лінецький // Часопис Парламент. – 2015. – № 1. – С. 3–52.
Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) : монографія / В. В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність, 2010. – 216 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого / під ред. М. В. Буроменського).
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34И М30; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Москаленко О. М. Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми / О. М. Москаленко // Право України. – 2015. – № 6. – С. 138–147. – Анот. рос., англ.
Петренко П. Д. Деякі особливості організації діяльності органів виконавчої влади вищого рівня у країнах - членах Європейського Союзу / П. Д. Петренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2016. – № 6. – С. 34–39. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами: [монографія / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря та ін. ; за заг. ред. Ф. М. Рудича] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2016. – 483 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 32С П49; ч/з № 3.
Процюк І. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління : монографія / І. В. Процюк ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Харків : Право, 2012. – 584 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34 П84; книгосховище.
Разделение властей : учеб. пособие / ред. М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 2004. – 428 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34(09) Р17; книгосховище.
Рибак В. Три обличчя федералізму : як організована система регіональної влади в Німеччині, США та Великій Британії / В. Рибак // Український тиждень. – 2015. – № 42. – С. 28–29.
Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету/ [М. Бен-Гера, З. Кільмінський, Г. Ридлевський, П. Егардт та ін. ; пер. с англ.: Л. Сюйва-Ільченко, О. Шаленко]. – Київ : Центр адаптації держ. служби до стандартів ЄС, 2009. – 144 с. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Зі змісту: Франція: управління зміною влади.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 34С3 С28; книгосховище.
Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Франції: актуальний досвід для України / З. О. Сірик // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 116–124. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соскін О. І. Глобальна модель політичної та економічної влади: трансформація парадигми / О. І. Соскін, Н. О. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2014. – № 9–10. – С. 4–9. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Шаповал В. Виконавча влада в контексті форм державного правління (теорія і практика світового конституціоналізму) / В. Шаповал // Право України. – 2015. – № 11. – С. 77–88 ; № 12. – С. 92–100. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Шатіло В. Політико-правові чинники інституціоналізації поділу державної влади в Україні / В. Шатіло // Право України. – 2013. – № 5. – С. 274–279.
Яценко І. Два підходи до поділу влади у представників української еміграції після другої світової війни / Ігор Яценко // Юридична Україна. – 2016. – № 4–5. – С. 4–8. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


25.03.2018
Запитує: Аліна
Тема запиту: Доброго дня! Прохання допомогти підібрати список літератури для написання магістерської дипломної роботи на тему «Діяльність ЄБРР в Україні». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Венцковський Д. Україна-ЄБРР: перспективи співробітництва / Д. Венцковський // Незалежний аудитор. – 2014. – № 8. – С. 94–103.
Гайдуцький І. П. Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглецевого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 5–8. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Клименко К. В. Співробітництво Європейського банку реконструкції та розвитку з окремими країнами європейського та азійського регіонів / К. В. Клименко, С. М. Іванов // Фінанси України. – 2016. – № 11. – С. 52–78. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Колосова В. П. Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка : [монографія] / В. П. Колосова ; Держ. навч.-наук. установа «Акад. фінанс. упр.». – Київ : ДННУ АФУ, 2013. – 256 с. – Зі змісту: Співпраця України з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336И К61; ч/з №3.
Міжнародна економічна діяльність України: навч. посіб. / О. Б. Чернега, А. С. Маловичко, В. Ю. Матвєєва [та ін.] ; під ред. О. Б. Чернеги. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 541 с. – (Вища освіта в Україні). – Бібліогр. в кінці розд. – Зі змісту: Європейський банк реконструкції та розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33М М58; ч/з №2.
Наукові праці НДФІ: наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін.]. – Київ : ДННУ АФУ, 2016. – Вип. 3 (76). – 158 с. : табл., рис. – Парал. тит. арк. англ. – Анот. укр., рос., англ. – Зі змісту: Іванов С. М. Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку / С. М. Іванов, К. В. Клименко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Н34; ч/з №3.
Непомнящий О. М. Аналіз сучасного стану фінансування міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів в Україні / О. М. Непомнящий, Ю. Г. Прав // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» : [аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності] // Бюлетень. Цінні папери України. – 2016. – 30 квіт. (№ 80). – С. 44–45.
Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку»// Бюлетень. Цінні папери України. – 2015. – 30 квіт. (№ 78). – Ч. 1. – С. 48–50.
Усов А. Развивать компанию, готовить ее к выходу на другой уровень – главная цель ЕБРР : [интервью] / Антон Усов ; подгот. Лариса Семака // Финансовые услуги. – 2016. – № 6. – С. 6–8.
Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії [Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 7 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінанc.-екон., Ін-т фінанс.-банк. аналітики [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 240 с. – Зі змісту: Савостьяненко М. В. Сучасний інструментарій ЄБРР у фінансовому співробітництві з Україною / М. В. Савостьяненко. – С. 204–207.


22.03.2018
Запитує: Валерія
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну літературу/джерела для курсової роботи на тему «Соціальний захист населення та його фінансове забезпечення». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Валеріє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Багмет К. В. Трансформація системи соціального захисту: пошук оптимального підходу / Багмет Ксенія Вікторівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 4. – С. 39–43. – Анот. парал. англ., рос.
Гордієнко Л. А. Моделі фінансування соціальних програм в Україні / Гордієнко Людмила Анатоліївна // Економіка. Фінанси. Право. Серія: Економіка. – 2016. – № 5. – С. 12–15. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Гордієнко Л. А. Проблеми та напрями удосконалення фінансової політики соціальної сфери України / Гордієнко Людмила Анатоліївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 7. – С. 4–7. – Назва та анот. парал. рос., англ.
Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / [І. Я. Чугунов, А. В. Павелко, Т. В. Канєва та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 376 с. – Зі змісту: Фінансовий механізм регулювання соціальної сфери ; Фінансове забезпечення соціального захисту населення в умовах трансформації економіки. Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Д36; книгосховище.
Єщенко П. С. Україні – зміну моделі соціального захисту населення / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2017. – № 1. – С. 3–17. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Жук О. Фінансовий механізм системи соціального захисту населення України / Олег Жук // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 2. – С. 62–71. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Куцик П. О. Національна економіка: засади становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія : [в 2 т.] / П. О. Куцик, О. І. Ковтун , Г. І. Башнянин . – Львів : Растр-7, 2016. – Ч. 1. – 458 с. – Зі змісту: Соціальний захист населення. Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 К95; ч/з № 3.
Мальований М. І. Методологічні підходи до прогнозування фінансового забезпечення соціального захисту населення в Україні / М. І. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 111–120.
Міщенко Д. А. Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в Україні / Д. А. Міщенко, Л. О. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 13–16. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олієвська М. Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні / М. Г. Олієвська // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 7–8. – С. 69–72.
Онікієнко В. В. Ринок праці та соціальний захист населення України: ретроаналіз, проблеми, шляхи вирішення : наук.-аналіт. монографія / В. В. Онікієнко ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : Ін-т демографії та соц. дослідж. НАНУ, 2013. – 455 с. : табл. – Зі змісту: Рівень життя малозахищених верств населення та концептуальні засади модернізації системи соціального захисту ; Соціально-економічні проблеми інвалідів ; Економічне становище та соціальний захист людей похилого віку ; Концептуальні засади модернізації системи соціального захисту населення. Шифр зберігання та місце знаходження книги:331 О-58; ч/з № 3.
Павлова Л. О.Особливості практики фінансування соціального захисту в різних країнах світу / Л. О. Павлова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 4. – С. 246–250.
Пігуль Н. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні / Н. Пігуль, О. Люта, А. Бойко // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 1. – С. 30–35.
Пріхно І. М. Механізми оцінки ефективності фінансування соціальної сфери / Пріхно Ірина Миколаївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 55–60. – Анот. парал. англ., рос.
Руженський М. М. Соціальний захист населення в умовах формування ринкової моделі економіки України : монографія / М. М. Руженський ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2013. – 318 с. Шифр зберігання та місце знаходження книги:36 Р83; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Скворцова С. Я. Альтернативні джерела фінансового забезпечення соціальних гарантій населення / С. Я. Скворцова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 78–84. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Степанова О. В. Фінансування соціального захисту в умовах децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії / О. В. Степанова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 73–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тулай О. І. Державні фінанси і сталий людський розвиток: концептуальні домінанти та діалектична єдність : монографія / Оксана Тулай ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 416 с. : табл., рис. Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Т82; ч/з № 3.
Malyovanyi M. Selected aspects of the social protection system's financial security in the context of shadow economy / Mykhaylo Malyovanyi, Olexander Rolinskyi, Nataliya Lysa // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 3–4. – P. 88–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр. – Пер. назви:  Окремі аспекти формування фінансового забезпечення соціального захисту населення в контексті тіньової економіки.


22.03.2018
Запитує: Настя
Тема запиту: Добрий день! Прошу Вас допомогти з пошуком літератури для курсової роботи на тему «Фінансово-економічний стан підприємства та напрямки його поліпшення». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Биба В. В. Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства / В. В. Биба, Т. В. Лоза // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 110–113. – Анот. англ.
Білик М. Д. Фінансовий стан підприємства: теорія, методика, практика / М. Д. Білик, І. Л. Котов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 5. – С. 86–92.
Борецька Н. П.Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства / Н. П. Борецька, К. В. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 63–66. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гончар В. Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників / В. Г. Гончар // Економіка та держава. – 2015. – № 10. – С. 87–92. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гудзь Т. П. Формування фінансової рівноваги підприємства: методологічний аспект / Т. П. Гудзь // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 7. – С. 8–15. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Жолнерчик А. Ю. Теоретико-методологічні аспекти фінансового стану підприємства / А. Ю. Жолнерчик, І. О. Добровольська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 142–146.
Замкевич Б. М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства / Б. М. Замкевич // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 6. – С. 127–130. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Зоріна О. А. Проблеми аналізу фінансового стану підприємств України / О. А. Зоріна // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 5. – С. 8–10. – Анот. рос., англ.
Поддєрьогін А. Аналіз визначення фінансової діагностики підприємства / Анатолій Поддєрьогін, Олександра Сілік // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 1. – С. 37–43. – Анот. парал. англ., рос.
Поддєрьогін А. М. Фінансова стійкість підприємств у економіці України : монографія / А. М. Поддєрьогін, Л. Ю. Наумова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 184 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 П44; книгосховище, абонемент, ч/з № 4, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з В, ч/з ІБО.
Русіна Ю. О. Управління фінансовим станом підприємства та шляхи його покращення / Ю. О. Русіна, Т. І. Косич // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 57–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Салига К. С. Покращення фінансового стану підприємств шляхом управління дебіторською заборгованістю / К. С. Салига, Ю. В. Нестеренко // Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 65–67. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семенов А. Г. Оцінка фінансового стану промислового підприємства / А. Г. Семенов, Ю. М. Беженар // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 48–54. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Трусова Н. В. Зовнішнє середовище прогнозованої системи фінансового потенціалу підприємства / Н. В. Трусова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 13–14. – С. 16–20. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінанси підприємств: проблеми і перспективи: монографія : у 3 т. / [М. Д. Білик, Н. О. Бабіна, О. С. Бадзим та ін.] ; за наук. ред. М. Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : ПанТот, 2013. – Т. 3 : Антикризове управління підприємством в умовах ринку. – 338 с. – Зміст: Оцінка фінансового стану підприємств України як передумова прогнозування кризи ; Сутність фінансового стану підприємства та роль оцінки його в прийнятті управлінських рішень ; Методи та методологічні підходи до аналізу фінансового стану підприємств ; Комплексний аналіз та оцінка фінансового стану підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фурман І. В. Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення / Фурман І. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 31–36. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Цар О. З. Аналіз динаміки фінансового стану підприємств України / О. З. Цар // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 3. – С. 221–238.
Ярошевська О. В. Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства / О. В. Ярошевська, А. О. Світла // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 232–242.
Ivanickova M. Assessment of companies' financial health: comparison of the selected prediction models / Mariana Ivanickova, Bohuslava Mihalcova, Peter Gallo // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 6. – P. 383–391. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви: Оцінювання фінансового стану компанії: порівняння обраних моделей прогнозування.


18.03.2018
Запитує: Аліна
Тема запиту: Доброго дня! Прохання допомогти підібрати список літератури для написання магістерської дипломної роботи на тему «Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку України».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Аліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Боди Цви. Инвестиции : учебник / Цви Боди, Алан Дж. Маркус, Алекс Кейн ; [пер. с англ. Е. Мельник]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2013. – 994 с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Из содерж.: Управление портфелями индивидуальных инвесторов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Б75; книгосховище.
Джаналеева А. М. Теория издержек и инвестиционная деятельность индивидуального предпринимателя / А. А. Джаналеева, Е. Ж. Хамзин // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 22–33. – Анот. рос., англ.
Карпишин Н. І. Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості / Н. І. Карпишин // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 138–151. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Котляр В. Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку / Котляр Валерій, Смирнова Олеся // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки = Foreign trade: ekonomіcs, fіnance, law. – 2016. – № 5. – С. 93–105. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Красножон С. В. Індивідуальні інвестори на фінансовому ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. Красножон ; [наук. керівник О. О. Смірнова] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2011. – 17 с.
Шифр зберігання та місце знаходження авторефератуА2011 К78; зал економічної класики.
Линч П. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора / Питер Линч, при участии Джона Ротчайлда ; пер. с англ. Вячеслава Ионова. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 265 с. – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Л59; книгосховище.
Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф., 27 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Міжнар. ін-т бізнес-освіти [та ін. ; голова редкол. О. О. Єранкін]. – Київ : МІБО КНЕУ, 2013. – 222 с. – Зі змісту: Бабіченко В. В. Індивідуальні інвестори в стратегії розвитку акціонерних товариств в Україні / В. В. Бабіченко. – С. 14–16.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 П32; ч/з № 3.
Рогач О. І. Міжнародний інвестиційний менеджмент : підручник / О. І. Рогач, П. В. Дзюба ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2011. – 495 с. – Зі змісту: Індивідуальні інвестори.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Р59; книгосховище.
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 14. – 338 с. – Зі змісту: Красножон С. В. Напрямки інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів / С. В. Красножон. – С. 119–122. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – 519 с. – Зі змісту: Красножон С. В. Активізації інвестиційної діяльності індивідуальних інвесторів / С. В. Красножон. – С. 230–232. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Шарп У. Ф. Инвестиции / Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли ; пер. с англ. [А. Н. Буренина]. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 1028 с. – (Университетский учебник). – Из содерж.: Индивидуальные инвесторы как владельцы активов.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Ш26; зал економічної класики. 


18.03.2018
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати список літератури для написання дипломної роботи на тему «Інвестиційна діяльність страхових компаній та шляхи її активізації в Україні». Дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Баранов А. Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній / А. Л. Баранов // Фінанси України. – 2015. – № 2. – С. 83–97.
Гавриляк Т. С. Оптимізація джерел та механізмів формування інвестиційних ресурсів страховиків / Т. С. Гавриляк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Єщенко П. С. Фінансіалізація у водоверті глобальної економіки : [монографія] / П. С. Єщенко, Н. Г. Самко. – Київ : «Знання» України, 2016. – 355 с. – Зі змісту: Компанії зі страхування життя як інституційний інвестор.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Є97; книгосховище.
Задерей В. Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні / В. Ю. Задерей // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 128–131. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Нестерова Д. С. Концептуальна модель формування інвестиційної політики страхової компанії / Д. С. Нестерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 70–75.
Нестерова Д. С. Управління активами страхових компаній в Україні / Д. С. Нестерова // Финансовые услуги. – 2015. – № 1–2. – С. 26–28. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Нестерова Д. С. Шляхи оптимізації інвестиційного портфеля страхової компанії / Д. С. Нестерова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 138–141.
Письменна Т. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики / Тетяна Письменна // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 34–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Приватне акціонерне товариство страхова компанія «УКРІНСТРАХ»// Бюлетень. Цінні папери України. – 2016. – 26 квіт. (№ 76, ч. 1). – С. 124–137.
Соловйова О. А. Розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / О. А. Соловйова ; [наук. керівник О. Г. Пуригіна] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходженняавторефератуА2012 С60; зал економічної класики.
Чевела Г. О. Проблеми підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній та шляхи їх вирішення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Г. О. Чевела ; [наук. керівник В. В. Дорофієнко] ; Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2014. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження авторефератуА2014 Ч-34; зал економічної класики.
Kosova T. Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities / Tetiana Kosova, Nataliya Slobodyanyuk // Економічний часопис – ХХІ= Economic annals –XXI. – 2016. – № 5–6. – P. 85–88. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.– Перевод загл.: Цінні папери як об’єкт інвестування страхових компаній: проблеми й перспективи.


15.03.2018
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти з пошуком літератури для магістерської дипломної роботи на тему «Сигнали та виявлення банківських криз». Дякую! З повагою, Анастасія, студентка 5-го курсу ФУБ-509.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Буряк О. П. Банківська криза: суть, причини, наслідки / О. П. Буряк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 199–202.
Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 22–28.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
Ґенеза банківських криз: монографія / [М. І. Диба, А. М. Мороз, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби та А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 578 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Г34; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Євенко Т. І. Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Євенко Тетяна Іванівна ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» НААН України. – Київ, 2015. – 20 с.
Шифр зберігання та місце знаходження авторефератА2015 Є16; зал економічної класики.
Лук’яненко Д. Банківська криза в Україні: глобальні фактори і внутрішні причини / Дмитро Лук’яненко, Ігор Юшко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 5–6. – С. 43–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Львов А. Банківський сектор України: уроки кризи / Андрій Львов // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 7–8. – С. 59–64. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Любіч О. О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, А. О. Дробязко // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 24–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мігус І. П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / І. П. Мігус, К. В. Карпова, Я. С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – С. 54–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання: монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7С40; книгосховище, ч/з № 3.
Степаненко О. П. Моделі, методи та інформаційні технології підтримки процесів діяльності банківської системи : монографія / О. П. Степаненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 491 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Передумови виникнення криз у банківській системі ; Перспективні напрямки прогнозування й моделювання небезпек у банківській системі.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 С79; книгосховище, ч/з № 3.
Стойка В. С. Антикризисное управление банковской системой Украины в современных условиях : [монография] / В. С. Стойка ; [под науч. ред. И. Г. Бритченко ; Киев. нац. торгово-экон. ун-т, Ужгород. торгово-экон. ин-т, Варнен. свобод. ун-т им. Черноризца Храбра и др.]. – [Nowy Sącz : Nova Sandec, 2017]. – 354 с. – Из содерж.: Сущность банковских кризисов и причины их возникновения.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 С81; книгосховище, ч/з № 3.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Щербань О. Д. Аналіз основних банківських ризиків в умовах фінансової кризи / О. Д. Щербань, Г. О. Сукрушева // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 149–157. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


14.03.2018
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати список джерел для дипломної роботи на тему «Управління валютним ризиком в умовах волатильності економіки». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Богдан Т. П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери України / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2017. – № 1. – С. 52–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Божидарнік Н. В. Валютні операції : підручник / Н. В. Божидарнік, Т. В. Божидарнік. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 697 с. – Зі змісту: Валютний ризик.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И Б76; книгосховище.
Бондаренко А. І. Механізми державного регулювання ризиків банківської діяльності / А. І. Бондаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 17. – С. 100–102. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Віднійчук-Вірван Л. А. Міжнародні розрахунки і валютні операції : навч. посіб. / Л. А. Віднійчук-Вірван. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 214 с. – (Міжнародний бізнес). – Зі змісту: Управління валютними ризиками.
Шифр зберігання та місце знаходження книги36И В42; книгосховище.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 16. – 230 с. – Зі змісту: Павлюк О. О. Політика управління валютним ризиком банку / О. О. Павлюк. – С. 192–198.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 В90; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Грюнинг Х. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском : пер. с англ. / Х. ван Грюнинг, С. Б. Братанович. – Москва : Весь мир, 2004. – 304 с. – Из содерж.: Управление валютным риском.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Г92; книгосховище, ч/з № 5.
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Всеукр. наук.-практ. конф. (22 черв. 2016 р.) / [В. К. Хлівний, О. О. Терещенко, А. М. Поддєрьогін та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. корпоративних фінансів і контролінгу [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 371 с. – Зі змісту: Стрільчук Л. В. Проблеми управління валютним ризиком банку / Л. В. Стрільчук. – С. 198–200.
Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф. (21 черв. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. корпоративних фінансів і контролінгу [та ін. ; оргком. конф.: Хлівний В. К. та ін.]
коналення процесу управління валютним ризиком в банківській системі України / Львов А. І. – С. 429–432.
Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 398 с. : рис., табл. – Зі змісту: Стратегії управління валютним ризиком банку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К89; ч/з № 2.
Лебедева А. Н. Управление вероятностью возникновения валютных рисков в коммерческом банке / А. Н. Лебедева // Аудит и финансовый анализ. – 2012. – № 2. – С. 350–356.
Организация международного управления денежными средствами рисками : практ. руководство по управлению денежными потоками, ликвидностью, оборотным капиталом и краткосрочными финансовыми рисками / Лекс ванн дер Вилен, Виллем ван Альфен, Юст Берген [и др. ; пер. с англ. Е. Пестеревой]. – Москва : Олимп-Бизнес, 2009. – 425 с. – Тит. парал.л. англ. – Из содерж.: Управление валютными рисками.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И О-64; книгосховище.<
Павлишин І. О. Фінансовий ризик-менеджмент комерційного банку: класифікація та оцінка ризиків / І. О. Павлишин // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 10. – С. 39–42. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Управление валютными рисками хозяйствующих субъектов / А. Н. Непп, Е. С. Пономарева, А. С. Косарев, А. А. Лепихин // Аудит и финансовый анализ. – 2011. – № 6. – С. 176–183.
Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – 390 с. – Зі змісту: Пуш Л. А. Організація системи управління валюти ризиками в банківських установах / Л. А. Пуш. – С. 145–151.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 7, ч/з В.


14.03.2018
Запитує: Юлія
Тема запиту: Доброго дня! Я студентка IV курсу, збираюся писати дипломну роботу на тему «IPO». Порекомендуйте, будь ласка, мені необхідну літературу до 30 джерел. Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Батаев И. В. Выход банков на рынок IPO / Батаев И. В., Минина Т. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 86–89.
Бондаренко М. Рынок IPO в Украине / М. Бондаренко // Цінні папери України. – 2014. – 18 груд. (№ 49). – С. 15.
Боровіковa M. O. Фінансування компаній шляхом публічного розміщення акцій / M. O. Боровіковa // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 6. – С. 164–169. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Вавженчук С. Я. ІРО: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі / С. Я. Вавженчук // Вісник господарського судочинства. – 2016. – № 5–6. – С. 67–70. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Геддес Р. IPO и последующие размещения акций / Р. Геддес. – Москва : Олимп-Бизнес, 2008. – 335 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336ИГ28; книгосховище.
Гладчук К. Розвиток світового ринку IPOв умовах фінансової глобалізації / К. Гладчук // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 1–2. – С. 47–54.
Григораш Т. Ф. Залучення власного капіталу на іноземних фондових ринках через ІРО підприємствами України / Григораш Тетяна Федорівна, Зінченко Олександра Миколаївна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 35–39. – Анот. парал. англ., рос.
Детермінанти розвитку національногогосподарства : монографія / [М. В. Шашина, А. В. Гречко, О. П. Кавтиш та ін.] ; за заг. ред. П. В. Круша ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. – 273 с. –Зі змісту: Первинне публічне розміщення акцій (IPO) національних корпорацій як спосіб залучення іноземних інвестицій.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33С2 Д38; книгосховище, ч/з № 3.
Диба О. Тенденції та еволюція IPOв умовах глобалізації / О. Диба // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3–4. – С. 87–92.
Інноваційне підприємництво: станта перспективи розвитку [Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф., 29–30 берез. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. економіки підприємств [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 280 с. – Зі змісту: Осадчий Є. С. Первинне публічне розміщення (IPO) як інноваційна форма залучення іноземних інвестицій / Є. С. Осадчий, Р. А. Рябий. – С. 52–55.
Корнєєва Ю. В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств / Ю. В. Корнєєва // Фінанси України. – 2017. – № 6. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лукашов А. В. IPO от I до O : пособие для финансовых директоров и инвестиционных аналитиков / Андрей Лукашов, Андрей Могин ; [ред. А. Комарец, Л. Мордвинцева]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 361 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Л84; книгосховище, ч/з № 5.
Майорова Т. Аналіз сучасних тенденцій міжнародних ринків IPO / Тетяна Майорова, Олександр Супруненко // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9–10. – С. 111–120.
Никифорова В. IPO – путь к биржевому рынку. Практическое руководство по публичному размещению ценных бумаг / В. Д. Никифорова, В. А. Макарова, Е. А. Волкова. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 352 с. – (Владельцам бизнеса).
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7Н62; книгосховище, ч/з № 3.
Рогульський В. М. Дискусійні питання щодо визначення поняття ІРО / В. М. Рогульський // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 73–75.
Румянцева С. Глобальні тенденції на ринку IPO/ Світлана Румянцева // Цінні папери України. – 2016. – 17 листоп. (№ 45–46). – С. 23.
Фінанси, облік іаудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [голов. ред. А. М. Мороз ; ред. англ. текстів О. М. Сабат]. – Київ : КНЕУ, 2015. – Вип. 1 (25). – 303 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Гладчук К. М. Аналіз доцільності виходу підприємств на IPO/ К. М. Гладчук. – С. 36–49.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансування інноваційного розвиткуУкраїни: стан, проблеми та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (7 листоп. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: М. І. Диба (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – 486 с. – Існує електрон. версія друк. вид. – Зі змісту: Гладчук К. М. Роль IPO у формуванні інвестиційних ресурсів і ризики, що його супроводжують / К. М. Гладчук. – С. 111–113.
Шифр зберігання та місце знаходження книги: 336.1 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Шапран Н. Українські IPOна європейських біржах: аналіз помилок / Наталя Шапран // Цінні папери України. – 2016. – 10 берез. (№ 9–10). – С. 14–16.
IPO. Опыт ведущих мировых экспертов = Initial Public Offerings / под ред. Грега Н. Грегориу ; пер. с англ. [А. Г. Петкевича]. – Минск : Гревцов Паблишер, 2008. – 624 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336И I-83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3.


14.03.2018
Запитує: Марина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання диплому на тему «Діяльність банків з іноземним капіталом в Україні». Щиро дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Марино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Балацький Є. О.Сучасні тенденції розвитку банківської системи України під впливом іноземного капіталу / Є. О. Балацький, А. Ф. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 10. – С. 332–340. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Василишен Ю. Відтік іноземного капіталу з банківської системи України: сучасні наслідки / Юрій Василишен, Ростіслав Рябий // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 3–4. – С. 51–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Версаль Н. Компаративний аналіз кредитної діяльності банків з вітчизняним та іноземним капіталом / Наталія Версаль, Галина Глущенко // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 101–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Владичин У. Рівень концентрації банків з іноземним капіталом у банківській системі України / Уляна Владичин // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 84–98. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Власюк О. С. Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 429 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33CВ58; ч/з № 3.
Гармашова Ю. О. Сучасний стан розвитку банківського сектору національної економіки / Ю. О. Гармашова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 15–21. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дзюблюк О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / О. Дзюблюк, О. Владимир // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 5. – С. 26–33.
Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа. – 2015. – № 1–2. – С. 22–31. – Анот. рос., англ.
Костюк О. Іноземний капітал у банківському секторі України в контексті трансформації моделі бізнесу європейських банків / О. Костюк, О. Костюк // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 6. – С. 28–35.
Кочетков В. М. Обґрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / Кочетков Володимир Миколайович, Рихлюк Микола Миколайович // Науково-технічна інформація. – 2016. – № 2. – С. 29–33. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Луцишин З. Інваріанти розвитку банківського сектору економіки України / Зоряна Луцишин, Тетяна Фролова, Любов Лук’яненко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 4. – С. 46–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рябий Р. Вплив іноземних інвестицій на капіталізацію банківської системи України / Ростіслав Рябий // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 9–10. – С. 75–78.
Слав’юк Р. А. Капітал підприємств і банків: теоретичні основи формування та управління : монографія / Р. А. Слав’юк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ун-т банк. справи». – Київ : ДВНЗ УБС, 2016. – 330 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 С47; ч/з № 3.
Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків: монографія / [Г. В. Астапова, О. В. Ареф’єва, В. В. Матвєєв та ін.]. – Київ : Центр учб. літ. – Т. 2 : Корпоративні засади забезпечення конкурентоспроможності та управління капіталом комерційних банків . – 2017. – 144 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7Ф59;книгосховище, ч/з № 3.
Шумська С. «Диференціал довіри» та рівень офшоризації банківського капіталу в Україні / Світлана Шумська // Економічна теорія. – 2017. – № 3. – С. 39–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шумська С. С.Фінансове багатство України в офшорах світу та офшоризація капіталу банківської системи / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 4. – С. 25–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.


14.03.2018
Запитує: Vika
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до магістерської роботи «Ліквідність банків».

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. : табл. – Зі змісту: Івасіва І. Б. Стан систем управління ліквідністю в банках України / І. Б. Івасіва, О. Ю. Фуксман. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б23; книгосховище, ч/з № 3.
Брегеда О. А. Забезпечення ліквідності комерційного банку : монографія / Брегеда О. А. – Київ : Задруга, 2016. – 396 с. : рис., табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б87; книгосховище, ч/з № 3.
Волошин І. Оцінка ліквідності банківської системи за допомогою матриць платежів / Ігор Волошин // Банківська справа. – 2017. – № 2. – С. 102–109. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дзюблюк О. Оптимізація грошово-кредитної політики в контексті управління ліквідністю банківської системи України / О. Дзюблюк, В. Рудан // Банківська справа. – 2015. – № 4–5. – С. 3–20. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність / Наталія Климчук // Банківська справа. – 2017. – № 4. – С. 64–74. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Коцюба І. І. Управління ліквідністю – основа інтеграції стратегічного управління фінансовою діяльністю у банку / І. І. Коцюба // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 81–85.
Морозко Н. И. Проблемы несоответствия в управлении ликвидностью регулятором и коммерческими банками / Морозко Н. И. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 3. – С. 32–33.
Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки: матеріали наук.-практ. конф., 5–6 листоп. 2015 р., м. Київ / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Ун-т банк. справи», Громад. рада Нац. банку України [та ін. ; відп. ред. С. М. Аржевітін]. – Київ : ДВНЗ УБС, 2016. – 340 с. – Рудан В. Я. Шляхи підвищення ефективності пруденційного банківського нагляду в контексті забезпечення оптимального рівня ліквідності банківської системи / В. Я. Рудан.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П50; книгосховище, ч/з № 3.
Прасолова С. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки / С. Прасолова, О. Чернявська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фінансовий механізм управління ліквідністю банку: монографія / [І. М. Бурденко, Є. Є. Дмитрієв, Ю. С. Ребрик, Ю. С. Серпенінова] ; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Унів. кн., 2017. – 136 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Ф59; ч/з № 3.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Стукан І. Ю. Концептуальний підхід щодо дослідження ліквідності банківської системи України в аспекті сучасної інтеграційної парадигми / І. Ю. Стукан. – С. 458–461.
Фуксман О. Ліквідність у забезпеченні стабільності банку / О. Фуксман // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 57–68.
Халатур С. М. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків / С. М. Халатур, В. О. Скрипник // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 51–54. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Хмель И. Метод денежных потоков в системе управления риском несбалансированной ликвидности коммерческого банка / И. Хмель, Н. Мартыненко // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 234–239. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.03.2018
Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть скласти список літератури для магістерської дипломної роботи. Тема «Методи оцінювання інвестиційної привабливості підприємства». Цікавлять сучасні джерела – 2013–2018 рр. Чим більше джерел – тим краще. Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 38–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Боярко І. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 396 с. – Зі змісту: Методи оцінювання інвестиційних проектів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33С4 Б86; ч/з № 2.
Брич В. Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов'язаннями / Василь Брич, Ярослав Шпак // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 37–46. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Вчені записки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. Ф. Павленко]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 14, ч. 1. – 298 с. – Зі змісту: Великоіваненко Г. І. Оцінювання інвестиційної привабливості неоднорідних суб’єктів господарювання / Г. І. Великоіваненко, К. М. Мамонова. – С. 248–253.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:33 В90; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5.
Гудкова В. П. Діагностика інвестиційної привабливості підприємств залізничного транспорту / Вікторія Петрівна Гудкова, Ольга Олексіївна Кравченко, Вікторія Ігорівна Творонович // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – С. 85–105. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Економіка підприємства: теорія і практика[Електронний ресурс] = Ekonomy of eneterprise: theory and experience : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 186 с. – Будяєв М. Механізм оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / М. Будяєв. – С. 87–88.
Ігнатова Ю. В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів у реалізації інноваційних проектів / Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 5–11. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Облік реальних інвестицій та методичні основи аналізування інвестиційного процесу: проблемні питання/ О. В. Мороз, Н. П. Карачина, А. В. Вітюк, О. П. Жгун // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 8. – С. 9–14. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Полозова Т. В. Методичне забезпечення оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства / Тетяна В. Полозова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 4. – С. 440–450. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств / А. С. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. – № 16. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савчин Л. М. Зарубіжний досвід підвищення ефективності інвестиційної діяльності нафтогазовидобувних підприємств / Л. М. Савчин // Економіка та держава. – 2015. – № 5. – С. 114–119. – Анот. англ.
Саранюк А. Системне узагальнення методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства / Антоніна Саранюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 1. – С. 89–98. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Семенов А. Г. Моделювання інвестиційної діяльності підприємств / А. Г. Семенов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 6. – С. 89–95. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Ситник О. В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 61–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фарат О. В. Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. Залуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 6. – С. 22–27.


13.03.2018
Запитує: Олександр
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури на тему «Стан депозитного ринку банківської системи України, як чинник довіри населення до банківської системи». Дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пан Олександре! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Власенко О. О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні / О. О. Власенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 341–346. – Анот. рос., англ.
Дзюблюк О. Соціально-економічні засади суспільної довіри до банківського сектору / Олександр Дзюблюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 54–69. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Коваленко М. О. Депозитна політика банків України та її вплив на ефективність залучення депозитних ресурсів / М. О. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 39–44. – Автор, назва та анот. парал. англ.
м Колодізєв О. М. Оцінювання фінансового потенціалу залучення коштів фізичних осіб банками України / Олег Миколайович Колодізєв, Олеся Вікторівна Лебідь, Олександра Валеріївна Зуєва // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. –№ 2. – С. 260–268. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ., рос.
Макаренко Ю. П. Проблеми формування депозитного портфеля банків в умовах нестабільності депозитної бази та шляхи їх вирішення / Ю. П. Макаренко, Т. О. Сагач // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 15–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Примостка Л. О. Заощадження населення України: формування та залучення в банки : монографія / Л. О. Примостка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 234 с. – Зі змісту: Удосконалення цінової та нецінової конкуренції банків на ринку депозитних послуг. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П76; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юрид. ін-ту.
Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: зб. тез доп. IV наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, травень 2014 р. : приурочена до Дня банків. працівника / Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 263 с. – Зі змісту: Чумак Ю. А. Депозитна політика банків в Україні / Ю. А. Чумак.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П78; ч/з № 3.
Скірка А. Зарубіжний досвід функціонування світової системи гарантування вкладів: уроки для України / Андрій Скірка // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 74–85. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Сова О. Ю. Актуальні питання стану депозитного ринку України / Олена Юріївна Сова // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2017. – № 1. – С. 282–291. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Стойка В. С. Антикризисное управление банковской системой Украины в современных условиях : [монография] / В. С. Стойка ; [под науч. ред. И. Г. Бритченко ; Киев. нац. торгово-экон. ун-т, Ужгород. торгово-экон. ин-т, Варнен. свобод. ун-т им. Черноризца Храбра и др.]. - [Nowy Sącz : Nova Sandec, 2017]. – 354 с. – Из содерж.: Роль депозитной политики коммерческих банков в формировании ресурсной базы.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 С81; книгосховище, ч/з № 3.
Творення простору суспільної довіри в Україні ХХI століття: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 лют. 2016 р., м. Львів / Асоц. укр. банків, ДВНЗ «Ун-т банк. справи» ; [відп. ред. С. М. Аржевітін]. – Київ : УБС, 2017. – 523 с. – Зі змісту: Коваленко М. О. Довіра як передумова формування депозитних ресурсів банків / М. О. Коваленко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Т28; книгосховище, ч/з № 3, ч/з Юрид. ін-ту.
Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел : монографія / [С. В. Ярошенко, І. В. Сало, О. В. Крухмаль, О. С. Кобичева]. – Суми : Унів. кн., 2017. – 105 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 У67; ч/з № 3.
Шкляр А. І. Функціональні проблеми системи гарантування вкладів в Україні та шляхи їх вирішення / А. І. Шкляр // Економіка України. – 2016. – № 2. – С. 28–43 ; № 3. – С. 52–59. – Автор, назва та анот. парал. англ.


13.03.2018
Запитує: Володимир
Тема запиту: Добрий день! Прошу скласти список літератури для магістерської дипломної роботи під назвою «Концесія як форма державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів». Цікавлять джерела 2013–2018 рр. Дуже вдячний.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Володимире! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Апаров А. М. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом / А. М. Апаров, А. В. Яценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2015. – № 4. – С. 27–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будник В. А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / Будник В. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 47–50. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій / О. Л. Гура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 112–117.
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфіменко ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 372 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:: 33С2 Д36; ч/з № 3.
Диба M. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / M. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба М. І. Проблеми розвитку концесії в Україні / М. І. Диба // Фінанси України. – 2017. – № 5. –С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кл.слова:модернізована концесія - фінансування - концесійні відносини - концесійні угоди - державний контроль - об'єкти концесії - державна власність.
Дикий А. В. Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства / А. В. Дикий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 46–49.
Дикий А. В. Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства/ А. В. Дикий // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 59–62.
Єфремова Н. Ф. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 380 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-12; ч/з № 3.
Куліков А. І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу / А. І. Куліков // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 117–119.
Манько Н. Государственно-частное партнерство: источники средств и методы финансирования проектов / Н. Манько // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 102–110.
Позднякова С. Обзор реализации инвестиционных проектов в социальной сфере с использованием механизмов ГЧП в регионах Российской Федерации / С. Позднякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 141–144. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 120–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степанова К. В. Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / К. В. Степанова // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 58-63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тюкавкин Н. М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н. М. Тюкавкин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 413–419.


12.03.2018
Запитує: Уляна
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть підібрати літературу для магістерської дипломної роботи «Фінансування проектів у сфері енергозбереження». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Уляно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Біоенергетичні проекти: від ідеї до втілення: практ. посіб. / Ін-т місцевого розвитку ; [під заг. ред. Р. Ю. Тормосова]. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 208 с. – (Проект USAID «Місцеві альтернативні джерела енергії: м. Миргород»).
Шифр зберігання та місце знаходження книги6П2 Б63; ч/з № 3.
Водопян М. В. Методологічні аспекти оцінювання ефективності проектів з енергозбереження / Максим Вікторович Водоп’ян // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 10. – С. 12–13. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Водопян М. В. Теоретичні аспекти визначення ефективності впровадження технічних пропозицій з енергозбереження / Водоп’ян Максим Вікторович // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 33–35. – Анот. парал. англ., рос.
Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: зб. тез доп. 12-ої Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [(Тернопіль, 26–27 берез. 2015 р.)] / М-во освіти і науки України, Терноп.нац. екон. ун-т, Рада молодих вчених ; [редкол.: Т. Я. Маршалок (голова) та ін. ; відп. за вип. Т. Я. Маршалок]. – Тернопіль : Астон, 2015. – 319 с. : рис., табл. – Зі змісту: Лапішко З. Проблеми використання інституту державно-приватного партнерства для фінансування проектів у сфері енергозбереження / З. Лапішко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33CE45; книгосховище.
Захаров В. С. Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики / В. С. Захаров // Економіка та держава. – 2017. – № 3. – С. 93–96. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Корнеев А. В. Человеческий фактор и инновационные технологии при освоении нефтегазовых месторождений в США / А. В. Корнеев // США. Канада: экономика – политика - культура. – 2016. – № 6. – С. 103–111. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мартинович Д. Є. Моделювання впливу видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу України / Д. Є. Мартинович // Світ фінансів. – 2015. – Вип. 4. – С. 95–103. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Плюта І. Ю. Пріоритетні напрями забезпечення модернізації системи електропостачання в Україні з урахуванням досвіду ЄС / І. Ю. Плюта // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 163–168. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Політика енергоефективності в Україні: Veritas Momentum/ О. А. Дячук, Р. З. Подолець, Б. С. Серебренніков, М. Г. Чепелєв // Економіка України. – 2015. – № 4. – С. 58–69. – Анот. англ.
Темченко Г. В. Визначення енергоємності гірничо-збагачувального виробництва за складних фінансово-економічних умов господарювання / Темченко Г. В., Бондарчук О. М. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2016. – № 3–4 (2). – С. 52–56. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с. – Зі змісту: Брегеда О. А. Реалізація проектів енергозбереження – шлях до відновлення інвестиційного кредитування в Україні / О. А. Брегеда. – С. 41–44.


12.03.2018
Запитує: Екатерина
Тема запиту: Доброї ночі! Допоможіть, будь ласка, з пошуком літератури для дипломної роботи за темою «Банківське кредитування малого і середнього бізнесу, як шлях до активізації їх інвестиційної діяльності». Важлива наявність іншомовних джерел. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Катерино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Банківське кредитування в Україні: посткризове перезавантаження: монографія / [С. М. Аржевітін, М. Д. Алексеєнко, Т. С. Шемет та ін.] ; за заг. ред. С. М. Аржевітіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 407 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Б23; книгосховище.
Кожевникова Н. Особенности и проблемы кредитования российскими коммерческими банками предприятий малого и среднего бизнеса / Н. Кожевникова, С. Щербаков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 245–249. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Колодізєв О. М. Кредитний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, О. В. Хмеленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 164 с. – Зі змісту: Мікрокредитування й особливості кредитування малого та середнього бізнесу.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К61; ч/з № 2.
Корнилюк Р. В. Фінансування малого та середнього бізнесу: тенденції, можливості, ризики / Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 43–50. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Косенюк Ю. І. Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій / Ю. І. Косенюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 104–110. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лабудовіч Станковіч Я. Забезпечення кредиту на малих і середніх підприємствах Сербії / Я. Лабудовіч Станковіч, Н. Тодорович, С. Владетіч // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 302–310. – Текст англ.
Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та перспективи розвитку[Електронний ресурс] : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т фінанс.-банк. аналітики ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 110 с. – Зі змісту: Рудик Н. В. Фінансово-кредитні інструменти в малому та середньому бізнесі / Рудик Н. В., Ігнатова Ю. В. – С. 38–41.
Мацелюх Н. П. Розвиток форм і методів кредитування малого та середнього бізнесу / Н. П. Мацелюх, О. М. Унинець // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 38–41.
Образцов А. С. Современное состояние кредитования субъектов малого предпринимательства в России / А. С. Образцов // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 3. – С. 409–411.м Півторак В. С. Банківське кредитування малих аграрних підприємств / В. С. Півторак // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 130–135.
Прокопець Л. В. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід / Л. В. Прокопець, В. С. Губчак // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 71–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ромусік Я. В. Забезпечення стійкості малого та середнього бізнесу України в умовах економічної стагнації / Я. В. Ромусік // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 36–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сибірянська Ю. В. Перспективи та ризики фінансування інновацій суб'єктами малого та середнього бізнесу в Україні / Ю. В. Сибірянська, Н. В. Рудик, О. С. Філін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 65–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Синоверський Р. Л. Кредитування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи / Р. Л. Синоверський // Економіка та держава. – 2016. – № 9. – С. 72–76. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Труш І. Є. Міжнародний досвід з кредитування малого підприємництва та його адаптація до особливостей національної економіки / І. Є. Труш // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 4. – С. 104–107.
Условия банковского и небанковского факторинга // Справочник экономиста. –2016. – № 4. – С. 11–17.
Jancikova E. New trends in financing small and medium enteiprises in the EU / Eva Jancikova, L'ubomira Strazovska // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 11. – P. 87–95. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. загл.: Новітні тренди фінансування малого та середнього бізнесу в ЄС.
Rahman Ashiqur. Bank size, relationship lending and SME financing: evidence from Bangladesh/ Ashiqur Rahman, M. Twyeafur Rahman, Aleksandr Kljucnikov// Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2016. – № 9. – P. 294–307. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. загл.: Взаємозв'язок між розміром банку, кредитуванням на довірі та фінансуванням МСБ: за даними Бангладеш.


12.03.2018
Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Будь ласка, допоможіть скласти список літератури для магістерської дипломної роботи. Тема «Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства». Чим більше джерел – тим краще. Дуже вдячна!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Жихор О. Б. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / О. Б. Жихор, О. В. Більська, І. Є. Юхно // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 7–8. – С. 34–40. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Жувагіна І. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі / І. О. Жувагіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 8. – С. 14–16.
Кочетков В. М. Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (на прикладі видавничо-поліграфічної галузі) / В. М. Кочетков, Є. В. Волошаненко // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 9–10. – С. 79–82.
Мацибора Т. В. Світовий досвід у поліпшенні інвестиційної привабливості аграрного сектору України / Т. В. Мацибора // Економіка АПК. – 2017. – № 7. – С. 101–105. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Пелих О. О. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. О. Пелих. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 413 с. – Зі змісту: Оцінка інвестиційної привабливості підприємств (організацій).
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 П24; книгосховище.
Поддєрьогін А. М. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів промислових підприємств : монографія / А. М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Чернігів : Десна, 2013. – 288 с. – Зі змісту: Інвестиційна привабливість промисловості та її визначення.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 П44; книгосховище, ч/з № 3.
Самофал Є. В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища / Є. В. Самофал // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 11. – С. 52–57. – Анот. англ.
Сидоров І. П. Методичні підходи оцінювання інвестиційної привабливості агропромислового виробництва / І. П. Сидоров // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 57–61. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Ситник О. В. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств машинобудування в місті Києві та Київській області / О. В. Ситник // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 75–77. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Скібіцький О. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. / О. М. Скібіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 408 с. – Зі змісту: Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Современные проблемы финансов и учета : материалы науч.-практ. конф. (21–23 марта 2011 г.) / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. акад. природоохран. и кур. стр-ва ; [редкол.: Ю. Н. Воробьев и др.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 138 с. – Из содерж.: Завацька Т. В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства / Т. В. Завацька.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 С56; книгосховище.
Стрижков А. Повышение инвестиционной привлекательности интегрированных промышленных структур за счет использования стандартов листинга / А. Стрижков // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 1. – С. 262–266. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тимофеева С. В. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия / С. В. Тимофеева // Вопросы экономических наук. – 2016. – № 3. – С. 51–53. – Назва та анот. парал. англ.
Ходаківський В. М. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств у контексті їх галузевої структури виробництва / В. М. Ходаківський, М. А. Місевич // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 31–37. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.03.2018

Запитує: Дарина
Тема запиту: Доброго дня! Прошу скласти список літератури для магістерської курсової роботи під назвою «Концесія як форма державно-приватного партнерства у фінансуванні інвестиційних проектів». Дуже вдячна.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Дарино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Апаров А. М. Державно-приватне партнерство як особлива правова форма співпраці держави з приватним бізнесом / А. М. Апаров, А. В. Яценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Юридичні науки. – 2015. – № 4. – С. 27–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Будник В. А. Узгодження інтересів учасників державно-приватного партнерства на основі концепцій вартості / Будник В. А. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 47–50. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гриценко Л. Л. Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики : монографія / Л. Л. Гриценко. – Суми : Унів. кн., 2017. – 326 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:336.5/7 Г85; ч/з № 3.
Гура О. Л. Концесія як форма залучення приватних інвестицій / О. Л. Гура // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 112–117.
Державно-приватне партнерство в системі регулювання економіки: монографія / [Т. І. Єфименко, Є. Л. Черевиков, К. В. Павлюк та ін.] ; за заг. ред. Т. І. Єфіменко ; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАНУ». – Київ : ІЕП НАН України, 2012. – 372 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:: 33С2 Д36; ч/з № 3.
Диба M. І. Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення / M. І. Диба // Фінанси України. – 2016. – № 10. – С. 65–76. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Диба М. І. Проблеми розвитку концесії в Україні / М. І. Диба // Фінанси України. – 2017. – № 5. –С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Кл.слова:модернізована концесія - фінансування - концесійні відносини - концесійні угоди - державний контроль - об'єкти концесії - державна власність.
Дикий А. В. Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства / А. В. Дикий // Економіка та держава. – 2013. – № 7. – С. 46–49.
Дикий А. В. Система распределения финансовых рисков в проектах государственно-частного партнерства/ А. В. Дикий // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 59–62.
Єфремова Н. Ф. Фінансова складова побудови економіки інноваційного типу / Н. Ф. Єфремова, О. І. Чічкань, В. О. Галаганов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 24. – С. 64–70. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Забаштанський М. М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія / М. М. Забаштанський ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 380 с. : табл.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 З-12; ч/з № 3.
Куліков А. І. Концесія як форма реалізації спільних проектів держави і бізнесу / А. І. Куліков // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 117–119.
Манько Н. Государственно-частное партнерство: источники средств и методы финансирования проектов / Н. Манько // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 1. – С. 102–110.
Позднякова С. Обзор реализации инвестиционных проектов в социальной сфере с использованием механизмов ГЧП в регионах Российской Федерации / С. Позднякова // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 2. – С. 141–144. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Помогайбог Б. В. Вертикальний аналіз ризиків ДПП-проектів у розрізі факторів їх формування / Б. В. Помогайбог // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 120–125. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Степанова К. В. Державно-приватне партнерство в морській сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні / К. В. Степанова // Економіка та держава. – 2017. – № 6. – С. 58-63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Тюкавкин Н. М. Государственно-частное партнерство: понятие, предпосылки возникновения, зарубежный опыт, формы организации, сфера применения, нормативно-правовая база / Н. М. Тюкавкин // Аудит и финансовый анализ. – 2013. – № 1. – С. 413–419.


10.03.2018
Запитує: Roma
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (вітчизняні та іноземні джерела) для написання дипломної роботи на тему «Облігації підприємств у фінансуванні інвестиційних проектів». Завчасно дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Ворсовський О. Л. Вплив ринку цінних паперів на фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств в Україні / О. Л. Ворсовський // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 54–58. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гасій О. В. Роль фондового ринку у формуванні інвестиційної привабливості акцій підприємств: сучасний аспект / Гасій Олена Володимирівна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 8. – С. 10–14.
Джаксыбекова Г. Механизм проектного финансирования инвестиционных проектов / Г. Джаксыбекова, А. Бейсембинова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 246–257.
Клименко В. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. В. Клименко, Л. М. Акімова, Л. М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учб. літ., 2015. – 357 с. : табл. – Зі змісту: Облігації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 К49; ч/з № 2.
Косова Т. Д. Біржові механізми залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 9–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Майстер А. Підприємства державного сектору економіки на ринку корпоративних облігацій України / А. Майстер // Економіст. – 2015. – № 4. – С. 33–35.
Наумова Л. В. Особенности финансирования государственных услуг на основе социальных облигаций / Л. В. Наумова // Финансы. – 2017. – № 2. – С. 62–64.
Селіверстов В. В. Інвестування : підручник / В. В. Селіверстов. – Суми : Унів. кн., 2017. – 479 с. – Зі змісту: Облігації.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 С29; ч/з № 2.
Стрельцов А. В. Особенности разработки и оценки эффективности инвестиционной стратегии нефтеперерабатывающего предприятия / Стрельцов Алексей Викторович, Ерошевский Сергей Александрович // Экономические науки. – 2017. – № 3. – С. 22–26. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Федоренко А. Додаткові джерела фінансування підприємств реального сектора й економічні механізми залучення інвестиційних ресурсів у виробництво / Анатолій Федоренко // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 100–114. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Фінансовий менеджмент: підручник / [А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін. ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., перероб. – Київ : КНЕУ, 2017. – 535 с. : табл. – Зі змісту: Вибір стратегії фінансування інвестиційних проектів. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 2.
Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Електронний ресурс] : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листоп. 2017 року, Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Каф. інвест. діяльності ; [редкол.: В. К. Хлівний (голова)та ін.]. –Електрон. текст.дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 542 с.
Шагеев Д. А. Повышение эффективности инвестиционного проекта промышленного предприятия при помощи управления денежными потоками / Д. А. Шагеев // Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – 2017. – № 2. – С. 90–106. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шинкаренко А. В. Удосконалення процесу управління ризиками інвестиційної діяльності банку: індекс облігацій підприємств / А. В. Шинкаренко // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2013. – № 11–12 (2). – С. 45–48. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.


06.03.2018
Запитує: dianella4024
Тема запиту: Доброї ночі, чи не могли б ви допомогти мені з пошуком іноземних та не іноземних джерел для курсової роботи на тему «Особливості науково-технологічного обміну», необхідно близько 30–40 джерел. Дякую за допомогу.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Бурлака В. Г. Тренди науково-технологічного розвитку та їх роль у нафтовому секторі / В. Г. Бурлака // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 54–65.
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О. О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 18–34. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Грига В. Ю. Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945–1985 рр. / В. Ю. Грига // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 105–119. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Єгоров І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації = Science and Innovation. – 2016. – № 4. – С. 21–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Исследование возможностей, инструментов и результатов участия российских компаний в конкурсах 7-й Рамочной программы ЕС/ Д. А. Петряев, А. В. Ларчиков, Д. Б. Рыгалин, Е. Н. Грачева // Инновации. – 2013. – № 1. – С. 29–36.
Кластерные образования и инновационные технологические платформы/ Вагин Сергей Геннадьевич, Головко Ольга Игоревна, Малышева Елена Анатольевна, Мариничев Владимир Александрович // Экономические науки. – 2016. – № 1. – С. 74–79. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кудрявець Є. В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої взаємодії з Україною / Є. В. Кудрявець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 64–72. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Мех O. A. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою / O. A. Мех // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 1. – С. 22–37. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Мікаелян С. Г. Структурні трансформації глобальної інноваційної архітектури / С. Г. Мікаелян // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 19–23. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Новицька О. В. Співробітництво України та Ізраїлю в галузі науки і технологій (1991–2013 рр.) / О. В. Новицька // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 145–151. – Текст англ.
Програма SECURE-R2I: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 4. – С. 75–79.
Радзієвська С. О. Вектор інтеграції та науково-технологічний розвиток України / С. О. Радзієвська // Економіка України. – 2013. – № 11. – С. 51–60.
Рябоконь М. В. Роль корпорацій у класичних та сучасних теоріях науково-технологічного розвитку / М. В. Рябоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С. 81–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Рябоконь М. В. Систематизація форм науково-технологічного бізнесу / М. В. Рябоконь // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С. 87–89. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Смирнова Н. В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку / Н. В. Смирнова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 39–41. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соснін О. Про поточні проблеми та перспективи підготовки кадрів для міжнародного науково-технічного співробітництва / Олександр Соснін, Василь Гулай // Віче. – 2016. – № 11–12. – С. 31–35. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Судакова Н. А. Партнёрство университетов и бизнеса как важный фактор научно-технологического лидерства США / Н. А. Судакова // США. Канада: экономика – политика – культура. – 2016. – № 12. – С. 91–109. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Технологічна модернізація в європейській економіці: монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук’яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; за наук. ред. В. І. Чужикова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2013. – 267 с. : табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Т38; книгосховище, абонемент, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з № 7, ч/з ІБО.
Федулова Л. І. Інтеграція наукового потенціалу України в міжнародний науково-технологічний простір / Л. І. Федулова, Т. М. Юхновська // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 84–104.


05.03.2018
Запитує: Анастасія
Тема запиту: Доброго дня! Прошу допомогти підібрати допоміжну літературу для написання курсової роботи на тему «Законодавчий процес за законодавством України». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Анастасія! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Законотворчість: Участь громадськості у законотворчому процесі. Основні аспекти законодавчого процесу / Програма сприяння парламенту II. – Київ : Москаленко О. М., 2013. – 232 с. – Зі змісту: Шляхи доступу громадян до законодавчого процесу: співпраця із центральними органами виконавчої влади ; Приклади налагодження співпраці громадських організацій на різних етапах законотворчого процесу ; Процедура внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради ; Процедура розгляду законопроектів Верховною Радою ; Особливості внесення та прийняття закону про Державний бюджет ; Процедура внесення та прийняття змін до Конституції України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С З-19; книгосховище.
Заславський О. Участь громадськості у законотворчому процесі / О. Заславський // Часопис Парламент. – 2015. – № 3. – С. 2–40.
Лебедь Н. В. Суб’єкти законотворчої діяльності / Н. В. Лебедь // Статистика України. – 2013. – № 2. – С. 72–76.
Скрипнюк О. В. Законодавчий процес і парламентська законодавча процедура в Україні : (проблеми якості, рекомендації щодо вдосконалення в контексті європейської практики) : [монографія] / О. В. Скрипнюк, М. О. Теплюк, О. І. Ющик. – Київ : Атіка-Н, 2010. – 91 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С С45; книгосховище.
Словська І. Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України : монографія / І. Є. Словська ; Нац. ун-т «Одеська юрид. акад.». – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с. – Зі змісту: Законотворчість – основна функція єдиного органу законодавчої влади в Україні.
Шифр зберігання та місце знаходження книги34С С48; книгосховище, ч/з № 3.
Смук М. М. Запровадження права народної законодавчої ініціативи як напрямок конституційної реформи в Україні / М. М. Смук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2018. – № 1. – С. 41–46. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Теплюк М. Законодавчі акти як безпосередній продукт законодавчого процесу: окремі питання теорії / М. Теплюк // Віче. – 2013. – № 23. – С. 20–23.
Ткачук А. Законодавча техніка : практ. посіб. нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [ред. В. Пакулько] ; Ін-т громадян. сусп-ва. – Київ : Легальний статус, 2011. – 267 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги:34 Т48; книгосховище.
Шаповал В. М. Парламент: порядок законотворення / В. М. Шаповал // Право України. – 2015. – № 6. – С. 165–178. – Анот. рос., англ.


02.03.2018
Запитує: Ірина
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи за темою «Визначення кризи через ліквідність банківської системи».Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ірино! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Аржевітін С. М. Системна банківська криза в Україні: особливості, причини та шляхи подолання / С. М. Аржевітін // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 16–18. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Білошапка В. Банківські кризи та участь центрального банку у посткризовому розвитку банківської системи / Вікторія Білошапка // Банківська справа. – 2016. – № 1. – С. 40–53. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Буряк О. П. Банківська криза: суть, причини, наслідки / О. П. Буряк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 2. – С. 199–202.
Васильєва Т. Діагностика банківських криз на основі розрахунку прогнозного індикатора кризи / Т. Васильєва, С. Лєонов, О. Афанасьєва // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 22–28.
Вовк В. Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід / В. Вовк, Ю. Дмитрик // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 3. – С. 20–25.
Ґенеза банківських криз: монографія / [М. І. Диба, А. М. Мороз, Т. П. Остапишин та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби та А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 578 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 Г34; книгосховище, ч/з № 3, ч/з № 5.
Дробязко А. Банківська система України: шляхи подолання кризи / А. Дробязко, А. Крисоватий, В. Федосов // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 2. – С. 39–57. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Лук’яненко Д. Банківська криза в Україні: глобальні фактори і внутрішні причини / Дмитро Лук’яненко, Ігор Юшко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 5–6. – С. 43–53. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Любіч О. О. Сигнали раннього попередження банківських криз / О. О. Любіч, Г. П. Бортніков, А. О. Дробязко // Фінанси України. – 2015. – № 7. – С. 24–38. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Метеленко Н. Г. Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання / Н. Г. Метеленко, М. В. Хацер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 4–5. – С. 69–73. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Наукові праці НДФІ: наук. зб. / М-во фінансів України, Акад. фінанс. упр., Н.-д. фінанс. ін-т ; [редкол.: Т. І. Єфименко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : НДФІ, 2014. – Вип. 3 (68). – 160 с. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Ткачук В. О. Індикатори кризи ліквідності у банку / В. О. Ткачук.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Н34; книгосховище, ч/з № 3.
Прасолова С. Удосконалення управління ризиком ліквідності банків як складова формування концепції їхньої фінансової безпеки / С. Прасолова, О. Чернявська // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 4. – С. 58–64.
Системна криза банківського сектору в Україні і стратегія її подолання: монографія / [С. М. Аржевітін, Т. Є. Унковська, Н. П. Баріда та ін.] ; за ред. С. М. Аржевітіна, Т. Є. Унковської ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 182 с. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336.5/7 С40; книгосховище, ч/з № 3.
Стукан І. Ю. Формування ефективних сценаріїв щодо управління рівнем ліквідності банківської системи України / І. Ю. Стукан // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 57–60. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Фурсова В. А. Рейтингова модель оцінювання фінансового стану проблемного банку як ключова умова успішного врегулювання кризи / В. А. Фурсова // Фінанси України. – 2013. – № 6. – С. 91–103.
Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 5. – С. 56–60.


02.03.2018
Запитує: Людмила
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми: «Аналіз проблематики та існуючих методів управління конкурентоспроможністю». Заздалегідь дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Азарова А. О. Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / А. О. Азарова, О. В. Житкевич // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 3–4. – С. 93–95.
Жабин А. П. Методические основы и инструмент анализа конкурентоспособности бизнеса с учетом ее дуального характера / А. П. Жабин, Е. А. Кандрашина // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 31–41. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Кучеренко С. Ю. Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності / Кучеренко С. Ю., Леваєва Л. Ю., Семененко О. Г. // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 11–12. – С. 43–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Малова И. В. Управление конкурентоспособностью: комплексный подход / И. В. Малова // Менеджмент качества. – 2013. – № 2. – С. 84–92.
Савченко А. С. Методичні підходи до системного аналізу інтегральних показників конкурентоспроможності підприємств / А. С. Савченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 16. – С. 67–71. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Селютина Л. Г. Методы оценки конкурентоспособности строительной организации / Селютина Л. Г., Напалкова К. С. // Вопросы экономических наук. – 2017. – № 1. – С. 72–73.
Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств : монографія / І. В. Смолін, Ю. І. Опанасюк. – Київ : Генеза, 2014. – 205 с. – Зі змісту: Інструментарій поточного управління конкурентоспроможністю підприємства ; Діагностика результативності управління конкурентоспроможністю підприємства.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С51; книгосховище, ч/з № 3.
Череп А. В. Розробка методичних підходів до оцінки ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств / А. В. Череп, О. І. Гоменюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 10. – С. 114–120.
Goncharenko I. M. Methods of assessing the competitive potential of consumer services enterprise / Iryna M. Goncharenko // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 151–156. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос. – Пер. назви: Методи оцінювання конкурентного потенціалу підприємств побутового обслуговування.
Milyaeva L. Analysis of innovative industrial competitiveness: methodological and applied aspects / Larisa Milyaeva, Denis Fedorkevich // Економічний часопис – ХХІ = Economic annals – XXI. – 2015. – № 7–8 (1). – P. 58–61. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос. – Пер. назви: Аналіз інноваційної конкурентоспроможності промислових підприємств: методичний та прикладний аспекти.
Nykolyuk O. M. The multidimensional methods of assessing the competitiveness of farm enterprises / O. M. Nykolyuk // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – P. 51–56. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр. – Пер. назви: Багатовимірні методи оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.


25.02.2018
Запитує: Вікторія
Тема запиту: Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу для курсової роботи на тему «Формування глобальних ринків автомобілебудування». Українською та іноземними мовами. Будь ласка!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Вікторіє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Економічні науки : наук. журн. / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі ; [редкол.: В. Д. Гвоздецький (голова) та ін.]. – Київ : УДУФМТ, 2015. – № 5–6. – 172 с. – Зі змісту: Ковалевський Л. Г. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку / Л. Г. Ковалевський, Н. Ю. Коровайченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-78; книгосховище.
Иконникова С. Г. «Зеленая улица» автомобильной промышленности / С. Г. Иконникова // Менеджмент инноваций. –2013. – № 4. – С. 248–256.
Керімов П. Державна політика розвитку автомобілебудування: зарубіжний досвід та українські реалії / Павло Керімов // Економіст. – 2017. – № 3. – С. 13–18.
Ковалевський Л. Г. Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку / Л. Г. Ковалевський, Н. Ю. Коровайченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 5–6. – С. 60–67. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лі Ц. Роль аутсорсингового виробництва в ланцюжку поставок автомобільної промисловості / Цзіньпьо Лі // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 337–342. – Текст англ.
Савич О. П. Вплив глобалізації на державне регулювання автомобільної галузі / О. П. Савич // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 81–83. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Савич О. П. Удосконалення маркетингових стратегій автомобільних виробників у сучасних умовах / О. П. Савич // Економіка та держава. – 2016. – № 10. – С. 29–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Соколов В. Машиностроительные кластеры и транснациональные корпорации / В. Соколов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 8. – С. 53–62. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 22 листоп. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін. ; оргком. конф.: В. К. Хлівний та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 429 с. – Зі змісту: Хоменко А. С. Конкурентний статус Group PSA на світовому автомобільному ринку / Хоменко А. С. – С. 326–330.
Шевченко І. Ю. Нормативно-правове підґрунтя забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу автомобілів / І. Ю. Шевченко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 29–32. – Автор, назва та анот. парал.англ.
Feranecova A. Cluster analysis of automotive industry companies / Adela Feranecova, Martina Sabolova, Peter Remias // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2016. – № 8. – P. 95–102. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Smolych Dariia. Motor vehicle industry development on the basis of clusters formation with an innovative dominant / Dariia Smolych // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2017. – № 2. – P. 59–65. – Автор, назватаанот. парал. укр., англ., рос.


19.02.2018
Запитує: Оксана
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему « Розрахунки за податками й платежами, особливості побудови їх обліку і звітності ». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Оксано! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Адамович Н. Продаємо товар із розрахунком БПК / Наталія Адамович // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – 9 черв. (№ 46). – С. 14–16.
Безверхий К. Аналіз податків, єдиного соціального внеску та інших платежів в контексті розрахунку податкового навантаження підприємства авіабудівельної галузі / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 37–43. – Анот. парал. рос., англ.
 Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 5. – С. 27–37. – Анот. парал. рос., англ.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр учб. літ., 2014. – 448 с. : табл. – Зі змісту: Облік розрахунків за податками і платежами.
 Шифр зберігання та місце знаходження книги333С Б94; ч/з № 2.
Воронин С. А. Расчет налоговой нагрузки в отраслях экономики / С. А. Воронин, Н. Ш. Маматкулов, Р. С. Воронин // Финансы. – 2016. – № 4. – С. 74–78.
Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 4. – С. 34–43.
Ковова І. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності й перспективи її реформування в рамках податкової реформи 2016 року / І. Ковова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 11. – С. 31–36. – Анот. парал. рос., англ.
Кулініч О. Розрахунки через платіжні термінали. Чи завжди це обов’язок для суб’єктів господарювання? / Оксана Кулініч // Справочник экономиста. – 2017. – № 7. – С. 34–40.
Малишкін О. Податок на прибуток: генезис облікового забезпечення / Олександр Малишкін, Ірина Крилова, Анастасія Процепова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 9. – С. 5–17. – Анот. парал. англ., рос.
Малишкін О. І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О. І. Малишкін ; Міжгалуз. акад. упр. – Київ : Центр учб. літ., 2013. – 376 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 М19; книгосховище, ч/з № 3.
Морозовська Г.Разовий авансовий внесок з податку на прибуток: правила розрахунку, відображення в декларації та сплати / Галина Морозовська // Аудитор України. – 2016. – № 11. – С. 56–59.
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 трав. 2016 р., до 30-річчя створення каф. «Бух. облік» і 20-річчю створення каф. «Аудит та оподаткування» / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Ф-т обліку та фінансів ; [редкол.: О. М. Левченко та ін.]. – Кіровоград, 2016. – 283 с. – Зі змісту: Савченко О. С. Організаційні та методичні складові облікової політики сільськогосподарських підприємств в частині розрахунків з бюджетом за податками та платежами / О. С. Савченко, Н. М. Дяченко.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 О-16; ч/з № 3.
Павленко О. Різні ситуації з неплатником / Олексій Павленко // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 16 листоп. (№ 92). – С. 25–29.
Перелік порушень, які відповідно до ПКУ ведуть до застосування фінансових санкцій в частині акцизного податку // Податки та бухгалтерський облік. – 2017. – 12 черв. (№ 47). – С. 23–26.
Реєстратори розрахункових операцій / підгот.: Наталія Вороная, Наталія Чернишова, Наталя Альошкіна // Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск. – 2017. – 23 берез. (№ 24). – С. 3–85.
Скорнякова Ю. Б. Проблемні аспекти відображення в обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податком на прибуток в умовах річного звітного періоду / Ю. Б. Скорнякова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 38–41.
Сторожук О. В. Облік та розрахунки в податковій системі України : монографія / О. В. Сторожук, В. М. Мурашко, Є. Ю. Шара ; за заг. ред. П. В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2009. – 210 с. – Зі змісту: Облік і розрахунки інших податків, платежів і зборів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 С82; ч/з № 3.
Сук Л. Зарахування зустрічних вимог / Леонід Сук, Петро Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 6. – С. 2–11.
Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. ред. А. М. Мороз]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип. / [відп. за вип. М. М. Коцупатрий]. – 306 с. – Зі змісту: Кучеркова С. О. Облік і звітність розрахунків за податками й платежами / С. О. Кучеркова. – С. 100–104.
Шифр зберігання та місце знаходження книги336 Ф59; книгосховище, ч/з № 3.
Фінансовий облік-2 : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна [та ін.] ; Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учб. літ., 2012. – 398 с. – Зі змісту: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С4 Ф59; книгосховище.
Царук Н. Г. Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва / Н. Г. Царук // Економіка АПК. – 2015. – № 11. – С. 58–66. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


18.02.2018
Запитує: Алла
Тема запиту: Добрий день! Порадьте, будь ласка, статті із зарубіжних видань про глобальні проблеми людства. Бажано за останні роки. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Алло! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Андрианов В. Актуальные проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России / Владимир Андрианов // Общество и экономика. – 2017. – № 6. – С. 75–106.
Аникин В. Бедность и неравенство в странах БРИКС: российская специфика / Василий Аникин, Наталья Тихонова // Общество и экономика. – 2016. – № 1. – С. 78–114. – Автор та загл. парал. англ.
Баронина Ю. А. Особенности "экологизации" экономики ЕС / Ю. А. Баронина // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 58–63. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Баронина Ю. А. Регулирование размещения автомобильных заводов в Зарубежной Европе в условиях "экологизации" экономики / Баронина Ю. А. // Международная экономика. – 2016. – № 4. – С. 64–69. – Автор, назва парал. англ.
Белянин А. Бедность не порок, но научная проблема : [Нобелевская премия по экономике 2015 года - Ангус Дитон] / А. Белянин, И. Денисова // Вопросы экономики. – 2016. – № 1. – С. 107–116. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дружиніна В. В.Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення / Вікторія Валеріївна Дружиніна, Надія Федорівна Алексєєва, Ольга Михайлівна Залуніна // Актуальні проблеми економіки = Actual Problems of Economics. – 2017. – № 4. – С. 100–112. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Думнов А. Д. Статистика твердых коммунальных отходов: тенденции, проблемы, задачи / А. Д. Думнов, Н. В. Пирожкова, А. Е. Харитонова // Вопросы статистики. – 2016. – № 6. – С. 28–51. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Кавуненко Л. Ф. VIII Всемирный научный форум «Наука для мира» : [Иордания, 7–11 нояб. 2017 г.] / Л. Ф. Кавуненко, Т. Н. Велентейчик // Наука та наукознавство = Наука и науковедение = Science and Science of Science. – 2017. – № 4. – С. 129–133.
Кунашко А. Оценка экономического потенциала использования биоресурсов мирового океана / А. Кунашко, А. Соснило // Вопросы экономики. – 2017. – № 6. – С. 150–155.–Автор, назва та анот. парал. англ.
Лукашин Ю. П. Глобальный прогноз национального совета по разведке США / Ю. П. Лукашин, Л. И. Рахлина // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 11. – С. 5–13. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Половян А. В. Регулирование коэволюции экономико-экологических популяций в контексте устойчивого развития / А. В. Половян, Е. Н. Вишневская // Экономика и математические методы. – 2017. – Т. 53, № 2. – С. 101–117. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Шумилина И. В. Вашингтон корректирует стратегию борьбы с пропагандой терроризма / И. В. Шумилина // США. Канада: экономика - политика - культура. – 2016. – № 10. – С. 26–40. – Автор, назва та анот. парал. англ.


12.02.2018
Запитує: Julia 
Тема запиту: Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу, яка б розкрила питання «Характеристика ситуаційної концепції управління». Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Юліє! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Баурина С. Содержание ситуационного управления в логистике производства / С. Баурина, А. Гарнов // РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2016. – № 1. – С. 59–68. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Воронин А. Н. Векторная оценка проблемных ситуаций / А. Н. Воронин, И. Д. Варламов // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 3. – С. 7–16. – Автор, назва та анот. парал. укр., англ.
Голян В. Экономика Украины в 2014–2017 годах: кризис управления / Василий Голян // Економіст. – 2017. – № 5. – С. 7–12. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Гута С. С. Поняття «кризова ситуація, зумовлена воєнно-політичними чинниками», «воєнно-політична криза» в теорії державного управління / С. С. Гута // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 7. – С. 116–120. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Дорофеев В. ДМенеджмент : учеб. пособие / В. Д. Дорофеев, А. Н. Шмелева, Н. Ю. Шестопал. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 440 с. – (Высшее образование).– Из содерж.: Моделирование ситуаций, управленческие решения в условиях неопределенности и риска.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338Д69; книгосховище.
Линчевский Э. Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно : ситуации, проблемы, рекомендации / Эдгар Линчевский ; [ред. Е. Паутова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 274 с. – (Инструменты и методы).
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Л59; книгосховище.
Овчар Н. П. Засади попередження виникнення проблемних ситуацій у регуляторній діяльності / Н. П. Овчар // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 107–111. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Скібіцька Л. І. Лідерство та стиль роботи менеджера : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 191 с. – Зі змісту: Концепції ситуаційного лідерства та ситуаційних стилів управління.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 С42; книгосховище, ч/з № 2.
Сотниченко В. М. Управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі / Сотниченко В. М. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 35–43. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – 208 с. – Зі змісту: Полянська А. С. Роль менеджменту знань у ситуаційному управлінні на підприємстві / А. С. Полянська.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33С С83; книгосховище, ч/з № 3.
Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т», Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; [редкол.: П. В. Круш (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Політехніка НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. 12. – 316 с. – Анот. парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – Зі змісту: Кувшинова А. О. Особливості ситуаційного управління підприємством / А. О. Кувшинова.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С91; ч/з № 3.
Туленков М. В. Сучасні теорії менеджменту : навч. посіб. / М. В. Туленков. – Київ : Каравела, 2007. – 304 с. – (Вища освіта в Україні). – Зі змісту: Фред Фідлер і концепція ситуаційного керівництва.
Шифр зберігання та місце знаходження книги301 Т82; книгосховище, ч/з № 2, зал економічної класики.
Шрагенхайм Эли. Управленческие дилеммы: теория ограничений в действии / Эли Шрагенхайм ; пер. с англ. [У. Саламатова]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 288 с. – (Искусство думать). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Ш85; книгосховище.


08.02.2018
Запитує: Олеся
Тема запиту: Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати сучасну /джерела для написання курсової роботи на тему «Економічне співробітництво країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі». Потрібно як українські, так і зарубіжні джерела. Дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Олесю! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Актуальні проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. В. В. Копійка]. – Київ : ІМВ, 2012. – Вип. 111, ч. 1. – 318 с. – Зі змісту: Влялько І. В. Стан правового регулювання державних закупівель в угоді про вільну торгівлю між Україною та державним ЄАВТ / І. В. Влялько.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М А43; книгосховище.
Європейська інтеграція: навч. посіб. / [С. В. Федонюк, В. Й Лажнік, Н. Н. Коцан та ін. ; за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажника] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 760 с. – (Посібники та підручники Волинського Національного університету імені Лесі Українки). – Зі змісту: Співробітництво з країнами ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Є24; книгосховище.
Зони вільної торговлі на початку XXI століття: монографія / [О. І. Шнирков, А. С. Філіпенко, А. П. Румянцев та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київ. ун-т, 2013. – 399 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-84; книгосховище, ч/з № 3.
Кокушкина И. В. Международная торговля и мировые рынки : учеб. пособие / И. В. Кокушкина, М. С. Воронин. – Санкт-Петербург : Техн. книга, 2007. – 592 с. – Из содерж.: Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ).
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М К59; книгосховище.
Міжнародні організації: кредитно-модульный курс : навч. посіб. / [В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Н. Лебедєва та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 343 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33ММ58; книгосховище, аб., ч/з № 2, ч/з ІБО.
Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; М-во освіти і науки України, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 280 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М М74; книгосховище, ч/з № 2.
Повалихина Т. И. История мировой экономики и международных экономических отношений : [учеб. пособие] / Т. И. Повалихина. – Минск : Современная школа, 2007. – 256 с. – Из содерж.: Организация и деятельность ЕОУС, ЕАСТ, ЕЭС, СЭВ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М П42; книгосховище.
Світова економіка: навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учб. літ., 2010. – 328 с. – Зі змісту: Європейська асоціація вільної торгівлі – ЄАВТ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С24; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 5.
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т конкурентного права ; [відп. ред. А. В. Шегда]. – Київ : Київ. ун-т, 2012. – Вип. 27, т. 2. – 475 с. – Зі змісту: Фомін І. С. Вдосконалення регулювання зовнішньої торгівлі України і держав ЄАВТ – шлях до зміцнення конкурентоспроможності національної економіки / І. С. Фомін.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 Т33; книгосховище.


05.02.2018
Запитує: Olha 
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання дипломної роботи на тему «Консалтингова діяльність у системі міжнародного бізнесу». Необхідні як українські джерела, так і зарубіжні. Заздалегідь дякую за відповідь.!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Ольго! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Вахмистрова М. Современные тренды на рынках интеллектуального сервиса / М. Вахмистрова // Маркетинг. – 2016. – № 1. – С. 3–15 ; № 2. – С. 94–107.
Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: [зб. наук. ст. / редкол.: В. В. Пастухова (голова) та ін.]. – Київ : Вид-во КІБіТ, 2015. – № 3 (28). – 112 с. : табл. – Зі змісту: Атаманчук Ю. М. Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні / Ю. М. Атаманчук, Б. С. Гузар, О. В. Шупило.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33 В53; ч/з № 3.
Дробина Л. Бюджетний маркетинг для успішного бізнесу: розкриваємо секрети ефективності / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 12. – С. 72–75.
Дробина Л. Модний look для бізнес-леді, або як не пожертвувати стилем заради кар’єри / Любов Дробина // Аудитор України. – 2016. – № 3. – С. 72–74.
Євтушенко Н. О. Європейський ринок консалтингових послуг: особливості і перспективи розвитку / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 63–72. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Євтушенко Н. О. Затребуванність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України на ринку послуг / Євтушенко Н. О. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 61–68. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Зильберман М. Консалтинг: методы и технологии / Мел Зильберман ; [пер. с англ. В. Дмитриева, Д. Раевской]. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 427 с. – (Консалтинг). – Парал. тит. л. англ.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-61; книгосховище, ч/з № 3.
Коваль O. BІндустрія програмної продукції: стан, проблеми, шляхи вирішення / O. B. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України ; [редкол.: І. Г. Манцуров (голов. наук. ред.) та ін.]. - Київ, 2016. – № 7–8, № 7. – С. 42–47. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Конончук Е. Когда продукт важнее бренда: исследование потребительских предпочтений / Елена Конончук, Александр Грицай // Маркетинговые исследования в Украине. – 2015. – № 6. – С. 20–24.
Митясова Е. А. Позиционирование на рынке профессиональных услуг. Сравнение независимых консультантов в России и Великобритании / Е. А. Митясова // Промышленный и b2b маркетинг. – 2014. – № 2. – С. 144–153.
Сахно Є. Ю. Менеджмент сервісу: теорія та практика : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 327 с. – Зі змісту: Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С22; ч/з № 2.
Cang Mint. An improved experience / Mint Cang // Accounting and business international. –2016. – № 2. – P. 27–29.
Marchenko O. S. Value creation networks and prices for consulting services: theoretical frameworks and modeIs / Olha S. Marchenko, Olha V. Yarmak // Актуальні проблеми економіки= Actual problems of economics. – 2015. – № 12. – P. 17–23. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Poczatkova Blanka. TheuseofcounsellingservicesinCzechRepublic / BlankaPoczatkova, PavlinaKribikova // Актуальні проблеми економіки = Actualproblemsofeconomics. – 2016. – № 6. – P. 190–196. – Автор, назва та анот. парал. рос., укр.


30.03.2018
Запитує: Polinа
Тема запиту: Добрий день, допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для дипломної роботи на тему «Зовнішньоекономічна політика держави в глобальних умовах розвитку». Дуже дякую!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Роліно! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Білорус О. Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О. Г. Білорус, О. В. Гаврилюк // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 4–15. – Автор, назва парал. англ.
Борисова О. В. Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Луган. нац. аграр. ун-т. – Київ : Кондор, 2017. – 342 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги327 Б82; книгосховище.
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: навч. посіб. / [Козак Ю. Г., Sporek T., Gribincea A. та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака. – Вид. 6-те, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 290 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М З-78; ч/з № 2.
Капталан С. М. Особливості розвитку зовнішньоекономічних зв’язків регіонів на сучасному етапі / С. М. Капталан // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 42–48. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Мельник Т. Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи / Мельник Тетяна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2016. – № 4. – С. 38–55. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.
Небрат В. В. Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики / В. В. Небрат // Економіка України. – 2017. – № 5–6. – С. 151–169. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Олійник О. Зовнішньоекономічна політика Китаю в умовах глобалізації світової економіки: уроки для України / О. Олійник // Вісник Національного банку України. – 2015. – № 6. – С. 40–47. – Анот. англ.
Панченко В. Г. Виклики міжнародній торгівлі в умовах де-глобалізації світової економіки: діалектика протекціонізму і вільної торгівлі / В. Г. Панченко // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 28–33. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Писаренко С. М. Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України : підручник / С. М. Писаренко, Л. А. Українець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Київ : Знання, 2015. – 398 с.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М П34; ч/з № 2.
Стоян О. Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій / О. Ю. Стоян // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24. – С. 22–27. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Стратегічні пріоритети= Strategic priorities : [наук.-аналіт. щокв. зб.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2013. – № 3 (28). – 195 с. – Зі змісту: Хорольський О. І. Зовнішньоекономічні пріоритети України: завдання та механізми державної політики щодо їх оптимізації / О. І. Хорольський.
Шифр зберігання та місце знаходження книги32С С83; книгосховище.
Череп А. В. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності України в умовах євроінтеграції / А. В. Череп, К. О. Можайська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 1. – С. 17–20. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Этибар Саатмирза оглы Мирзоев. Формирование внешнеэкономической политики государства на основе требований устойчивого развития и глобализации / Этибар Саатмирза оглы Мирзоев // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 9. – С. 66–69.


30.01.2018
Запитує: Liudmila
Тема запиту: Доброго дня! Чи не могли б Ви порадити джерела для написання реферату з такої теми «Реакція персоналу підприємства на використання потенціалу змін». Заздалегідь дякую.

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пані Людмило! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Гринько Т. В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2015. – № 1–2 (2). – С. 51–54. – Автор, назва парал. англ., рос., укр.
Гусєва О. Ю. Обґрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах / Гусєва О. Ю., Гончаренко С. В. // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 24–31. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Бібліогр.: с. 178–194. – Зі змісту: Кадрове забезпечення змін та організаційного розвитку.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д69; ч/з № 3.
Кроткова Т. А. Время перемен: алгоритм внедрения изменений в отделе продаж и в компании в целом / Т. А. Кроткова // Управление продажами. – 2014. – № 2. – С. 66–75.
Селіверстова Л. С. Механізм управління змінами в контексті розвитку промислового потенціалу України / Л. С. Селіверстова, О. М. Міх // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Н.-д. екон. ін-т ; [редкол.: А. О. Сігайов (заст. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 58–62. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Стахурська С. А. Методичні та практичні підходи до забезпечення процесу здійснення змін в умовах опору / С. А. Стахурська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – Київ, 2015. – № 3. – С. 133–136.
Сучасний інструментарій управління поведінкою суб’єктів господарювання: [монографія] / за ред. С. К. Харічкова, Г. А. Дорощук. – Одеса : Освіта України, 2017. – 240 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С91; книгосховище.
Толкач А. Корпоративные симуляции / Александр Толкач // Менеджер по персоналу. – 2016. – № 9. – С. 74–79.
Урусова Е. Как преодолеть сопротивление персонала при изменениях, или Почему Баба-яга опять против / Елена Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 12. – С. 52–60.
Урусова Е. Г. Нормирование численности персонала (на примере HR-подразделения) / Е. Г. Урусова // Менеджер по персоналу. – 2015. – № 9. – С. 44–55.
Шуруков О. С. Внедрение изменений и управление ими. Распределение власти в компании на различных этапах реорганизации / О. С. Шуруков // Менеджмент сегодня. –2014. – № 4. – С. 226–232.
Jasinska J. Using the organization’s performance curve in change management / Jasinska Joanna // Herald of Kyiv National University of Trade and Economics = Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 6. – P. 61–72. – Автор, назва та анот. парал. укр., рос.
Перевод заглавия: Застосування кривої ефективності організації в управлінні змінами.
Popova N. Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world / Nadiia Popova, Volodymyr Shynkarenko // Економічний часопис–ХХІ = Economic annals–XXI. – 2016. – № 1–2. – P. 88–91. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос., укр.
Перевод заглавия: Розвиток персоналу в умовах адаптації підприємств до VUCA-світу.


20.01.2018
Запитує: Дмитрий
Тема запиту: Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з підбором літератури для курсової роботи з міжнародної економіки на тему «Сучасні тенденції розвитку конкуренції на світових ринках». Дякую.!

Відповідь бібліотекаря

Доброго дня пане Дмитро! Пропонуємо Вам для самостійного опрацювання підібрані нами джерела. Для більш детального вивчення теми радимо Вам звернутись до «Електронного каталогу» бібліотеки КНЕУ за адресою: http://lib.kneu.edu.ua/ua/elekt_catalog_new/

Гаврилко Т. О. Масштаби розвитку та структура світового ринку бізнес-авіації в умовах глобальних трансформацій / Т. О. Гаврилко, Л. М. Побоченко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 65–70. – Анот. рос., англ.
Дорошук Г. А. Управління організаційним розвитком: теоретичні та концептуальні основи : монографія / Г. А. Дорошук ; за ред. С. К. Харічкова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Бондаренко М. О., 2016. – 196 с. – Зі змісту: Конкурентоспроможність виноробних підприємств України.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 Д69; ч/з № 3.
Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72–84. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Катран М. Конкуренція на ринку пива / Катран Марина // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету = Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. – 2017. – № 3. – С. 159–166. – Автор, назва та анот. парал. англ., рос.
Лук’яненко О. Д. Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності : монографія / О. Д. Лук’яненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 298 с. : іл., табл. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М Л84; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, ч/з № 5, ч/з ІБО, e-ресурс.
Мадяр Р. О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р. О. Мадяр, Ю. Б. Кушнір, М. І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 26–31. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Онищенко В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 20–31. – Анот. рос., англ.
Пилипчук В.Інформаційно-комунікативні проблеми глобалізації вітчизняного бізнесу / В. Пилипчук, О. Данніков // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 26–36.
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці[Електронний ресурс] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. – 440 с.
Стратегії конкурентного розвитку у глобальній економіці: монографія / [А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, А. М. Колот] ; за заг. ред. А. М. Поручник, Я. М. Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 331 с. : табл. – Зі змісту: Антонюк К. Глобальна конкуренція на ринку туристичних послуг / К. Антонюк. – С. 248–265. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги33М С83; книгосховище, ч/з № 2, ч/з № 3, e-ресурс.
Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу: колект. монографія / за ред. А. П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2015. – 398 с. – Зі змісту: Турбан Г. В. Організація бізнесу в контексті тенденцій розвитку міжнародної торгівлі / Г. В. Турбан. – Існує електрон. версія друк. вид.
Шифр зберігання та місце знаходження книги338 С83; ч/з № 3, e-ресурс.
Харланов А. С. Корпоративные стратегии на международном рынке / А. С. Харланов // Международная экономика. – 2016. – № 1. – С. 46–52. – Автор, назва та анот. парал. англ.
Якименко Н. В. Соціально-економічний розвиток глобального та національного транспортних ринків / Н. В. Якименко // Актуальні проблеми економіки = Actual problems of economics. – 2015. – № 9. – С. 169–176. – Автор, назва та анот. парал. рос., англ.


 

Остання редакція: 18.02.19